IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 70712

اظهارات هدفمند سفیر ایران در باره ی امرالله صالح

14 فبروری 2013, 21:39, توسط tajik

حكمرانى عبدالرحمن جلاد، وچوچه هاى ناخلفش درصفحات تاريخ كشور ما بزرگترين ننگ تاريخى محسوب ميشوند.
درينكه شاه نما هاى پيشين نسبت به اقوام ديگركشور جابر بوده و ستم رواداشته اند شكى نيست حالا چه دلالان امروزى غازى خوانندشان يا بابا يا شهيد.
گذشته از اينها، هيچ نوع دستاوردى براى همتباران و همنظران خودشان نيز نداشته اند.
فرموده بزرگواران اينكه؛ مشكل ما منحيث يك ملت، مستبدان نبوده بلكه استبداد است. بدا بحال ملت ما كه همى حكمرانان مستبد داشته و همين اشخاص بزدل و ترسو جاى اينكه درمقابل استبداد و زورگو ايستاده گى كنند سرتسليم فرود آوردند و تاريخ مضحك و منفورى كه همه واقعبينانه شاهديم بجا گذاشته اند.
هيچ فرقى ميان نظامهاى شاهى استبدادى پيشين و نظام ادارى فعلى كشور افغانستان نميبينيم. نظام جمهورى درعمل وجودخارجى نداشته درست به دموكراسى ئيى ميماند كه كشور آمريكايها امروز اژدهاى استعمار امپرياليستيرا زير بالهاى به اصطلاح ديموكراسى شان پنهان ميكنند.
سلسله نظام استبداى شاه نما ها هنوز هم كه هنوز است دوام دارد و الفاظ چون، ملى، آزادى، استقلال، تماميت ارضى، آزاديبيان، انتخابات، جرگه ها، احزاب مخالفين سياسى نظام وووووو همه و همه خاكيست كه امپرياليزم غرب ديروز توسط شاه نما ها بچشم ملت تهيدست ما زده بود و امروز از طريق پسران همين مستبدان به چشم ما ميزنند.
بدبختى ملت ما بعد از طوطئه كودتا عليه نادر افشار كه منجر به مرگ بگويم يا شهادت آنمرد شد شروع شده است.
احمد شاه ابدالى (كه اصلاً هويت دقيقش معلوم نيست درست مثل كرزى و فاروق ورك، اشرف غنى، اسماعيل يون و غيره) با استفاده از امدادهاى ارتشى، سياسى، اقتصادى بريتانياى كبير توانست كه مردم را گول زده لشكرى ترتيب دهد ( درست مانند گروه كرزى) . شايد امروز اهداف مطرح غربيها دركشور عبارت از دسترسى به ذخاير دستنخورده طبيعى كشور، تسلط نزديك در منطقه جهت اداره سياسي، اقتصادى، نظامى و فرهنگى كشورهاى چون ايران، چين، پاكستان، روسيه و چندى از كشورهاى جوار رود آمو باشد ولى ٢٧٠ سال گذشته بريتانياى كبير تازه قادر به طرح پلانهاى خامه استراتيژيك و طويل المدت خود در قلب آسيا بود. بريتانيا درموجوديت ارتشهاى پرقدرت آنروزى مانند سيك ها، هندو ها، فارسها و ديگران جرات تجاوز و استعمار نداشت.
جنرالان ارتش شاهى بريتانيا بر اين بودند كه از طريق آبهاى گرم داخل آسيا شوند ولى مشكليكه اين اقدام را دشوارتر ميساخت موجوديت جنگجويان و جنرالان ارتشهاى منظم فوق الذكر بود. بريتانيا بايد به نحوى ميباييست كه با يك ضربه مهلك وسريع وجود قدرتهاى نظامي آسياى مركزيرا را در مقابل قشون بصف بسته اش از سرحد هندوستان تا دروازه هاى شهر كابل و لشكرگاه از پا درآورد. لذا توسط همين طالب نما هاييكه امروز عليه خراسانيان اعلان جهاد ميكنند، توسط همين طالبنما ها عليه مردمان هند اعلان جهاد نمودند و احمد شاه ابدالى كه سخت تشنهء جازدن قومش با يك هويت جعلى درصفحات تاريخ كشور ما بود موقع را مساعد دانسته سرتسليم در مقابل انگريز فرو آورده و بعد از قتل نادر افشار بطرف هند حمله ور شد و ارتش خود و ارتش هنديرا جداً تضعيف نمود، خون ها ريخت، مردمان بى خان و مان شدند و سالها دربدرى و خانمانسوزى ادامه داشت.
ددهلي تخت هيره وومه
زما به هير نه شي ستاخكلي باغونه.
مردم ما امروز استعمار آمريكا را بر استعمار پاكستان ترجيح ميدهند، درست آنروز هم هندوستانيها استعمار بريتانيا را بر استعمار افغان و عرب، ترجيح داده نه تنها در مقابل ارتش دريائيى بريتانيا از مرزهاى آبى هند دفاع نكردند بلكه آنها را خوش آمديد گفته و با استفاده از تجهيزات و امكانت مدرنى كه بريتانيا دراختيارشان گذاشت، دمار از روزگار افغان و عرب درآورده و تا امروز يكى از مستعمرات انگريز باقى مانده ايم.
فرهنگ هندبرتانوى تا سرحدات بخارا و سمرقند گشايش يافت و استقلال ما بباد رفت.
كدام پادشاه! فقط بگوييد شاه نما، طالب نما مسلمان نما.
جهاد و مقاومت ما جاويدان باد.

جستجو در کابل پرس