IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 77846

سوداگران سیاه سخن یا افزار نحس تفرقه و نفاق در میان اقوام و ملیتهای محروم کشور

22 نوامبر 2013, 16:15, توسط پرویز "بهمن"

سلام به بخمن رنجور ودردمند!
بخمن جان! من پیام شما را چندین بار خواندم ولی ندانستم که مخاطب شما کی است؟ شما نام افرادی چون اینجانب بهمن وکابلی وعیار وگوربز را همه یکجا ساخته وهمه را در یک ردیف قرار داده اید. ازین معلوم میشود که حتما خود جناب عالی نیز زیر نامهای مختلف برای متعفن ساختن فضای گفتمان میان نظر دهنده گان سایت کابل پرس داخل شده وگاهی کابلی وکاهی کارملی وگاهی مائوویست وهزاره وپشتون یکی را برضد دیگری تحریک نموده وعقده های درونی تانرا به این شیوهء نامردانه از طریق سایت کابل پرس خالی میکنید.
آنچه من از فرمایشات گهربار جنابعالی درک کردم این بود که نفرت شما ازمردم شریف و آزادهء پنجشیر بحدی است که اگر روزانه مانند قوماندان شفیع مرحومی یک یک نفر پنجشیری را در پیش روی تان گوسفند وار حلال نمایند وبعد در روغن داغ نموده وگوشت اش را برای تان چون غذای کباب بدهند بازهم دل تان یخ نمیکند.
پس نتیجهء بحث اینکه جناب عالی کدام بیمار روانی تشریف دارید؛ وازکجا معلوم که شخص جناب عالی همان محترم جلال بایانی نباشید که در ایام جوانی ؛اول خودش زیر پای بچه بازان ولواطت کاران شمالی میخوابید ولی بعداز آنکه ریش وبروت کشید قرار اعتراف خودش در سایت کابل پرس؛ همراه همان لوطی ها درمسیر راه پروان- پنجشیر به قطاع الطریقی پرداخته و موترهای لین پنجشیر را با زور اسلحه توقف داده وازمیان مسافران ؛ اطفال بیریش پنجشیری را با زور وجبر از موتر پائین وبعدا آنها را مانند خودش تا وقت رسیدن به سن بلوغ مورد تعرض جنسی قرار میداد؛ هرچند من چنین ادعای بزرگ را خودم قبول ندارم زیرا این چنین انسانهای لافوک هرگز غیرت وشجاعت نمیداشته باشند وبرعکس ادعاها ولافهای شان جبون ترین افراد یک جامعه می باشند وتنها فانتزی ها وخیالات خودشانرا به خاطر خالی کردن عقده های شان بروز میدهند ولی هرچه باشد همین اعتراف سنگین خیالپردازانه نیز دلالت بر بی ناموس بودن ومفعول بودن شخص ادعا کننده میکند.
بخمن جان!
این را بدانید که من پنجشیری نیستم ونه هم با باورهای انسان ستیزانهء شما کاری دارم. درضمن این را نیز خدمت شما باید عرض کنم که بنده به هیچ صورتی با سایت پندار کدام ارتباط وهمکاری قلمی ندارم . سایت پندار مسوولین وگراننده گان خاص خودرا دارد؛ من اگر با سایت پندار ارتباط میداشتم چرا مقالاتم را از همان روزنه به نشر نمی سپردم؟ اما اینکه بنده درمقالاتم از سایت پندار گاه گاهی نقل قول نموده ام؛ ویا اینکه آنها بعضی مقالات مرا از سایت کابل پرس کاپی نموده و درسایت خودشان نشر نموده اند این نوع داد وستدهای مطبوعاتی درجهان اینترنت دلالت بر این نمیکند که من ومسوولین سایت پندار یکی می باشیم سایت پندار نظر به اطلاعات موثقی که از قول باجهء محترم جلال بایانی یعنی محترم هدایت الله حبیب چند سال بدست آورده بود این موضوع را افشا کرد که جلال بایانی به جرم بدرفتاری با خانمش درسویدن زندانی شده است. علت بد رفتاری را هم معلوم ساخت که جناب جلال بایانی میخواسته که یک شب با زور وفشار خانمش را با زنده یاد جلیل پرشور همخوابه سازد که این درخواست ازطرف خانمش رد گردیده وبالاخره سبب جار وجنجال وبالاخره رسوایی فامیلی گردید وتمام مردم دنیا ازین رسوایی خبر شدند پس گناه سایت پندار درین مورد چیست؟
شما دریک قسمت دیگر از محترم قاضی موسی هستی نام برده اید؛ درحالیکه آن عالی جناب نیز از رفقای عقده ایی جناب جلال بایانی می باشند؛ وهردو در پنجشیری ستیزی و لواطت کاری وبچه بازی وهبستر سازی خانمهای شان با مردان بیگانه به بهانهء مبارزه با خرافات مذهبی وجه مشترک دارند؛ پس مطابق ضرب المثل معروف:« کبوبر باکبوتر باز با باز؛ کند همجنس با همجنس پرواز» این دو باهم رفیق وشفیق وهمکار یکدیگر می باشند. بناء شما ظرفیت وشخصیت اخلاقی قاضی موسی هستی را میتوانید از روی جلال بایانی تشخیص بفرمائید که قاضی صاحب دارای چگونه اخلاق وکترکتر اجتماعی می باشند. کسیکه با یک بی ناموس پیدوفیل طرح دوستی ومودت ریخته باشد معنایش این است که او هم مثل رفیق اش بی ناموس وپیدوفیل تشریف دارد.

جناب عالی ؛ خودتان را پیرو مکتب فکری ببرک کارمل جا زده اید ولی بخشی ازمردم وطن تان را یعنی پنجشیریها را چنین مورد شماتت ودشنام قرار داده اید. پس معلوم است که شما پیرو کارمل نیستید ونه هم کارمل چنین انسانهای عقده ایی را درحزب خود تربیه کرده است. پیروان کارمل هرگز بخاطر مسعود وقوماندان پناه وگدا وگل حیدر همهء پنجشیریها را بی ناموس وشنگری زاده خطاب نمیکنند. بناء شما از پیروان جنرال نجیب الله احمدزی شوهر فتانه جان ؛ همان رقاصهء مشهور شهر غلغله ء کابل می باشید. اینکه آقای عیار بخاطر شما به زنده یاد ببرک کارمل توهین کرده است؛ دلالت برحماقت وبی حوصله گی شان میکند که آب را نادیده موزه را از پا در آورده اند.
شما خودتان را کابلی اصیل میدانید ولی برمردم پنجشیر می تازید تا هویت قومی وسیاسی تان رادر لفافهء این سخنان ساختگی ودروغین پنهان نمائید . درحالیکه دشنام دادن در قاموس هیچ کابلی اصیل وجو ندارد. زیرا کابلی ها همهء اقوام این سرزمین را مانند خودشان کابلی میدانند. درکابل تاریخی هزاران گروه قومی از اقصی نقاط جهان آمده اند ولی به مرور زمان کابلی شده اند. بناء رفتار تان هرگز به کابلی نمی ماند. شما هرگز فرزند کابلی نیستید.
ولی برای من مهم نیست که شما ازکجای افغانستان می باشید. ازهر جای که باشید شما یک بیمار روانی استید. درهمین ستون خودتان یکبار خودتانرا حتی پنجشیری هم معرفی کرده اید ولی از آنجائیکه دروغگو حافظه ندارد درین پیام تان به یکباره گی سر از کابل باستان بیرون آورده اید.
پس شما قبل از پرداختن به این موضوعات مهم لطفا به یک روان پزشک مراجعه فرمائید. برای یک سال یا دوسال بخاطر حفظ سلامت روانی تان باید هرگز سایت کابل پرس را باز نفرمائید.

جستجو در کابل پرس