IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 76573

چار مشوره مفت

27 سپتامبر 2013, 08:01

اگریک روز مانند بعضیها وطنفروش - دزد - قاتل - متجاوز .وخلاصه از دایره انسانیت واسلامیت خارج شدیم آنوقت گول وفریب غلامان یهود ونصاراواین فاحشه های سیاسی را خواهیم خورد. درافغانستان از 4000 سال پیش تا امروزخاین تر ونامردتر از تیم احمدشای خبیث ربانی مرتد وتیم عبدالعلی ملعون ودیگررهروانشان تاحالا درافغانستان ندیده بودیم ونخواهد آمد . البته باید عرض کرد که کرزی وطنفروش که روی شاه شجاع وببرک را نیز سفید کرده نیز از همین تبار است چون همراه احمدشاه ملعون دردوران حیات نجسش ملاقات کرده وبیماری مضحک وی به این مرتد وطنفروش نیز سرایت کرده . وبرنامههای این 4نفر که فعلا ارتداد شان کاملا آشکار است (تجزیه افغانستان) واین برنامه از اولین تجاوز ودومین تجاوز انگلیسها درافغانستانپلانگذاری شده بود اما باهمت پدران غیورما این دسیسه شوم انگلیسها ناکام ماند تا امروز که بچه های اصیلشان میخواهند آن آرمان شوم باداران خودرا تحقق بخشند. اما ایکاش این حرکت خاینانه این مرتدین از روی دلسوزی به ملت بود. اما این خاینین بخاطر اینکه مبادا درافغانستان وحدت ملی وحکومت قانون ایجاد نشود آنوقت این جنایات 30 ساله ماروی میز محکمه قرار بگیرد چه خواهیم کرد. بهتر است که بنام حکومت فدرالی زمینه تجزیه افغانستان رافراهم کنیم تا یک روزی از اعدام صددرصدی نجات پیدا کنیم . ما این مرتدین را که بیشتر به مارهای خوش خط وخال شباهت دارندکهنقش ونگارش هرآدم ساده لوح وبیخبر ازهمه قضایا وواقعیتهارامجذوب خود میسازد اما زهرش چنان کشنده است که صدهاسال اثرش از بین نخواهد رفت . برادران فارسی زبان این نوشته مرا بخوانید وبه حافظه خو بسپارید که درتجزیه افغانستان تنهاوتنها فاتحه ماوشما فارسی زبانها خوانده میشود بدلیل اینکه دوستم غیرت دارد از قوم خوددفاع میکند ویک حکومت ازبک تشکیل میدهد .محقق خودش هیچکاره است هرچی جمهوری اسلامی ایران بگوید همان پلان را عملی میکنید .3سال پیش ما درایران روز عید میخواستیم برویم برای ادای نماز عید از طرف پولیس منع شدیم از ادای نماز وتاحالا هموطنان ما ازایران خبر میدهند که هنوزهم نمازخواندن ممنوع است بصورت جماعت . محقق سعی دارد که طوری افغانستان تجزیه شود که قوت شیعه ها بیشتر باشد یعنی یک کشور کوچک به همکاری کشور ایران . برای باند مرتد شده شورای مفسد نظار وجمعیت شیطانی فقط کافیست که از محکمه مردمی نجات پیدا کنند وبرایشان مهم نیست که چه بلایی سرما خواهد آمد . پشتونها که بلای شان دوراست چون اتفاق دارند. اینجا فقط ما تاجیکها تباه میشویم . ایکاش ماهم مثل دیگر اقوام ساکن درافغانستان رهبرداشتیم وچند نفر خاین که امروز آشکارا مرتد شدند ویهودونصارا اینهارا برچسپ رهبر تاجکها میزنندتا خواستهای خودرا بالای این مرتد ها تامین کنند ماهم نگرانی انچنانی نداشتیم . بیایید به قرانکریم که قانون اساسی حقیقی ما مسلمانان میباشد عمل کنیم . وچه زیبا فرموده که مسلمانان نباید از میان مرتدین برای خود ولی بگیرند هستند دربین مسلمانان کسانیکه بتواند ازاداره امورمسلمانان براید. قرانکریم سوره نساء آیه 144 ..انتخاب کنیم مانند رمضان بشردوست وامثالشان چون اینچهره هارا که شخصی بنام به اصطلاح دکترپاسا معرفی میکند اینها مطابق آیه های متعدد قران مرتد ومنافق میباشند پس خداوند از دوستی وهمنشینی با اینهامسلمانان را به شدت منع کرده . والسلام

جستجو در کابل پرس