IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 80978

بازتاب افسانه های سامی به صورت وارونه در قرآن

7 مارچ 2014, 02:51, توسط جمیل

آقای عارف الف !
بحث جالب و روشنگرانۀ است و امید میرود که با سعۀ صدر ودور از تعصب و جانبداری دنبال گردیده و برخی موارد از آیات قرآنی که مغشوش و منافی عقل ودانش بوده و از نگاه علمی کلاً متناقض می باشد به روشنی کشانده شود. لذا این سوال پیش می آید که منظور جناب شما از کدام خداست، خدا یا الله قرآنی، فکر میکنم منظور شما شایدهمان الله قرآنی باشد، در غیر آن اگر منظور شما خدا باشد لذا خدا با الله قرآنی که شما به آن باوردارید مطلقاً در منافات قرار میگیرد. بیائید با هم چند آیت از سوره کهف را که در مورد ذوالقرنین است ودران الله شما علم وقدرت و دانش خودرا به نمایش می گذارد مرور کنیم. :" واز تو دربارۀ ذوالقرنین می پرسند، بگو: بزودی بخشی از سر گذشت اورا برای شما باز گو خواهم کرد. ما به او در روی زمین ، قدرت و حکومت دادیم و اسباب هرچیزرا در اختیارش گذاشتیم... ( ذوالقرنین ) تا به غروبگاه آفتاب رسید، احساس کرد ( ودر نظرش مجسم شد) که خورشید درچشمه تیره و گل آلودی فرو می رود... سپس بار دیگر از اسبابی ( که در اختیارش داشت ) بهره گرفت. تا به خاستگاه خورشید رسید، ( در آنجا ) دید خورشید بر جمعیتی طلوع میکند که در برابر ( تابش ) آفتاب پوششی بر آنها قرار نداده بودیم. ( یعنی هیچ گونه سایه بانی نداشتند.) ( آیات 83 ـ 91)
حال این پرسش بوجود می آید که آیات فوق کلام الله است یا خیر؟ واین ذوالقرنین کیست که نظر به بقیه آیات سوره کهف در جای میرسد وقومی را می بیند که هیچ سخنی را نمی فهمیدند و این قوم به ذوالقرنین میگوید که یا جوج وماجوج درین سرزمین فساد میکنند... خلاصه ذوالقرنین به آنها میگوید قطعات بزرگ آهن بیاورید ( وآنهارا روی هم بچینید ) تا وقتی که کلاً میان دو کوه را پوشانید، گفت سرب مذاب در آن بدمید تا قطعات آهن سرخ وگداخته کرد و ( سرانجام چنان سد نیرومندی ساخت ) و آنها ( طایفه یا جوج وما جوج ) قادر نبودند از آن بالا ( روند ونمی توانستند نقبی در آن ایجاد کنند) ( آیات92 ـ 97)
بهمین ترتیب موارد قابل توجه بیشمار و پرسش بر انگیزی در قرآن وجوددارد که انسان متفکر را وا میدارد که در مورد الله که همچو موارد دور ازعقل وفکر و حتا استهزا آمیز را به پیامبرش خطاب داشته و امروز مسلمانان آنرا کلام الله میدانند و پرسش و چگونگی دانستن علل ومعلول آنهارا که باید هر انسان دارای عقل و دانش بدانند، کفر تلقی می کنند و چه بسا که حکم ار تداد بر او جاری می گردد. با احترام

جستجو در کابل پرس