صفحه نخست > خبر و گزارش > فهرست 500 تروريست طالب که حامد کرزی یار و همدم جنایتکاران در پی امنیت آنان است!

فهرست 500 تروريست طالب که حامد کرزی یار و همدم جنایتکاران در پی امنیت آنان است!

برای شناسايی و معرفی برخی از اين تروريست ها، جايزه های کلان ميليون دالری تعيين شده اما در ادامه ی بازی دوگانه که عليه منافع افغانستان است، تعداد قابل توجهی از افراد شامل در اين فهرست، هم در صفوف طالبان هستند، هم شريکی در قدرت حکومت و هم قاچاقچی مواد مخدر.
سه شنبه 29 جون 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

فهرست 500 تروريست طالب!

برخی هم در صفوف طالبان، هم شريک در قدرت جمهوری اسلامی و هم قاچاقچی مواد مخدر

چهار شنبه 12 دسامبر 2007

در اين فهرست که از طرف سازمان ملل در سال 1999 تهيه شده، نام مقامات بلندپايه طالبان از رهبری تا معاون وزير و نيز تروريستان القاعده که ارتباط مستقيم با تروريستان طالب دارند، ديده می شود. حکومت افغانستان و جامعه ی جهانی به دنبال تعداد زيادی از اين تروريستان هستند اما با اين وجود در ادامه ی تمايل حکومت حامد کرزی به بنيادگرايان و ناقضان حقوق بشر، بيش از 50 تن از آنان مانند والی ارزگان عبدالحکيم منيب، در قدرت سهيم هستند. بازی دوگانه ی حکومت افغانستان و جامعه ی جهانی هميشه جای سوال دارد. برای شناسايی و معرفی برخی از اين تروريست ها، جايزه های کلان ميليون دالری تعيين شده اما در ادامه ی بازی دوگانه که عليه منافع افغانستان است، تعداد قابل توجهی از افراد شامل در اين فهرست، هم در صفوف طالبان هستند، هم شريکی در قدرت حکومت و هم قاچاقچی مواد مخدر.

اين فهرست و نگاهی به واقعيت در افغانستان ثابت می کند که بازی مرگباری در افغانستان جريان دارد و جنايتکارن همچنان بر مردم سوار هستند.

· Mullah Mohammad Rabbani, Chairman of the Ruling Council, Head of the Council of Ministers;

· Mullah Hadji Mohammad Hassan, First Deputy, Council of Ministers; Governor of Kandahar;

· Maulavi Abdul Kabir, Second Deputy, Council of Ministers; Governor of Nangahar Province; Head of Eastern Zone;

· Mullah Mohammed Omar, Leader of the Faithful (‘Amir ul-Mumineen’), Afghanistan

· Mullah Mohammad Tahre Anwari, Administrative Affairs;

· Maulavi Sayyed Haqqan, Minister of Administrative Affairs;

· Maulavi Abdul Latif Mansur, Minister of Agriculture;

· Mullah Shams-ur-Rahman, Deputy Minister of Agriculture;

· Maulavi Attiqullah Akhund, Deputy Minister of Agriculture

· Maulavi Abdul Ghafoor, Deputy Minister of Agriculture;

· Akhtar Mohammad Mansour, Minister of Civil Aviation and Transportation;

· Hadji Tahis, Deputy Minister of Civil Aviation;

· Mullah Mohammad Naim, Deputy Minister of Civil Aviation;

· Hidayatullah Abu Turab, Deputy Minister of Civil Aviation;

· Mullah Yar Mohammad Rahimi, Minister of Communication;

· Mullah Haji Alla Dad Tayeb, Deputy Minister of Communication;

· Maulavi Abdul Razaq, Minister of Commerce;

· Maulavi Faiz Mohammad Faizan, Deputy Minister of Commerce;

· Maulavi Nik Mohammad, Deputy Minister of Commerce;

· Mullah Matiullah, Kabul Custom House;

· Maulavi Dadullah Akhund, Minister of Construction;

· Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, Minister of Defence;

· Mullah Fazel M. Mazloom, Deputy Chief of Army Staff;

· Mullah Baradar, Deputy, Minister of Defence;

· Mullah Abdul Rauf, Commander of Central Corpus;

· Mullah Amir Khan Motaqi, Minister of Education;

· Mullah Mohammad Nasim Hanafi, Deputy Minister of Education;

· Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, Deputy Minister of Education;

· Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, Minister of Finance;

· Mullah Arefullah Aref, Deputy Minister of Finance;

· Mullah Haji M. Ahmadi, President of Da Afghanistan Bank;

· Abdul Wakil Mutawakil, Minister of Foreign Affairs;

· Abdul Rahman Zahed; Deputy Minister of Foreign Affairs;

· Mullah Abdul Jalil, Deputy Minister of Foreign Affairs;

· Dr. Abdul Satar Paktis, Protocol Dept., Ministry of Foreign Affairs;

· Maulavi Faiz, Information Dept., Ministry of Foreign Affairs;

· Shams-us-Safa Aminzai, Press-Centre, Ministry of Foreign Affairs;

· Maulavi Abdul Baqi, Consulate Dept., Ministry of Foreign Affairs;

· M. Jawaz Waziri, UN Dept., Ministry of Foreign Affairs;

· Maulavi Djallalouddine Haqani, Minister of Frontier Affairs;

· Maulavi Abdul Hakim Monib, Deputy Minister of Frontier Affairs;

· Alhaj M. Ibrahim Omari, Deputy Minister of Frontier Affairs;

· Qari Din Mohammad, Minister of Higher Education;

· Maulavi Hamidullah Nomani, High Ranking Official in the Ministry of Higher Education;

· Zabihullah Hamidi, Deputy Minister of Higher Education;

· Maulavi Arsalan Rahmani, Deputy Minister of Higher Education;

· Maulavi Qudratullah Jamal, Minister of Information;

· Mullah Abdul Baqi, Vice-Minister of Information and Culture;

· Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture;

· Maulavi Rahimullah Zurmati, Deputy (Publication) Minister of Information and Culture;

· Abdulhai Motmaen, Information and Culture Dept., Kandahar;

· Maulavi Mohammad Yaqoub, Head of BIA;

· Mullah Abdul Razaq, Minister of Interior Affairs;

· Mullah Abdul Samad Khaksar, Deputy (Security) Minister of Interior Affairs;

· Mohammad Sharif, Deputy Minister of Interior Affairs;

· Maulavi Noor Jalal, Deputy (Administrative) Minister of Interior Affairs;

· Maulavi Saed M. Azim Agha, Passport and Visa Dept;

· Mullah Nooruddin Turabi, Minister of Justice;

· Maulavi Jalaluddine Shinwari, Deputy Minister of Justice;

· Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, Minister of Mines and Industries;

· Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, Deputy Minister of Mines and Industries;

· Mullah Abdul Salam Zaief; Deputy Minister of Mines and Industries;

· Maulavi Mohammad Azam Elmi, Deputy Minister of Mines and Industries;

· Qari Din Mohammad Hanif, Minister of Planning;

· Maulavi Ezatullah, Deputy Minister of Planning;

· Maulavi M. Musa Hottak, Deputy Minister of Planning;

· Mullah Mohammad Abbas Akhund, Minister of Public Health;

· Sher Abbas Stanekzai, Deputy Minister of Public Health;

· Maulavi Mohammadullah Mati, Minister of Public Works;

· Maulavi Rostam Nuristani, Deputy Minister of Public Works;

· Hadji Molla Atiqullah, Deputy Minister of Public Works;

· Maulavi Najibullah Haqqani, Deputy Minister of Public Works;

· Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, Minister of Haj and Religious Affairs;

· Maulavi Moslim Haqqani, Deputy Minister of Haj and Religious Affairs;

· Maulavi Qalamudin Momand, Deputy Minister of Haj Affairs;

· Maulavi Abdul Raqib Takhari, Minister of Repatriation;

· Ramatullah Wahidyar, Deputy Minister for Martyrs and Repatriation;

· Mohammad Sediq Akhundzada, Deputy Minister of Martyrs and Repatriation;

· Maulavi Mohammad Wali, Minister of Department of Preventing Vice and Propagating Virtue;

· Maulavi Mohammad Salim Haqqani, Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue;

· Maulavi Sayed Esmatullah Asem, Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue;

· Qari Ahmadulla, Minister of Security (Intelligence);

· Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, Deputy Minister of Security (Intelligence);

· Maulavi Ehsanullah, Deputy Minister of Security (Intelligence);

· Mullah Habibullah Reshad, Head of Investigation Dept.;

· Mullah Ahmed Jan Akhund, Minister of Water and Electricity;

· Eng. Mohammad Homayoon, Deputy Minister of Water and Electricity;

· Maulavi Saiduddine Sayyed, Vice-Minister of Work and Social Affairs;

· Maulavi Abdul Jabbar, Governor of Baghlan Province;

· Maulavi Nurullah Nuri, Governor of Balkh Province; Head of Northern Zone;

· Muhammad Islam, Governor of Bamiyan Province;

· Mullah Janan, Governor of Fariab;

· Mullah Dost Mohammad, Governor of Ghazni Province;

· Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, Governor of Herat Province;

· Maulavi Abdul Bari, Governor of Helmand Province;

· Maulavi Walijan, Governor of Jawzjan Province;

· Mullah M. Hasan Rahmani, Governor of Kandahar Province;

· Mullah Manan Nyazi, Governor of Kabul Province;

· Maulavi A. Wahed Shafiq, Deputy Governor of Kabul Province;

· Alhaj Mullah Sadudin Sayed, Mayor of Kabul City;

· Maulavi Shafiqullah Mohammadi, Governor of Khost Province;

· Maulavi Nazar Mohammad, Governor of Kunduz Province;

· M. Eshaq, Governor of Laghman Province;

· Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, Governor of Logar Province;

· Maulavi Hamsudin, Governor of Wardak (Maidan) Province;

· Maulavi A. Kabir, Governor of Nangarhar Province;

· Mullah M. Rasul, Governor of Nimroz Province;

· Maulavi Tawana, Governor of Paktia Province;

· Mullah M. Shafiq, Governor of Samangan Province;

· Maulavi Aminullah Amin, Governor of Saripul Province;

· Maulavi Abdulhai Salek, Governor of Urouzgan Province;

· Maulavi Ahmad Jan, Governor of Zabol Province;

· Noor Mohammad Saqib, Chief Justice of Supreme Court;

· Maulavi Sanani, Head of Dar-ul-Efta;

· Maulavi Samiullah Muazen, Deputy of High Court;

· Maulavi Shahabuddin Delawar, Deputy of High Court;

· Abdul Rahman Agha, Chief Justice of Military Court;

· Mullah Mustasaed, Head of Academy of Sciences;

· Maulavi Esmatullah Asem, SG of Afghan Red Crescent Society (ARCS);

· Maulavi Qalamuddin, Head of Olympic Committee;

· Abdul Salam Zaeef, Taliban Ambassador to Pakistan;

· Abdul Hakim Mujahid, Taliban envoy to the United Nations;

· General Rahmatullah Safi, Taliban representative in Europe;

· Mullah Hamidullah, Head of Ariana Afghan Airlines;

· Alhaj Mullah Sadruddin, Mayor of Kabul City;

· Amir Khan Muttaqi, Taliban representative in UN-led talks;

· Mr Jan Mohmmad Madani, Charge d’Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi;

· Mr Shamsalah Kmalzada, Second Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi;

· Mr Azizirahman,Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi;

· Mr Mawlawi Abdul Manan, Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhab;

· Taliban Chargé d’Affaires in Riyadh, Malawi Abdul Wahab;

· TALIBAN "EMBASSY", ISLAMABAD

· Mullah Abdul Salam Zaeef (Ambassador Extraordinary & Plenipotentiary)

· Habibullah Fauzi (First Secretary/Deputy Head of Mission)

· Mohammad Sohail Shaheen (Second Secretary)

· Mohammad Sarwar Siddiqmal (Third Secretary)

· Mullah Mohammad Zahid (Third Secretary)

· General Abdul Qadeer (Military Attache)

· Maulavi Nazirullah Anafi (Commercial Attache)

· Maulavi Abdul Ghafar Qurishi (Repatriation Attache)

· Mohammad Daud (Administrative Attache)

· TALIBAN "CONSULATE GENERAL", PESHAWAR

· Maulavi Najibullah (Consul General)

· Qari Abdul Wali (First Secretary)

· Syed Allamuddin (Second Secretary)

· Maulavi Akhtar Mohammad (Education Attache)

· Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq (Trade Representative)

· TALIBAN "CONSULATE GENERAL", KARACHI

· Maulavi Rahamatullah Kakazada (Consul General)

· Mufti Mohammad Aleem Noorani (First Secretary)

· Haji Abdul Ghafar Shenwary (Third Secretary)

· Maulavi Gul Ahmad Hakimi (Commercial Attache)

· TALIBAN "CONSULATE GENERAL", QUETTA

· Maulavi Abdullah Murad (Consul General)

· Maulavi Abdul Haiy Aazem (First Secretary)

· Maulavi Hamdullah (Repatriation Attache)

ENTITIES

· Ariana Afghan Airlines (formerly known as Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, P.O. Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, and any other offices of Ariana Afghan Airlines;

· Banke Millie Afghan (a.k.a. Afghan National Bank; a.k.a. Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, and any other offices of Banke Millie Afghan;

· Da Afghanistan Bank (a.k.a. Bank of Afghanistan; a.k.a. Central Bank of Afghanistan; a.k.a. The Afghan State Bank), Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, and any other offices of Da Afghanistan Bank;

· Account of Ariana Afghan Airlines in Citibank, New Delhi, India

· Account of Ariana Afghan Airlines in Punjab National Bank, New Delhi, India

· De Afghanistan Momtaz Bank

· Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), United Kingdom

Furthermore, as per paragraph 8(c) of resolution 1333 (2000) adopted on

19 December 2000, the Committee approved the following consolidated list of individuals and entities associated with Usama bin Laden (UBL), including those in the Al-Qaida organization:

· Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (aka Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Born 28/07/57, Saudi Arabia. Saudi citizenship withdrawn, now officially an Afghan national.

· Muhammad ‘Atif (aka Abu Hafs). Born (probably) 1944, Egypt. Thought to be an Egyptian national. Senior lieutenant to UBL.

· Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri. Born 19/06/51, Giza, Egypt. Thought to be an Egyptian national. Former leader of the Egyptian Islamic Jihad, now a close associate of UBL.

· Sa’d Al-Sharif. Born c. 1969, Saudi Arabia. Brother-in-law and close associate of UBL. Said to be head of UBL’s financial organisation.

· Saif Al-‘Adil. Born c. 1963, Egypt. Thought to be an Egyptian national. Responsible for UBL’s security.

· Amin Al-Haq (aka Muhammad Amin). Born C.1960, Nangahar province, Afghanistan. Afghan national. Security coordinator for UBL.

· Ahmad Sa’id Al-Kadr (aka Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi). Born 01/03/48, Cairo, Egypt. Thought to be an Egyptian and Canadian national.

· Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (aka next name underlined Abu Zubaida and Abd Al-Hadi Al-Wahab). Born 12/03/71, Riyadh, Saudi Arabia. Thought to be a Saudi, Palestinian and Jordanian national. Close associate of UBL and facilitator of terrorist travel.

· Saqar Al-Jadawi. Born C. 1965. Thought to be a Yemeni and Saudi national. Aide to UBL.

· Bilal Bin Marwan. Born c.1947. Senior lieutenant of UBL.

The above lists will continue to be revised as necessary. The Committee encourages Member States to bring to its attention any information they may have concerning funds, financial resources, as well as entities and/or persons.

برای دريافت فهرست کامل اينجا را کليک کنيد

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این لیست 156 نام را در بر میگیرد نه 500. بقیه آن کجاست؟

 • Mir hazar saaheb khodawand shamaa ra 120 saalah konad kah khabar haaye khobi chaap mi konid,ama shama chera bah jayee loghat " chaap " loghat angarizi " print " ra dar kompoter khod nah washtah kadah yeed ! shamaa bah angariz haa mi gooyed " print " koonid yaa bah ham watan haaye bi sawad khood kah az 100 taa yeki angarizi nah mi danad

 • December2007 /
  Americans say and said for every body if does not agree with them policy that he is a terrorist ,or these organazitions are terrorist organazitions. Americans were inform who are Taliban ,what want Taliban, what will do Taliban before Taliban take the power with help Americans in this country, but on that time for Americans was important to change Mr. mullah Rabani with mullah Omer, Taliban were not terrorist ? Now ,the Americans do not want Taliban, for it the Taliban are terrorist. Some time Americans say for the people who not agree with F.B.I. and CIA policy that he is a communist or communist and terrorist, this Americans policy every-where in the world

  • ب لی حکومت آمریکا بزرکترین کمک کننده گروه طالبان است وحکومت بریتانیا هم چنان.........من به صراحت برایتان میگویم که قوای بریتانیا از یکطرف بلای مواضع طالبان حمله نموده واز طرف دیگر آنهارا کمک میکند نیروهای اردوی ملی دربیشتر موارد از دست خود این گروه تلف میشوند

 • باید از دولت افغانستان پرسید که چرا تا الحال اسامه بن لادن کثیف را به حیث افغان در جهان میشناسند و افغان میشمارند در حالیکه دولت عربستان سعودی تابعیت او را صلب نموده اندو با وجود محل تولد وی و داشتن کارت تابعیت او را صعودی نمیگویند و نمی شناسند اما برعکس به نام افغانستان بیچاره یاد میشود.

  وزارت داخله افغانستان

  از همه اولتر دولت افغانستان اسامه آدم کش و خونخور را که کشور ما را به خاک و خون یکسان ساخت صلب تابعیت کند و به جهان اعلان نمایند تا او تابعیت این کشور را دارا نمیباشد.

  والسلام

  • دوست گرامی واژه افغان نیز بهتر از هویت اسامه نیست. تا نام افغان را بیاورید، مخاطب شما به فکر وحشت، جنگ، تروزیزم، گدایی و غیره میافتد. پس کوشش کنید تا این واژه منحوث را از سر خود بردارید تا مردم جهان شما را به چشم انسان بیبینند.

  • آقای قدوس. شما آزاديد و می توانيد خود را افغانستانی بدانيد و نه افغان اما با اين برخورد شما به هيچ عنوان موافق نيستم. اين نظری که داديد، توهين به کرامت انسانی محسوب می شود.

  • Dear friend Mr. Mir Hazar , under this article ,what I wrote belong to not " afghanistani " or " khorasani " and then every-body must be inform that I am Herati-Khorasani. I am neither Pakhtun=Afghan nor Afghanistani because I am not Pakhtun. I wrote about this matter in site kabulpress.com ,and will write more in here in future. We must write every subject in it place- This is incorrect and not good for your site to write the matters which belong to not the article. The people Mr. Burhaneddin Rabani did and do in site kabulpress.com ,this ugly action. You do not do again. Thank You

  • امروز 15 دسامبر1:33 جمشید....
   آقایی کودوسی تلاش :خودیت اگر انگیسی نوشته نمیتانی به زبانی اصلی خود به دری وه پشتوه نوشته کن وه writhing خودره اسلاح بساز زنده باد کابل پریس وآقای کامران میر هزار مدیر مسعول کابل پریس ویارانش.

  • 18th December 2007
   / " bah laf laf saeg daryaa moordar nah mi shawad"

   Aghaaye Kamran Mir Hazar ! haer khas wae khashaaki raa bayed nah gozaari ; taa Taar-Namaa yaa shabakah shamaa raa bazi-chaeh yee dast khood saazad. Agaer aabrooyee shamaa az mayaan raft , haer-giz bah dast aawardah nah mi tawaani

   Mr. Kamran Mir Hazar ,
   You must not allow the enemies of Khorasan-Country people to misuse your site. The misuse of your site, damage your credit and prestige.
   You must know , the difference between " disrespect " and
   " freedom of the press " -
   Thank You -

   " While the moon does luminscence , the dog bark. "

   Fascism and ugly New York - USA - ta_lash yahoo.com

 • 18th December 2007/ I do not have Persian kayboard ,what any body under name of Kudos wrote in Persian on 14 December 2007 belong to not me. Mr. Mir hazar is responsible for it. I have no idea about Mr. Assamah ben Laden
  / Kudos Talash

 • 95% درصد اوغنها عزیز تروريست است
  افغان یا اوغان یا پشتون این سه تا نام یک است ما می توانیم افغانستانی باشیم نه افغان میخواهد که هویت اقوام مختلف سرزمین مانرا نادیده بگیرد و همین هویت تحمیلی نا روای(اوغان) را بالای ساکنین سرزمین مان باز تحمیل کنند.به کسانیکه از قبایل پشتون نیستند دیگر تحمل این هویت برای شان ننگ است برینکه.حالا به همه روشن گردیده که اوغان یعنی تروریست، اوغان یعنی تولید کننده ای تریاک، اوغان یعنی فاشیستان قبیله،اوغان یعنی طالب فرزندا ن نا مشروع آی اس آی پا کستانی بی فرهنگ واعراب وحشی که در سوف های توره بوره تولید وبه
  شما اوغان ها یک مردمی خود فروخته است بهمن دلیل تا دیرنشده هفت و هشت الایت پشتونها از نقشه سرزمین ما حزف شونده تا مردمی ما یک زنداگی انسانی داشته باشد دوصد هفتاد سال میشود که شما اوغان ها در این سرزمین حاکمیت کرده اند بجزدزدی و خیانت چه کرده اند ؟چرا مردمی غیر اوغان حق سیاسی نه ،دارنده ؟آیا مردمی غیر پشتون از این سرزمین نیست ؟و با آمد حزف هفت الایت پشتونها بگانه
  پراستان ومزدور که مردمی بیچاره ما یک زنداگی انسانی داشته با شند
  من از شترچران های فرهنگی فاشیزم اوغانی می پرسم که اگر این همه از زبان پارسی - دری و فرهنگ اصیل ایرانی – خراسانی ما نفرت دارید ، اگر از هویت و اصلیت فردوسی ها و پور سینا ها و صدها و هزاران شاعر و نویسنده و متفکر ما وحشت دارید ، چرا نمی رویید و از زبان و میراث های فرهنگی خود تان بهره نمی گیرید که می آیید و شعر و نبشته های بزرگان ما را برای مقاصد شوم خویش تحریف و مسخ می نمایید ؟ آخر تا صد و چهل سال قبل ، اوغانستان موغانستان را کس نمی شناخت . همه آگاه اند که نام اوغانستان را هم نماینده ای انگلیس بر ساحه تحت تسلط امیران خود فروخته ای اوغان نهاد و از آن پس طوق لعنت این نام به گردن تمام مردم ما به جبر و به نیرنگ افگنده شد و میخواهید که با همین نام بی ریشه و بی بنیاد ، همه تاریخ هزاران ساله و همه فرهنگ گشن بیخ و گلشن نمای ما را محو و نابود سازید و آرزو هم دارید که ما در مقابل تان سکوت اختیار کنیم !

 • زنان و حاکمیت قبیله سالاران اوغان
  ما مردانی که در خم کوچه ی" آزادی زن " هنوز یک گام ننهاده ایم ، هر سال ، روز هشتم مارچ به یاد تجلیل از مقام زنان می افتیم و حرفهای کلیشه ی و تکراری مان را باز هم یکبار دیگر تکرار می کنیم . ما مردانی که خود در هزار گونه اسارت فکری ، اسارت عنعنات قبیلوی ، اسارت برداشت های زن ستیزانه ی دینی و مذهبی ، اسارت " مردانگی" های سرشار از جهالت و بی منطقی ، اسارت " اوغان " بودن و " غیرت اوغانی " داشتن و هزار اسارت دیگر ، به سر می بریم و در ذهن و ضمیر و روان ما واژه گان " آزادی زن" جایگاه ی واقعی و استوار و ته نشین شده ندارد ، چه گونه می توانیم آزادی زن را تجلیل کنیم ؟
  برای ارج گذاری به زنان همتبار و همدیار خویش ، روز زن را به همه زنان مبارک باد می گوییم . اما این را هم یاد می کنیم که زن در کشور شومی زده و شبستانی اوغانستان ، یک موجود زنده به گور هست و از عادی ترین و مسلم ترین حقوق انسانی خود محروم می باشد . همانگونه که تمام شعار های مردم فریب رژیم پوشالی موجود واهی و دروغین و نمایشی استند ، شعار آزادی زن شان هم یک شعار دروغین است و حضور کمرنگ زنان در این محل و آن مقام ، صرف برای نمایش و فریب جهانیان می باشد . قبیله پرستان و حمایتگران خارجی شان که امروز در قدرت استند ، از یک سوی شعار دروغین آزادی زن را بر زبان می آورند و از سوی دیگر شب و روز تلاش دارند که زن ستیز ترین موجودات روی زمین ( طالبان وحشی ) را باز به صورت کامل بر کشور حاکم سازند و زنان را حتا از تنفس هوای آزاد نیز محروم گردانند.
  ما باور استوار داریم که در اوغانستان تا زمانی که فرهنگ قرون وسطایی و خارج تاریخی قبیله حاکم باشد ، تا زمانی که پای مردمان مایل به تمدن و مردمان تمام شهر ها و منطقه های غیر اوغان را به زنجیر تعصب و تحجر و پسمانده گی وحشتناک تفکر قبیلوی اوغانی بسته نگهدارند و رشد تمام کشور را مشروط و وابسته به رشد قبایل اوغان سازند ، نه جامعه به صورت کل به کدام بهروزی و پیشرفتی نایل خواهد گشت ، نه زنان به طور خاص روی کمترین و عادی ترین آزادی های انسانی را خواهند دید

 • مردمان غیر اوغان ساکن در اوغانستان در یک مصیبت خدا گیر مانده اند : قبیله نمی خواهد که از جای خود تکان بخورد ، همان پشتونوالی و همان توپک به شانه داشتن و مالیه ندادن و هیچ مسئولیتی در برابر جامعه قبول نکردن و همان دوری مطلق از تمدن و ترقی را دوست دارد . هرچیزی که رنگی از تمدن و زنده گی امروزی داشته باشد ، مورد قبول قبیله نیست . حالا ، همه مردم غیر اوغان که اسیر حاکمیت دو صد و شصت ساله ی اوغان ها می باشند ، باید انتظار بکشند تا قبایل اوغان از زنده گی ماقبل تاریخی و فرهنگ عصر حجر بیرون شوند و مایل به تمدن و ترقی گردند ، انگاه همگی اجازه خواهند داشت که با حفظ " وحدت ملی " یکجا به سوی تمدن و ترقی حرکت نمایند.
  این زنجیر و سنگ سنگین قبیله در پای تمام مردمان غیر اوغان کشور بسته شده است . مردمان غیر اوغان ، اسیر استند ، گروگان استند . چون قبایل اوغان مکتب را خوش ندارند ، دیگران هم باید بی مکتب بمانند . چون قبایل اوغان دانشگاه و دیگر تاسیسات عصری را خوش ندارند ، دیگران هم باید بی دانشگاه ، بی درمانگاه و بی همه تاسیسات عصری دیگر باشند . چون قبایل اوغان خوش ندارند که زنان صاحب علم و دانش شوند ، باید همه زنان در تمام کشور از علم و دانش محروم شوند و هزاران موضوع دیگر به همین ترتیب به ذوق و شوق قبایل بسته شده اند.
  تا جاییکه به ما تاجیک ها رابطه می گیرد ، ما هیچ راهی نداریم جز اینکه به هر طریقی شده خود را از این " انتظار " مرگبار نجات دهیم ، باید خود را از گروگان بودن رها سازیم . اگر بخواهیم که ترقی و پیشرفت کنیم ، اگر بخواهیم که یک زنده گی سالم و انسانی را برای خود فراهم سازیم، اگر بخواهیم که از سواد ، از دانش ، از ترقی و پیشرفت و سازنده گی و زنده گی امروزی محروم نباشیم ، باید برای ایجاد یک نظام و سیستمی مبارزه کنیم که در آن اجازه ی حرکت و ترقی و پشرفت را داشته باشیم و خودما بر مقدرات خویش حاکم گردیم .
  این سیستم های پوسیده و قبیلوی ، این نظام های متمرکز اوغان سالار ، این دولت های فاسد و فاشیزم گستر ، به درد ما نمی خورند .
  اگر قرار باشد که همین کشور موجودی که نامش را " اوغانستان " نهاده اند حفظ گردد ، باید به این قبیله سالاری و حاکمیت مطلقه ی اوغان پایان داده شود . ما نمی گوییم که قبیله هم به میل ما رفتار کند ، ما نمی گوییم که اوغان ها هم مثل دیگران باشند ، ما می گوییم که همان پشتونوالی و عنعنات قبیلوی و تفکر ماقبل تاریخی ، برای برادران اوغان ما مبارک باشد ، خود شان میدانند و زنده گی شان ، اما به ما هم اجازه بدهند که به میل خود زنده گی کنیم و به سوی ترقی و تعالی متمدنانه و انسانی به پیش بروییم . ما دیگر نمی توانیم انتظار بمانیم ، ما دیگر نمی خواهیم که گروگان باشیم . ما نمی خواهیم که کسی کوچکترین مزاحمتی به برادران اوغان ما ایجاد کند . مکتب نمی خواهند ، نخواهند . درس و دانش و تمدن نمی خواهند ، نخواهند . پیشرفت و ترقی و زنده گی عصری را نمی خواهند ، نخواهند . خوش به حال شان . اما ، ما تاجیک ها زنده گی قبیله یی نداریم . ما از خود فرهنگ و زبان و تفکر و خوی و خواص دیگر داریم . اوغان ها به توپک و جنگ و خون ریزی بسیار علاقه شدید دارند ، اما ما تاجیک ها آن قدر و تا زمانیکه کاملا ضروری و به غرض دفاع از خود نباشد شوقی توپک و تفنگ و جنگ و کشتن و بستن نیستیم . ما به قلم ، به کتاب ، به درس و دانش و شعر و ادب و عرفان و هنر و زنده گی مسالمت آمیز بسیار علاقمند می باشیم .واقعیت این است که اوغان ها و تاجیک ها ، به قول معروف زمین تا آسمان تفاوت دارند . مساله خوبی و بدی در میان نیست . همه در جای خود خوب اند و بر اساس همان فرهنگ و تربیه و تفکری که دارند در آنچه که برای خود می خواهند حق به جانب می باشند . اینجا دعوای برتری یکی بر دیگری نیست . سخن از داشتن حق برای آزاد زیستن و مقدرات خود را به دست خود رقم زدن است .
  اینکه زنان اوغان چه وقت و چه گونه آزاد خواهند شد و یک زنده گی انسانی خواهند داشت ، ما چیزی گفته نمی توانیم . اما اگر تاجیک ها و اقوام دیگر از زنجیر اسارت حاکمیت اوغان ها خلاص شوند و حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند و دولت و اداره ساحه ی زیست شان به دست خود شان باشد ، زنان این اقوام می توانند که به یک مقدار آزادی های نسبی برسند و امیدی به آینده ی روشن تر داشته باشند .
  افزون بر ستم طبقاتی و ستم جنسیتی ، زنان اقوام غیر اوغان از موجودیت ستم ملی و حاکمیت دو صد شصت ساله ی اوغانی ، بیشتر از هر کس دیگر عذاب کشیده اند . حاکمیت مطلقه ی قبیله سالاران اوغان باعث شده است که همان یک مقدار نرمش نسبی که در فرهنگ های غیر اوغانی در برابر زنان وجود دارد نیز در اجتماع از آنها گرفته شود .
  از بیان این نکته هراسی نداریم که به وقوع پیوستن رویداد های تاریخی منطقه به آن گونه ایکه ما تاجیک ها و دیگر اقوام غیر اوغان را با اوغان ها در یک ساحه ی خاص قید و قفل و زنجیر ساخت ، برای ما یک فاجعه ی بزرگ و یک مصیبت تباه کننده بوده است . یکی از علت های بزرگ بدبختی ، پسمانی و محروم شدن ما از یک زنده گی آبرومند ، حد اقل به سطح و سویه ی مردمان همسایه ، همین قفل و زنجیر شدن ما است با قبایل اوغان در چارچوب یک کشوری به نام اوغانستان . بد تر از همه این است که ما نه تنها با قبایل اوغان در چارچوب یک کشور قفل شدیم ، بلکه اوغان ها در آن کشور حاکم و فرمانروا بوده اند و ما زیر ستم حاکمان قهار و خون آشام اوغان دو صد و شصت سال را با هزار رنج و بدبختی سپری کرده ایم . بد تر و وحشتناک تر از همه ی اینهای که یاد کردیم ، این است که امروز نیز میخواهند که همان آش باشد و همان کاسه ، اوغانستان باشد و حاکمیت مطلقه و همه جاگیر قبیله سالاران اوغان بالای تاجیک ها و دیگران .
  در پایان این نوشتار ، خوب است بنویسیم که اوغان ها عزیز ما سابق گل بودند ، حالا گلاب شده اند . سابق تنها توپک و تفنگ های چقمقی و دهان پر داشتند ، حالا نام خدا ماشین دار های رنگارنگ ، توپ های جنگی ، تانک ها ، زراد خانه های لبریز از راکت انداز ها ، بم ها ، مین ها و غیره دارند . اضافه بر همه چیز ، امروز خدا از نظر بد نگاه شان کند ، حمله های انتحاری هم به یکی از ارکان های عنعنه ی پشتونوالی شان تبدیل شده است

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس