صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > چگونه يک رسانه دزديده شد؟

چگونه يک رسانه دزديده شد؟

ماری نبرد آيين مدير هفته نامه ی سيرت در گفتگو با کابل پرس
کابل پرس
يكشنبه 27 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اشاره: آنچه در ادامه می آيد اظهارات خانم ماری نبرد آيين می باشد که در يک گفتگو با سردبير کابل پرس? در ميان گذاشت. خانم نبردآيين گفته بود " کابل پرس خوانندگان زيادی دارد. من می خواهم از اين طريق صدای خود را بازتاب دهم." اين اظهارات چندی پيش در کابل پرس نشر شده بود که متاسفانه علی رغم بازتاب گسترده ی آن، کدام قدمی برای بازگرداندن رسانه ی سرقت شده از سوی مراجع برداشته نشد و گمان می رود در زد و بند با مقامات، دوسيه با سکوت مواجه شده است.

چنانچه خانم جميله مجاهد " اعتراضی به اين اظهارات داشتند، در کابل پرس بدون کم و کاست نشر خواهد شد. همچنين خوانندگان عزيز و روزنامه نگاران کشور می توانند مشاهده و قضاوت کنند که آيا نهادهای دفاع از روزنامه نگاران، در اين مورد واکنش نشان می دهند و يا سکوت می کنند.

ماری نبرد آيين: من در آژانس خبری باختر کار می کردم. چند سال پيش همزمان با کار در باختر، انتشار هفته نامه ی سيرت را شروع کردم. اين اولين هفته نامه ای بود که توسط يک زن شروع به نشر شد. در آن زمان همه ی رسانه ها توجه خاصی به سيرت نشان دادند. بدليل اينکه نشان دهند که زنان نيز وارد عرصه ی کار ژورناليزم شدند.

يک روز يکی از نمايندگان سازمان يونسکو به اداره ی باختر امد و در آنجا پس از آشنا شدن با او، وی پيشنهاد داد که هفته نامه ی سيرت را از طريق موسسه ی فرهنگی آينه تمويل مالی کنند. وی نقشه ی کار در موسسه ی آينه را نشان داد که در اينجا قرار است محيطی باشد که رسانه ها بتوانند در کنار يکديگر کار کنند.نماينده ی يونسکو تاکيد کرده بود که زنان فرهنگی افغانسان بايد يک انجمن داشته باشند. ما برای تشکيل يک انجمن شروع به کار کرديم. ابتدا شش نفر انتخاب شد. از راديو دولتی مسعوده ضياء و عظيمه جليل. از تلويزيون دولتی فخريه سروش و جميله مجاهد. از آژانس خبری باختر من و نجيبه مرام.

من ماهانه 150 دالر برای انتشار هفته نامه ی سيرت از موسسه ی آينه (مدير اين موسسه آقای رضا دقتی می باشد) دريافت می کردم اما نمی دانم که آنها چقدر پول از دونر ها (تمويل کنندگان مالی) برای اينکار پول دريافت می کردند.
انجمن فرهنگی زنان تشکيل شد. خانم جميله مجاهد به عنوان رييس انتخاب شد. من به عنوان مسوول مالی و اداری. قرار شد که يونسکو انجمن را تمويل مالی کند. بعد از مدتی تصميم بر اين شد که انجمن يک راديو برای زنان داشته باشد. از زمان اتخاذ اين تصميم و دريافت پول از طرف يونسکو، مناقشات بر سر امکانات و نحوه ی مصرف پول آغاز شد. جنجال های زيادی بين من و خانم جميله مجاهد بوجود آمد. خانم جميله مجاهد امکانات را به نفع شخصی خود به مصرف می رساند، در حالی که رااديو و تمام امکانات به انجمن تعلق داشت و دارد. تمام اختيارات را خانم جميله مجاهد با فريب به دست گرفت. يک موتر برای انجمن خريداری شده بود ولی به نام شخصی خانم جميله مجاهد شد و تنها برای استفاده ی شخصی خود آن را قرار داد. ايشان راديو را نيز به نام شخصی خود درآوردند و بعد با تلاش های ما دوباره به نام انجمن شد و اکنون باز هم ايشان به نام شخصی خود درآورده است. ايشان به انواع مختلف از معاش کارکنان و کارمندان و همچنين از کريديت (اعتبار) تلفون آنان کم می کرد و به مصارف شخصی خود می رساند.

 وی کوشش کرد تا اعضای شش نفره ی انجمن را به شکل های مختلف اخراج کند. اول فخريه سروش اخراج شد. به من هم اخطار داده شد. بعد از انتخابات رياست جمهوری، راديو پول کمکی دريافت کرد که خانم جميله مجاهد همه ی آن را در اختيار خود قرار داد. در روز افتتاح راديو زلمی خليل زاد (سفير سابق آمريکا در افغانستان) دعوت شد. جميله مجاهد تبليغات دروغ راه انداخت تا نشان دهد که راديو شنونده دارد، در حالی که در بيشتر ساحات شهر، در دسترس نبود و نيست و شنونده ی زياد نداشت و ندارد. جميله مجاهد به دوستان خود گفته بود که به شماره تلفون های راديو زنگ بزنند و اظهار نظر کنند تا نشان داده شود که راديو شنونده دارد. راديو صدای زن همزمان با راديو " صبح بخير افغانستان" آغاز به کار کرده بود که اکنون بسيار از راديو صبح بخير افغانستان عقب می باشد. جميله مجاهد، پرخاش می کرد، دروغ می گفت، به انواع مختلف می خواست که مالکيت راديو را از آن خود کند. او از امکانات انجمن و راديو به نفع شخصی خود استفاده می کرد. کارگرانی که بايد در راديو کار می کردند، به خانه می برد تا کارهای خانه ی وی را انجام دهند. موتر نيز کاملا در اختيار استفاده ی شخصی خود وی بود. يک خانم در يونسکو بود به نام فروزان که به نفع خانم جميله مجاهد کار می کرد و شکايات ما را به مقامات يونسکو نمی رساند. وقت دريافت معاش به من گجفته شد که به دليل 3 ماه عدم کار معاش داده نمی شود و معاش شما بايد به تاييد جميله مجاهد برسد. عظيمه جليل هم از راديو اخراج شد. عظيمه عروسی کرده بود و به وی گفته شد که شما کار نکرديد. مسعوده ضياء بعد از عظيمه اخراج شد. کارمندان ديگری نيز استخدام شدند که پس از مدتی که معاش خود را دريافت نمی کردند و يا با کمبود به دستشان می رسيد، يا خودشان می رفتند و يا اخراج می شدند. خانم پروين و امرخيل از آن جمله بودند. افراد ديگری هم هستند مانند آقای حليم که بعد از چند ماه کار و عدم دريافت معاش، اخراج شدند. خود جميله مجاهد سواد لازم را برای نوشتن ندارد. حليم به مرکز بين المللی ژورناليزم برای شکايت آمد که بدلايل روابط شخصی خانم جميله مجاهد با مديران مرکز بين المللی ژورناليزم از وی حمايت نشد. جميله مجاهد 56 هزار دالر پول برای آموزش گرفته بود که دختران در دوره ی آموزشی چيزی ياد نگرفتند. وی به دروغ، به تمويل کنندگان نشان داد که به اين دختران چيزهای زيادی آموخته اند. وی دو استادی که می توانست تدريس کند را استخدام نکرده و سعی کرد تا جايی که می تواند، از پول ها به نفع شخصی خود استفاده کند.

گلبرگ، زنی که به عنوان خدمه در راديو استخدام شده بود، از طرف خانم جميله مجاهد وادار شده بود که کارهای خانه ی وی را هم انجام دهد. بعد از مدتی گلبرگ مادر فرزندش شد، خانم جميله مجاهد، بدون در نظر گرفتن حقوق يک کارگر و دادن رخصتی چند ماه که حق معمول و طبيعی زنان کارگر و کارمند می باشد، گلبرگ را اخراج کرد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • bayed bah mahkamah arz wa dad namayed,wa kas khalaf kar bayed dar mahkamah jawab badahad. in nazar man ast

  • کچالو فروشانی که ادعای دفاع از خبرنگاران دارند و پول های هنگفتی برای آن دريافت می کنند، چرا خاموش مانده اند؟

 • با جمیله مجاهد آشنایی زیادی ندارم اما همینقدر میدانم که از جمله جهادی زنان مطبوعات افغانستان است.

  اگر از هرچیز در مورد این زن بگذرم، تنها همین تخلص "مجاهد" وی بویناک است. حال که از کلمه "مجاهد" برای مردم جنایت و خیانت و چور و چپاول و بربریزم و بیشرافتی را تداعی میکند، وی هنوز هم با چسپاندن این تلخص به نامش به آن افتخار میکند. تنها از روی همین نکته هم که شده باید درک کرد که وی دل در گرو ستمکاران و خونریزان جهادی دارد.

  با سپاس از ماری نبرد آيي که ماسک این زنکه را دردید و افشایش کرد. امیدورام که علت این افشاگری جنگ روی امکانات و عدم جور آمدن سر تقسیم غنایم نباشد!

  • جالب است که این زنکه دزد و در جان زن که از امکاناتی که به نام زنان افغان میگیرد برای خود زندگی افسانوی ساخته اما در خارج از مرزهای افغانستان به نام قهرمان حقوق زنان یاد میشود برایش جایزه داده شده است. به خیر ذیل توجه کنید:

   Mujahid and Najiba Maram of the Voice of Afghan Women Radio came to Oklahoma City to accept the first Reflections of Hope Award tonight.

   The $10,000 prize from the Oklahoma City National Memorial honors a living person or group whose work shows that hope thrives in the wake of political violence.

   http://newsok.com/article/1476840/?pg=3

   در سایت بالا همچنان از مردم خواسته شده که به حساب بانکی رادیوی اینان پول نیز فرستاده شود، این ده هزار جایزه و پولهای دیگری که جمعاوری شدند به جیب کی رفت؟؟؟؟

  • برادر محترم من خودم شخصا چمیله مجاهد را می شناسم البته گپ های که در باره اش گفته شده درست است.ولی این شده نمیتواند هر چه که دل تان مجاهدین را بگویید.مجاهدین واقعی اشخاص بودند که ناموس افغانها را نجات دادند افغانستان را آزاد ساختن و مردانه شهید شدند.جهاد شان جهاد در راه خدا و رسولش بود.اینکه بعد تر چه شد نمیخواهم صحبت کنم که کی مقصر بود و کی نه.لیکن مجاهدین که در راه خدا و راه آزادی جان شرین خود را از دست دادند باید قدر کنیم.تمام ملت افغانستان مجاهد هست پس ملت افغانستان بویناک است.خودت از کجا هستی پاکستان؟ایران یا امریکا؟؟

  • همى امين جان يک راست ميگه وهم يک دروغ !!!

   راستيش اى است که مردم بايد قدر مسعود مجاهد(دزدگردنه)رابدانند وحق ناشناسى نکنن.

   و دروغش اينست که ميگه " تمام ملت افغانستان مجاهد هست "مه ميگوم که نه .
   ما بخاطر وطن ما از چنگال روس مبارزه کرديم و اى بخاطر دفاع از وطن بود ،بخاطر آزادى وطن بود ،بخاطر دفاع ازناموس وطن و مردم و آزادى کشور ما بود نه جهاد اين يک جنگ مقاومت بود و بس.

 • خانم جميله مجاهد در باند کچالو فروشانی مثل سمندر قرار دارند. کسی حق ندارد از آن ها سوال کند با پول مردم چکار می کنيد.

 • سلام دوستان!

  جمیله مجاهد از جمله زنان تجارت پیشه ای است که عضویت سازمان زنان تجارت پیشه جهان را نیز دارد...!

  نگفتین چه تجارت می کند؟

  این زن بعد از روی کار آمدن حکومت کرزی در ابتدا خودش از درباریان سفارت های خارجی بود، و بعد از مدتی که برای خارجی ها حال و احوال این عزیز یک نواخت شد، خانم جمیله مجاهد شروع کرد به ساختن یک انجمن، البته این انجمن که این خانم ازش حکایت کرده جدا از اون انجمن بود.
  اعضای انجمن خانم مجاهد زنان مثل گیلانی و بارکزی و بعضی عزیزان دیگر بودند. کار این ها بردن دختران معصوم و بیچاره به سفارت های حارجی برای غول های سازمان سیا بود و امروزه شما می بینید که از برکت اون کارها کار های دیگر می کنند....

  خبر رسان بد...

 • جميله مجاهد را از نزديك مي شناسم خانم رند و در جان زن است. مدتي را با يك گروهي ميخواستند انجمن ژورناليستان آزاد را بسازند در اثر خود خواهي جميله جان و ظهور افغان براي بدست آوردن رياست نگذاشتنتد انجمن آزاد تشكيل شود تا اينكه سمندر هردو را فريب و انجمن تجارت پيشه را خود تشكيل داد.
  اما خانم مهر آيين گور و گردنت چقدر گپ هايت از روي عقده شخصي است و چقدر راست. مه خود راست خوده در مورد جميله گفتم گفتم.

  • عزیزان من:

   بسیار خوشحالم که زیادتر اشخاص این زن فریب کار را شناختند. گر چه دزدی های جمیله(مجاهد)زیاد است من می خواهم صرف یک دزدی دیگر این زن را بگویم که چشم دید خودم است. خانم جمیله در پهلوی خریدن موتر یک خانه پنج اطاقه در شهرک که در خوشحالخان است خریده و همچنان 24 پایه ماشین خیاطی را از موسسات کمک کننده به کارمندان این رادیو کمک کرده بود که تمام آن را خانم جمیله برای خود برد و اگر شما در داخل رادیو صدای زن شوید مانند یک قطعه عسکریست که یک قومندان دارد بنام جمیله و با رویه زشت کارکنانش را تهدید به اخراج از وظیفه می کند و کارمندان که در این رادیو کار میکنند مجبور اند بنابر مشکلات اقتصادی. این چشم دید خودم است و من کدام دشمنی با خانم جمیله ندارم صرف حقایق را گفتم و امیدوارم که خانم جمیله از رویرو شدن با حقایق عصبانی نشود و خداوند این دزد را هدایت کند

   با احترام حقیقت تلخ است.

 • از خانم نبرد آیین به خاطر پرده برداشتن از چهره کثیف این زنیکه حرامزاده بسیار تشکر می کنم. اگر مردم افغانستان آدمهای افشاگری مثل شما زیاد داشته باشد دیگر این حرامخواران به خود اجازه نمی دهند که حق این مردم بیچاره و زنان رنج کشیده و یتیمان مظلوم را به شکمهای کلان خود که از سیر شدن نیست، بریزد.
  من خودم چندین بار قصد داشتم که به این رادیو کمک کنم و از این مجاهد کثیف همیشه حمایت می کردم و گمان می کردم خادم ملت رنج کشیدمان است ولی خوب شد از چهره کثیف او پرده برداشته شد.
  امیدوارم که دیگرانی هم که تا حال این موجود موذی و سگ را حمایت می کردند او را شناخته باشند و به روی سیاه او تف بیاندازند.
  تف بر تو جمیله حرامر خور که به جای خدمت به این کشور و مردم فقط به فکر موقعیت خودت هستی. اطمینان داشته باش که وقت مردن در فبرت کمی از این پول ها را در دهان مردارت می مانیم تا در آن دنیا هم بی پول نمانی شاید نزد عزرائیل به کارت بیاید.

  • نیزک اگر یک ادم ازاد اندیش هستی بگو که این جهاد یعنی جنگ عرب وغیرعرب است.دفاع ازرسول ورسول خدا هم در جنگ اقغانستان چه میکند!مگر روسها علیه انها میجنگیدن که شما از انها دفاع کردید!عقل اینرا ندارند که بگویند وطن ومرد م وازادی و...عرب زده های بیچاره به خود برگردید.

  • سلام مژگان جان :
   بسیار زیاد تشکر از نظرتان ولی اگر شما آداب نوشتن را در متن تان مراحات میکردید خوبتر بود. درست است احساسات شما قابل قدر است ولی همیشه ادب را باید انسان سرمشق قرار دهد.

  • سلام مژگان جان:
   بسیار زیاد تشکر از نظرتان اگر ادب را در نوشتن متن تان رحایت میکردید خوبتر میشد.من قدر احساسات شما را میدانم و این را هم میدانم که جمیله یک دزد است ولی انسان همیشه ادب را باید سر مشق دهد. امید که از مشوره من خفه نشوید.
   با احترام بد خبرک

  • من خودم به دفترجمیله جان رفته بودم ودرانجانزديك ديدم كه اكثريت كاركنان انها پشتون ها بودند واقارب خانم جميله بودند وواقعاازچهره هاى انها چنين به نظرميرسيد كه تحت تحديد شديد قراردارند جميل جان مجاهد خيلي نگران كنند ه است شما لطفا تخلص تان را تبديل كنيد وخودرااصلاح سازيد وبه خداوند توبه كنيد تا توبه تان را خداوند قبول كند
   من درمورد شما قبل از امدنم به راديو حتى فكرانرانميكردم كه شما اشتر هاى زنده همراه پشتاره ان بسرقت برده باشيد
   محترمه جميله شما صداى تانرابلند كنيد كه چطور است تمام شواهد شما دراين جاموجود است واگرمحكمه هم برويد مردم به اين حاضر هستند كه بالاى شما شاهدى بدهد
   وهم بالاى اقاى سمندر كه خودرانماينده ژورنالستان ميداند من به صفت يك ژورنالست ميگويم كه من دران زما ن دراانتخابات اشتراك داشتم مدت نامبرده قانونى يك سال بود من بعد براى اوشرم اوراست كه خودارانمايند ژورنالستان معرفى ميكند ( زه چي نه شرميرم ما به خوك وشرموي )

 • aslan man inro bovar namekunam.
  in hamaash durugh ast
  va tavhin inho mekunand
  khohesh mekunam az in korhie khud dast begirand
  to che vakt in tavhinhoe durugh idoma khohad yoft
  bakhuda molum

 • با عرض احترام ، نظرات ديدگاها وانتقادات دوستان رامطالعه نمودم باور کنيد از مطالعه وکردار وکثافت هاومرداری ها ی خانم جميله به اصطلاح گيج شدم .جنايات وغارتگری مردان مجاهد نما را ديده وشنيده بودم اما خانمهای که تحت نام مجاهد دست به چور وچپاول وبخاطر بدست اوردن پول وکريدت از نماينده گيهای خارجی دست به عمل غير اخلاقی ميزند نديده بودم. کفر گرازکعبه خيزد کجا ماند مسلماني....

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس