صفحه نخست > دیدگاه > تريبون آزاد > پرسش کوتاه ازجنرال محمد نبی عظیمی

پرسش کوتاه ازجنرال محمد نبی عظیمی

عبدالبصیر عمرزی پولهای داکتر نجیب را چی کرد؟
گوربز خان "عطاخیل "
دوشنبه 14 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کتاب اردو وسیاست تألیف جنرال محمدنبی عظیمی را شاید بتوان از معدود کتاب های نامید که بعداز سقوط حکومت دکتور نجیب الله بعنوان یک کتاب جالب وخواندنی بدست علاقمندان شناخت اردو و سیاست درافغانستان قرار گرفت.

درین روزها که بازار دشنام به مجاهدین سابق ومتهم ساختن آنها به چور وچپاول دارائی های عامه خیلی گرم است نویسنده گان وقلم بدستان ما از افراد واشخاص که درزمان حکومت داکتر نجیب الله به دزدی واختلاس وانتقال پول های شان بصورت غیرقانونی به بانک های خارج اقدام نمودند هیچ حرف نمی زنند.

من خواستم که ازخلال نوشته های جنرال عظیمی این سوال را مطرح کنم که آن پولهای که قسمت از آنرا دکتور نجیب الله به تاجر معروف افغانی محترم عبدالبصیر عمرزی بخاطر تجارت اختصاص داده بود وحزب شما به شکل مضاربت در نفع وضرر آن با تاجر شریک بود آن پولها چی شد؟

زیرا آقای عبدالبصیرعمرز ی که در ایام حاکمیت داکترنجیب یک دکان عادی صرافی را در سرای لطیف مارکیت داشت ولی اکنون جناب شان مالک بزرگترین فابریکه تولید کاغذ در دبی بوده ونیز صاحب بهترین ولوکس ترین تعمیرهای شخصی ایکه همه را به کرایه داده است میباشد برعلاوه تمام اولادهایش درامریکا ودبی مصروف عیاشی هستند. فریدون احمدزی که پسر کاکای داکترنجیب میشد ویکی از کارمندان دفتر آقای عمرزی بود فعلا در ایالا ت متحده امریکا زنده گی میکند.

قرار اطلاعات موثق عبدالبصیر عمرزی قبل از سقوط حکومت داکتر نجیب الله همه پولهای خویش را بصورت رسمی به اجازه رئس بانک وقت آقای پکتیاوال( البته که این پکتیاوال قوماندان امنیت کابل منظورم نیست) پولهای خویش را به بانک امارات متحده عربی انتقال داد.

داکتر نجیب الله هم زمانیکه باجه اش احمد سرور درهندوستان سفیر بود توسط خانمش فتانه وشیر بهادر وزیر صحت عامه حکومتش مقدار زیاد پول را به هندوستان انتقال دادند.

چرا درین موارد نویسنده های ما سکوت اختیار کرده اند؟

شخص عبدالبصیر عمرزی همراه فریدون احمدزی درسال 2003 ازطرف مقامات دبی به جرم عدم پرداخت مالیات وکفالت یا sponsorship که برای کفیل عرب باید پرداخته شود بندی گردیده وبعدا بوساطت سفارت افغانستان در ابوظبی وسفارش شخص جناب رئیس جمهور از حبس رها گردیدند.

درین موارد باید مقامات بانک مرکزی افغانستان وهم جناب شخص جنرال نبی عظیمی که در کتاب خویش ادعای شراکت اعضای حزب برسر اقتدار وقت را با عبدالبصیر عمرزی نموده است روشنی بیندازند خیلی ممنون خواهیم شد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقاییکه بنام عطا خیل مینویسد از جمله همان جهادی های سوگند خورده و خادم باندهای گلبدین و طالب است.چندی با مسکین یار همکاری کوتاه مدت داشت و چون در افترا نگاری و اتهام های بی بنیاد دست کم از او نداشت ازانجا رانده شد . آقای قوی کوشان که این کودک را برای مردم بزرگ جلو میداد با او قطع روالط کرد. او سایت ساخت و هر چرند را از هر جا کاپی کرد و خود را ژورنالیست افغان از آلمان نامید. فکر میکنم سایت او را فقط خودش و خلیل معروفی باز میکنند.
  این آقا حرفهای بی بنیاد و بی اهمیت را ازینجا و آنجا جمع میکند و میکوشد جنایات رهبران جهادی را پنهان کند
  آقا عطاخیل یا و.ن !
  هرکس میداند که شیر سفید است و روی و اعمال رهبران جهادی تو سیاه
  با احترام
  شهپر

  • شهپر عزیز سلام برشما!

   خیلی متأسفم که شما شخص دیگر را بعوض من اشتباه گرفته اید اینجانب اصلا مقیم آلمان نیستم وهرگز باجناب مسکینیار هم همکار نبوده ام وهیچ معرفت باوی ندارم.

   اگر جهادی هم باشم جرم نکرده ام زیرا همه جهادی جنایت کار وخاین نیستند هرکس بصورت فردی جوابگوی اعمال خودش میباشد.

   افشای هرجنایت کار ودزد ازگروه های مختلف سیاسی بمعنی برائت دادن طرف مقابلش چه جهادی وغیر جهادی نیست نیست اگر چنین برداشت ازنوشته من شما کرده اید سخت در اشتباه هستید

   مطلب که بنده خدمت شما ارائه کرده ام درکتاب اردو وسیاست جنرال عظیمی گفته شده است که شما میتوانید کتاب مذکور را بخوانید وبعد معلومات خویش را درقبال آقای عمرزی نام که ازتاجران بنام کشور مااست تکمیل کنید.

   وبعد بالای بنده بتازید که من هدف شما را درک کنم وبه دانش ام بیفزایم درغیر آن شما صرف رد کردن بدون دلیل از قدر شما اندک میکاهد.

