IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 66107

کشمکش میان ربانی و کشاف

9 اكتبر 2012, 09:27, توسط هارون خراساني

به همه مردم عزیز کشور مان ثابت است که این شورای یک نام نهاد است و امر یکایی ها خوا ستند که جنایت کاران جنگی و آدم کشان حرفه وی را همه درین شوری بابهم یجکا و تحت یک چطر نگهداری نمایند.
در رابطه به بچه استاد ربانی، واضیح است که تجربه ندارد و منحیث یک آله دست برای ضعیف ساختن حذب جمعیت اسلامی و پرا گنده ساختن اعضای این جذب از وی استفاده میشود.
اما آقای کشاف یک آدم بی علم و عقده مند است که صرف همه چیز را برای خود و حذب خود میخواههد و در کمپ ها مجا هدین در پاکستان هم تفرقه افگنی مینمود وی از اسلام سوی استفاده مینماید. اگر وی خودرا یک مسلمان صادق میداند باید برود در یک مسجد ملا امام شود نه در عقب چوکی. وی قا تل بسیار مردمان بیگنا ه هم است. از طرف دیگر نسبت کبر سن شیخ فانی شده است و اعصاب خودرا کنترول کرده نمیتواند و همیشه در خشونت بسر میبرد.

جستجو در کابل پرس