صفحه نخست > دیدگاه > لویه جرگه امریکایی ننگ تاریخی دیگری را رقم زد

لویه جرگه امریکایی ننگ تاریخی دیگری را رقم زد

آزادی ملت ما از چنگ خاینان داخلی و متجاوزین خارجی تنها به دست خود شان میسر است!
مطالب «حزب همبستگی افغانستان»
دوشنبه 21 نوامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

یکبار دیگر لویه جرگه مورد سوءاستفاده رذیلانه قرار گرفت و یک تعداد چهره های آشنا که جنایتکار بودن، مزدور بودن، چپاولگر بودن و ضدمردمی بودن شان را باربار به اثبات رسانیده اند، با عده‌ای از نمایندگان بلی‌گوی دولت پوشالی کرزی یکجا شدند و همانگونه که قابل پیشبینی بود، به فروش افغانستان به دولت تجاوزگر امریکا بلی گفتند. کرزی و حواریونش به اشاره صاحبان امریکایی شان ده میلیون دالر از خزانه ملت فقیر و دربدر را در یک حرکت عوامفریبانه به هدر دادند تا در مجامع جهانی تبلیغ نمایند که گویا "به هدایت ملت افغانستان" این خیانت تاریخی صورت گرفته است.

در گذشته میهنفروشان خلق و پرچم با راه اندازی یکچنین جرگه های فرمایشی خواستند که مزدوری شان به "همسایه بزرگ شمالی" را زیر نام مشوره ملت توجیه کنند که جایی را نگرفت و همراه با اربابان شان به زباله دان تاریخ رفتند. امروز یکبار دیگر دولت مزدور کرزی تجارب ناکام و ننگین مزدوران روس را تمرین میکند ولی دیگر مردم ما به آنقدر آگاهی دست یافته اند که فریب این بازی های خاینانه را نخورند.

پیمان غلامی و پایگاههای دایمی امریکا در افغانستان بحث تازه‌ای نیست، از دهسال بدینسو امریکا و متحدانش ماشین عظیم جنگی و پایگاههای مشکوک شانرا در نقاط مختلف کشور ما جابجا کرده اند تا در تقابل با قدرت های نوظهور آسیایی، موقعیت نظامیش را به مثابه قلدر جهان حفظ نماید. خیانت امضای پیمان مزدوری به امریکا را در سال ٢٠٠٣ به دور از چشم ملت شخص داکتر عبدالله مرتکب شده بود ولی اینک مزدبگیران امریکا خواستند از طریق این جرگه ننگین مهر "خواست ملت"‌ را نیز بر این حرکت میهنفروشانه بکوبند و آنرا قانونی جلوه دهند.

وطنفروشان و تسلیم طلبان خادم امریکا طوری وانمود میکنند که گویا خوشبختی و آینده درخشان کشور ما در گرو پیمان استراتژیک با امریکا نهفته است. اما مردم دیگر به این آگاهی رسیده اند که دولت امریکا از سی سال بدینسو یکی از عوامل اصلی بربادی و نگونبختی کشور و مردم ما بوده است و تمامی باند های آدمکش جهادی و طالبی را این دولت جنگ‌افروز ایجاد و تسلیح نموده لگام شانرا به دست آی.اس.آی سپرد. این امریکا بود که برای اهداف استراتژیک، اقتصادی و سلطه‌جویانه اش مردم ما را گوشت دم توپ ساخت و تاریک اندیش ترین، ضد دموکراتیک ترین، وحشی ترین و ضدمردمی ترین گروهها را بر مردم ما تحمیل نمود. طی دهسال گذشته نیز امریکا آدمکشان بنیادگرا را با تمام توان تقویت نمود و حتی با طالبان جهالت پیشه و صاحبان پاکستانی و ایرانی شان در پس پرده در تبانی قرار داشت.

لویه جرگه مسخره در واقع با تایید پایگاه های دایمی امریکا در افغانستان، به استقلال، حاکمیت ملی و اختیارات مردم ما بر خاک و وطن شان الوداع گفت و دربست افغانستان را به یک کشور متجاوز که خون ملتهای بیشماری بر بیرقش نقش بسته است تقدیم کرد. امضای این معاهده شرم‌آور فرقی با معاهده "گندمک" ندارد و آنانی که به پای آن امضا میگذارند نام شانرا به مثابه خاینان ملی در اوراق تاریخ ما ثبت میکنند.

در اعلامیه پایانی جرگه، برای فریب مردم ما لیست طولانی‌ای از خواسته های دلپسند و بلندبالا از دولت امریکا مطرح شد که ولو تمام آنها در پیمان استراتژیک درج شوند، امریکا به مثابه یک کشور زورگو و یکه‌تاز همانگونه که خود را ملزم به عملی کردن هیچ قرارداد بین‌المللی نمیداند، در برابر یک کشور فقیر و کوچک نیز هرگز به وعده هایش وفا نخواهد کرد. شرایطی را که امریکا در قبال امضای این پیمان بر مردم ما تحمیل میکند آنچنان ننگین و برده‌وارانه خواهد بود که مزدورانش جرئت نکردند آنرا نزد نمایندگان جرگه شان فاش کنند. این آقایان و خانم ها فراموش میکنند که وقتی دولتی نتواند به ملت خودش خوشبختی، آسایش و آزادی به بارآرد چطور ممکن است برای مردم ما کوچکترین کار مثبتی انجام دهد. اینان نمیدانند که همین اکنون دولت امریکا با خیزش میلیونی مردم به جان رسیده امریکا زیر نام "اشغال وال استریت" روبروست که با شعار "ما ٩٩ فیصد هستیم" در اعتراض به وضعیت اسفبار زندگی شان دولت ستمگر آنکشور را به زانو درآورده است و این خیزش های امیدبخش روزتاروز خروشانتر و وسیعتر از پیش بنیاد کاخ سفید و پنتاگون را لرزان خواهد کرد.

تظاهرات ضد امریکایی حزب همبستگی در کابل

امریکا با خطرناکترین بحران اقتصادی مواجه است که دیگر قادر نیست از نظر اقتصادی جهان را زیر نفوذش قرار دهد، بنا تلاش دارد که با توسل به نیروی بی‌رقیب نظامی قدرت های نوظهوری را که دیگر نمیخواهند زیر بار این دولت زورگو قرار گیرند، مورد تهدید قرار دهد. ایجاد پایگاه های عریض نظامی در افغانستان یکی از برنامه های استراتژیک امریکا برای تکمیل حلقه تسلط‌ نظامیش بر سرتاسر جهان است. ضمنا امریکا راه خروج از بحران جاری اقتصادی را در چپاول هرچه بیشتر منابع طبیعی کشورهای فقیر میداند. همانگونه که عراق و لیبی را به خاک و خون کشید تا به نفت آنها دست یابد، منابع سرشار طبیعی افغانستان را که از طریق دولت پوشالی‌اش بدون هیچگونه محدویتی به آن دست دارد به غارت خواهد برد. همچنان امریکا میهن ما را به مرکز مافیای مواد مخدر جهان تبدیل کرده است و سالانه صدها میلیارد دالر از تجارت پنهانی آن سود میبرد که به هیچصورت داوطلبانه حاضر نخواهد شد از این عاید چشمگیر دست بردارد. اگر در جریان جنگ ویتنام نظامیان امریکا مواد مخدر را در تابوت های کشته‌شدگان شان جابجا کرده مخفیانه به امریکا منتقل میکردند، در افغانستان اینکار را بدون هیچگونه مانعی‌ای بوسیله طیارات بی‌٥٢ شان عملی میسازند.

این جنایتکاران، خاینان، چپاولگران و ستمگران اند که به حضور دایمی ارباب بالای سر شان نیاز دارند چون بین مردم منفور اند و در صورت خروج نیروهای خارجی قدرت و سرمایه های بادآورده و حرام شانرا در خطر میبینند. امریکا در دهسال گذشته اینان را از غارهایشان بیرون کشیده به وزیر، رئیس، سفیر، مارشال و بزرگترین سرمایه‌داران کشور ما تبدیل کرد بنا این ستم‌پیشگان حق دارند که امریکا را خدای شان دانسته برای قانونی ساختن حضورش سگ‌دوی نمایند. اینان امریکا را نیروی شکست ناپذیر میدانند ولی تاریخچه شکست های مفتضح امریکا در برابر مردم آزادی دوست ویتنام و حال عراق را فراموش میکنند. اما اشغالگران امریکایی برای مردم ما جز بدبختی و فقر، اعتیاد، نفاق ملی، اسارت و بردگی تحفه‌ای نخواهد داشت.

لویه جرگه نشینان یکصدا امضای این قرارداد شرم‌آور را به این دلیل موجه میدانند که جلو مداخلات پاکستان و ایران در کشور ما گرفته شود. اما اینان خود را به حماقت زده بر این حقیقت روشن چشم می‌پوشند که دلیل موثر بودن مداخلات بیشرمانه ایران و پاکستان در وجود مزدبگیران و جواسیس این کشورها در بالاترین رده های دولتی نهفته است. این امریکا بود که طی دهسال گذشته دست های خونپر پاکستان و ایران را در کشور ما باز گذاشت و رسواترین نوکران آی.اس.آی و واواک را همه‌کاره اداره فاسد و مافیایی شان نمود.

تظاهرات حزب همبستگی افغانستان

اکثر به اصطلاح نمایندگان لویه جرگه در سخنرانی هایشان با بیشرمی از امریکا درخواست میکردند که مرز های کشور را در برابر مداخلات خارجی محافظت کند. این منتهای بی‌غیرتی و پستی است که دفاع از مادروطن را به یک دولت متجاوز واگذار کرد. اینان به تاریخ درخشان بیگانه ستیزی و روحیه استقلال‌خواهی ملت ما لجن میپاشند و چهره مسخ شده از وطن ما که لقب "گورستان امپراتورها" را گرفته ارائه میکنند. ملتی که نتواند از حریم کشور شان در برابر تجاوزکاران دفاع کند، شایسته نفرین و نابودیست. ولی مردم فقیر اما آزادیخواه ما بارها ثابت کرده اند که قادرند از وجب وجب خاک شان در برابر اشغالگران با دست خالی دفاع نمایند به شرطی که از چنگال میهنفروشان و خاینان داخلی رهایی یابند.

کشوری که پایگاه های نظامی امریکا را در خاکش داشته باشد هرگز نمیتواند ادعای استقلال خواهی نماید. آنانی که جاپان را به مثابه یک نمونه مثبت یاد میکنند، از تنفر و مبارزات خستگی ناپذیر مردم جاپان علیه پایگاههای نظامی امریکا بیخبر اند. مردم جاپان از اینکه نیروهای امریکایی مستقر در آنجا به هیچ قانون و اصولی پابند نیستند و استقلال شانرا خدشه دار ساخته شاکی اند و اعتراضات گسترده‌ای را راه انداخته اند که دولت جاپان و امریکا را وادار ساخته که به فکر انتقال پایگاه نظامی اوکیناوا به نقطه دیگری گردند.

تاریخ ثابت ساخته که هیچ ملتی نمیتواند با توسل به یک قدرت بیرونی به آزادی، عدالت و خوشبختی برسد. این مردم یک کشور اند که باید با جانفشانی و نثار خون شان زنجیر های ستم و استبداد را بشکنند و به رستگاری برسند. چاکران امریکا و به اصطلاح تحلیلگران فروخته شده که به نیروی مردم اعتقادی ندارند نمیتوانند این حکم تاریخ را درک کنند.

حزب همبستگی افغانستان همصدا با ملت درددیده اما استقلال طلب و وطندوست ما عقد هرگونه قرارداد برای پایگاه های دایمی امریکا را خیانت ملی خوانده و با تمام وجود علیه این حرکت شرم‌آور به پا خواهد خاست و آنانی را که به این ننگ تاریخی بلی می‌گویند به مثابه عناصر بی‌غیرت و میهنفروش افشا خواهد کرد.

آزادی ملت ما از چنگ خاینان داخلی و متجاوزین خارجی تنها به دست خود شان میسر است!

مرگ بر آدمکشان جهادی و طالبی و اربابان خارجی شان!

خروشان باد جنبش استقلال طلبانه و ضدبنیادگرایی در کشورما!

حزب همبستگی افغانستان

٢٩ عقرب ١٣٩٠ ـ ٢٠ نوامبر ٢٠١١

http://www.hambastagi.org

كارنامه

واژه های کلیدی

قابل یادآوری می‌دانم که من نماینده یا عضو «حزب همبستگی افغانستان» نبوده صرفا به خاطر علاقه‌ای که به فعالیت ها و مطالب و اعلامیه های این حزب دارم، بعضی از آنها را از سایت حزب مزبور اینجا پست کرده ام.

آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • سلام
  حزب همبستگی افغانستان و سایر نیروهای که افغانستان را یک کشور اشغال شده می دانند، به مثابه نوری اند ولو کوچک که در اسمان ظلمانی کشور می تابند.

  repondre message

  • حزب که کشور همسایه انرا به پا استاده کرده است باید الترناتیف ارئه میکرد نشانه گرفتن دیگران اسان اما نشان دادن راه حل مشکل است...

  • دوست عزیز از همایت بیدریغ تان جهان سپاس

  • حزب همبستګی در اعلامیه خود از قدرت ههای نو ظهوری یاد نموده اند ایا این دلالت بدین ندارد که این حزب توسط دولت اخوندی ایران حمایت می شود و مخالفت با ایران که این حزب ګاهی از ان سخن می زند جعلی است مسکین یار این موضوع را اشکار ساخته است

   آنلاين بنگريد : مسخره است

  • امثال مسکین یار ها میتوانند حسد پوچ بزنند ولی حزب همبستگی افغانستان در جاده ها علیه دولت های خاین ایران ، پاکستان و امریکا با تظاهرات های مردمی ثابت کرده است، نه در پشت میز و یا انترنت. بیشتر به سایت مراجعه کیند . دوست عزیز حزب ما را از دید روشنفکران مفلوک و جیره خور امریکا نشناسید بلکه از روی عمل شان بشناسید. خیال بافی یک روشنفکر اخته را قبول داری و حرکت مردمی یک حزب را علیه رژیم آخندی در عمل را تایید نمیکنید و شک دارید . این استدلال گشتاپوی تان از منطق روشنفکران ترسو و تسلیم طلب آب میخورد نه مغز متفکرتان !

   آنلاين بنگريد : امثال مسکین یار ها

  • در اعلامیه حزب همبستګی امده است امریکا علیه قدرت های نو ظهوری که زیر بار این دولت نرود قرار دارد
   هدف این جمله در اعلامیه ایا ایران نیست؟
   تظاهرات و اعلامیه علیه ایران توسط این حزب همه جعلی و مطابق دستور قدس ایران است
   شما ببنید این دولت اخوندی ایران از یک سو با طالبان و از سو دیګر با کرزی بازی می کند و این بازی توسط کمیته خیریه خمینی و حزب همبستګی در راستا دیګر قرار دارد و لیکن مرجع همان قدس است
   من از داکتران ورزیده که در عقب کسانیکه به این حزب نوکر ایران قرار دارند باید موضوع را درک کنند و این حزب را رها کرده در خط مردمی و ترقی بی ایستند نه در خدمت ایران
   همچنان از مردم کابل و هرات
   ایران به همچو یک حزب ظرورت دارد تا حزب مخالف دیګری علیه قدس قرار نه ګیرد

   آنلاين بنگريد : در خدمت قدس ایران

  • دوست عزیز آدرس های نوع "قدس" به پدر خوانده های تان کریم خلیلی، محقق خان ، بابه مزاری ، سیما سمر و محسنی ... پرسان کنید که در نوکری و مزدور منشی به سپاه پاسداران تان بلدیت خوب دارد . و این نو برچسپ های بی ناموسانه را به رهبران معظم تان بچسپانید نه به ما. با با قدس و مقدس های اختلاف فکری داریم چه رسد که کمک شویم از سوی اینان . ناف خودتان را با قدس میشود از طریق احزاب جهادی تان وصل کرد.

   آنلاين بنگريد : لویه جرگه امریکایی ننگ تاریخی دیگری را رقم زد

  • این حزب همبستګی از اقای قانونی و احمدضیا مسعود است که در خدمت ایران قرار دارند
   برای مردم افغانستان کریم خلیلی ، محقق، ګلبیدین ، ملا عمر، کارمل، تره کی ، امین، نجیب، سیاف، محسنی این حزب همستګی که از طرف ایران برایش پول داده می شود و در عقب ان احمد ضیا مسعود و قانونی قرار دارد برای همه مردم اشکار است و تفاوتی بین اینها دیده نه می شودږ
   در کابل نشته و داد از مخالفت زدن جه مانا دارد؟
   حرف مفت زدن اسان است و لازم است به اندازه دهن تان حرف بزنید
   اینکه این حزب خود را مترقی و دمرکرات می داند جعلی است
   یک عده روشنفکران در جلال اباد، کابل ، هرات و پروان از ماهیت این حزب مزدور اګاهی ندارند و دور نیست که این عده از بدنه این حزب نوکر جدا شوند
   وقتی این حزب ساخته شد ایا قانون اساسی که موجود است انرا قبول نکرده است؟
   و اګر مطابق همین قانوان اساسی بری این حزب اجازه فعالیت داده شده است دیګر این همچو اعلامیه ها در خدمت ایران است و بس
   لطف نموده بګوید حزب شما روی کدام قانون در افغانستان فعالیت دارد؟
   این حزب مزدور مربوط قدس ایران است و مردم افغانستان دوستی با ایالات متحده امریکا را به نفع افغانستان می دانند، و عو عو کردن ایران و پاکستان جلو این دوستی را ګرفته نه می تواند
   حزب همبستګی روی قانون اساسی که نافذ است فعالیت دارد شما مردم افغانستان می توانید اهداف مرامی این حزب که برای راجستر شدت تقدیم داشته ببنید که همه شرایط و حضور قواوی خارجی را در افغانستان پذیرفته اند و حال چون قدس ایران دستور می دهد اینها اجرا می کنند

   آنلاين بنگريد : حزب همبستګی مربوط قدس ایران است

  • آقای جلال آبادی! آقای قانونی و ضیا مسعود و سگان خادی و جهادی از محسنی و محقق خان تان گرفته دولت مزدور کرزی همه نوکران ایران و پاکستان و امریکا است. با در شعار های خود در جاده های کابل و هرات و جلال آباد ضد تمامی این سگان رژیم ایران و امریکا در عمل شعار دادیم . تو آقای جلال آبادی فاحشه سیاسی بی منطق بیش نیستی چون یاد داری که به چرندیات حرف بزنی ما در عمل ثابت میکنیم که ضد تمامی رژیم های خاین از خادی و جهادی گرفته تا طالبی و باداران شان امریکاو ایران و پاکستان ... غیره بودیم و خواهیم بود. تو هنوز یک فرد کامل بیسوادی هستی که گفتیم مخالف جهادی و خهادی و طالبی هستیم باز هم میگوید که رهبری این جریان به بی ناموسان نوع قانونی و مسعود است!!!! تو هنوز درک پوچ تان از احزاب اسلامی که خیانت کرده و در دولت مزدور کرزی سهیم هستند خبری نداری و خوب است که آگاهی تان را در مورد "برادران" قیادی رهبرتان خلیلی و محقق بالا ببرید و باز کامنیت نوشته کنید چون با این کامینت های مسخره تان آبروی تان میریزید. راستی تا هنوز تو در رابطه چی کردی؟
   که سینه خود را میدری برای فروش و قبول غلامی امریکا ننگ تاریخ را به کجا میبری؟ و این لکه است بر جبین تمامی بلی گویان دولت مزدور کرزی و روشنفکران جیره خور امریکا !! در باره بانک " قدس" خود بیشتر معلومات دارید نه ما . اگر دورغ نمیگوید به قول تان استاد هستید و ناموس محترم تان زیر ران امریکا نیست حد اقل یک فاکت و سند را پیدا کن که ما را با ایران خاین و " قدس" بی ناموس رابطه داشته باشیم در غیر آن به سگری ها ی تان و اتهامات بی ناموسانه و خاینانه تان خاتمه دهید در غیر مردم ما به این مزخرفات و بیناموسانه تان باور نخواهد . اینبار هم کامینت میدهید با سند باشد در غیر آن غلامی امریکا را توجیه کرده نمتوانید.

  • جناب جواد، آنچه که حزب شما انجام میدهد، از دو حالت خارج نیست. یا اینکه وابسته به کشورهای خارجی هستید،و بر علیه منافع مردم افغانستان و به نفع کشورهای همسایه شعار می دهید، یا اینکه از نظر سیاسی آنقدر لوده و احمق تشریف دارید که منافع مردم افغانستان درک نکرده اید و از حماقت شعار های مقامات همسایه در اسلام آباد و تهران را تکرار میکنید. در ضمن این شعار های زنده باد و مرده باد تان هم بسیار احمقانه و مرتجعانه است، در احزاب مدرن روز این شعار ها جای ندارد.

  • خی شما یک حزب مدرن را نشان دهید که شعار های زنده و مرده نداشته باشد و کارا در شرایط کنونی باشد و مردم را ستم و سو دهد از خیزش های جهان عرب و " والستریت را اشغال کنید " که جنبش ضد جنگ در جهان پشت بانی و بیاموزند برای تغییر کشور و مستقل آزاد بیدون چتر امریکا ! باز هم حماقت تان را نشان میدهید پیش از مسله پیمان استراتیژیک ما پاکستان و ایران را 8 سال پیش دشمن عمده و مداخله گر به مثابه وظیفه ملی خود افشانموده در جاده ها به علیه شان شعار کوبنده سر دادیم. گفتم ثابت که نوکر و مزدورمنشی مارا در غیر آن نجف چون بیفایده است . تو مادر فروش و خاک فروش منافع کشور خود در مزدوری و غلامی امریکا میبینی و یا هم خو گرفته یک مقدار مستقل و آزاد و استقلال طلب فکر کرده نمی توانی

  • این حزب همبستګی مانند جواد مزخرف است و این خود دلیل ان است که شمایان مزدور بیش چیزی دیګری نستید این ادب شما دلالیت خوب بودن تان است
   بلی شما نګفتید چه نوع جواز فعالیت را ګرفتید؟
   و این حزب همبستګی چه نوع ازادانه فعالیت می نماید؟
   اګر کسی در این حزب مربوطه قدس است جواب دهد
   ایا ګفته می توانید که این شخص که در راس این همبستګی قرار دارد کیست؟
   خود مربوطه قدس است
   مردم را نه می شود فریب داد مګر تا یک وقتی
   مردم افغانستان حال شعار را به عمل ان قضاوت می کنند
   دیګر وقت شما نیست و راستی چطور است که فعالیت سیاسی می نماید؟
   ایا قدس ایران در عقب این همبستګی قرار ندارد؟
   از دشنام چیزی ساخته نه می شود اګر در چانه خود این حزب همبستګی چیزی است بګوید که چطور شد که اجازه فعالیت را ګرفته اند و منازل و بلند منزل ساخته اند ایا همه از کیسه قدس ایران نیست؟
   با منطق جواب دهید

   آنلاين بنگريد : ادب این حزب همبستګی را از نوشتار شان قضاوت کنید

  • کمی بیشر درمورد حزب همبستگی مطالعه کننید تظاهرات ضد کشورهای همسایه را ببسند حزبی که با بادارشان درگیر باشد چگونه غلامی، غلام خواهد شد. یک بدبختی که دامنگیر جاسوسان درافغانستان است که چون خود وابسطه
   است افراد واحزاب مستقل را تصور کرده نمیتوانند .

   جرقه

  • آقای جلال آبادی، چون وضعیت تان به همین کلمات صدق میکند و کمی هم خر فهم هستی باید به زبان خود تان نوشت. از جملات بی ربط تان گرفته تا بی ممقطی و غیر مسوولانه نوشتن ها همه و همه شما را یگانه سگ جف کننده و یکه تاز امریکا ساخته است. اگر بادار تان هم خبر شود با این استدلال های بیپایه به جنگ یک حزب که در دل مردم جا دارد و مهر سیاسی اش را در اوضاع سیاسی افغانستان کوبیده و نوکران نوع جلال آبادی را به فغان آورده شما از این غلامی تان هم چخ خواهد کرد. راستی فعالیت و جواز ما را از وزارت محترم تان عدلیه پرسان کنید که چرا داده اند ما این تحقیق پولیسی را که جز خوی تان است واگزار میکنیم

  • اقای جلال ابادی: پیش از نوشتند درمورد همبستگی ومتهم کردن به مزدوری خوب بود سری به سایت این حزب میزدید واین گونه متهم نمی کردید تا اننکه چیز فهم هستند شما را به بیخبری در این عصر نمیدانستند. تا شما این حزب را به مزدوران قدس اقایان وخانم های حزب وحدت خلیلی ، محقق ، انوری ، محسن ، سیماسمر.... به اشتباه نمیگرفتید . این حزب نوری است درظلمت وتاریکی برای استقلال افغانستان . این گونه بخبربودن شما را خواسته ونا خواسته به مزدور امریکا تبدیل میکند.

   جرقه

  • این حزب همبستګی یک حزب لوچک و فاحشه سیاسی است که از منطق سیاسی به دور است
   شما ببنید نوع نوشتار این لوچک های روی سرګ را که حتی نه متوان به اینها منحیث یک حلقه سیاسی برخورد کرد
   اینها لوچکهای کوچه و بازار اند که حزب همبستګی را ساخته اند و در ابتدا به کمک قدس ایران و پول های باد اورده پاسداران ایران این حزب ساخته شد و در همان وقت به دستور قدس قواوی خارجی را در افغانستان پذیرفته بودند که سند درخواست این حزب مزدور در وزارت عدلیه ثبت است این حزب لوچک قانون اساسی و قانون احزاب افغانستان را پذیرفته اند در ان وقت ایران به امریکا همکاری داشت
   همه برنامه های این حزب یعنی همستګی باساس هدایت قدس اجرا می شود و این یک بازی استخباراتی است که این حزب در شعارهای و سایت این حزب از ایران بد می ګویند و این یک حیله و نیرنګ است تا جنبش ضد ایرانی را در نطفه خاموش کنند شما ببنید این بازی استخباراتی ایران با کرزی و طالبان نیز در جریان است
   خواست من از روشنفکران افغانستان این است تا بازی شعارهای کذاب این حزب را نخورند و این حزب سراسر در خدمت ایران قرار دارد
   و ګرنی پرسیده شود که این پول ها که تلویزون و بلند منزل ساخته شده از کجا شد؟
   در افغانستان اولین انزجار علیه مداخلات ایران از سوی جامعه شعیان افغانستان در تاریخ تاریخ نمایان است ږ اکنون هم از همه بیشتر شیعیان ملی و وطن پرست افغانستان علیه قدس قرار دارند
   این حزب نمایشی همبستګی از قدس و در خدمت ایران قرار دارد

   آنلاين بنگريد : حزب همبستګی مربوط قدس ایران است

  • بیخود است!
   مهمترین مسئله ی را که یک تشکل سیاسی باید در نظر بیگیرد، منافع ملی است. که شما و حزب تان آن را در نظر نمیگیرید، وبر علیه منافع مردم شعار داده و بوقچی همسایه ها را بازی میکنید.
   یک تشکل سیاسی باید زمان را درک کند، و بیبیند که چه خطرات متوجه مملکت است. در حال حاضر تجزیه طلبان از یکسو، آی اس آی و طالبان از سوی دیگر، تمامیت ارضی کشور را تهدید میکند. با خروج نیروهای خارجی افغانستان چهار قسمت خواهد شد.
   یک حزب سیاسی، اگر منافع ملی ایجاب کند باید با دشمن هم کنار بیاید، منطق هم این را میگوید که میان بد و بدتر، باید بد را انتخاب کرد. همه میدانند که آمریکا برای منافع خود در افغانستان است، ولی در حال حاضر گزینه ی بهتر از آمریکا و نیروهای غربی نداریم.
   از شعار های مرتجعانه ی تان پیداست که شما طرفدار قتل و خونریزی درجامعه هستید و این مغایر با اصول احزاب مدرن روز در جهان است، البته نه در کشور های قراضه ی اسلامی.
   شیر فهم شد؟

 • ای عزیز دل : حرف دل بگفتی ودل فریفتی . اما افسوس صد افسوس که درین سر زمین انانیکه به اریکه قدرت تکیه زده اند و انانیکه خواب به قدرت رسیدن را دارند همه در گفتار حرف های مزیین شده و آراسته شده به خواست روز در روکش کفتار شان قرا رمیدهند درفرجام چیزی دیگری از آب بر میآید . از قصه های تاریخی اگر بگذریم در دهه های اخیر از(( کور- کالی- دودی)) از(( مرحله نوین وتکاملی آن)) از(( جهاد مقدس)) از (( مقاومت)) از ((دفاع خاک و نوامیس ملی)) از(( آمارت آ )) تا (( عدالت و دیوکراسی )) هر کدام از ایشان در وقت خود درپشت پرده های تلویزیون ها-لوژ ها - در اجتماعات مردم-و حتی در محافل خصوصی و خود مانی ها نیز با آوردن دلایل فلسفی - کتابی - اسمانی گفتار خویش را مزین تر و قابل باورتر میساخت . اما ... در عمل بجای کور - کالی- دودی = مهاجر و دربدر- رسوا و بی عزت- گداو فقیر ..... و در مرحله نوین و تکاملی = بد تر از هر مرحله دیگر که تاریخ معاصر شرم آور ترین صفات را شاهد است .... در جهاد مقدس = وحشت - خانه جنگی ها و خانه سوزی ها- نفاق تا حد قتل و مدعی گری ها - مزدوری بیگانه و پاکستانی ها - ویرانی کابل ........ بجای مقاومت = جنگ ها ی سیلقه وی - کشتار انسان ها - زدوبند ها و پیمان های زود گذر - چور وچپاول دارایی عامه.................... بجای دفاع از خاک و... = وطن فروشی آن هم در سطح لیلام وطن-بی ناموسی که از نوشتن اش قلم عاجزی دارد.......
  وبجای آمارت = اسارت پاکستان- بد نامی به اسلام -قتل عام مردم وحشت بی سابقه ........................... بجای عدالت و دیموکراسی = زیر خاک کردن و به فراموشی سپردن تمام بی عدالتی ها - گشتار مردم با مدرن ترین سلاح ها وبم ها وطیارات ( بی 52) تجاوز سریع و اشکارا -به حریم وطن و حریم خانه های شخصی مردم - ایجاد زندان های سیاسی در بیرون از کشور که تا هنوز سابقه نداشته است- گشت خشخاش طوز بی سابق
  - رشوت و چپاول و غارت دارای عامه که نظیر اش دیده نشده- وطن فروشی رسمی با جرگه ملی - تقرر به وظایف به وسیله رشوت و... در پست های عالی که ووووووو ..........
  دیگر اعتماد مردم شدیدآ جریحه دار شده وباور به حرف ها و شعار ها ... نمی کنند تا در عمل ثابت نشود . بااحترام ص ش

  repondre message

  • دوست عزیز گفته های تان در مورد جنایات گذشته خادی و جهادی و طالبی و دولت مزدور کرزی و دولت اشغالگر امریکا درست است. خی بیا حزب همبستگی در عمل و تنها علیه همه این جنایات به افشاگری استاده است و در جاده ها علیه این هم مصیبت ها مبارزه میکند ، و این سنگر داغ مبارزه خیابانی ما را همرایی کنید.

   آنلاين بنگريد : لویه جرگه امریکایی ننگ تاریخی دیگری را رقم زد

 • حزب همبستگی : لطفاً واضع بسازید که شما جیره خور کدام کشور استید. پاکستان ویا ایران .

  repondre message

  • مطالعه کن بیشتر به سایت حزب رجوع کن جواب پیدا میکنی که مزدور هستیم و یا نه !!!
   در غیر آن یک مقدار منطقی فکر کیند. و اگر کدام سراغ از مزدور منشی حزب ما داری افشا کن در غیر گفته های تان بی بنیاد است . اما ما از شما را افشا کردیم در در مظاهرات علیه امریکا و ایران و پاکستان و اجنت های داخلی شان دولت مزدور کرزی، خادی ، جهادی و طالبی شان

   آنلاين بنگريد : لویه جرگه امریکایی ننگ تاریخی دیگری را رقم زد

 • سلام خدمت همه:
  من در آغاز پیام گزاری ها نوشتم که که حرب همبستگی نوری است در آسمان ظلمانی کشور ولو اگر کوچک هم باشد. با اینکه من با این مشعل داران شمانخت نزدیک ندارم، ولی بالاخره انسان می تواند با در نظر داشت حرف ها و ععمل نیروهای سیاسی حد اقل به یک نتیجه نسبی برسد. اتهام نوکری حزب همبستگی به ایران و پاکستان و امریکا... به هیچ وجه باور کردنی نیست. این را آنها در عمل و در جاده های کابل و چند ولایت به اثبات رساندند ولی آنها نمیتوانند وحی از آسمان بیاورند که در صورت دست یافتن به قدرت به جنایات پوشالیان 7 ثوری، جهادی ها، طالبی ها و پوشالیان امروزی به جنایت و خیانت دست نمیزنند!!
  اگر چنین توقع باشد، کدام حزب و سازمان و جبهه سیاسی میتواند چنین وحی را تهیه بدارد. این بدان معنی که دیدار به قیامت.
  این را بدفاع از حزب همبستگی نه می نوسیم بلکه به دفاع از تمام احزاب و سازمان های مردمی و وطن دوستی که در سر تا سر دنیا بر ضد استبداد، اشغال، بی عدالتی و ....می رزمند می نویسم. بهترین ارزیابی نیرو های سیاسی بعد از یک اندازه معین آگاهی از اساس نامه و برنامه آن و مشاهده چند عمل کرد ومطالعه نشرات شان اگر چیزی منفی دران یافت نشد، رفتن در درون این تشکیلات است وبا عملاً شرکت کردن در فعالیت های سیاسی، در شناخت انسان در رابطه با تشکیلات مزکور افزوده می شود. اگر به این نتیچه رسیده شود که این تشکیلات چیزی را که ازا توقع دارد نمیتواند بر آورده سازد، بریدن از آن حق مسلم هر کس است.

  repondre message

  • این گروه اوباش نوکر پاکستان و گلبدین و طالب و حقانی و القاعده عین مسایل انان را عنوان میکند یکشاخه اوغانملتی بیش نیست .

  • آوباش خان به رهبرک تان از خادی و جهادی و طالبی و گلبدینی بگوید که در
   پاکستان و ایران به وسیله امریکا تولد شدند و تجهیز شدند و تمویل شدند و چون به غلامی خو گرفته اید بدون چتر امریکا و یا هر قدرت دیگر ادامه زندگی تان محال است و ترس دارید از سرمایه های ننگین و باد آورده تان که مبادا به قیام میلیونی مردم ما مواجعه شده از دست ندهید . باید هم دیگران را در آیینه خود میبیند. بیشتر از این نمگویم چون شما معیوب سیاسی و فاحشه سیاسی هستید .

   آنلاين بنگريد : لویه جرگه امریکایی ننگ تاریخی دیگری را رقم زد

 • لویه جرگه ها چند نوع اند.
  لویه جرگه انگلیسی
  لویه جرگه روسی
  لویه جرگه پاکستانی که امیر المومنین تولید میکند.
  و اینهم اخرین نوع آن یعنی لویه جرگه امریکایی و اروپایی. نوع آخری مدرن است در لحاف دموکراسی - نصور پکی.

  repondre message

 • دوستان گرامی

  طالبان افغانستان را به حاشیه امنی برای تروریست های چند ملیتی کرده بود و مانع هرگونه پیشرفتی در کشور میشد. ایالات متحده برای آزادی کشور شما از دست طالبان جان های بسیار و همچنین پول بسیار هنگفتی را هزینه کرده است.

  جنگی که در آن هیچ غیر نظامی صدمه ندیده باشد وجود نداشته است، بخصوص در افغانستان که طالبان از انسانها بعنوان سپر استفاده میکند و در خیابانها و بازار و مساجد آنها را مورد هدف قرار میدهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفت گو با بی بی سی فارسی اعتراف کرد که آنها به غیر نظامیان افغان در مساجد در هنگام نماز در خانه خدا حمله کرده اند. برای خواندن این مصاحبه لطفا به این لینک مراجعه فرمائید:
  www.bbc.co.uk/persian/afghanis...

  بر اساس گزارشهای منتشر شده از طرف سازمانهای مستقل، مسبب اکثر تلفات غیر نظامی در افغانستان طالبان بوده اند و آنها مسئولیت حملاتی که منجر به این تلفات شده اند را با افتخار پذیرفته اند! برای اطلاعات بیشترلطفا به این لینک مراجعه فرمائید: http://www.bamdad.af/index.php...
  هدف ما در افغانستان کسب اطمینان از تبدیل نشدن دوباره افغانستان به حاشیه امنی برای گروه های تروریستی، و کسب اطمینان از اینکه گروه های تروریستی نتوانند امنیت افغانستان و ایالات متحده و کشورهای ائتلاف را تهدید کنند، میباشد.

  ما همکاری نظامی و رابطه استراتژیک با کشورهایی مانند جاپان و کویت داریم و پایگاه های نظامی ما در آن کشورها چیزی به غیر از امنیت برای آن کشور ها و ما نبوده است. همچنین همکاری نظامی ما با آن کشورها و پایگاه های نظامی ما در دیگر کشور ها هیچ صدمه ای به حق حاکمیت و استقلال آن کشورها نمیزند.
  سوال اینجاست که این گروه کوچکی که به نظر میرسد نگران آینده افغانستان هستند ولی بر علیه ایالات متحده تظاهرات میکنند، آیا تا به حال بر علیه دشمنان افغانستان یعنی طالبان تظاهرات کرده اند؟

  به علاوه، ما خوشحال هستیم که مردم افغانستان آزاد هستند تا برای حمایت و یا بر علیه چیزهایی که برای آنها مهم است تظاهرات کنند. بر اساس داده های مرکز آمار و پژوهش گالوپ "در سال 2009 میلادی تقریبا 80 فیصد مردم افغانستان باید یک قانون اساسی بندی را برای ضمانت آزادی بیان را داشته باشد. 87 فیصد مردم افغانستان در شمال و 86 فیصد نیز در منطقه مرکزی از چنین بندی در قانون اساسی حمایت کردند. در شمال افغانستان کسانیکه از چنین بندی در قانون اساسی حمایت کردند پائین و 59 فیصد و در مجموع اکثر مردم از آزادی بیان پشتیبانی میکنند. در حالیکه قانون اساسی افغانستان متعلق به مردم افغانستان و حاکمیت ملی آنهاست، ما در دولت ایالات متحده از اینکه مردم افغانستان اینچنین از آزادی بیان پشتیبانی میکنند (این هم یکی دیگر از آزادی هایی است که طالبان دیگر قادر به سرکوب آن نیستند)، خشنود هستیم.
  http://www.abudhabigallupcente...

  با احترام
  محمد حیدری
  فرماندهی مرکزی ایالات متحده
  وبسایت فارسی ما http://www.centcom.mil/fa
  بلاگ فارسی ما https://centcomfarsi.wordpress.com/
  ‏سنتکام را در فیسبوک فارسی ما دنبال و سوال های خود را در آنجا مطرح کنید
  http://www.facebook.com/CENTCOMFarsi
  ‏یوتویوب فارسی ما را تماشا کنید http://www.youtube.com/user/CENTCOMFarsi
  عکس های دیدنی از ارتش ما http://www.flickr.com/photos/ccdet/

  repondre message

  آنلاين بنگريد : http://www.facebook.com/CENTCOMFarsi

  • فرماندهی مرکزی امریکا: من بمثابه یک افغان ازاد وطن دوست وازطرفداران حزب همبستگی انجه را که شما نوشته اید نظر شما است. من کمی مکث به تاریخ سه دهه جنگ درافغانستان مینمایم درجنگی مقاومت افغانها علیه نیروی اشغالگر شوری وقت شما خواستید که قصد ویتنام را ازایشان بکشید که این کاررا کردید. وبعد ازحاکمیت جنایت کاران برکشورما که با پول های شما چاق گردیده بودند مردم مار درجنگ های داخلی به خاک وخون کشانیدن وانظوری که شما میگوید افغانستان را فراموش کردیم فراموش نکرده بودید . برای گروی مزدورتری که طالبان باشد کارمیکردید ورهبری ان را به ای اس ای سپردید تا به کشور ما حاکم سازند وبرنامه تجاوز را ریختید . چون از تاریخ ما باخبر بودید که مردم با داشتن مشکل در مقابل متجاوزین اساس هستند بنآ طالب بمثابه یک پروژه جاده پاک مورد استفاده قرارگرفت. در جلسه فرامایشی بن شاه شجاع سوم کرزی را به مشتی خادی ، جهادی به قدرت رسانیدید. ازهمان اول برنامه شما ساختن پایگاه های نظامی درکشورما بود تا از این طریق بتواند هم به ذخایر دست نخورده ما ونفت گاز اسیا میان دست یابید. تربیه واماده نمود تروریست های بنیادگرای اسلامی ازبرنامه های شما در دوزان جنگ سرد بود

   به تجاوز تان به افغانستان برای ما انطوری که شما فکرمیکنید نه خوشبحتی بلکه فقر ، فساد ، حاکمیت جنایت کاران را

   به ارمغان آوردید. مبارزه تان علیه طالبان دروغی بیش نیست. چون همین اکنون دردولت ساخت شما هم طالب حضور دارد هم حزب اسلامی گلبدین.

  • بیننده گرامی،

   دیدگاه شما از تاریخ سی سال گذشته مجموعه ای از حوادثی است که یا آمریکا در آنها دخالتی نداشته است و یا اجبارا و در کمال بی میلی در گیر آن حوادث شده است.

   در اواسط دهه هشتاد میلادی آمریکا مصمم به هواداری از مبارزان افغان شد که در کمال دلاوری با مهاجمان ارتش اتحاد جماهیر شوروی می جنگیدند.

   در حقیقت ایالات متحده نیاز تسلیحاتی و مالی مبارزان که مجاهدین نام داشتند را به نحو ارزنده ای تامین کرد. ذکر این مطلب ضروری است که مبارزان آن زمان و آرمان هایشان شباهتی با آنچه که در سال های نود میلادی بنام های طالبان و القاعده ظاهر شدند نداشتند. باید اضافه شود که مبارزان راستین فداکاری های قابل ستایشی علیه آن متجاوزین بکار بردند.

   باید این مطلب روشن شود که آمریکا چه کمک دیگری می توانست به مبارزان علیه سلطه شوروی بکند که نکرد؟ متاسفانه مانند بسیاری حوادث مشابه در جهان، تعدادی فرصت طلب وحشی که در میان مجاهدین بودند و نام طالبان را برای خود گزیده بودند توانستند قدرت را در اختیار گرفته وآنچه که از سبعیت و وحشی گری در خمیره داشتند بر علیه مردم نجیب و مظلوم افغانستان اعمال دارند.

   چه بسیارند کسانی که هنوز بیاد دارند تعداد زیادی از مردان و زنان بی گناه افغان را که در میدان فوتبال کابل به دست خون آشامان طالبان به قتل رسیدند. آیا این کشتار توسط سربازان آمریکائی صورت گرفت؟ در حقیقت این آمریکا بود که همواره سعی کرد تا طالبان را به تعادل رفتار و رعایت موازین جهانی تشویق نماید.

   سپس در میان بهت و حیرت همگان حادثه یازدهم سپتامبر 2001 پیش آمد. زمان زیادی نگذشت که معلوم شد تروریست هائی که باعث قتل سه هزار نفر زن و مرد از هر ملیت و مذهبی شده اند در افغانستان و در تحت حمایت کامل طالبان به تمرین آدم کشی اشتغال داشته اند.

   حتی پس از نمودار شدن همه حقایق برای جهانیان و ثبوت همکاری طالبان با گروه القاعده و نیز اعتراف بن لادن به این کشتار، آمریکا خواستار استرداد مجرمان شد، اما با پاسخ منفی طالبان روبرو گردید.

   آیا می توان منکر این حقیقت شد که سربازان آمریکائی در پروژه های عمرانی و از جمله ساختن مدارس و راه ها و مرمت پل ها شرکت داشته اند؟

   آیا درست نیست که آمریکا، چه در محافل جهانی و یا در گفتگوهای سیاسی، از همه جناح ها و کشور ها خواسته است تا موازین قانونی و حقوق بشریت را رعایت کنند؟

   ملامت آمریکا بر همه ناروائی ها و اعمال شیطانی نه منطبق بر حقیقت و مدرک و نه منصفانه است.

   با امید روزهای بهتر برای افغانستان و مردم ارجمند آن.

   با سپاس

   تیم گفتمان دیجیتال فارسی
   فرماندهی مرکزی ایالات متحده
   فرماندهی مرکزی ایالات متحده
   وبسایت فارسی ما http://www.centcom.mil/fa
   بلاگ فارسی ما https://centcomfarsi.wordpress.com/
   ‏سنتکام را در فیسبوک فارسی ما دنبال و سوال های خود را در آنجا مطرح کنید
   http://www.facebook.com/CENTCOMFarsi
   ‏یوتویوب فارسی ما را تماشا کنید http://www.youtube.com/user/CENTCOMFarsi
   عکس های دیدنی از ارتش ما http://www.flickr.com/photos/ccdet/

   آنلاين بنگريد : http://www.facebook.com/CENTCOMFarsi

 • این گروپ شعبه سازمان پاکستانی راوا در داخل است. گروپ راوا گاهی ازچین، گاه از پاکستان پول میگیرد تا برعلیه مردم افغانستان فعالیت کند.

  repondre message

  • همبستګی باید اعلامیه خود را بګیرد
   جبهه مشارکت ملی افغانستان با صدور قطعنامه یی حمایت خود را از امضای پیمان استراتیژیک میان امریکا و افغانستان اعلام کرد.

   نجیب الله کابلی رهبر این جبهه امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت: ایران و پاکستان بخاطر جلوگیری از امضای سند استراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحده امریکا ملیون ها دالر را در افغانستان مصرف کرده اند.

   آقای کابلی امضای سند مشارکت ستراتیژیک میان افغانستان و امریکا را به نفع هر دو کشور دانست و گفت: نباید به ایران و پاکستان اجازه داده شود تا مانع امضای این سند شوند.

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس