در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > برادران کرزی در رأس مافیای زمین

برادران کرزی در رأس مافیای زمین

منصور
شنبه 31 مارچ 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [فارسى] [فارسى]

شنیده بودم که آقای ریس صاحب جمهور ما شخصی است که در تاریخ کشور دربین روسای جمهور و رهبران کشور از اداره و مدریت ضعیفی برخوردار است و در بسیاری حالات اکثرقومندانان جنګ سالار و حتی بعضی از والی ها از اوامرشان چندان اطاعت نمیکنند. باورم نمی شد و با خود میګفتم که چطور امکان دارد که یک والی و یا هم ماموردیګری دولت از احکام و فرامین ریس صاحب جمهور اطاعت نکند بعید از ذهنیتم بود. برعلاوه این ضعف که ایشان بدبختانه دارند همیشه کوشش مینمایند که خودرا طور جلوه بدهند که یک شخص وطنپرست، صادق، مسلمان کامل و افغان واقعی دموکرات هستند که از رګ رګ خون ایشان نوای به جز اخلاص و صداقت چیزی دیګری شنیده نخواهد شد. همیشه کوشش میکنند که عوام فریبانه صحبت بکنند و حتی در مشغول ساختن اذهان مردم در حالت بسیار مهم در مملکت و در معامله های سیاسی و ارتباط وایتلاف ها با جنګ سالار ها مهارتی خاصی دارند. اما با این همه مسایل وقتی باور کردم که با یکی از همصنفی های دوران مکتب ام که حالا در پوهنتون کندهار محصل است و برای رخصتی زمستانی به خانه آمده بود و پرده از حقایق برداشت که قلباً بسیار متاثر شدم. همصنفی ام برایم ګفت که شنیده نباشی که فرمان ریس صاحب جمهور را برادرانش قبول ندارند و از آن اطاعت نمیکنند. از ایشان جویای مطلب شدم ګفت که ریس صاحب جمهور طی یک فرمانی برای پوهنتون کندهار اضافه از هزار جریب زمین را در قسمت قشله جدید که از جمله ملکیت های وزارت دفاع در شهر کندهار بود اعطا نموده است واین موضوع را شخص ریس جمهور در یکی از سفرهای ایشان تقریباً سه سال قبل در قصر مندیګک با محصلین و اساتید پوهنتون کندهار نیز اکیداً وعده داد. اما در واقعیت اقارب وبرادرانش (شاولی کرزی و محمود کرزی) هیچ اهمیتی به فرمان ریس جمهور قایل نشده و زمین مذکور را در بدل یک متر مربع به ۶۰۰۰ افغانی به فروش میرسانند. در این قضیه یک عده از اعضأی پارلمان، شورای ولایتی و بعضی دلالانی را که محض به نام قوم که همیشه با خون و سرنوشت مردم بازی کرده اند نیز چشکی داده است تا دهن آنها بسته باشد و از این حقایق پرده نبردارند. سوال در اینجاست که آقای ریس صاحب جمهور چرا در این قضيه بسیار مهم خاموش هستند و یا از قضیه خبر ندارند در هر دو حالت قضیه را میتوان به شکل ذیل جمع بندی نمود:

اګر اقای ریس صاحب جمهور از این چنین قضیه بسیار مهم ملی در خانه آبایی خود (کندهار) بی خبر باشند ما از ایشان چی توقعی به سطح کشور داشته باشیم. ویا هم اګر خبر هستند و اقدام نمیکنند پس ایشان خودشان در قضیه شریک و جز باند مافیای زمین هستند.

اګر هردو حالت فوق واقعیت نباشد پس نتیجه این است که خودشان تشنه پول تا در حالت فرارش از افغانستان چیزی با خود داشته باشد وبرای برادرانش اجازه داده تا از فرمان ایشان سرپیچی و از ان اطاعت نکند و پول را فراهم نمایند. فلهذا خواهش ما از ریس صاحب جمهور اینست که در چنین حالتی اسمای برادران خود را نیز در قطار جنګ سالارهای ذکر کند که ایشان نیز از فرامین وی اطاعت نمیکند.

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

جستجو در کابل پرس