IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72524

تامیـن وحـدت ملـی بزور سـوته برقـی

1 می 2013, 17:04, توسط پرویز "بهمن"

دوست خدمت دوستان وعلاقه مندان بحث من با موجود درلحاف پوشیدهء افغان بنام (هویت بی هویت) که تا حال این بحث را تعقیب کرده اند عرض ادب دارم!
طوریکه خواننده گان عزیز بحث من را با موجود ( افغان) بنام (هویت تعقیقب میکنند بدرستی میدانند که ایشان هویت واخلاق افغانی را درسایت کابل پرس به نحو خیلی شایستهء آن تمثیل میکنند.
من کلمات ایشان را هرگز نمیخواهم با دشنام بالمثل جواب بگویم اما خدمت این بیمار روانی عرض میکنم که:
من تمام حرفهایم را دریک پیام میگنجانم وبعد میروم دنبال کار خود، ولی وقتیکه باز صفحهء کابل پرس را بازمیکنم می بینم که چندین پیام مختلف در پاسخ به همان یک پیام بنده نگاشته شده است.
مشورهء من خدمت ایشان این است که ازین حالت روانی خودتان را نجات دهید، این ازدست پاچگی روانی جناب عالی نماینده گی میکند. درقدم دوم؛ من زمانیکه از روحانیون ایران دوست داشتنی تعریف وتمجید بعمل آورده ام؛ دفاع من از آخوند نیست، آخوند نزدمن چه ایرانی وچه اوغانی کدام کریدیت خاص ندارد، ولی صرف خواستم که یک مقایسهء کلی میان آخوند ایرانی وآخوند افغانی که جناب هویت از آنها تربیه واخلاق دینی را فراگرفته است بنمایم، جناب ایشان بازهم میفرمایند که بعداز چین کشور ایران بزرگترین رقم اعدامها را تشکیل میدهد وروزانه مردم ایران ازقفس جمهور اسلامی به خارج فرار میکنند، ایشان گل گفته اند ودر سفته اند، اما این بحث با بحث زبان چه ارتباط دارد؟
آیا درکشوریکه رقم اعدام ها زیاد باشد معنایش این است که همهء باشنده گان آن سرزمین فاسد استند؟
آیا ازکوریای شمالی روزانه صدها انسان گرسنه وفقیر ونادار بخاطریافتن یک لقمه نان ونجات ازشر رژیم کمونیستی به کوریای جنوبی فرار نمیکند؟ مگر دراینجا زبان کوریایی مطابق این کشف جدید اوغان محترم مقصر باشد. وهمهء کوریایی ها فاسد وعقب مانده باشند
آیا ازکشور ویتنام مردم در دوران جنگ میهنی به صدها هزار خانوار به کشورهای غربی پناهنده نشده اند؟ اینجا حتما مطابق تیوری این دوست بیمار روانی اوغان ما تقصیر درخود زبان ویتنامی باید باشد
آیا بعداز آنکه شوروی ها به افغانستان حمله کردند، و خواهر محترم (هویت امروزی یاتنویر دیروزی ) را با ده ها ر رقاصهء پشتون تبار قندهاری وننگرهاری دررستوران ستارهء کابل به خدمت گرفتند؛ برعکس هزاران خانوادهء افغانستانی مجبور به فرار شدند مگر درین فاجعهء انسانی کدام یک اززبانها تقصیر داشت؟ زبان پشتو؟ زبان فارسی ؟ یا زبان روسی ؟
امروز که به هزاران کورد ترکیه از ظلم وتبعیض رژیم ترکیه به غرب پناهنده میشود مگر زبان ترکی باید مقصر وضع باشد یا زبان کوردی؟
امروز که هزاران خانوار سوریه ازجنگ وبمبارد رژیم بشار به ترکیه فراری میشود نقص زبان عربی است؟
این چه بادی بود که جناب عالی ازوجود تان خارج ساختید عزیزم!
واما بازهم درمورد خاتمی!
نخیر! دیوانه عزیز! جهان آن سوالهای شما را ازآقای خاتمی مطرح نکرد که اگر مخترع ومکتشف نداری پس حق صحبت دربارهء گفتگوی تمدنها را نداری؛ بلکه برعکس! آقای خاتمی درمعتبرترین دانشگاه های امریکا کنفرانس داد، وصحبتهایش مورد علاقهء بسیاری از دانشمندان عرصهء علم جامعه شناسی در اروپا قرار گرفت، منجمله آقای سامویل که نظریهء جنگ تمدنها را قبلا مطرح کرده بود، شکست منطقی خودش را دربرابر خاتمی اعلان کرد. برخلاف اینقدر دشنام وناسزا گویی تان؛ خاتمی خیلی خوب درخشید.
اما اگر ایرانی ها درشرایط حاضر، مکتشف ومخترع ندارند، طوریکه قبلا درپیامهایم خدمت جناب عالی بعرض رسانده ام؛ لا اقل انسانیت وپاکی ونظافت دارند، تو بیچاره که از آن نیز محروم مانده ایی
فرهنگ واخلاق جناب عالی همین است که همهء خواننده گان عزیز آنرا بچشم سر می بینند، آیا با این اخلاق حمیده (!) تو با یک ایرانی میتوانی رقابت کنی؟
دوست عزیز! روان تو خیلی پریشان است، پرت وپلا می نویسی، دشنامهایت هرگز به انسانهای نورمال نمی ماند، آقای محترم چمبرعلی خیلی خوب برای تان نوشته است که : "آفرین برشیریکه مادرت برایت داده است"
من نیز میگویم آفرین به آن والدینی که چنین موجودی را بدنیا آورده اند که به زمین وزمان دشنام میزند. کوشش کن عزیزم که خونسرد باشی؛ کابل پرس میدان بودنه جنگی پدرانت نیست. اینجا منطق واستدلال علمی میتواند خواننده را قناعت دهد که حق چیست وباطل چیست.
با زور ودشنام وبداخلاقی که خصیصهء فطری اوغانی ات می باشد هرگز خودت خواننده را برحقانیت دید گاهت قانع ساخته نمیتوانی.
آرام بخواب عزیزم! خدا کند تا فردا صحت یاب شوی
با احترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس