IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 76808

تعدد نامزدان، تلاش برای بن بست بردن انتخابات

8 اكتبر 2013, 10:06, توسط چمبر علی

پیام داکتر اشرف غنی احمدزی نامزد کاندید ریاست جمهوری انتخابات 1393
بسم الله الرحمن الرحیم

کابل , 14میزان 1392:

“اگر من بگویم منم، تو بگویی منم؛ نه منم و نه تو. اما اگر من بگویم تو، تو بگویی تو؛ هم تویی هم منم”

به مصداق این مقوله بیش از یک قرن بدین طرف, سیاست عمومی کشور مان نپذیرفتنهمدیگر ، عدم تحمل و نفی کردن سیاست یکدیگر بوده است. اکثر حکام مان از قدرت خود به عنوان حربه ی جهت حذف سیاسی و یا فزیکی مخالفین سیاسی خود استفاده نموده اند ولی ضرر اصلی آنرا مردم مظلوم افغانستان متقبل شده است. ما در این مقطع حساس تاریخی به پذیرش و تحمل همدیگر نیازمندیم.

باید به یاد داشته باشیم که کشور مان تنها از طریق تلاش و اجماع ما افغانها می تواند به ثبات و صلح پایدار دست یابد و این کار تنها و تنها از طریق تفاهم شخصیت های مطرح، علما، و حرکت های ملی جوانان حاصل میگردد. هدف از این تکت انتخاباتی ایجاد حاکمیت ملی با ثبات در چوکات وحدت ملی می باشد و بدین لحاظ ما باور داریم که از آزمون انتخابات موفق به در خواهیم آمد. ما تعهد میکنیم که تمامی جریان های سیاسی را در چوکات یک حکومت همه شمول ملی گرد هم جمع خواهیم نمود. ما به این متعهد ایم که اشتراک مردم خود را در دولت و جامعه تعمیم بخشیم. جوانان، زنان و ضعفا را در دولت سهیم ساخته و در امور اجتماعی به خواست های آنها اولویت دهیم. ما گسترش فرهنگ پایدار ملی را از فرایض خود دانسته و تحمل و پذیرش همدیگر را از طریق ارائه این گروپ انتخاباتی در کلیت افغانستان تمثیل مینمایم.

هما ن گونه که در اعلامیه نشر شده جنرال دوستم امروز آمده است , ملت مان از خون ریزی و جنگ شدیداٌ خسته اند و در جریان آن قربانی شده اند, و همان گونه که در چند سال اخیرشاهد بوده ایم که یک تعداد از کشور های اسلامی توانمند مانند لیبیا، مصر، عراق، سوریه و سودان در آتش جنگ های داخل میسوزند؛ از آنها درس گرفته و به این بارومندیم که بدون ایجاد یک اجماع و وحدت ملی رسیدن به ثبات و صلح ناممکن می باشد.

رسیدن به اهداف ملی نه تنها بوسیله اجماع ملی بلکه از طریق حکومت داری سالم که بر اساس مشوره همه جانبه بنا شده باشد ممکن است. قدرت دولتی باید بر نهاد های ساختارمندی بنا شوند تا ملت به دولت اش باومند شده و اعتماد نمایند. ما توان این را داریم که یک افغانستان متکی به خود را ایجاد نماییم. نایل شدن به این هدف از طریق اصلاحات بنیادی که به اساس یک تحول تدریجی تنظیم شده باشد، ممکن است. کار را به اهل آن سپردن و تعمیل مکافات و مجازات و اجرای عدالت که از پایه های اساسی نظام اسلامی است از راهکرد های اصلی مان است. ما خواستار اصلاحات بر آمده از یک اجماع ملی هستیم. احترام به قانون، راه جلوگیری از فساد بوده و ممد تآمین امنیت میباشد. اصلاحاتی که غیر سلیقوی بوده و از دغدغه های تیوریک به دور باشد نیاز اصلی کشور می باشد.

بیکاری به صورت عموم خطر جدی به ثبات کشور هست. برای حل این معضل خواهان ایجاد یک توافق محکم میان دولت و سرمایه گذاران می باشیم که نتیجه آن ایجاد زمینه اشتغال آبرومندانهبرای مردم به خصوص جوانان گردیده، برای سرمایه گذاران وسیله حصول درآمد مشروع وپایدار،و برای دولت زمینه ساز اداره منظم امور مالی باشد. ما با یک سلسله چالش های خاصی منطقوی و بین المللی رو در رو هستیم. ما با حفظ حاکمیت ملی و تأمین منافع ملی در امور خارجی کشور خواهان یک مدیریت همه جانبه که بر آمده از یک دقت و اجماع در آن باشد هستیم.

آسیا در جریان تحول بزرگ اقتصادی هست و از آن جایی که ما قلب و حلقه وصل آسیا هستیم، ثبات و پیشرفت مان اصل اساسی ثبات و پیشرفت منطقه است. دنیا، منطقه، همسایه گان، و جهان اسلام در این مرحله متوجه ما اند که آیا برای اولین بار قادر خواهیم بود که اقتدار و حاکمیت را بر اساس اراده ی مردم از یک رییس جمهور منتخب به رییس جمهور منتخب دیگر انتقال نماییم. ما به این باورمندیم که بر اساس این آیه ی قرآن کریم که “خداوندحال هیچ قومیراتغییر نمیدهد تا زمانیکه خودآنقومحالشانراتغییردهند(رعد/11)”. ما حاضریم که خود را تغییر دهیم تا خداوند موفقیت را نصیب ما و ملت مان گرداند.

مبارزه انتخاباتی ما بر اساس اصول، برنامه ها و گفتمان ملی همه جانبه استوار خواهد بود. ما امیدواریم که آن تیم هایی که وارد این کارزار انتخاباتی میگردند در این گفتمان ملی با ما وارد بحث گردند تا آنکه ملت بتواند از این طریق قضاوت نماید. میخواهم به این اشاره کنم که انتخابات سیاست دشمنی نه , بلکه به منظور تأمین اهداف و تعیین اولویت ها ی ملی یگانه راه منسجم مبارزه عزتمندمیباشد. همانگونه که تیم های ملی فوتبال و کریکت کشور ثابت کردند که به صورت جمعی و در ترکیب یک تیم و اعتقاد به یک هدف واحد ما افغان ها میتوانیم به دست آورد های بزرگ نایل آییم. لذااین مربوط به ما است که آیا میتوانیم در میدان سیاست هم مانند میادین سپورتی این اصل را به نمایش گذاریم.

به امید یک افغانستان پیشرفته، به پای خود ایستاده و با ثبات

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس