IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 71477

محدودیت عملکرد زنان

19 مارچ 2013, 07:48, توسط هارون

فکور صاحب خوب نوشته وبعضی حقایق را بر ملا ساخته است، اما از اینکه درین کشور ظلمستان، بچه ها، مردها، پیر مردهای کهن سال و حتی حیوانات کدام حق و حقوق ندارند ؟ اگر داخل کشور شوید، خواهید دید که وضیعت به چه منوال است، کمی حقایق را بیشترخواهید فهمید. اینجا یک کشور اسلامی است و دین مقدس اسلام یگانه دین است که برای زنان حق داده و نظر به ساختار فزیکی از تمام امورات اجتماعی مانند تحصیل، کسب کار، عضوه اجتماع، احترارم مساوی یانه تحت نام انسان به زنان داده است. از اینکه برای شان داده نمی شورای ، ازشورای علمای کشور پرسیده شود.
از جانب دیگر یک عده زنان - زنان غرب زده ا اند که تحت نام زن، خشونت، آزادی زنان، مرد سالاری یک مقدار پول را از کشور های خارج میگیرند و در یک شب میخواهند رسوم کهن چند صد ساله را تغیر دهند. این زنان غرب زده به این شکل که در تلویزیون هاحاضر میشوند و از حقوق زن دفاع مینمایند و برای زنان خانه های امن میسازند، پروسه آزادی زنان را به صد سال دیگر عقب میزنند. هیچ اوغان خوش ندارد که زنش مشابه به این آزادی خواهان جنبش زنان غربی شوند.( اریانا، مژده، غزال، کوفی. ملالی جویا....) در را بطه به حقوق زنان در کشور مجریان بر نامه آزادی زنان یک اندازه افراطی حرکت مینمایند که به پیشرفت پروسه بسیار مشکلات را به بار آورده است. باید ساختار جامعه، عمل کرد چارواک ها.. در نظر گرفته شود و درین راستا از نرمش و حوصله مندی کار گرفته شود.
التبه در دهات زنان در تمام امورات اجتماعی ، اقتصادی سهم مساوی با مردان دارند مگر در بعضی سمت های فرق مینماید. به نظر من مشکل عمده عدم آگاهی از امورات دینی است و این رسالت را وزارت خانه های مر بوطه ، علمای دین دارند که مردم را به فهمانند. در جامعه اسلامی یک زن از تمام حقوق خود بر خوردار است اما در کشور های پیشرفته زنان الی سن 25-30 ساله در مجموع قابل احترام اند و در کهن سا لگی به مشکل مواجه اند اما در جامعه اسلامی ، به هر اندازه که سن زنان پیشرفته شود احترام شان بیشتر میشود. در امر یکا اکثر کسانیکه به دین اسلام مشرف میشوند زنان اند.
بهتر این است که در افغانستان زنان آن حقوق را که اسلام برایشان داده است بخواهند تا بر ایشان داده شود واین کفایت میکند و خشونت ها رفع خواهد شد. تایلند کشور است زن سالار، اما مانند متاع در ماساژ خانه بفروش میرسند.

جستجو در کابل پرس