IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72883

از دین پروری تا دین فروشی

15 می 2013, 11:38, توسط پرویز "بهمن"

خلیلک بی دم!
چرا خودت را ( إماله) نمیکنی؟ نشود که این إماله از پدران مرحومی ات برایت میراث مانده باشد؟ اما قطع نظر این دشنامها وتوهینهای آشکارت خدمت آن سرور گرامی استحمار شده باید عرض نمایم که: درین پیام اخیرت مانند پیامهای قبلی ات من چیز جدیدی برای خواندن نیافتم؛ فقظ یک مشت الفاظ وکلمات توهین آمیز را با استفاده از اشعار بزرگان خواسته ایی برمن وجناب عتیق الله مولویزاد پرتاب کنی.
اگر من دربرابر شما واکنش خشن نشان داده ام، حق شرعی من بود، زیرا خدا بمن اجازه داده است، آیهء قرآن درین مورد صراحت دارد: لایحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم"
دوست ندارد الله، صدای جهری را که با کلام بد بیرون می آید جز آن کسی را که مظلوم واقع شده باشد. شما مرتدهای بی دین، بنده را ازمرده گاو گرفته تا حرامزاده ودشمن خدا ورسول درپیامهای تان خطاب کردید ولی ازمن توقع این را دارید که : بشما جان وقربان بگویم.
ولی عتیق الله مولویزادهء بیچاره درکجا به شما دشنام داده است؟
ببین خلیل جان!
شرم وحیا کمی خوب است، زمانیکه پیامهای تو وآن خرشدهء دیگر بنام مصلح را میخوانم، برحماقت وجهالت شما هم می گریم وهم می خندم که شما بیچاره ها مانند یک مال ویک متاع ارزان توسط ملعون های فیضانی که خودشان درکشورهای غربی عیش ونوش میکنند ولی شما را بحیث عسکرهای بی مزد به اجاره گرفته اند چقدر خر شده اید.
نمیدانم که درچه سن وسالی ازعمر حیوانی ات قرار داری، ولی همین قدر برایت میگویم، تو سگ زنجیری وغلام گردن بستهء یک جاهل ملعون بنام مذهبی شده ایی، بیا بیادرک قند بخاطر انسانیت ازین دام تزویر خودت را بیرون کن.
تو که خواستی به من دارو های فیضانی را بدهی وبه عقیدهء خودت من آنها را استفراغ کردم، ولی حالا من برایت داروی قرآن را پیشکش میکنم، بخاطر محبتی که باتو دارم، بیا ازین خربودن خودرا بکش.
بیا عزیزم این را بدان که درروز آخرت مطابق همان آیات بینات الهی که برایت قبلا نوشته ام، هیچکسی بدردت نمیخورد، هیچکسی بار کس دیگری را حمل نمیکند، ازسیاق کلام ات هم معلوم میشود که به زبان قرآن تا جایی آشنایی داری، چرا خودرا خر ساخته ایی؟
چرا خودت را بی موجب وسیله وآلهء دست صوفی نماهای ملعون که دم شان زیر پای سازمانهای استخباراتی بیرون بسته شده است، گشتانده ایی؟
داروی که من برایت میدهم قرآن خدا است: بخور یک قرص آن را همین حالا:
أغوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
یا ایهالناس قدجاء کم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدی ورحمة للمومنین (سورهء یونس)
این مردم! به تحقیق آمد بسوی تان پندی ازجانب پروردگار تان که شفا است برای آنچه در سینه هاست، هدایت است ورحمت است برای مومنان.
آیه دیگر:
قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یجببکم الله ویغفرلکم ذنوبکم والله غفوررحیم (سورهء آل عمران)
بگو این پیامبر! اگر باخدا محبت دارید، ازمن پیروی کنید تا خدا گناهان شما را بیامرزد، وذات الله بخشایندهء مهربان است.
اما تو انسان بی دم باقلی خور، به عوض پیروی از رسول گرامی اسلام، ازیک جاسوس ملعون بنام معتصم بالله مذهبی که خودش وعیالش در امریکا زنده گی دارد وبا موساد طرح دوستی ومودت بسته تا بریاست جمهوری برسد پیروی وتبعیت میکنی، وبخاطر او حاضر استی که مسلمانان دیگر را ازقطار ایمانداران خارج کنی، آیا این کارتو مسلمانی است؟
خلیلک باقلی خور!
مطابق گفتهء شاعر: ترسم نرسی بکعبه ای إعرابی/ این ره که تو میروی به ترکستان است.
عزیزم! اول درغم شفای خودت شو! خودت را ازجهالت وخرشدن نجات بده، این پروژهء استخباراتی است، بنده شناخت کافی ازجواسیس معلوم الحال فیضانی های ملعون دارم، زیاد خودت را زحمت نده، خودت ازبعضی کتابهای تاریخ یاد کرده ایی که نویسنده های آن ازفیضانی ملعون بحیث یکی از شخصیتهای برازنده درشکل گیری مبارزات نهضت اسلامی در افغانستان یاد کرده اند.
شاید آنها راست گفته باشند ولی حدیث پیامبر گرامی اسلام این است که:
إنمالاعمال بالخواتیم" "
اعمال بنده گان به پایان آن ارتباط دارد.
یعنی اینکه هرعملی ، مرتبط به نتیجه ایی است که از آن مرتب میشود، حال نتیجهء مبارزات ملا فیضانی این شد که خودش را مهدی موعود بخواند وراهش را ازبقیهء همرزمان زمانش در زندان جدا کند وپسرش نیز طوری که دیده شد راه خودش را ازدیگران جدا ساخته است وخیلی منافقانه وریاکارانه؛ هم با احزاب جهادی ارتباط داشت وهم نداشت، درجایی که منافع مادی وسیاسی اش اقتضا کرده با آنها عکس وفلم گرفته ، اما درجای که دیده که چطور دربین مردم غیر جهادی نفوذ کند : آنها را اشرار وبدنام کننده گان دین اسلام وفاسق معرفی کرده ومانند همین حکیم پور ملعون از ادبیات سازمان راوا کار گرفته است، کسی که مانند قادیانی ها ازسیاست تقیه کار میگیرد آیا او مسلمان است؟ گاهی اعلان میکند که سندی وجود ندارد که پدرم را کشته باشند وزمان دیگر اعلام میکند که پدرم با دیگر مبارزان اسلامگرا ازطرف دولت کمونیستی نا پدید (!) شده است. یعنی اینکه درهرحال، منتظر او باید باشیم! آیا این اقوال ضد ونقیض نزد تو داروی شفابخش است؟
بناء ازین حالت خربودن خارج شو، برخدا ورسول او سخنان دروغ وافترا آمیز را مه بند، احادیث ساختگی وجعلی را بالای مردم بی خبر تحمیل نکن.
از خدا بترس!
بازهم بخاطر حسن ختام آیهء مبارکهء صف را بخاطر معرفی بهتر فیضانی های ملعون وخرشده های آن اینجا می آورم با همین تابلیت شفابخش قرآنی پیامم را علی العجاله به اختتام می رسانم ولی منتظر پاسخ شما می مانم ولو هرقدر با دشنام وتوهین هم همراه باشد..
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
ومن اظلم ممن افتری علی الله الکذب وهو یدعی الی الاسلام، والله لایهدی القوم الظالمین.
ترجمه:
کیست ظالمتر ازکسی که سخن دروغ را بخدا پیوند میزند درحالیکه ادعای مسلمانی نیز دارد، وخدا قوم ظالم را رهیاب نمیگرداند. ودراخیر این را بار دیگر یاد آور میشوم که:
بناء به فتوای بیش ازپنجاه تن از علمای احزاب جهادی، پیروان ملعون فیضانی مرتد می باشند.
با احترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس