IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 77363

سوداگران سیاه سخن یا افزار نحس تفرقه و نفاق در میان اقوام و ملیتهای محروم کشور

7 نوامبر 2013, 13:50, توسط عیار

قلمبدست با فرهنگ ومبارز جناب بخمن جان پنجشیری!
درودهای فراوان نثار تان باد؛ امیدوارم که پیامهای را که درین بخش سخنگاه میگذارید باعث سکون روحی وروانی تان گردد وسلامت جسمی وروحی گذشتهء تانرا دریابید. خالی کردن باد وبخار درون ولو هرقدر با دشنام وتوهین هم همراه باشد برای اشخاصی مانند جناب عالی خالی از مفاد نیست.
دوست عزیز میخواهم بحث را باخودت با این جملات زیبای تان بیا غازم که فرموده اید:
بخمن شنگری پنجشیری من نگفتم جلال ابادی استی عیال داری تان رفیق زرغونه مشرقی وال است که سپاه انقلاب و کبوتر صلح بودند ! من به کارمل صاحب نتاخته ام ! من گفتنم بیا از پنجشیری گری و بز پرستی براه اولی تان راه کارمل صاحب همانا راه انسانیت و شرافت و برابری و برادری رو بیاور !
دوست عزیز!
اولین اینکه نام من نه بخمن است ونه هم شنگری بلکه این نام خود شما می باشد که در سر نامهء پیام تان آنرا خودتان درج کرده اید دوم اینکه درقسمت دیگری از پیام تان مرا با پرویز بهمن وگاهی هم گوربز به اشتباه گرفته اید. درحالیکه اگر شما واقعا کدام اختلالات روانی نداشته باشید من یکبار عرض کردم که من با اسم عیار اینجا حضور دارم ومسوولیت اشخاص وافراد دیگری مانند جلال آبادی وچمبر علی وپرویز بهمن و گوربز وجلال بایانی وبابر را بعهده گرفته نمیتوانم ؛ من نه تنها که پرویز بهمن نیستم بلکه اگر شما پیامهای مرا تعقیب کرده باشید من دربسیار جاها از کارمل پرستی و مسعود پرستی پرویز بهمن انتقاد کرده ام . این هم بخاطر اطلاع مزید تان باید عرض کنم که برخلاف گمان شما نه نام عیالداری من زرغونه است ونه هم سپاه انقلاب بوده ام؛ این نوع بحث کردن شایستهء یک انسان دانشمند وقلمبدست مثل شما نیست. از اینکه در ابتدا برداشت من از استعمال نام کارمل توسط شما غلط بود از شما معذرت میخواهم ولی جناب عالی آنقدر عصبانی پیام میگذارید که هیچ فرقی بین تاختن ونواختن نمیگذارید؛ مانند کورهای مادر زادی که درصورت بروز خشم شان چوت انداز بهرطرف سوتهء شانرا وار میکنند شما نیز چنین کرده اید. اگر عرض مرا می شنوید اول خود تون را ازنظر مزاجی وروانی کاملا راحت بسازید وبعد فکر کنید که شما چه می نویسید. این سخنان پادرهوای شما متاسفانه زیاد خریدار ندارد بلکه برعکس به شمار مخالفان تان نیز می افزائید.
شما مرا پنجشیری فرض کرده اید و مطابق ذهن خودتان از بنده خواسته اید که از پنجشیری گری وبز پرستی دست بردارم.
دوست عزیز! من یکبار خدمت شما عرض کردم که پنجشیری نیستم ودرین پیامهای که بین من وشما ودکتر تالقانی رد وبدل شده است من مانند توردیقلخان میمنگی حرفی در تجلیل وتبجیل از شخصیت مسعود نمی بنید. بناء شما بدون سند ومدرک ؛ محض بخاطر تسکین دردهای روحی تان فقط باد وبخار درونی تانرا خالی کرده اید. درکجا من از مسعود وپنجشیریها تجلیل نموده ام آیا میتوانید که یک پراگراف را از پیامهای من اینجا بیرون نویس کنید تا همهء خواننده ها بدانند که من یک پنجشیری هستم؟
دیگر اینکه؛ جناب عالی راه وروش ببرک کارمل را راه وروش انسانیت تلقی کرده اید ودیگران را متهم به سمت پرستی وقبیله پرستی وقوم پرستی نموده اید.
دوست عزیز!
این را بدانید که درین گیر ودار وکشمکشهای قومی وزبانی ؛ هرقدر آب گل آلود گردد اما هیچ ماهی نصیب شما نمی شود . به عبارت واضحتر هرگز چهرهء منحوس ببرک کارمل پاک نمیگردد. اگر این افغانستان هزار بار؛ درمیان دود وآتش بسوزد هیچ انسان با وجدان وباشرفی ازهیچ قوم وملیتی حسرت رهبری وحاکمیت سراسر ذلیلانه وناموس فروشانهء ببرک کارمل را نخواهد خورد. زیرا راه وروش ببرک کارمل راه وروش ناموس فروشی وخود فروشی است. ببرک کارمل ؛ یگانه رهبری درتاریخ سیاسی افغانستان است که ریکارد بی غیرتی و ناموس فروشی را قایم کرده است . او نماد بی غیرتی ؛ شیطنت؛ تملق؛ منافقت؛ فاشیسم؛ ذلت ؛ بیگانه پروری ؛ خود ستیزی؛ ذلت وزبونی بود. ببرک کارمل کسی است که در زمان حیاتش نزد او بهترین انسان؛ انسانی بود که به شوروی باور مند می بود وشوروی را چون خدا پرستش میکرد «انسان شوروی انسانیت نوین شوروی وبالاخره افغان انسان نوین شوروی نزد او معیاری برای انسانیت و وطنپرستی بود».
او نیز در گرایش های فاشیستی خود کمتر از سلف خود حفیظ الله امین نبود؛ « رفقا! اگر به مارکسیزم لیننزم باور وایمان کامل ندارید؛ با جرأت میتوانید حزب را ترک کنید وبگوئید که من هنوز مطالعه میکنم»
بلی بخمن جان! اگر من از صبح تا شام همهء ناموس فروشیهای این رهبر گرانقدر تانرا قطار کنم بازهم پایان ناپذیر است . شما هرقدر بدون سند ومدرک دیگرانرا متهم به قومگرایی وسمت پرستی وتنگنظری کنید بازهم چهرهء سیاه ومنفور رهبر بدنام تان را پاک کرده نمیتوانید . بلی! دشنام های غیرمنطقی هرکس میتواند اینجا بنویسد ؛ بی خلطه فیر کردن خیلی آسان است ولی قانع ساختن خواننده درسایت کابل پرس خیلی مشکل است . شما باید بدانید که هنوز تاریخ؛ حافظهء خود را از دست نداده است. نزد این رهبر انسان گرای تان هرکی به مارکس ولینن وشوروی باور وایمان کامل نمیداشت او اصلا ارزش انسانی نداشت.
کسیکه بارها ازطرف یک خورد ضابط پائین رتبهء شوروی بخاطر افراط در نوشیدن الکول قفاق خورده است اوچه باشد که دیگران از راه وروش او تقلید وپیروی کنند؟
کسیکه چندین بار بخاطر قدرت وجاه طلبی ؛ قومیت خودرا از تاجک به پشتون واز پشتون به تاجک تغیر داده باشد او چه صفتی دارد؟ کسیکه بخاطر بدست آوردن اعتماد پشتونها دختر جوان خودرا به شکل قبیلوی وعنعنوی مردسالارانه ای که خودش لاف مبارزه با آنرا سر داده بود زیر پای یک اوغان قبیلهء آنطرف مرز بیندازد واورا داماد قبیلوی خود قبول کند او چه صفتی دارد؟
حالا من دانستم که جناب عالی از پیروان همان شخصیت بدنام وشکست خوردهء تاریخ تشریف دارید وبخاطر او تر وخشک را دشنام میزنید . ببرک کارمل :کسیکه در یک خانوادهء نوکر سلطنتی تولد یافت ؛ جوانی اش را در فحشا و بی غیرتی گذشتاند و درسنین پختگی هم با زور ونیروی یک قدرت اشغالگر بقدرت رسید وبالاخره درکمال ذلت وخواری دور از وطن در آغوش همان بادار شکست خورده جان داد؛ این انسان چگونه شخصیتی است که شما دیگران را به پیروی از او دعوت میکنید؟
کسیکه در آخرین دیدارش با خبرنگار ایرانی الاصل آلمانی گفت که : توصیه میکنم که آینده گان این وطن «هرگز به زور وقدرت خارجی ننازند و برای رسیدن بقدرت از نیروی خارجی استفاده نکنند من به تجربه دریافتم که بیگانه بیگانه است.» دیگر شما چه سند درمورد بی ناموس بودن او ازمن میخواهید؟

جستجو در کابل پرس