IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 66588

نتیجه‌ی تقدیر ازمصلح آدم کُش

18 اكتبر 2012, 20:09, توسط حبیب قویاش

هموطنان گرامی به همه ایی شما مانده نباشید گفته و پیش از ابراز نظر خویش ، سعادت وبهروزی تان ،آرزوی من است .من ،نام گذاری یک دانشگاه را بنام شخص سیاسی که استاد برهان الدین باشد ،چندان فرا خوان عقل نمیدانم واما ،صد ها جاده ،مکتب ،محل ومنطقه بنام های که در نخست وجود فزیکی و محیطی نداشته ،زیور تاریخ وتاریخ قلابی شده ودر اذهان ملیت های بومی از صنف اول به گونه تاریخ وحوادث واقعی ترزیق و توضحی شده ونسل واندر نسل را در گودال تحریف وتقلب تاریخی تربیه نموده ومثال ملالی إ؟
دوم -کسیکه به خاطر قوطی نصوار صف مبارزان وطن پرست شمال کشور را که در مقابل انگلیس ها جان فدایی میکردند ،مزدورانه ترک نموده ودر آغوش دشمن خاک ومردم غنوده بود که امروز جاده ها ومکاتب به نام این وطن فروش مسمی میشود .یعنی جاده ومکتب وزیر اکبر خان إ؟
این جا دومثال آوردم که مشت نمونه خروار باشد واما ،این نام گذاری از سوی کی پیشنهاد شده وبخاطر چه ،سوال برانگیز است ؟پرروشن است که آقای کرزی طالب از این عمل اهریمنی خویش حد واندازه عدم تجانس وهمگرایی ملیت های بومی را پیش بین شده و به مخالفت های جزی وفرعی تیل پاشیده و آتش در میان مردمان اصیل وطن افروخته واز این شیوه و طریق حاکمیت قبیلوی طالبی را در چند صد سال بعد تضمین نمایند.
معنی تبصره ها ضدونقیص است واما ،روح نیمه جان دارد واین نیمه جانی بیان اندیشه ودیدگاه ها در جامعه جهان سوم "افغانستان"قابل قدر میباشد إ
متوجه باشید که درخت از ریشه آب میگیرد و شرایط امروز متآسفانه حاصل حاکمیت های بیگانه ،قبیلوی ووطن فروشانه وتاریخ وتمدن ستیزی ها است وتخریف بت بامیان را میتوان مثال آورد.برادران افغان ما ،زیادتر تاریخ را مطالعه نموده ودر برابر پدیده های دردناک تاریخ پاسخ تاریخی بیابندإ

جستجو در کابل پرس