  • آقای عطا خیل !
   تخلص های قبیله ای خیل خیل بر پایهء منسوب بودن به قومی گذاشته میشود. شما از کدام خیل هستید. من که قبیله عطا خیل را نشنیده ام.
   خواستید خود را پشتون نشان بدهید. اما این ملت امروز پوستها را در چرمگری ها میشناسند.
   شهپر

  • به شناخت شما ازپوست مردم درچرمگری باید آفرین گفت

  • سلام بدوستان عزيزوکارکنان کابلپرس ,دزدی وچپاول که دوست محترم ما باحکايه واقتباس از کتاب آقاي عظيمی نسبت به داکترنجيب اظهارنظر نموده روی کدام اسناد معتبری استوار نبوده نوعی گفتگوها وافترا وخودساحتگی اعضای حزبی مخالف او در ذاخل حزب به نظر ميرسد.بنده خواستار دفاع از نجيب وعملکرد او نيستم همه مردم در زمان رياست اودر دستگاه استخباراتی خاد ازاوبحيث انسان سنگ دل و ظالم بخاطر دارند.باانکه درزمان رياست اقای نجيب مدتي را درزندان پلچرخی گذراندم باهمه اشتباعات وخونريزی مردانه در مقابل ملت افغانستان از عمل گذشته خويش اظهار ندامت وپشيمانی نمود وتمام تلاش خود را بخا طر ارامی افغانستان بکار بست.باز ميخواهم تکرارکنم منظورم دفاع از داکتر نجيب نيست بلکه واقيعتهای عينی جامعه ماست ايا ميتوان داکتر نجيب را با سياف گلبدين ربانی خليلی مقايسه نمود ؟ او با ايديولوژی ويامفکوره چپی تااخرين لحظات زندگي از ايده خويش وبزعم خويش از انسان و آرمان انسان دفاع نمود .آيا رهبران جهادی ما غيراز مرگ ظلم استبداد خرابی چور وچپاول چيه ارمغانی ديگری بمردم رنجديده به ارمغان اوردند.کسانيکه داداز عدالت مساوات برادری وبرابری اسلام ميزدند با رسيدن به قدرت همه احکام اسلاميرا زيرپانموده ودردزدی وغارت دست بمسابقه زدند .نتيجه زدوخوردهای احراب جهادی ظلم تعدی و استبداد شان باعث انحراف تعدادی ازهموطنان ما ازدين مقدس اسلام بدين عيسوی شد که اين موضوع از هيچ روشنفکرماپوشيده نيست .امروز بزرگترين سرمايداران افغانستان رارهبران جهادی تشکيل ميدهد چقدر ناجوانمردانه بخاطر ثروت دنيوی دين وآخرت خودرافروختند. بنازم ان فرزند ادم را که با هر دين ومذهبی است مردان واردرراه عقيده سر وجان خود قربانی ميکند.

  • هنوز هم کسانی پیدا میشود که در خیانت و جنایت نجیب شک میکنند

  • در کجا و چه وقت نجیب از عمل گذشته خويش اظهار ندامت وپشيمانی نمود؟
   حتما در این مورد روشنی بیندازید. چون تا حالا نشنیده بودیم که نجیب از اعمال گذشته خود پشیمان شده و اظهار ندامت کرده باشد. اگر چنین اتفاقی افتاده باشد وای به حالش چون رفقایش او را از گور بیرون خواهند کشید.

  • سنگر آقا بلی کسانی هم پیدا میشود که واقعیت ها را برملا کرده حرفها واتهامات هوایی و اغراضمند را قبول نمیکند . چه عضویت در کدام حزب را داشته باشد چه نداشته باشد مثال خودم . هیچ دورهء را در افغانستان پیدا کرده نمیتوانید که عاری از خیانت و جنایت باشد .

  • به آقای دشمن اشرار فقط همین سه نقطه مشهور بعنوان عقب نشینی های مرگبار باید اشاره شود بعد دلش که نجیب را ازگورش میکشد ویا نه کار خودش است.

   1/ اعلان مشی مصالحه ملی یکحانبه وتغیرنام اشرار به اپوزیسویون

   2/ اعلان روز 25 فبروری روز خروج قوای شوروی بعنوان روز نجات کشور

   3/ استفاده از آیات قرآن واحادیث در بیانیه هایش بعوض ذکر مقوله های لینین ومارکس.

   خودت ازین مجمل مفصل رابخوان

  • دوست محترم لطفاٌمراجعه کنيد به شعبه ارخيف راديو وتلويزيون ملی از سال1367وملاقات نجيب با ريش سفيدان وبزرگان قومی ولايات افغانستان،دعوت ظاهرشاه ورهبران جهادي پيشنهاد حکومت ايتلافی ، تضعيف حزب و سازمان امنيت (خاد) اعلان ديموکراسی نسبی مطبوعات ، اشتراک اشخاص بيطرف در مقامهای بلند دولتی ، مذاکرات مخفی با نمايده سيد احمد گيلانی وصبغت الله مجددی درکشورسويس ، مذاکرات مخفيانه دربغداد بانماينده رهبران جهادي وغيره. دوست محترم طوريکه قبلاٌ اظهار نمودم خواهان پشتيبانی ازنجيب نبوده آرزو وخواستار برائت نجيب هم نيستم. چيزی که اکثر مردم افغانستان را متاثرکرد مرگ ويااعدام او بدست پاکستانی هابود اعدام نجيب توسط پاکستان درحقيقت تحقيرتمام مردم افغانستان شمرده ميشود.نجيب منحيث ريس جمهور مخلوع اگرتوسط احزاب جهادی محاکمه وبقتل ميرسيد برای همه افغانان امری عادی شمرده ميشد.

  • جای تعجب است که چرا مردم هنوز هم بر نوشته و گفته نبی عظیمی اتکاء میکنند. یگانه هدف از نوشتن کتاب اوردو و سیاست (که در حفیقت مولف اصلی آن تنها عظیمی نمیباشد) به اسطلاح برات دادن به گروهی کودتاچیان 1371 و تیم کارملیهاست که در آن سعی شده تا به چشم مردم خال بپاشند. قهرمان شماره یک اردو و سیاست خو نبی عظیمی، شخص دوم کارمل و سوم بریالی هستند و دیگران را تبهکا جلوه داده اند.
   وقتی دوکتور نجیب الله زنده بود و سر اقتدار بود، میگفت میگفت میگفت و کسی و کسی باور نمیکرد. نجیب الله همه چیز را میفهمید که میگفت. ازین خاطر نی که بر او وحی نازل شده بود بلکه ازینخاطر که او مردم خود را شناخته بود و عقل داشت و وضعیت افغانستان و جهان را بهتر و بیشتر از هر کسی درک میکرد و بسیار دقیق تجزیه و تحلیل نموده و در خدمت مردم قرار میداد... ولی کس باور نمی و یا تبلیغات چه در داخل و چه در خارج حزب مانع باور مردم میشد. مخالفت سران تنظیمی که علنی بود و ما دیدیم که مخالف بعضی حلقات در داخل حزب نیز علنیتر گردید. کتاب «اردو و سیاست» و نوشته های پراگندۀ دیگر تنها شمۀاز خصومت درون حزبی با داکتر نجیب الله هست.
   ولی بعدها و حتی تا امروز، که همگی به سر خوردند و یک یک حرف داکتر نجیب الله هو به هو به واقعیت پیوست (که ای کاش چنین نمی شد)اعتبار و محبوبیت نجیب الله در بین مردم حتی بعد از مرگش صد چندان شده است. حقیقف اینست که نجیب دروغ نمی گفت حتی اگر به قیمت منافع حزبی و شخصی اس تما میشد.

   وقتی که نبی عظیمی کتاب «اوردم و سیاست» اش به بازار عرضه کرد ان وقت خودش هم خبر نداشت که نجیب الله طی یک نامه که به نزدیکانش نوشته بود به طور مختصر بر جریانان اخرین حوادث سال 1371 روشنی انداخته بود. متعاقبعاً بخشهای از نامۀ مذکور، که توسط دکتور نجیب الله در هنگام اقامتش در دفتر ملل متحد بحریر درآمده بود، جهت تکذیب یک سلسله اتهامات و ادعاهای نبی عظیمی توسط گل خان اکبری به دست نشر سپرده شد. شما میتوانید نوشتۀ گلخان اکبری را در لینک پایان مشاهده نمائید:
   http://www.payamewatan.com/Art...

   همچنان عکس بخشهای از نامۀ دوکتور نجیب الله را میتوانید در لینک ذیل مشاهده کنید:

   http://www.payamewatan.com/han...

   آنلاین : پیام وطن

  • او برادران عزیز!
   دوره حکومت داود خان وحکومت به اصطلاح کمونستی ازدوره های طلائی در تاریخ معاصر افغانستان است .توجه کنید که مغرضین که دیروز یک کبوتر باز وسگ بازی بیش نبود .امروز ریس جمهور،وزیر وقوماندان ویرانگری وطن ما اند. اسناد مطالعه کنید وچشم دید مردم را از زبان خود مردم بشنوید.از سقوط حکومت داکتر نجیب به بعد هیچ دولتی در افغانستان موجود نیست.هوشیار شوید ومثل حکومت داود خان وداکتر حکومت بسازید. این لوده های طوی وحکومت....مضحک است. قوماندان که خانه اش را سیل برد. از ته کاوی اش نوت های حکومت داکتر نجیب برآمد. تحقیق کنید وقضاوت....

 • در آخرین سال زمامداری خود داکتر نجیب باجۀ هود را که سرور نام داشت از سفارت افغانستان در لندن با دهلی تبدیل کرد .هدف از این تبدیلی آن بود تا نجیب برای خود پایگاهی در هند داشته باشد چه او می دانست که رژیم در حال سفوط است وهند نیز برایش اجازۀ اقامت بخد ار سقوط را داده بود .داکتر در دهلی منزلی حرید ودارایی خود راانتقال داد .خانمش در هر هفته یک سغر به دهلی داشت یعنی روز دوشنبه در پرواز آریانا می رفت و ودر پواز پنجشنبه باز می گشت .با استغاده از پاسپورت سیاسی خود گاو صندوق های بسیار مشکوک را انتقال میداد واین پروسه چند ماه دوام داشت وتا اینکه بعد از ختم انتقال خانوادۀ نجیب در همان منزل جابجا شد اما خودش با سقوط رژیم موفق به رقتن نشد.بعدا مناسبات سرور به خانوادۀ نجیب خراب شد ویک مقدار از دارایی اورا باجه اش عصب کرد .خلاصه کتاب زندگی هیچ زمامداری در کشور ما عاری از ظفخات سیاه دزدی وظلم نیست .

  • آن باجه اش امروز در شهر دوسلدورف آلمان است و خانم دوکتور نجیب الله در دهلی.
   اگر روزی حقیقت فاش گردد.چه میگویید.تا جاییکه من خبر دارم داکتر نجیب کسر بودجه را بوسیله قرضه های عمرزی رفع میکرد. آقای کشتمند صدراعظم و حسن شرق هم صدراعظم شاهدان عینی اند.
   شهپر

