در همین بخش

صفحه نخست > فرهنگ، ادبیات و هنر > کتاب الفبای تورکی (تورکچه) چاپ سال 1299 خورشیدی

کتاب الفبای تورکی (تورکچه) چاپ سال 1299 خورشیدی

پنج شنبه 17 نوامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

زبان تورکی یا تورکچه گرچه یکی از زبان های رسمی افغانستان نیست اما در نقاط مختلف این کشور گویندگان بسیاری دارد. در دو قرن اخیر در کنار جنایات مختلف و سیستماتیک، تلاش های مشخصی برای محدود کردن زبان تورکی در افغانستان صورت گرفت، کتاب های زبان تورکی به آتش کشیده شد و گویندگان این زبان مجبور به کنار گذاشتن زبان خود در کار و بار روزانه و مسایل اداری شدند.

کتاب الفبای تورکی در سال 1299 خورشیدی توسط بخش معارف وقت نشر شد. این کتاب ممکن است کاستی هایی داشته باشد که دانشمندان تورک زبان افغانستان می توانند این کاستی ها را برشمرند و یا منابع تازه و بهتری را که بر اساس روش های دقیق تر و علمی تر برای آموزش تورکی نوشته شده، معرفی کنند.

جستجو در کابل پرس