IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 75672

سکوت فرهنگیان، سیاستمداران، مدافعین حقوق بشر و مبشرین وحدت و همبستگی مردم افغانستان دربرابر پیام عید فطر گلب الدین حکمتیار چه معنی دارد

20 آگوست 2013, 06:26, توسط محمد

گلبدن حکمتیار با دوجهره پاشیزم و اخوانیزم

مردم کابل میگفتند که گلیدن حکمتیار قصاب کابل است و اینک دراعلامیه اخیرش کاملأ چهره خود را به دورنگ سفید وسیاه نشان میدهد گفتارمردم را ثابت ساخته است که اصلأ یک چهره سیاه پاشیستی دارد و نیم رخ خود را که
سفید نشان داده بود برای تزویروفریب مردم به نام اخوانی جلوه مید اد
یک زمانی آقای صدیق راهی برادرش داکترنجیب الله را به نام نجیب در دوچهره معرفی کرده بود که اتفاقأ گلبدین حکمتیار گویا همان یگانه مجاهدی بود به صورت مخفی با داکترنجیب رییس جمهوروقت کمونست افغانستان اتحاد کرده بود و نشان داد که وی یعنی گلبدین پروای اسلام را ندارد ویگانه هدفش به قدرت رسیدن به مفهوم پاشیزم میباشد
بدا به حال یک مسلمانیکه تا به حال مردم افغانستان را به نام به ظاهرمسلمان اخوانی وطرفدارحقوق و شریعت اسلامی معرفی میکرد و حالا روی خود را با چهره سیاه پاشستی که در اسلام راه ندارد به مردم وانمود میسازد
مردم مسلمان وخوش باور افغانستان ، این شاگرد شیطان و فاسد پیروی هتلر را که ازکمک های ملل جهان در ایام جهاد پنجاه درصد را به دست میآورد ، این ماده کفتار شیطان صفت دوروی زمان، اعلامیه آخری خود را صادر نمود که د ید مردم افغانستان بیدارشده اند و نزدیک است مردم ازشر پاشیزم در راه آزادی و د موکراسی قدم بگذارند و دیوارهای پوسیده و فرسوده تک قومی را از تهداب برکنند و یک حکومت اسلامی و دموکراسی را تأ سیس و اساس بگذارند آقای حکمتیار دراین حال مشاهده کرد که نزدیک است حکومت قبیله ای پاشان شود و ازان استکه چهزه اصلی پشتونیزم خود را نشان داد و شاگردی و وابسته گی خود را به آ ی اس آ ی برملا ساخت
آقای حکمتیار خودش اصلأ اهل پاکستان است درزمان محمدگل مهمند والدینش به شکل ناقل به افغانستان آمده اند پشتون های سمت شمال همه پاکستانی میباشند بامیان و دای کندی که حق داشتند که ولایت شوند گلبدین حکمتیاربنا برپاشیزم به مردمان اصیل و باشنده گان قدیم افغانستان تنگ نطری نشان مید هد
تورک تباران و تاجیکان افغانستان که د رحزب گلبدین سالها جان نثاری کرده اند و به حکمتیارپاشیست اعتماد نموده اند اینک دیدند که عاقبت گورگ زاده گورگ شد وآن بیچاره های فریب خورده ازکرده پشیمان گشته اند

جستجو در کابل پرس