  • آقایان محترم عطا خیل و فرید جان سلام.
   برادران عزیز این را قبول داریم که در رهبری های دولت افغانستان از دهه سی به این طرف خورد و بـُردی صورت گرفته . کسی کم و کسی زیاد . اما قابل گفتار این است که نظر به کدام سند موثق شما این مطالب راارایه کرده مینویسید .در این عصر و زمان همه روی یک سند موءثق قابل قبول است نه به شاهدی دادن چند شاهدان دهن ولایت . من خودم کدام بستگی به هیچ نوع حزبی یا سازمانی ندارم و هیچ یک از احزاب افغانستان را تآیید نمیکنم ولی در دوره های قدرت همه شان در افغانستان بوده و دیده ام.به نام یک تبعه افغان این ارزیابی را کرده ام اینکه: پولهای انگفتی که از کشور های دیگر بنام مردم افغان در این وطن سرازیر شده ومیشودحیف و میل شده خیانت ها وجنایت های صورت گرفته ومیگیرد بر علاوه مال و پولی بیت المال دارایی های شخصی و حتی ناموس مردم هم در حاکمیت مجاهدین صاحبان چور شد . که هیچ فردی افغان این دوره های تاریک را فراموش نمیکنند . نبی اعظیمی وهمچون نبی اعظمی ها چون در بین مردم محکوم به تسلیم نمودن یک دولت قانونی اردوی منظم خلاصه یک دولت آماده وتمام اعیار را به دست یک تعداد بی سواد ها و بی تجربه هاو بعد فرار خودش از کابل به سوب تاشکند است با نوشتن این کتاب میخواهد که همه را متهم و خود را براعت داده پاک بتراشد .که همچو کتابها و همچو گفتار دیگر بازار ندارد . بی جهت خود را خسته نسازید .

  • آقای معصومی نیش زدن عقرب از پی عادت است. شما هواداران نجیب یک سرود را یاد دارید. نجیب عظیمی کودتا کرد. حرف کاملا پوچ و بی معنا. من نمیگویم نجیب فرار کرد....
   بهرصورت آب را نادیده از موزه نکشید.
   این عطاخیل از همان اخوانی ها و جهادی های است که سر جوال را با دزدان و قطاع الطریقان جهادی از هر قماش گرفته.
   هدف او نه عظیمی است نه نجیباست .هدف او تو و دیگر افراد بلند پایه حزب تان است که شهامت دفاع از خود را ندارند و مانند شما از گذشته های خود انکار میکنند.
   شهپر

  • آقای شهیر

   این رابدانید که بقول عبدالقدوس غوربندی چیزیکه خود شکنند باشد وقابل دفاع نباشد نمیشود که باالفاظ کلمات زیبا ازآن دفاع کرد.

   کتاب نبی عظیمی اصلا دفاعیه ایست برای ببرک کارمل. که آقای عظیمی خواسته است که تمام بارگناهان را بدوش امین وتره گی بیندازد ونجیب را عامل تمام بدبختی ها بداند.

   شاید تمام مطالب اقای غوربندی هم درست نباشد طوریکه نمیتوان ادعا کرد که تمام ادعاهای عظیمی هم درست است.

   اما بامطالعه تمام این کتاب ها یک چیز واضح میشود که حزب خلق وپرچم به اعتراف هرنویسنده بلندرتبه آن از دستگیر پنجشیری گرفته تا قدوس غوربندی وتاعظیمی وغیره همه وهمه عامل بدبخت سازی این ملت مظلوم بوده واستند.

   جهادی هاهم بنوبه خود که محصول مبارزات چندین ساله خود درمقابل همین اعضای بدنام میباشند نیز امروز همراه باهمان سرکرده گان حزب خلق وپرچم یکی شده اند.

   اگرعلومی است یاگلاب زوی است یا استاد ربانی است همه وهمه نیروهای ضد مردم وملت افغانستان استید پرسش من ازشما این است که شما ازکی میخواهید دفاع کنید.

   اگر جهادی را میکوبید که فعلا سردمداران جهادی محترم محمدیونس قانونی در قبر محمود بریالی اشک میریزد واورا قهرمان ملت میخواند.

   پس شما علیه کدام جهادی شعار میدهید.
   ازکدام حزب میخواهید که دفاع کنید؟ قطاع الطریق ازنظرشما چی کسانی اند؟

   گروپ پرچمی یکه باقانونی وربانی یکی شده است یا گروپ گلاب زوی وغیره

   حزب که شما ازآن دفاع میکنید مسوول بربادی وتباهی افغانستان است این حزب حتی مسوول تباهی های جهادی ها نیز است که نیم آن به گلبدین خان ونیم دیگر آن به مسعودخان قدرت را طوری تقسیم کردند که هردو را عملا باقرار دادن وزارت ها وکندک ها وغندهای قومی بایکدیگر باعث این جنایت تاریخی ساختند.

  • آقای بی نام و شاید همان معصومی آغا!
   شما میخواهید بار گناهان خود را برگردن من بیاندازید.
   من هیچوقت عضو حزب شما نبوده ام و مانند دشمننان تان حزب شما مورد نفرت من هم نیست.
   شما به گرو های متعدد تقسیم شده اید. این تقسیم و انشعاب را کسانی در بین شما سازمان دادند که در جنایات سه دهه اخیر سهیم بودند.
   بدون شک در بین شما جوانان روشن و افراد وطندوست کم نیست بخصوص در بین همان مخالف خودت یعنی هواداران محمود بریالی و ببرک کارمل که پرچمی های اصلی و سیاسی اند.
   گروه ایکه خودت با این حرفها ازان نماینده گی کردی عامل سیه روزی های بیشمار در افغانستان است بخصوص آن قدوس غوربندی خودت که در کنار امین خون آشام ، جلیلی ، منصور هاشمی و دیگران ،جنایتکاران قرن محسوب میشوند و اکثر رو سیاهی های حزبی های پاک تان بخاطر جنایات ضد بشری آنهاست.
   نام باستیل و پولیگونهای پلچرخی و قتل هزاران روشنفکر وطن با نام حفیظ الله امین و قدوس غوربندی در پیوند است.
   لطفا با این نامها بر زخو مردم نمک نپاشید!!!
   شهپر

  • جناب آقای شهپر!

   اگر قدوس غوربندی منصورهاشمی وغیره عاملان تمام کشتارهای روشنفکران بودند چرا داکتر نجیب ایشان را ازبندی خانه رها وشامل وظایف دولتی ساخت؟

   چرا آنها محاکمه نشدند؟

  • بازهم آقای بی نام و نشان و حتا بدون نام مستعار!
   این پرسشها را از حزب خود کنید. من عضو حزب شما نبوده ام.نمیخواهم مشکلات مملکت را کنار بگذارم و داخل بحثهای بیهوده و بی درد بخور حزبی های شما و جنبش چپ شوم.
   بازهم کوتاه برای معلومات شما!
   نجیب از حزب شما شناخت خوب داشت .او رییس خاد بود و میدانست که درین حزب 80 فیصد مردم ابن الوقت بخاطر چوکی و قدرت و 20 فیصد بخاطر خدمت بوطن جمع شده اند. او استخبارات چی ماهر بود. چون خودش در حزب تان طرفدار نداشت از آدمهای ابن الوقت و مقام پرست به نفع خود استفاده کرد.
   غوربندی مرتکب جنایت شده بود اما با نجیب و سلیمان لایق از سابقه ها رفاقت شخصی داشت
   شهپر

  • دوست عزیز آقای شهبر احترامات بنده را بپذیرید .
   در قدم اول باید بگویم زمانی که کدام مضمون ویا بجواب کدام مضمون مینویسم با معرفی اسم خود شروع میکنم . این شخصی بی نام ونشان ومدافع آقای غوربندی من نیستم . کسی که اسمش را معرفی نمیکند هراس دارد و خودش میداند که کاهی بی دانه را باد و یاوه سرایی میکند نشود که کدام کسی او را بشناسد لعنت بفرستد . در قسمت عضویت بنده در احزاب سیاسی نوشته اید شما کاملآ اشتباه کردید چنین چیزی نیست . واگر فرض کنید که باشم اجازه نظردادن رادرارتباط وطنم ندارم ؟
   من ویا هر شخصی که تابعیت افغانستان عزیز راداشته باشدوبه سن قانونی خویش رسیده باشد حق دارد که جهت بهبودوطن بنویسد فکر کند و رای دهد . باز هم قرار فرموده شما در احزاب سیاسی اشخاص خوب و بد عضویت دارد. برای همه وهمه مانند مسکینیار و امیری دشنام دادن شایسته یک انسان باسواد آن هم در امریکاو اروپا نیست . آقای شهبر من تا بچشم خود نبینم یادنکرده وبه زبان نمیگویم من از انقلاب تا ختم دوره مجاهدین در کابل بودم و یک دوکاندار بیش نبودم مگر بارسیدن پای این برادر های جهادی دوکان و مال گدامم چور شد از خانه ام رانده شدم در شهر خود دها بارباخوردو بزرگ اولاد هایم مهاجر شدم ویک چند پولی که داشتم هم از جیبم گرفتند نه تنها من بلکه همه هموطنان ما از این آش چشیده اند و جای پنهان کردن و دفاع کردن را مثل آقای عطاخیل ندارد . وحاضر هر کسی که باشد چه هندو چه مسلمان چه..... وبتواند که به زخم های این یتیمان و بیوه زنان بیگناهان وطن مرحم گذارد رهبر حزب امیر برادر مرد پاک ملا مولوی .......وخلاصه همه چیزی ما است .

   کامگار باشید

  • رفقا ودوستان که لطف مینمایند قلم میفرسایند باید بدانند که ازاصل موضوع نباید خارج شوند.

   این مضمون راجع به ادعای آقای جنرال عظیمی است که درکتاب اردو وسیاست خویش بالای عمرزی کرده است.

   دوستان نباید موضوع را به دیگر طرف هاربط دهند و بنابه مثل مشهور یاسین خودرا پخته کنند.

   اکثر نوشته های دوستان ورفقا فقط نوشتن خاطرات خودشان است که به موضوع مورد بحث ارتباط ندارد

   آن عده دوستان که منکراند که درزمان داکترنجیب رشوت اختلاس دزدی انتقال پول به بانک ها صورت نگرفته است باید این موضوع را با منبع اول یعنی آقای نبی عظیمی فیصله کنند.

   آیا این طرز استدلال درست است که فلان نفر جنایت کرده پس اگر من کرده ام خوب کرده ام واگر طرف مقابل من جنایت کرده بد کرده آیا این معقول است؟

  • احتیاط اقای شهپر!

   شما از چه حرف میزنید؟ عامل سیه روزی ا فغانستان ستمی هایی چون شما ست که در هر رژیمی دست به بدبختی هایی میزنید. در نوشته هایت گاهی چپی استی و گاهی راستی و گاهی هم نمیدانی که چه مینویسی. اینگونه شخصیت های نا متوازن که بدون اینکه راه مستقل داشته گاهی در یک لباس و گهی هم از ترس گروپ باز جامه بدل میکنند غیر از شما سازایی ها کسی دیگری نیست. البته باید فهمید که زمان دوازده ساله ای پرچمی هایت ختم شده که چاپلوسی کرده به امید یک چوکی از راه خو د گذشتید و کاسه لیس ببرک و بریالی گردیدید. حالا آن زمان ها را آب برد و گاو خورد که هر آنچه علیه خلقی ها و بخصوص صادقترین ، دانا ترین و جسور ترین آنها بدون سند میسراییدید ، کار کرد میافتاد. شما حتی به خاک پای بزرگمردانی چون غوربندی صاحب، جلیلی صاحب، شهید هاشمی صاحب، سوما صاحب، گلابزوی صاحب، مرحومی وطنجار صاحب، شهید صدیق عالمیار ، شرعی صاحب و ... سایر اعضای پاک ح د خ ا رسیده نمیتوانید. چه جاییکه بدون کدام سند موجه آنها را جنایتکار ان محسوب میکنید! گذشت زمان و تاریخ حق را به حقدار میرساند و روی های شما را مانند همیشه سیاه تر جلوه خواهد داد. و من الله توفیق

 • dostan wa rafiqai aziz salam,aftab ra namitawan pnhan kard,dr.najib tawst chanem ashraf zada wa iakthdad...aloda ba kasafat madi shood in hmma ba rhbri fatana jan sorat grfta wa polha dar dast1-sarwar2-gulkan akbri3-dr.zamir4-shirbador5-omarzaiasnad wa shawid aini shrkat hai tjarati ba nam hai...tjart fhli inde kabul ariana..wa zndagi shahana fatana jan wa... azin jmla faqt sarwar pol ha ra qur gfta bas [mslika dr.abdrhman paisa hai masud ra qur gft raft pish zahir shah k bahdn qanoni wa fahim ahq chod ra chooastan nadad koshtan] jafsar wa tochi k haq chod ra choastan ftana jan ba dhan shan zad ba chater chanem tochi ba najib.....wa ftana jan tochi ra da hma jai isi wa cia marfi mikonad

  agar dr.najib frib zan wa 4kolha hai mrdar namichoord... aman najib pak chad mibood ba mardm wa hzeb chood sadiq mibod amroz argiz in halat namibood wa jhadia 1992 chalas bodan

  afsoz k ba hezb wa mardm az awal frib bazi qaumi wa...in ra grft acher namrdana farar kard wa iaqubi baqi ra hm tawst....najib kosht ta ka... nasha,shoma awsla koonid in aftab barshak ha k chalas shood tamam waqiat ha mibraid az jhadi,talib,mawist,chalqi,parchami,amini wa.... pak wa na pak malom shoda mardm posht pak ha mirawan

  • شیرشاه عزیز!

   به شرافت قسم که من خیلی کوشش کردم که سخنانت را بفهمم اما نشد بهتر است که خودرا وبیننده گان عزیز سایت را بیجازحمت ندهی.

   مثل مشهور است که:

   اگرداری بنوش

   وگرنداری خاموش

   اگر کامپیتوترت برنامه فارسی دارد خوب والا بیجا خودرا زحمت نده فقط بخوان ومطالعه کن

 • mshawer .....aziz kair kohhha fekr mikonam k chodt az jmlai mshwer hai karzi asti k swad ahli tan watan ra ba in roz rasand. waqiat ra ba hr amkani k ast baid rasand in ke shoma waqiat ra khoanda namitawanid gap dar dga jai ast

  • هموطن عزی!
   ز چتل نویس بازی را بر روی سایت کنار بگذار!
   ایکاش ماهم از اول کلید و حروف لاتین میداشتیم.
   اما حالا حقیقت این است که با همین الفبای خود باید بنویسیم
   برو برادر عزیز!
   در انتدر بیتا وب پوستچی و دها برنامه دیگر است که شما را در فارسی نویسی کوک میکند.
   شهپر

  • سلام

   من که خواننده ای جدید این سایت استم ، برای من خیلی ازین نظر ها و تبصره ها جالب و احمقانه میاید. بخصوص که بعضی ها هم اینطرف و هم انطرف را چوب زده و به اصطلاح "شنگ" شان معلوم نیست.

   اقای شهپر شما کی استید و از کدام طرف دفاع میکنید؟

   شما نوشته اید که: "جاییکه من خبر دارم داکتر نجیب کسر بودجه را بوسیله قرضه های عمرزی رفع میکرد. آقای کشتمند صدراعظم و حسن شرق هم صدراعظم شاهدان عینی اند. شهپر

   این کشتمند و حسن شرق کجا خود انسانان پاکی استند که شما آنها را شاهدان عینی میگیرید؟ تمام مردم افغانستان بخصوص مردم کابل خبر دارند زمانی را که کشتمند صدراعظم دست نشانده ای شوروی بود چگونه با اناهیتا یکجا شده و خشت های طلای بانک را دزدیده
   و قدم به فرار گذاشتند که از طرف کارمندان وزارت داخله افشا شدند.

 • آقایونیکه امروزبازهم ازاتهامنامه وقهرمانسازی های آقای جنرال کودتاچی که سه باربه سوکندنامه نظامی خودپشت پازدودرکودتاهای نظامی علیه نظامهاییکه اورابه صفوف اردوی خودبه دفاع ازآن نظامها کماشته بودند ، به امید کسب مقام وزارت دفاع ویاهم حتی برای کسب مقام ریاست جمهوری ، اشتراک ورزیده است ، یاداآوری مینمایندجزخدمت به تفنک سالاران وآنانیکه امروزهم به تاراج وغصب دارایی های عامه وافراد میپردازند وخوشی خاطرارباب شان وهدفی جزمنحرف ساختن ا‌ذهان عامه ازوضع جاری به کذشته هاندارند، ورنه « سواره رابکیرپیاده برجاست »

 • نبي عظمي يک افسر خاين به وطن و رژيم وخت بود٠ بخاطر رسيدن به وزارت دفاع و يا بلاترا زان دست به سرنګوني دولت شهيد ډاکتر نجيب زد و در نتيجه خودش هم از صحنه سياست رانده شد٠ و هيچ چيزي به دست نياورد کتاب او دور از حقايق است٠ فاميل داکتر صاحب دست خالي از وطن به کشور هند پناهنده شده و هيچ مرجع به اعتماد اين وضوع را که ګويا فاميل داکتر پولهاي را توسط يک صراف به خارج برده تزکر نشده اين يک تهمت بي مورد و دور از حقيقت ميباشد ٠ به احترام سيدولي٠حسني٠لندن

  • باتاسف فراوان که برده کان وکنیزانی هستند که تاحال هم به غلامی وچاکری برای تفنک سالاران افتخارمیکنند وبلی کویان « حزبی » هنوزهم از خاینین واقعی بنابرتعلقات فرکسیونی و قومی و زبانی حتی از جنرالان کودتاچی که ازجبل السراج تاارک وازمزار تامیدان هوایی کابل برای ورود رهبران جهادیان جاهل زمین جاروب کردند وقالین سرخ فرش کردند ، دفاع میکنند وبانشر اتهام نامه ها وفوتوهای « نازنین» شان ، به نفع غاصبان وقاتلان وبه فرمان آي اس آي وکی جی بی وسی ای ای ( سیا)خدمت میکنند. نفرین ابدی به نامردانیکه به رهبران خویش خیانت ودرکودتاها( ولوبه هربهانه ) اشتراک نموده اند . افتخاربه قهرمانان سربه دارملت افغان .

 • najiblla jan, awal chodt nafrin ra ba dr.najib dadi chon dr.najib am dgar janral bood k alih bbrak karmal lodata kard,wa chi bazi hai sar mardm nabod k naraft

  aker namrdana gricht wa....chod ra bazi nadhid na kdam plan 5 fqrai bood,chod najib in hma kar ha ra amrai amrika cia plan karda bood warna frar namikard,in dr.najib bood k rafih ra pish gulbdin wa wakil ra pish masud rawn karda bood ta hab ra cheet konad wa malamti gounah kood sar digaran bindazad,agar in gap namibood frar namikard}

  inka hala najib shihd shooda gunha ash pak shooda najib ba sarnawsht mardm bazi kard ba farar kood in ra ali tamam mardm mifahmmad magr morg zirak dar 2 dam band mimanad[[[ ha zaja mardm bi guna k rais jamhoor shan amrai shan namrdi karda bood grft k...shood amrooz k isi akshai dr.najib mifroshad brai k hzbiha mthd nashoondwa....[[[[ kasani k shak daran brawan indostan zndagi fatana jan wa....ra bbinad k chi shahana ast wa...

  • آقای صدای ...؟ !
   اولاباید خدمت جناب عالی سیاست مدار(بزدل)به عرض برسانم که لطفانترس ،اسمت رابنویس ویاحتی اسم مستعارت را. این چه اسمی است که برایت انتخاب نمودی ؟ برو صدای مردم رادرافغانستان وبه خصوص درکابل بشنوکه مردم که راقهرمان وکی راخایین میدانند ؟ بزدلان وشیادان کودتاچی واعضای ایتلاف شمال رایاقهرمان زنده نام نجیب الله شهیدراکه قهرمانانه به پای چوبه داررفت وتسلیم خواستهای آی اس آی ، سیا و کی جی بی نشد وازطرف سیاه دلان وتاریک اندیشان طالبی به دارکشیده شد ومرک باشرف رابه زنده کی ‌ذلت باردردامان خفاشان ودشمنان بشریت و تشکیل ایتلافهای ننکین با « دشمنان آشتی ناپذیرواشراربی فرهنک »، ترتجیح داد.
   هموطنان باشرف وجوانمرد ما میدانند که طرح
   مشی مصالحه ملی وتقسیم قدرت بامخالفین که بیش ازده سالرادرجنک کذشتاندندوبالاخره ـ برفرض محال ـ ترک وطن بدون مطلع ساختن یاران نیم راه که برای اجرای یک کودتاتمامی اقدامات راانجام داده بودند، خیانت است یا اشتراک در کودتاها علیه سه نظام حاکم( حتی کودتا علیه حزب خود )؟؟؟ آیا مسوول تمامی فجایعیکه درافغانستان بعد سال ۱۳۷۱ ه ش درمیهن رخ داد همین کودتاچیان نبودند ونیستند ؟؟ این قضاوت رامردم میکنند ، نه اقای که خودراSADAI MARDM مینامد. حالا شخصیت والاوبی مانندشهیداکبرنجیب الله چنان باعظمت ودرخشنده کی درج تاریخ ودرقلوب « مردم » جاکرفته است که هیچ شیادی ننمیتواند به آن صدمه رساند .

 • aqai...najibullla,najib bachater mlat na ba kater hmaqat kood koshta shood k dzd frari boodhmanhai k najib ra frib wa frar dadan amonha koshtan wa amanha amrooz qarman wa foto haish ra chap mikonnd ta k msl koodt...najibla hai kota fkir ra astfada konnd k roshanfkr ha jam jor nashond k baz jai brai dzdan namimanad aga mard asti jawab gap hai mara bti ni....

 • جای تعجب است که چرا مردم هنوز هم بر نوشته و گفته نبی عظیمی اتکاء میکنند. یگانه هدف از نوشتن کتاب اردو و سیاست (که در حفیقت مولف اصلی آن تنها عظیمی نمیباشد) به اسطلاح برأت دادن به گروهی کودتاچیان 1371 و تیم کارملیها بوده است که در آن سعی شده تا به چشم مردم خاک بپاشند. قهرمان شماره یک اردو و سیاست خود نبی عظیمی، شخص دوم کارمل و سوم «انقلابی رومانتیک» بریالی هستند و دیگران را تبهکا جلوه داده اند.

  وقتی دوکتور نجیب الله زنده بود و سر اقتدار بود، میگفت میگفت میگفت ولی کسی باور نمیکرد. نجیب الله همه چیز را میفهمید که میگفت. ازین خاطر نی که بر او وحی الهی نازل شده بود بلکه ازینخاطر که او مردم خود را شناخته بود و عقل داشت و وضعیت افغانستان و جهان را بهتر و بیشتر از هر کسی درک میکرد و بسیار دقیق تجزیه و تحلیل نموده و در خدمت مردم قرار میداد... ولی کس باور نمیکرد و یا تبلیغات چه در داخل و چه در خارج حزب مانع باور مردم میشد. در داخل حزب یک عده بر وی (نجیب الله) تهمت میبستند که گویا «ایدیولوژی» را فروخت و به اساسات حزب خیانت کرد، در خارج از حزب (در میان حلقات جهادی و هواداران شاهی سابق) نیز با گذشت هر روز بر وی اتهامات تازه میبستند. ولی چون شرایط طوری آمد که تقریباً همه صحبت های نجیب الله به حقیقت پیوست و مخالفان در مقابل تاریخ روسیاه شدند و اکنون برای برأت گرفتن قصه پردازی میکنند و هنوز در چشم مردم خاک میزنند. مخالفت سران تنظیمی که علنی بود ولی ما دیدیم که مخالفت بعضی حلقات در داخل حزب نیز علنیتر گردید. کتاب «اردو و سیاست» و نوشته های پراگندۀ دیگر تنها انعکاس همین خصومت درون حزبی با داکتر نجیب الله میباشد. ولی بعدها و حتی تا امروز، که همگی به سر خوردند و یک یک حرف داکتر نجیب الله هو به هو به واقعیت پیوست (که ای کاش چنین نمی شد)اعتبار و محبوبیت نجیب الله در بین اقشار مختلف مردم و حتی مخالفان دیروز، حتی بعد از مرگش صد چندان شده است. حقیقف اینست که نجیب دروغ نمی گفت حتی اگر به قیمت منافع حزبی و شخصی اش تمام میشد.

  وقتی که نبی عظیمی کتاب «اردو و سیاست» اش را به بازار عرضه کرد ان وقت خودش هم خبر نداشت که نجیب الله از قبل طی یک نامه ی که به نزدیکانش نوشته بود به طور مختصر بر جریانات اخرین حوادث سال 1371 روشنی انداخته بود، که نقش نبی عظیمی در آن قابل ملاحظ میباشد. متعاقبعاً بخشهای از نامۀ مذکور، که توسط دکتور نجیب الله در هنگام اقامتش در دفتر ملل متحد بتحریر درآمده بود، جهت تکذیب یک سلسله اتهامات و ادعاهای نبی عظیمی توسط گل خان اکبری به دست نشر سپرده شد. درین رابطه از صحبت اضافی میگذرم و شما میتوانید نوشتۀ گلخان اکبری را در لینک پایان مشاهده نمائید: http://www.payamewatan.com/Art...

  همچنان عکس بخشهای از نامۀ مذکور دوکتور نجیب الله را میتوانید در لینک ذیل مشاهده کنید:

  http://www.payamewatan.com/han...

  و باز قضاوت در دست خود شماست که اینبار حرف نجیب الله را باور میکنید یا باز هم منتظر میشوید تا «تاریخ خودش به اثبات برساند که کی برای اوردن سلح در افغانستان چه کرد» (1)


  (1) از صحبت دکتور نجیب الله

  آنلاین : پیام وطن

 • سلام به تمام خواننده گان عزیز سایت کابل پرس?!
  خوب این یک امر مسلم است که شخصیت و کرکتر والای تاریخ کشور ما شهید داکتر نجیب الله طوری نیست که با این دروغ گوییها و یاوه سرایی های مخدوش گردد و ازین واقعیت هیجکس چشم پوشی کرده نمیتواند و تمام مردم و ساکنین صلح دوست انوقت کابل شاهد اندکه زمانیکه داکتر نجیب حاضر گردید بخاطر تحکیم صلح و ثبات در کشور و تطبیق پلان 5 فقره ای صلح ملل متحد قدرت راتسملیم نماید از طرف اعضای خاین حزبش که تا که ابد نامهایشان به خط سیاه در ازهان مردمو تاریخ کشور باقی خواهند ماند مانند همین نبی عظیمی خاین و کذاب ، فرید احمد مزدک ، نجم الدین کاویانی ، سلیمان لایق ،وکیل خاین و دیگران کودتا صورت گرفته و هرکدام بخاطر حفظ جانهای کثیف خویش با سرنوشت ملت بازی کردند و با قوماندانان محلی ایتلاف نموده دولت را بان انهمه قدامت و عظمت اش به یک مشت عناصر خاین دزد بیسواد و چباولگر تسلیم نمودند که سراغاز تمام جنایات و بدبختی های مردم بیگناه و مظلوم کشور گردیده و تمام مردم شاهد انست هیجکس از ان چشم پوشی کرده نمیتواند همگی میداند که گاو سیاه شیرش سفید است با این تهمت و افتراها و دروغ پراگنیهای بی اساسی توسط اعضای خاین و شکست خورده تمام احزاب جایی را نمیگیرید و شخصیت محبوب نجیب را که بخاطر وطن و مردمش خود را قربان ساخت به جایی نمیرسد.همه کارمنداد دولت انوقت این موضوع راخوب میفهمند که حتی یک پول هم درانوقت خیانت نشده است.

  آنلاین : حمیدالله از کابل

 • تا جائی که مقالات نوشته شده دوستان رامطالعه نمودم چنین استنباط نمودم که هنوزهم کسانی هستند که با مشاهده تمام جنایت ها وچشمدید خودشان ، چشم پوشی نموده وکوشش نموده اند که : مطالب بی بنیاد وبی اساس را بخاطر مغشوش ساختن ذهنیت ها نوشته کرده وجنایات باداران خودرا بپوشانند . چنانچه نوشته اند که : داکتر نجیب الله پول های زیادی را غرض تجارت به عمرزی داده است. که اکنون تجارت دارد. نویسنده بی درک باید همین قدردرک میداشتی که داکترنجیب چرا پول هارا دراختیار اقارب خود نگذاشت که اقلاً به درد آینده آنها میخورد . تا جائیکه معلومات دارم تا مدت زیادی خانواده داکترنجیب تحت حمایت مادی اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان مقیم کشورهندوستان قرارداشتند وحتی خانم باعزت وی به کار روزمره می پرداخته است . تا اینکه اولادهای او ازمکتب فارغ وشامل وظیفه گردیده اند . ولی ببینید رهبران حیوان صفت خود را که میخواهند وطن را دست به دست با کشورهای زوردار بفروشند ومعامله کنند.

  آنلاین : http://hamid.yahoo.com

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس