IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72452

تامیـن وحـدت ملـی بزور سـوته برقـی

29 آپریل 2013, 14:59, توسط پرویز "بهمن"

بجواب شخص بی هویت همین قدر می نویسم که ازین اعتراف خودت خوشم آمد:
ایران عقب مانده است، ملیّت خود را انتخاب کن، گور پدر ملیّت افغانی، اگراین لعنت را برهویت افغانی نمی فرستادی من باتو سخنهای زیاد داشتم ولی ازاینکه واقعیت را درک کرده ایی وغیرمستقیم تقریبا اعتراف نموده ایی که هویت افغانی همان هویت طویلهء حیوانات است دیگر بحث کردن با جناب عالی را زائد میدانم.
اما اینکه ایران امروزی از بعضی جهات کشورعقب نگهداشته شده است بازهم نظر به کشور من وتو حد اقل نظافت وپاکی شان قابل تحسین است، حداقل پایتخت کشورشان مانند پایتخت کشورمن وتو بوی اوغانی نمیدهد، بوی اوغانی یعنی بوی گوه وگنده گی، وبویی که نفس ها را درسینه حبس می سازد. خانم پرستو آوازخوان مشهور دهه های هشتاد درتلویزیون کابل ، دو سال پیش به زادگاهش کابل رفته بود وقتیکه به آلمان بازگشت شش ماه دربستر بیماری خوابید ودمبدم انتی بیوتیک میگرفت.
در اروپا از انگلیس گرفته تا آلمان وسوید وناروی ودنمارک اگر ایرانی ها قبلا مهاجر نمی شدند، امروز من وتو حتی یک لغت نامه بزبان فارسی وزبان بومی این کشورها برای خودما نداشتیم، من خودم برای اولین بار که خواستم زبان سویدی را فرا بگیرم در دانشگاه اوپسالای سوید فقط همین لغنت نامهء محسن سراجیان بود که مرا کمک کرد تا زبان سویدی را فرا گیرم ، ازین ناحیه من خودم را مرهون همزبانان ایرانی عزیز میدانم وچون جانم ایشان را دوست دارم، دیگرافغانستانی ها بشمول کاندید اکادمیسن محمد اعظم سیستانی درابتدای روزهای ورودش به سوید فقط دنبال ایرانیها بود واز آن ها کمک میخواست، حتی دوستی را بحدی رساند که دختر شوهر دارش را ازشوهر اوغانش جدا کرد وبه یک ایرانی چپی داد تا اورا در ترجمه نمودن عرایض اش به وزارت امور مهاجرت سوید که درآن وقتها اقامه نداشت کمک ویاری رساند همه ازبرکت همین همزبانان ایرانی بود که چشم من وتورا به تمدن آشنا ساختند ولی امروز نمک حرامی اوغانی ات به اندازه ایی بالاگرفته است که مانند سگ دیوانه حتی خودت را گاز مییگیری ودر گور هویت اوغانی ات شاشیده ایی. توصیهء من به جناب عالی این است که زیاد نمک حرام نباش. انسان نمک حرام درکرهء خاکی جز " افغان" دیگرهیچ موجودی درجهان نیست.
با احترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس