صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > کامل شدن حلقه ی متهمان نقض حقوق بشر با پيوستن عبدالله به اردوی کرزی

کامل شدن حلقه ی متهمان نقض حقوق بشر با پيوستن عبدالله به اردوی کرزی

حامد کرزی اکنون تبديل به يکی از منفورترين چهره ها در افغانستان شده است.
سه شنبه 16 جون 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: گزارش های منتشر نشده حاکی از آن است که عبدالله عبدالله يکی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری افغانستان که چندی پيش گفته بود کرزی قصد خريداری او را دارد و او فروشی نيست، کم کم گفت و گو برای پيوستن به اردوی حامد کرزی را آغاز می کند تا جمع متهمان نقض حقوق بشر و دزدان دارایی های همگانی در اطراف کرزی برای رقابت های رياست جمهوری کامل شود.

منابع مختلف نزديک به جبهه ملی و حامد کرزی به کابل پرس گفته اند که قسیم فهيم يکی ديگر از متهمان نقض حقوق بشر ماموريت يافته تا تلاش های خود را برای کشاندن عبدالله به جمع سایر متهمان نقض حقوق بشر مانند عبدالرب رسول سیاف، صبغت الله مجددی، کريم خليلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، گل آغا شیرزی و ... انجام دهد. قسیم فهيم تلاش خود را در همراهی با عناصری مانند امرالله صالح رييس عمومی امنيت ملی، يونس قانونی متهم نقض حقوق بشر و رييس فعلی پارلمان و رسول سیاف يکی ديگر از متهمان اصلی نقض حقوق بشر، برای کشاندن عبدالله به اين اردو انجام می دهد. به احتمال قوی ملا سلام راکتی عضو گروه آدمکشان طالب نيز از شرکت در انتخابات به نفع کرزی کنار می کشد. عناصر وابسته به گروه تروريستی گلبدين حکمتيار مانند کريم خرم و فاروق وردک نيز ماه هاست که تلاش های وسیعی را با استفاده از امکانات دولتی، خلاف قانون، به نفع کرزی آغاز کرده اند.

عناصر وابسته به گروه افغان ملت مانند انورالحق احدی نيز که در همکاری تنگاتنگ با نيروهای حکمتيار و طالبان در بدنه دولت و بيرون دولت قرار دارند نيز در اردوی حامد کرزی می باشند. اين عناصر معروف به طالبان نکتايی پوش می باشند که مانند همکارنشان در گروه های جنگ سالار به غارت دارایی های همگانی مشغول اند.

عده ای از اطرافيان پادشاه سابق افغانستان نيز در اردوی کرزی می باشند. مصطفی ظاهر چندی پيش عملا از جبهه ی ملی خارج و به کرزی پيوست. در قانون اساسی افغانستان از محمد ظاهر ديکتاتور سابق افغانستان که در کار عياشی و تاراج دارايی های همگانی بود به عنوان بابای ملت ياد شده است.

حامد کرزی در هشت سال گذشته نشان داد که هيچ انگيزه ای برای حل مشکلات مردم ندارد و از قدرت خود به نفع متهمان نقض حقوق بشر، قاچاقچيان مواد مخدر و دزدان دارایی های همگانی استفاده کرده است. کرزی شخصی ست که فرصت سوء استفاده از دارایی های همگانی و تجاوز به مال و ناموس مردم را به اين افراد می دهد و اين افراد آن را سهم خود در مشارکت با وی می دانند.

حامد کرزی اکنون تبديل به يکی از منفورترين چهره ها در افغانستان شده است.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • به همه سلام !
  به راستی کرزی منفور ترین شخص بوده است و اشخاص جنایتکار در کنار وی با هم در غارت مردم قرار دارند.
  جلال ابادی

