در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > ملا کرزی به دنبال ملا عمر

ملا کرزی به دنبال ملا عمر

یک کارتون
عتیق شاهد
شنبه 18 فبروری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

 • شما بن لادن هم نداشتيد.خيلى خنده اور بود كه قواى قهرمان و شجاع امريكا اورا از غار موش اى اس اى كشيدوجسد ان شيطان رزيل را در بحر انداختند.صد بار با كستان انكار كرد كه بن لادن نزد مانيست.امروز با با ملا كوزوى اين كار را ميكند,باز يك روز قواى شجاع كشور امريكا ان موش كور را از زير خانه اى اس اى خواهد كشيد و همه را از خنده خواهد كشت.كثيف هاى قبيله در كنار اب به جاويدانكى ميبيوندند.امروز ان كورزوى در زير دامن وزير خارجه با كستان امنيت و ارامش دارد.ملا كورزوى مانند شمع و بىبى كرزوى مانند بر وانه شده.تو شما هو مى يى بروانه...

 • امروز من از كرزى صاحب خوش هستم كه به باكستان جواب دندانشكن داده.جشمت را صدقده كرزى صاحب بكير از كلونش اين كشور خاين و تر وريست برور و جنايت بيشه را.بخاطر ترور برفيسر ربانى رييس جمهور سابق با كستان بايد جواب بدهد و در محاكم بين المللى راجع شود.بايد با باكستان شف شف را بس كنيم و از شدت كار بكيريم.به كفته محقق ما خو همه جيز را از دست داديم حالا تورا هم نميمانيم.
  مرك بر باكستان
  با كستان دشمن خاك ماست
  مرك بر ملاى كور و كلابان خاين و مزدور بيكانه
  بشتونها بايد خط خودرا از با كستانى و طالب جداكنند.
  جنايت كا ران طالب بايد اعدام شوند.

 • zenda bad taliban mordabad hazaragi

جستجو در کابل پرس