IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 74312

رمهء دیگرازاشکم خوارج بنام حزب التحریر

2 جولای 2013, 22:30, توسط کاوه زردشتی

پرسیدند که خرس چوچه میدهد یا تخم میگذارد؛ کسی گفت که از این جانور هر چیزی ساخته است. از هموطنان پشتون مان هیچ عمل زشتی نیست که ساخته نیست. البته پشتون های روشنفکری بسیار داریم اما همه از برکت بریدن از فرهنگ قبیلوی و پرورش در دیار فارسی زبان ها بوده مثل بعضی پشتون های با فرهنگی که در کابل، یا هرات یا مزار شریف بزرگ شده اند. اما از عقبگرایان قوم پرست؛ جز خرافات و مزدوری و جاسوسی و وطن فروشی و خباثت و قتل و قاچاق و انتحار نبینی که نبینی !

وهابیت را اینها آوردند. سلفیت را اینها آوردند. اخوان راکت پران را اینها آوردند. طالب و انتحاری را این ها آوردند. حالا هم که این موجود کثیف بنام حزب ....حزب گلبدین کم بود. ملا عمر کم بود. تره کی کم بود. سیاف کم بود. ملای لنگ کم بود. ملا دادالله و ملا بور جان و ملا ....کم بودند. امین خونخوار کم بود. قاضی حسین احمد کم بود. مودودی کم بود. ملاه فضل الرحمن کم بود. ملا سمیع ا لحق کم بود. ملا خالص و ملا حقانی کم بودند. جنرال حمید گل جنایتکار کم بود. اسد درانی و نصیرالله با بر و غلام اسحق خان و جنرال ایوب خان کم بود که بازهم "زمین ترکید برآمد کله ی خر!" آخر تا بکی باید این ملت خود بدهد بدست هموطن پشتون خود؟ چرا پشتون های با وجدان، صدای شان را بلند نمی کنند؟ شما بنگرید، در پاکستان عامل همه ی بدبختی و عقبگرایی و وحشت و پسمانی کیست؟ نه مهاجر است و نه سندی و نه پنجابی! بدبخت ترین قوم که باعث سیاهروزی خود و وطن خود در پاکستان هم شده اند، همین ها هستند. آخر تا به کی؟ اگر وطن عزیز ما تجزیه شود یا همان طوری که گلبدین و این حزب تحریری ها میخواهند، جز پاکستان شود، غیر از اینها، چه کسی میتواند که عامل ان باشد. آخر"بعد از ....چهار زانو نشستن" چه فایده ی دارد؟

جستجو در کابل پرس