  • درأخرين خبرهاده تن ازنامزادان رياست جمهوری به نفع کرزی انصراف ورزيده اندکه احتمالادربدل اين کارشان سندپست های رادرحکومت أينده بدست أورده اندوسلسله اين خريدوفروشهاجريان داردوگفته ميشودجزچندتن ديگرکسی دربرابرکرزی باقی نخواهدماندچراکه بجزهمين جند تن يعنی ، پيژند، جلال ، اشرف غنی ، پدرام عبداله ، بشردوست ، کوشانی بدبختانه نام های همه رايادندارم به هرجال جزچندتن بيش ديگرهمه دربرابرامتيازات ناچيزی ازکرزی مانندجلالی واحدی وميرکی حمايت ميکنندولی نبايدفراموش کردکه کرزی بازنده حقيقی درين انتخابات است گرچی اودروهله اول باتقلب خودراپيروزاعلان ميکندولی پيروزی اوسرأغازقيام مردم خواهدبودوضع ازايران خيلی بدترميشودباورکنيدمن ديشب خواب ديدم اينکه چيرابرخی نامزادهابه کرزی نخواهندپيوست بخاطريکه أنهاهدف دارندوخودرابخاطری نامزادکرده اندکه برنامه هاومرام های خودراتبليغ کنندمانندپدرام وبيزندوکوشانی که فيدراليزم ميخواهندومن بعدازشنيدن مصاحبه أنهانيزطرفداری خودرا ازفدراليزم اعلان ميکنم
   محبوب کوشانی ميگويد: ما طرفدار دموکراسی مشارکتی هستیم سیستم متمرکز هیچ همخوانی با روح دموکراسی ندارد. متأسفانه درافغانستان یک نوع مغالطه وجود دارد بعضی از کسانی که به سیاست علاقه دارند و یا جامعه روشنفکری که بین اقتدار مرکزی و قدرت متمرکز مغالطه ایجاد می شود. بعضی چنین میپندارند که اگر دولت متمرکز نبود به طور مثال سیستم فدرالی بود یا سیستم غیر متمرکز بود. این تجربه باعث تجزیه افغانستان خواهد شد. که این باوری درستی نیست. اگر واقعاً می خواهیم یک دولت کارساز و موثر در این کشور ایجاد بکنیم بالاخره برویم به طرف ملت شدن، همانطوریکه در نظام متمرکز قدرت مرکزی وجوددارد، در فدرالیزم نیز اقتدار مرکزی وجود داردولی مهم این است که مشارکت مردم در اقتدار سیاسی و صلاحیت دادن به مردم درتعیین نظام سیاسی می باشد.
   مردم باید در تعیین سرنوشت نقش داشته باشند. نباید چنین باشد که هرکسی بیاید و هر چهار سال یا پنج سال یک بار آرأ مردم را بخرد و بعد از آن صاحب معاشات،قدرت وهمه چیزوهمه کاره باشند و مردم نظاره گر عملکردهای انها و هر کاری هم که می خواهند بکنند مرجعی برای سوال کردن ازانها نباشد.
   از نظر ما کسانیکه نخبگان قدرت هستند انها خودشان بحران ساز هستند. این ها به دموکراسی باور ندارند و از دموکراسی میخواهند به عنوان یک ابزار استفاده بکنند. که علایم آن را ما و شما می بینیم. قانون اساسی باید تغییر بکند. و دموکراسی باید دموکراسی مشارکتی باشد. در ضمن مدیریت هم نقش خود را دارد. زیرا مدیریت نیز در همه عرصه ها پایین است.
   بهتر است که مردم را در نظام شریک بسازیم و بعد ساختن نظام را از پایین آغاز بکنیم. متأسفانه در افغانستان قاعده این بوده که به مردم به دیده رعیت نگاه کرده اند تقریباً اجماع وجود نداشته و مردم هم متأسفانه عادت کرده اند که چشم شان به طرف ارباب قدرت است.
   . چون طی سه دهه جنگ از جانب چپی ها تجربه شد که چه خون هایی که ریخته نشد . بعد از حاکمیت تنظیم های اسلامی نتیجه آن همان آتش و یرانی بود.
   در دوره حاکمیت طالبان هم یک حاکمیت قرون وسطایی بود دراین هفت سال اخیر اگر چه حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان شعار داده می شود با آنهم پیامد های آن جز فقر و بیچارگی و بی امنیتی برای مردم چیزی دیگری نبوده است. و این امر سبب نامیدی مردم به آینده گردیده که به اساس این امر الزامی است تا در مجموع سیستم تجدید نظر صورت گیرد"

   ولی ناگفته نبايدگذاشت که :
   اولابقدرت رسيدن يک غيرپشتون ازطريق انتخابات بنابرنبودخط مرزی درجنوب ومشارکت پشتونهای پاکستانی درپروسۀ رأيدهی انتخابات افغانستان بخاطريکه چندين باربرای اين مردم تذکره افغانی توزيع شده است وازجانبی درجنوب هيچ نيروی نيست که بتواندجلوتقلب رادرشفافيت انتخابات تضمين کندغيرپشتونهادرجنوب نميتوانندکمترين مراقبتی ازين پروسه کنندپشتونهادربرابرپيروزی يک پشتون حتی طرفدارش هم نباشندحساسيت جدی ندارندولی زمانيکه پای يک غيرپشتون درميان أيدموضع أنهاتغيرنموده وهمه باهمه دربرابرش متحدميشوندبنابرين پيروزی غيرپشتونی درانتخابات خواب است وخيال ولی اگرفرض رابرين گذاريم که غيرپشتونی پيروزهم شودرهبران مليتهای ديگربحيث مليشۀ قبائل دربرابرش شمشيرميکشندوازهيچ تلاش خصمانه عليه نظامی که رهبرش پشتون نباشدهمين مليتهای ديگرخصوصاهزاره وازبيک دريغ نخواهندورزيدچراکه اينهابقدريکه دربرابرزورزانوميزننداگراحساس کنندکه ميتوانندازحکومت باج گيرندبازشوراهای همأهنگی تشکيل ميدهندوبادستگاه های استخباراتی ايران وپاکستان روابط برقرارميکنندچون هزاره وازبيک خيلی زودألۀ دست قبائل قرارگرفته ودرصف وسنگرشان بزعم اينکه درين سرزمين جزپشتون هيچ کسی حکومت کرده نميتواندقرارميگيرندپس فدراليزم يگانه نظامی است که ميتواندقناعت همه جوانب رافراهم سازدودست تجاوزبريک ديگرماراقطع سازداگررهبران مليتهای ديگرميداشتندازعبدالله حمايت ميکردندتاپيروزميشدندوقتی قدرت بدست أنهاميأفتادپشتونهانتائج انتخابات راردميکردندواين خودميتوانست جامعه جهانی راناگزيرسازدتادرزمينه مداخله نمايدوبرهبران پشتون اذعان کندکه شمابايدازانتخابات امريکاوفرانسه بيأموزيدامروزديگرشعاراکثريت واقليت نژادی نميتواندمشکلات جوامع بشری راحل کندوکرزی پشتون بودولی نتوانست حکومت کندحالابرای غيرپشتونهانيزوقت داده شودتابوطن خويش خدمت کننداينهابهترميتوانندبنابرعدم رابطه بامافيای موادمخدروطالبان صلح وامنيت رابرقرارسازندکرزی بخاطری درکارش موفق نگرديدکه بخش بزرگ اراکين دولت اوحاميان وهمکاران طالب هستندولی حمايت فهيم ومحقق وخليلی ودوستم واسماعيل ازکرزی به معنای مشروعيت بخشيدن به حاکميت ابدی پشتونهابحيث قوم بزرگ وتحکيم پايه های قبيله سالاريست

   کرزی اگرهزاربارهم قرأن خورده باشدياهزارسندهم داده باشدباهيچ کسی صداقت نداردچرادوربرويم همين داستان اکبربای يکبارديگرنشان دادکه کرزی چگونه دوستان وهم پيمانان خودراقربانی منافع بزرگترش ميکنداواکبربای رادربرابردوستم خيزاندوتقويه کردوتوسط اکبربای توانست زمينۀ اخراج دوستم را ازصحنه فراهم سازدگرچی نام ازاکبربای بودولی تمام سناريوتوسط تيم کرزی سازماندهی ميشدواحتمالااکبربای ازجمله نامزادهای چون راکتی ، ارسلاو--- بودکه ازطرف کرزی تشويق شدندتابخاطراوخودرانامزادکنندولی زمانيکه باجنرال دوستم واردمعامله شدبخاطرجلب حمايت رهبرمليشه های ازبک شرط اورامبنی برحذف نام اکبربای ازليست کانديدهاپذيرفته وبه تمام تعهدات خودباوی پاگذاشت احتمالاعين تجربه راباديگرمتحدين خويش بعدازختم انتخابات تکرارخواهدکردخصوصافهيم راباکس ديگری تعويض ميکندبهانه اونيزموجه است : جامعه جهانی وسازمان ملل ازحمايت مادست خواهندکشيدومردم افغانستان نميتوانندبخاطريک فردمنافع ملی راقربانی کنند"چنين تحولات شگرفت رابعدازختم انتخابات خواهيم ديدبارديگربرای دوستم دوسيه خواهدساخت واحتمالابارهم اکبربای راحمايت خواهدکردوبه هيچ يک ازخواسته های محقق وخليلی جزچندپست سمبوليک پاسخ نخواهدگفت اينکه محقق ادعاميکندکه کرزی چندولسوالی ماراولايت خواهدساخت اولاخلاف قانون ومنافع ملی است وثانياجزشورای ملی نميتواندچنين کاری کندمگربرويت قانون وثالثاچنانچه کرزی باين خواست محقق لبيک گويدمگرمردم ديگرولايات سکوت ميکنند؟هرات برابرهشت ولايت افغانستان مساحت ونفوس داردولی تنهاپانزده ولسوالی داردوده هاولسوالی درشمال وغرب کشوروحتی کابل واجدشرايط ولايت هستندولی بنابرتبعيض ونزاکت های سياسی همچنان باقيمانده انداين وظيفۀ شورای ملی است تاقانونی راوضع کندکه بنابرمعيارمعين واحدهای اداری درسراسرکشورتنظيم شودوتعهدکرزی درين خصوص جزيک نيرنگ نميتواندباشداوازاحماقت وخوشباوری برخی هابهره جسته وهرکسی ازجناب هرچی خواست برايش وعده ميدهدچنين وعده های هيچ ضمانت اجرائی وپيامدقانونی نداردميگويند: تاکه احمق درجهان است مفلس درنمی ماند" محقق بايدعوض گدائی ازکرزی چنين درمشکلات رادرمجلس عوام مطرح ميکردتارويش کارميشدخداوندميگويدازراه ديواربرخانه واردنشويدمشکل اساسی مليتهای اسيرومحروم اين نيست که چندوزيربايدازأنهاباشدياچندولسوالی أنهاولايت شودمشکل درنظامی است که قدرت رادرمحوريک قبيله بخصوص نهادينه کرده است تازمانيکه سيستم ونظام تغيرنکندمليتهای ديگرنميتوانندواردمعبدقدرت شوندگرچی دردولت پست های چون معاون و--- رادراختيارداشته باشندأيامحقق وفهيم ودوستم وخليلی فرق ميان دولت وقدرت راميدانند؟هرگونه امتيازی جزمشارکت درقدرت ونه شموليت دردولت يک امتيازگذرا، سطحی ، سمبوليک وکم ارزش است کرزی هيچ فردی رادرقدرت شريک نخواهدساخت ولی ميکوشدبخاطرجلب حمايت مخالفين ، هرکسی رادردولت شامل سازدکسی راوزيرميسازدوکسی راوالی ، همه ديکتاتوران نيزچنين ميکنندتادولت خودراملی ودمکراتيک نشان دهندنخبه های مليتهای ديگروقتی بريک ياچندکرسی دست ميأبنداحساس ميکنندکه برکشتی قدرت لنگرانداخته اندومقدرات مردم راميتوانندرقم زنندهشت سال حاکميت کرزی نشان دادکه جزاويعنی تيم قدرت درتصميمگيریهای بزرگ ، تعينات واستراتيژیهای دولتی نقش نداشت وزرای غيرپشتون بشمول معاونين اوفقط شخصيت های سمبوليک حقوقی بوده اندوبس

  • کرزی یک چهره منفور سیاسی است، در این شکی نیست اما پیوستن داکتر عبدالله در شرایط فعلی به کرزی قدری ناممکن بنظر میرسد. داکتر عبدالله چانس بیشتری برای پیروزی دارد و اگر بخواهد به کرزی بپیوندد کار احمقانه ای انجام خواهد داد. ما از داکتر عبدالله حمایت میکنیم و از او میخواهیم که بااعتماد به ملت به این مبارزه ادامه دهد.

  • این میتواند نمونه خوبی از خبرهای سر چوک باشد!

  • سلام دوست عزیز داکتر حسین علی یار.
   نوشته تان خیلی طولانی بود ودر ضمن غیر منطقی ،میشود بگوید که ،داکتری تان را از کدام مرجع علمی واز کجا بدست آورده اید؟
   2/هدف تان در نوشته ات تاخت وتاز به دوملیت ازبک وهزاره بوده،تهمت را روا داشته اید که،ازبک وهزاره ها زود دست خوش پشتونها میگردد؟
   خدمت تان عرض شود که ،تاجیکها در طول 250 سال اضافه ازآن در حاکمیت شریک ودست خوش پشتونها بوده،کوشش کردند تا با صاحبان قدرت دختر دهند ووحدت فامیلی قائیم نمایند،این به همهگان روشن وهویدا هست.
   3/بقدرت رسیدن ربانی ومسعود در زمان ناچیز، لذت حاکمیت تاجیکها برای ازبکها وبخصوص هزاره ها تا هنوزطعم ناخوش آیند را با خود دارد.
   4/گرچه پشتونها در ظرف 250 سال نیز از ظلم استبداد در برابر هزاره ها وازبکها عمل کرده اند،اما پشتونها در وعده وقرار شان 50% ثابت اند نظر به تاجکان،البته خفه نشوید.

 • اقاي كرزي دراين روز ها سخاوت را شروع كرده است براي اقاي محقق كرسي براي اقاي دوستم همچنان وعده نموده . نشود كه ازين ولخرچي ها به عبداله صاحب هم وعده داده شده باشد. اقاي كرزي ازين خرچ هاي بيجا صرف نظر كن كه كمبود نشوي جواب افغان ملتي ها حزب اسلامي طا لبان لر و بر راچي ميدهي ملت بيچاره خو در اين پادشاهي ميراثي پدرانت حقي ندارند.

 • بيايد در قدم اول براى تمام هموطنان اين پيغام را بفرستيم که به لحاظ خدا ديگر اختيار تانرابدست خودتان بگيريد به دستور محقق ، خليلى، دوستم ، فهيم و دها جنايت کار بدنام ديگر نکنيد شما انسانهاى مستقل هستيد حق داريد در مورد سر نوشت کشور تان خود تصميم بگيريد نه محقق ....... و ديگران
  به عقيده من اشتراک نمودن و رايه انداختن براى کرزى مساوى به همان اندازه جنايت است که جهادى هاى دزد در طول سى سال انجام داده اند بياييد ضمير ووجدان خود را با دادن اين راى براى پنج سال ديگر نا ارام نسازيم
  لعنت به انانى که به خاطر منافع شخصى گروهى و مليتى با کرزى ساختند و ارمانهاى ده ها ميليون انسان مظلوم اين کشور را قربان هوس هاى کثيف قومى و زبانى ساختند

 • کرزی نسبت به دیگران خوبتر بازی میکند؛

  سه دور ریاست جمهوری آنهم از انواع مختلف: موقت، انتقالی و انتخابی کرزی را به یک بازیگر ماهر تبدیل نموده است. او در این مدت خوب آموخته که چگونه عمل کند تا هر چه ناشایسته است را بپوشاند.

  مهارت او در فریبکاری مردم افغانستان و جامعه جهانی اکنون به بلای بدی تبدیل گردیده که همه مردم افغانستان و به خصوص آنانی که بیشتر به مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... علاقه مند هستند و آروزی یک افغانستان آباد وآزاد را می کنند، درک کرده اند.

  ناکامی های کرزی و تیم کاری اش در تناسب به وعده هایی که در کمپاین انتخاباتی دور قبل داده شده بود و انتظار مردم که چشم در راه یک تعداد از خدمت گذاران واقعی، بعد از یک عمر بودند، همه ی امید هارا نقش بر آب کرد.
  در دور جدید گمان می شد که در حکومت افغانستان یک سری تغییرات خواهد آمد اما آهسته آهسته مردم به این نتیجه می رسد که کشور برای یک مدت یا شاید بیشتر در چنگ این اشخاص اسیر خواهد ماند چون حلقه این مارگیران برای تجمع در ارگ وسیعتر گردیده است.

  سهل انگاری ها و ضعف مدیریت در دولت افغانستان سبب شده است که وضعیت مردم افغانستان هر روز از بد، بد تر شود. بی ثباتی امنیت، طالبانی شدن کشور ، بیکاری و مشکلات اقتصادی، فساد اداری که متأسفانه شخص رییس جمهور و دست اندر کاران دولت نیز معترف هستند و بسا مشکلات دیگری که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند، از نتایج کار این حکومت است.

  امروز کمپاین برای انتخابات ماه اسد به صورت رسمی شروع می شود و تیم کرزی و شاگردانش شاید با یک راهبرد تازه وارد میدان کارزار انتخاباتی گردند. همانطوریکه معلوم است یکی از شعار های انتخاباتی، کار کرد های دولت کرزی خواهد بود یعنی هر آنچه که تا هنوز انجام داده شده؛ مثل: اسفالت بعضی سرک ها، باز سازی پل و پلچک ها، اعمار و باز سازی مکاتب، اندک باز سازی ادارات دولتی ... شاید هم شروع فعالیت کمپنی های مخابراتی.

  در بعضی موارد دست آورد های جامعه نیز کار دولت خوانده می شود: فعالیت یک تعداد رسانه های تصوری، شنیداری و نوشتاری وغیره.
  با توجه به این همه نارسایی ها چه وعده های به مردم خواهند داد؟ وخیلی هم احساساتی درمقابل ملت سنگ خدمت به سینه خواهند کوفت. اما غافل از اینکه در جویی که آب رفته باز خواهد رفت.

  باز سازی که تا هنوز صورت گرفته شاید از یک لحاظ مورد قبول ملت افغانستان باشد چون در مدت بیست یا سی سال غیر از ویرانی بازسازی را ندیده بودند. اما، مصارف این باز سازی خیلی گزاف است که می توان یکی از پروژه های خیلی پیش پا افتاده یعنی سرک دشت برچی به گونه مثال یاد آوری نمود. برای ساختن هشت کیلو متر سرک بیش از ده میلیون دالر، اگر دقیق محاسبه شود در هرمتر سرک یک هزارو دو صدو پنجاه دالر مصرف شده است.
  اگر اینگونه مصارف را ملاک قضاوت قرار دهیم دولت افغانستان بزرگترین خیانت را در هنگام این باز سازی اندک
  مرتکب شده است.

  کمپنی های مخبراتی هم برای تجارت آمده اند و شاید روزانه ملیون ها دالر را از افغانستان به خارج انتقال نمایند. اگر دولت می خواست باید در این کشور فقیر کمپنی های مخابراتی باید پایین ترین نرخ مکالمه را می داشتند که متأسفانه چنین نیست و از دیگر کشور ها گرانتر نیز هست.

  رسانه ها که نتیجه کار و کوشش روشنفکران است نام نیکش به دولت نمی رسد. ( نام نیک دولت در این عرصه از چهره ی کریم خرم هویداست.)

  از رشد مافیای مواد مخدر، مافیای زمین (غصب ملکیت های مردمی و دولتی توسط برادران وتیم کرزی ویا شاگردان هم تیمیش)، فساد اداری، امنیت... همه ی مردم افغانستان در هراسند.

  اینک چی وعده های دیگری برای این مردم داده خواهد شد؟

  بنده به این باور هستم که هر چه مردم کنجکاو می شود فریب کاران، فریبنده تر به میدان خواهد آمد.

 • Haif inki satry ra insan binwaysad, zera in mardum ki sal ha ba yad anha faryad may zanim anha hazaran bar tawassut in rahbaran khain shan firukhta shuda and , wa baz ham may shawand , wa anha ham ba dunbal in janiyan rawan ast

  Baz ham khahim deed ki Dostum Uzbik ha ra, Muhaqiq Hazara ha ra wa esmail, Heraty ha ra ba Karzay khahad firukht wa balay anha TEJARAT siyasy khahand kard, wa Inshaallah bazudy anha, tawasut karzay az sahna bayrun sakhta shuda wa rusiyah khahand shud

  Khush bud gar muhaki tajruba arad ba miyan

  Ta siyah rui shawad har ki dar un ghash bashad

  Waqt tan ra zaye nasazid

  Ba ehteram

  Nasim

 • بادرود به هم میهنان و همزبانان

  افغانستان و ایران دارای تاریخ مشترک فرهنگ مشترک و زبان مشترک هستند همین حالا مردم ایران در حال به خاک مالین پوزه اسلام تازی هستند و مردم ما هم باید بیآموزند بدانند و در مقابل جانیان ایستاده شوند.

  http://www.rowzana.blogsky.com...

  پیروزی نزدیک است .

  مرگ بر طالبان و مجاهدان شیخ پرست

 • در این اواخر از طرف رسانه شنیده میشود که گویا حضرت ملا راکتی با کرزی ایتلاف میکنند که ما این را از بیخ وبنیاد رد کرده واین اتهامات را مانند پوچک خالی مرمی یا یک خول راکت بی اساس میدانیم. این درست است که کرزی چندین بار عبدالستار بردیم وملا مومن شلکا و غفار الوانداز را جهت مذاکره با حضرت مولانا راکتی زابلی سلام الله عله فرستادند ولی چون ملا راکتی مشغول نوشتن کتاب حقوق حیوانات بودند بنا با انها مذاکره نکردند!

  ملا راکتی معتقد است که کرزی یکی از متهمین حقوق حیوانات به خصوص خر وسگ است زیرا در حکومت کرزی بالای خر های بیچاره چند کیلو وزن اضافه بار شد وبرای سگ ها اجازه داده نشد که ازادانه در شهر بگردند وبرای شان چندین بار کچله داده شد. به همین منظور ملا راکتی ایمان دارند که تا اخیر به این مبارزه به خاطر اعاده حقوق حیوانات ادامه بدهند ولو اینکه تنها هم بمانند.

 • سلام به دست اندرکاران سایت حقیقت گوی کابل پرس? و هزار درود به کامران میر میلیون!

  از وقت معلوم بود که عبدالله عبئالله هم بلاخره به گروه صفر خود را سنجاق میکند. عبدالله عبدالله همان شخصیتی است که به رهبر معنوی اش مسعود رحم نکرد و او را سر به نیست کرد و ازین طریق ششصد و پنجاه ملیون دالر بنگاه جاسوسی عربستان سعودی را نصیب شد. حالا یک رنگزردی به شوونیست های تاجک که از کوشانی گرفته تا لطیف پدرام و محقق و اسماعیل خان دیگر نمیتوانند لاف از بزرگمنشی های خود ساخته بزنند. کرزی باز هم با همان شعبده بازی هایش برادران خود را ملیاردر میسازد.

  قصاب قصابی میکرد. یتیم بچه روز خود را گم میکرد.

 • كرجه داكتر عبدالله از هرلحاظ يك شخصيت مناسب مجرب ,كار كشته و كسيكه اشتباهات كزشته را ميتوا نست اصلاح كند. او كسيست كه هم درد را دانسته وهم دواى انرا در ظرف 30 سال بيدون شك بيداكرده است.تنها او ميتوانست ازين ورطه بكزرد البته به كومك همه رهبران جهادى و ديكر اشخاص وطن دوست علما و شخصيت هاى بانفوزديكر.اينكه همه بار ديكر بالاى كرزى اعتماد كردندبه اسطيلا بشك و موش شير و روبا همه به دور كرزى جمع شده اند اين جه رازى است همه ميدانند ومن نميدانم. كرزى جادو كرده باشد و يا جيزى را به انها نشان داده است.ولى يك جيز بسيار مهم است كه بعد از انتخاب شدن جى را نشان خواهد داد.واى بران روزيكه از زير بلو ملى برايد واين ساده دلان ريش هاى همديكر از بيخ بكنند .

 • داکتر عبدالله برنده ای حتمی دراین انتخابات است خاطر تان کاملآ جمع باشد. امیدوارم شایعه افکنی نکنید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس