IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 65871

سمینار علمی غیر متمرکزسازی نظام سیاسی در افغانستان

5 اكتبر 2012, 15:20, توسط پرویز "بهمن"

فرق میان این قضاوت تو با قضاوت یک صهیونیست درچی است؟بخاطریکه گلبدین عامل بی ثباتی وسبوتاژ حاکمیت مجاهدین در دههء نود میلادی شد وپاکستان اورا به نیروی طالب تعویض کرد جناب عالی آنانی را که دربرابر آنها جنگیده اند آنها را همه مستحق مجازات دانسته ووجود آنها را در ساختار نظام باعث بدنامی دولت خویش میدانید. برعکس برمن می تازید که گویا من به پشتونها توهین نموده ام.من دربارهء قوم پشتون یا افغان برایت مطابق اسناد تاریخی می نویسم وآنچه را که خود افغانها ویا پشتونها مایهء افتخار خویش می شمارند جناب عالی آنرا مایهء توهین میدانید پس ازین معلوم میشود که جناب عالی خودتان به کدام مرض لاعلاج روانی مبتلا شده اید.من نوشته ام که پشتونها بخاطر منافع مادی شان قرآن را زیر پا میکنند آیا دروغ گفته ام؟من نوشته ام که پشتونها جز درچوکات منافع قبیلوی شان به هیچ تعهد وسوگندی پایبندی ندارند آیا درین باره جنابعالی شما شک دارید؟امروز فرهنگ انتحار وخرمرداری نیز جزو افتخارات پشتونی حساب میشود آیا شما آنرا به پشتونها توهین میدانید؟ امروز تیزاب پاشی درقندهار بروی دختران مکاتب ومدارس نیز شجاعت شمرده میشود آیا شما آنرا مایهء ننگ پشتونها میدانید؟نادرجان!چه خودت پشتون باشی ویا نوکر زرخرید پشتونیزم باشی برای من تفاوت ندارد من این را خواستم خدمت جنابعالی بعرض برسانم که میان پشتونها وغیر پشتونها ازهرلحاظ تفاوت وجود دارد. این تفاوتها تنها درمسایل فرهنگی وزبانی محدود نمیگردد بلکه ازنظر خصوصیتهای روانی میان پشتون وغیر پشتون فرسنگها فاصله وجود دارد. هزاره ها طبعیت نوگرایی دارند تاجیکها نیز مدرن استند ازبیکها نیز بهمین ترتیب ولی خصوصیت روانی پشتونهاحالات خصوصیات ایلی وقبایلی وافتخار واتکا بالای افسانه واسطوره های غیر واقعی است وبا غیر پشتونها دربسیاری چیزها تفاوت دارند وهمین تفاوتهای روانی است که زنده گی مشترک ومسالمت آمیز را میان دوطرف درطول تاریخ ناممکن ساخته است.

جستجو در کابل پرس