صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > والی بادغيس برکنار و اکنون بازداشت شد!

والی بادغيس برکنار و اکنون بازداشت شد!

اسناد دو ميليون و هشتصد و هفتاد هزار و بيست و نه، 2870029،افغانی اختلاس توسط والی بادغيس
کامران میرهزار
سه شنبه 4 دسامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بالاخره نسيم توخی والی بادغيس که اسناد سوء استفاده و اختلاس دو ميليون و هشتصد و هفتاد هزار و بيست و نه افغانی توسط او برای نخستين بار در کابل پرس? به نشر رسيد، به دستور آقای جبار ثابت، لوی سارنوال افغانستان در هرات بازداشت شد. مبلغ دو ميليون و هشتصد و هفتاد هزار و بيست و نه افغانی ممکن در مقابل اختلاس های کلان و ميليون دالری توسط وزرا و ديگر مقامات چندان به چشم نيايد، اما برای مردم بادغيس که در بدترين شرايط ممکن زندگی می کنند، غنيمتی محسوب می شود. مردم بادغيس هر سال با خشکسالی مواجهند و اکنون علاوه بر خشکسالی و فقر با حملات دهشت افکنانه ی گروه تروريستی طالب.
اميدواريم اين دوسيه را آقای ثابت با موفقيت پيش ببرد و مانند موارد ديگر با شکست مواجه نشود.

کابل پرس در همين جا به والی جديد اين ولايت آقای اشرف صادقی تذکر می دهد که شکاياتی از عملکرد شما در همين مدت کوتاه وجود دارد. اين شکايات چندان چشمگير نيستند اما کابل پرس با کمک منابع موثق خود، عملکرد شما را زير نظر خواهد داشت. چنانچه سندی از موارد احتمالی سوء استفاده و اختلاس توسط شما به دست ما برسد، بلافاصله آن را نشر خواهيم کرد.

و اما آنچه کابل پرس افشا کرد:

پنج شنبه 28 ژوئن 2007 ،

اشاره: اسنادی را که کابل پرس برای نخستين بار از ولايت بادغيس منتشر می کند، نشان از دو ميليون و هشتصد و هفتاد هزار و بيست و نه (2870029) افغانی (معادل تقريبی 57 هزار و 400 دالر آمريکايی ) اختلاس توسط والی بادغيس، آقای توخی را نشان می دهد که توسط هيات اعزامی لوی سارنوال يا دادستان کل آقای جبار ثابت به اين ولايت مشخص شده است. در اين اسناد، گزارش کامل اين هيات اعزامی با تمام جزييات آن و نحوه ی اختلاس و سوء استفاده فاش می شود. همچنين در آنچه توسط کابل پرس فاش شده، نامه ی بدون امضای آقای ثابت به رييس جمهور می باشد که بدليل سفر ايشان به خارج از کشور تاکنون شکل رسمی نگرفته و به امضای ايشان نرسيده بود. اميد، اکنون که ايشان به کابل بازگشته اند، بصورت جدی، نسبت به، به محاکمه کشيدن آقای نسيم توخی والی ولايت بادغيس اقدام کنند.

ولايت بادغيس از جمله محروم ترين ولايات کشور می باشد که متاسفانه کمک های هر چند کم نيز به اين ولايت مورد تاراج رهزنان دولتی قرار گرفته است.

کابل پرس معتقد است که بر اساس قانون اساسی افغانستان انتشار و افشای چنين اسنادی جرم تلقی نمی شود و بلکه آگاهی از آن بخشی از حقوق مردم دردمند افغانستان است.

منبع کابل پرس که يکی از وکلای پارلمان افغانستان است و نمی خواهد نامش فاش شود، تاکيد کرد که آقای توخی به هيچ عنوان صلاحيت کار در اين پُست را ندارد و بلافاصله بايد اخراج شود. وی ضمن برشمردن سابقه ی نسيم توخی اظهار داشت که اين فرد قبلا يک کلينر يا شاگرد راننده ی مسير هرات به بادغيس بوده و فقط به فکر چور و چپاول اموال مردم است.
اين منبع به کابل پرس گفت که من به عنوان وکيل مردم موضوع سوء استفاده و اختلاس اين فرد را پيگيری خواهم کرد و ايشان را با کمک مراجع قانونی به پنجه ی قانون خواهيم سپرد.

با هم جزييات کامل سوء استفاده و اختلاس توسط نسيم توخی، والی فعلی ولايت بادغيس را مطالعه می کنيم:

صفحه ی اول گزارش هيات اعزامی دادستان کل به ولايت بادغيس
صفحه ی دوم گزارش هيات اعزامی دادستان کل به ولايت بادغيس
صفحه ی سوم گزارش هيات اعزامی دادستان کل به ولايت بادغيس
صفحه ی چهارم گزارش هيات اعزامی دادستان کل به ولايت بادغيس
نامه ی امضا نشده ی دادستان کل به رييس جمهور درباره موارد اختلاس والی بادغيس

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • واقعا فا جعه است هر روز کارهای نیگ اینان از طریق رسانه ها انعکاس پیدا میکند شرم و حیا دیگر مفهومی در کشوری ما متسفا نه نداردچه امیدی به اینده افغا نستان خواهی داشت هیج و هیج متسفانه. لعنت به هرچه خاین و خونخار که کشور را باری دیگر به طرف نا امنی و بد بختی میکشاند.
  از جناب کامران میر هزار سپاس گذارم که چهره شوم خاینین را با اسناد برای ما یان انتشار میکند.

  • Dear Mir Hazar

   It is very important to reveal documents like this and please follow every and each case with the related organizations such as office of the attorney general and etc. They should not ignore these documents, otherwise, people won’t see real effect of your great work.

 • اين همه نتيجه بي ارزش قراردادن مردم است كه اين حكومت هر اوباش وبي مسوليت رابحيث آستانداربالاي ملت تحميل ميدارد واين چوچه تحميلگران در طول تاريخ باچنين شگرد بر مردم حكومت كرده اند ويك تنگه اي هم ارزش براي مردم قايل نبوده ونميباشند. امروز كه يك تعداد، دارند از خرد انساني كار ميگيرند ومسله انتخابي بودن واليها ويا آستانداران راپيشكش ميدارند، اين حكومت وارخطا گرديده ودست به توطه اي نا جوانمردانه ميزند وفورآ فدراليزم را برآن مي چسپاند ومن ميگويم كه تقاي كرزي ! اگر فدراليزم آرامي ورشد ملي وپيشرفت اقتصادي را دراين جامعه عقب مانده اي قبيله سالار بار بياورد، چرا ني ! از چه ميترسيد اصلآ؟ از حاكميت مرذم؟ ويا از كمرنگ شدن نقش سيستم قبيله وي ؟ تابكي اين مردم در عذاب قبيله زيست نا هنجار نمايند؟ ايا قبيله را شما توان ويا ميل رشد وملت شدنش را داريد؟ اگر نداريذ بگذاريد كه ديگران برشد طبيعي وخرديكه خدا برايشان داده است بپيمايند. اينست نتيجه تحميل واليان خرد باخته اي بيسواد وظالم بحال مردم. ايا جمعه خان همدرد بيسواد هموند حزب اسلامي بد نام وآدمكش گلبدين، لياقت رهبري ولايت جوزجان را دارد؟ بخاطريكه پشتون است آنرا عمدآ تحميل مردم آنديار كرده ايد؟ اگر موفق ميبود، در بغلات كاري ميكرد واز آنجا استفراغ گرديد وشما بيشرمانه اين پليدترين شخص را بر شانه هاي مردم شبرعان بار نموديد. چرا براي مردم حق انتخاب والي داده نميشود؟ بازهم استبداد نادري وعبدالرحماني واميني را ميخواهيد بدستور افغان ملتيها دراين كشور ، رايج گردانيد؟ تلاش داريد كه ملا عمر ويا گلبدين خان را در آينده باباي مردم بسازيذ، قسميكه ظاهرخان را ساختيد؟ از چشم شما واز خرد كوتاه شما هر چيز انتظار بايد رفت. مردم بادغيس چرا در تعيين واليشان خودشان تصميم نگيرند كه وزارت داخله تصميم بگيرد؟ در ديگر كشور هاي دنياكوچكترين فرديك اداره انتخابي است. اين فرهنگ حق دادن براي ملت را بايد دراين كشور ، رايج ساخت ونه فرهنگ تحميل هر نا بكارعقل باخته را.اميدوارم كه مردم افغانستان دراين باره خودشان از حق طبيعي وخدا دادگيشان دفاع نمايند وديگر والي تحميلي را در قلمرو ولايتشان راه ندهند. دموكراسي همين است كه قدرت تقسيم گردد ويك نفر تعيين كننده سرنوشت جامعه ومردم نباشد. حق تعيين سرنوشت مردم بدست خودشان، تمثيل دموكراسي است. در بدخشان استاندار ويا والي اش كاملآ بيگانه با مردم ومحيط است. ايا چنين شخص توان خدمت كردن ويا اراده اي خدمت را براي آن مردم خواهد داشت؟ هرگز ني ! در قندوز هم يك قبيله سالار ديگرسردمدار مرذم گرديده است ودر بغلان هم شهروند آنديار شريك سرنوشت مردمش نميباشد وشبرغان هم چنين وباغيس كه در بالا معرفي شده است وغزني تاريخي كه براي مردم اصيل وكهن آنديار حق تعيين والي هرگز داده نشده است وتبار قبيله گرا هميشه سرنوشت آنديار وآن مردم را رقم زده است. شما يك والي غير پشتون در مناطق پشتون نشين كشور براي من وملت افغانستان نشان دهيد كه از همگرايي بحث شود؟آخير اي مردم شما زنده هستيد وچرا از حق خويش دفاع نميكنيد؟ هزاره در غزني چرا والي نباشد وچرا انتخابات را دراين ولا جاري نسازيم تا هركسي كه لياقت راي مردم را داشته باشد، والي شود.به عقل اييد اي مردم محروم از حق ! اين قبيله گرايان شما را هرگزحق نخواهند داد، تا زمانيكه شيروار خودتان از حقتان دفاع نماييد. شهامت بكار است دراين عرصه ها !حق داده نميشود، بلكه گرفته ميشود.كوشش كنيد كه مسله اي انتخابي بودن واليها را عملي سازيد وديگر تحميلگرا وتحميل پذير نباشيد.

 • با تشکر فراوان از کابل پرس? که واقعا يک خدمت بزرگ را به مردم باد غیس نمود
  و بايد ياداور شوم کهوالی بادغیس از پست اش بر کنار شد.

  • باعرض احترام به کارکنان کابل پرس? و افتخاربرای ميرهزاره ازاين افشاگريهای مردانه وشجاعانه او درمقابل رمه ازگرگان وادم کشان.غارتگری وچپاول در افغانستان بدبختانه بشکل کلتور در بين گروهای رقيب که زمام رمور را بدست دارند بوجود امده است.هر گروه که کمتردست به غارت بزند باعث تمسخر گروهای ديگر ميشود. سرعت چوروچپاول بحدی است که اگر جلو خاينين بوقت گرفته نشود امکان ان ميرود که حتی سنگ وخاک افغانستان هم بفروش برسد. دزذی والی بادغيس يک قطره از دريا است امروز از اعضای بلند پايه دولت گرفته بشمول تعدادی از اعضای پارلمان تعدادی ازواليان چنان باهم در درذی پيج خورده اند که مافيای جهانی حسرت انان را ميخورد

 • اين بیچاره توخی از جمله آن ماهیان کوچکی بود که در عقب خود هیچکس را نداشت که از او دفاع میکرد. اگر او مانند عطای بورقه در بلخ که لوی سارنوال چندین قضیه سئو استفاده او را افشا کرده است و متهم به قتل صد ها نفر از جمله قتل یکی از کاندیدان شورای ملی میباشد، در عقب خویش ربانی، فهیم و مافیای شورای نظار را میداشت هیچکس نمیتوانست حتی از جای تکانش بدهد.

 • ضمن عرض سلام به تمام استفاده کننده گان خوب وعزیز سایت کابل پرس? . اولا من از صحت اتهامی که به والی محترم بادغیس وارد شده اطلاعی ندارم وفقط خبر هایی را شنیده ام که در این زمینه منتشر شده . بنده هیچگونه قضاوتی در این زمینه نمی کنم. فقط گفته من تایید نظر ان برادری است که گفته اند که والی بادغیس مثل دیگر شخصیتهای مهم فعلی کشور پشتیبانی نداشت وگر نه هیچکس نمی توانست این افشاگری اختلاس وی رابه ضرروعزل او تمام کند واین یک واقعیت تلخ حکومت وجامعه فعلی افغانستان است . به امید روزی که عدالت همه را به یک نظر بنگرد واز همه ی کسانیکه در تخریب افغانستان عزیز و بیچارگی این ملت شریف وقهرمان دست داشته اند باز خواست جدی به عمل اید. ( به قول معروف با یک گل بهار نمیشود) . امان الله نوزاد وال

  • برای اینکه عدالت واقعی تامین شود باید ما دزدان ، جنایتکاران ، قاتلان و خائینین موجود در دولت را که مانند عطا نور و قومندان جرات، قومندان گذر و غیره مربوط به ربانی و باند سقاوی های ثانی مسعود اند به سزای اعمال شان برسانیم.

 • آقای میر هزار سلام:

  من از شما تشکر می کنم. و معتقد هستم اگر تمام رسانه ها در افغانستان با شجاعت کابل پرس? به افشای غارت ها و جنایات دزدان بپردازند روزی فساد از افغانستان رخت خواهد بست. یک بار شما دوسیه اختلاس 25 ملیون دالر توسط قانونی را افشا نمودید اما آن دوسیه پیگیری نشد. لطفاً ما را از جریان آن باخبر بسازید یا اینکه آنرا پیگیری نمایید که ملت افغانستان شاهد یک خدمت بزرگ باشد.

  با تشکر احمد پیمان از مزار شریف

  • یک ضرب المثل قدیم است که گفته اند: از بد بدترش توبه....

   در عوض والی ولایت بادغیس شخصی بنام اشرف ناصری مقرر گردیده که آقای ناصری قبلاً بحیث رئیس عمومی پالیسی وهماهنگی وزارت انکشاف مواد مخدر کار میکرده است ، او بیچاره در وزارت انکشاف موادمخدر چی کرد که حالا ولایت بادغیس را کند.
   خوب ، بیچاره رئیس جمهور کشور نمی داند که اشخاص خوب و کارا را از کجا کند، بیچاره مجبور است که افراد چون والی قبلی و فعلی را پیدا کند.البته یک نکته یی دیگر اینست که آقای ناصری متعلق به حزب استاد سیاف است و نظر به تقاضای اوشان موصوف بحیث والی ولایت بادغیس مقرر گردیده است.

  • با تشکر فراوان از کابل پرس? که واقعا يک خدمت بزرگ را به مردم باد غیس نمود و بايد ياداور شوم که والی بادغیس از پست اش بر کنار شد.
   ثانیآ اینکه از آینده والی صاحب دومی که هم با خریط خالی نصب چوکی شده آیا کدام ضامن درست و طن دوست دارد یا نی ؟ کی تضمین میکند .

   معصومی

   آنلاین : والی بادغيس برکنار شد!

 • برای استقرار عدالت بایست عموم قاتلین و غارتگران محاکمه و به پنجه عدالت سپرده شوند . نتایج تحقیق والی بادغیس نشان میدهد که نامبرده قاتل نبوده و صرف غارتگر است . به تناسب غارتگران خزانه دزد ، توخی یک آفتابه دزد است . از جناب پروفیسور الاسلام برهان الدین ربانی استعلام شود که در زمان تصدی اش بیت المال و بانک ها و ادارات دولتی به غارت رفته است . شیخ آصف محسنی مبلغ 25 تا 30 میلیون دالر را برای اعمار یک مدرسه دینی مصرف نمود و در باب پرسش اینکه این پول ها را از کجا بدست آورده بوده است گفت : از باقی مانده پول های دوران جهاد . برهان الدین ربانی با پول های کمک به جهاد و کانتینر های پول بی پشتوانه که روس ها برایش چاپ کردند امروز بزرگترین کمپنی تجارت برنج آهو بره را در خارج کشور به دوران انداخته که به تمام قاره های جهان برنج صادر میکند . از سیاف پرسیده شود که قسمت اعظم ولسوالی پغمان و زمین های کاریزمیر را از کدام پول خریداری نموده است . از مجددی پرسیده شود که چک ده میلیون دالر پاکستان به خزانه دولت افغانستان را چه کار کرده است ؟ یونس قانونی 20 میلیون دالر را از وزارت معارف اختلاس نموده ضمن اینکه به نام مافیای جهانی زمرد و لاجورد شهرت دارد . میلیون ها دالر پول آمریکایی ها از داکتر عبدالله و جنرال فهیم بایست حسابی گردد . اموال منازل میکروریان ها ووزیر اکبر خان که توسط قوماندانان شورای نظار تاراج گردید پرسیده شود . غارتگران موزیم ملی و آرشیف ملی به پنجه قانون سپرده شوند . صاحبان بلند منزل های شهر و قصر های افسانوی شیرپور که مانند والی بادغیس دیروز کلینر بودند این پول ها را از کجا درآورده اند ؟
  قرار اطلاع 400 قطعه از آثار موزیم کابل نزد خانم بی نظیر بوتو است که نامبرده در یک مصاحبه گفته بود که آنها را از بازار پیشاور خریداری کرده و قسمت زیاد آنرا به لندن انتقال داده است . قاتلین 65 هزار کابلیان باید به محکمه کشانیده شوند تا مردم بدانند که در کشور کنون عدالت وجود دارد .
  والسلام .

  • آقای اندرابی
   از گفته های شما چنین نتیجه گیری میشود که : گلبدین راکتیار،ملا عمر کور،ثابت لوده،کریم خرم،کرزی ها، احدی فاشیست،وکیل متوکل،حنیف اتمر، حبیب الله رفییع و دیگر فاشیست های از قلم مانده همه فرشته اند.
   واه واه چی انصافی و چی تحلیلی؟

   من میگویم حیف اندراب و حیف بهمن.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس