صفحه نخست > خبر و گزارش > جرگه ها راه تروریستان و استعمارگران داخلی را هموارتر می کند و به آنان (…)

جرگه ها راه تروریستان و استعمارگران داخلی را هموارتر می کند و به آنان مشروعیت می دهد

در آخرین تلاش حکومت قبیله ای برای بکار گرفتن جرگه ها علیه خواست مردم، طرحی تدوین کرده تا با تایید آن در پارلمان، جنبه ی رسمی تر برای فعالیت های ضد مدنی خود بدهد. این طرح عملا راه تروریزم و استعمارگران داخلی را هموار تر می کند و به آنان مشروعیت می دهد.
کابل پرس
چهار شنبه 16 مارچ 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: لوی جرگه ها به واپسگرایی و قبیله سالاری مشروعیت می دهد و مخالف مردم سالاری و حقوق برابر شهروندی ست. قبیله سالاران و واپس گرایان، این سرزمین را بیش از یک قرن به حمام خون تبدیل کرده اند. آنان در راه تحکیم و گسترش حاکمیت خود از هیچ جنایتی دریغ نکرده اند. قتل عام و نسل کشی، برده داری، کوچ اجباری، غصب زمین و تبعیض از جنایت هایی ست که وجب به وجب سرزمینی که افغانستان نامش را مانده اند، شاهد آن بوده است.

اکنون نیز حکومت مافیایی کرزی همه ی تلاش خود را بکار بسته تا تمام نیروهای قبیله را در کنار تروریستان قبیله یک جای کرده تا به تثبیت و گسترش حاکمیت قبیله بیانجامد.

در آخرین تلاش حکومت قبیله ای برای بکار گرفتن جرگه ها علیه خواست مردم، طرحی تدوین کرده تا با تایید آن در پارلمان، جنبه ی رسمی تر برای فعالیت های ضد مدنی خود بدهد. این طرح عملا راه تروریزم و استعمارگران داخلی را هموار تر می کند و به آنان مشروعیت می دهد.

لویه جرگه یا ترور قانون مداری در افغانستان

بزرگترین ونافذ ترین خصوصیت جرگه ها این است که، همیشه ودر کلیه حالات رؤسا ومتنفذین قبایل،تصمیم گیرنده بوده وارادۀ مجموع افراد قبیله وابسته به اراده وخواست آنها میباشد، وافراد وابسته به طبقات پایینی جامعه یا نقشی ندارند ویاهم نقش سمبولیک ولبیک گو در قبال اراده وخواست اربابان را دارا بوده وهیچگونه استقلالیتی ندارند! وانسان قبیلوی در تحت این مناسبات وسیلۀ است در جهت تعمیل اراده وخواست ارباب قبیله وبس!!

سه شنبه 25 ژانويه 2011, بوسيله ى توردیقل میمنگی

مقدمه :

این نوشته با توجه به نیازجامعه وتداوم بازی های معامله گرانه وضد منافع مردم مظلوم افغانستان که ،سیاستمداران قبیله سالار، همانند گذشته ها، با در نظر داشت منافع خود وارادۀ حامیان بین المللی خویش بدان متوسل ، واز طریق آن خواهان مغشوش سازی پروسۀ بازگشت، به حیات قانونمند ومنطبق با نورم های تمدنی جامعه ومردم سر تاسر افغانستان اند، نگارش یافته ، وهدف اساسی آنرا افشای ماهیت این بازی ها، وعطف توجه مردم ، خصوصاً اهل قلم ومدعیان روشنگری در رابطه با توضیح مسئولانۀ ماهیت این بازی های خانمانسوزی تشکیل میدهد، که طی چندین دهۀ اخیر، زندگی مردم مارا در حیطۀ جولان خود گرفته وجامعۀ مارا درمجموع از داشتن یک زندگی انسانی با بر خورداری ازابتدایی ترین حقوق انسانی محروم ساخته است میباشد.

درین نوشته توجه اساسی روی تشریح حقایق با روح حقیقت بودن آنها تمرکز یافته وهیچگونه پیوندی با صحنه آرایی های قدرت طلبانۀ، سیادت جویان هیچ بخشی از جامعۀ وکشور ما ندارد .

معطوف سازی اصل توضیح ، به تعریف حقیقی وتاریخی جرگه ولویه جرگه ، در پیوند با سنت های متروک قبایل تورک ، در مرحلۀ معینی از تاریخ، باچگونگی انتقال آن در بین قبایل پشتون هم، به هیچ صورتی، افاده کنندۀ نوعی فضیلت جویی قومی وقبیلوی نبوده، صرفاً با هدف ریشه یابی این سنت وپیوند های آن با زندگی مجموع باشندگان این سرزمین میباشد که، امید ما از اهل بینش ودانش رجوع دور از تعصب وپیشداوری های محصور کنندۀ فهم وبینایی شعوری، درعقب اندیشه های پرخاشگرانه وافنایی معمول در مجامع فرهنگی کشور بوده، وهدف اساسی این تحلیل، ایجاد یک جبهۀ واحد در برابراین نوع بازی ها ی اغوا گرانه وعوامفریبانه از جانب مجموع روشن اندیشان جامعه است، که در هر مرحلۀ از تاریخ،پاسداران ظلمت وسیاه روزی، روند حرکت مردم مارا، بسوی خود بودن وبیداری، با این سلاح ها تحمیق وتخدیر،سر کوب وبه بیراهه کشانیده اند .

در این نوشته میخواهم که موضوعات ذیل را در رابطه با تدویر لویه جرگه واهداف آن مطرح ومورد ارزیابی قراردهم .

اینجا را کلیک کرده و این نوشته را بخوانید

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس