IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 83681

اســـتخارات بجـــای انتخـــابات

31 می 2014, 08:59

حضرت کثیف و بی ناموس و وطنفروش که خداوند بزرگ آل و اولادش را در جهنم سوزان جا دهد همیشه و از پدر پدر درخدمت استعمار انگلیس و بیگانگان خودشان را ذله و ناتوان ساخته اند، با هر استخاره نه تنها وهن اسلام را سبب میشود بلکه در کنار یهود و نصاری و دشمنان شناخته شده اسلام قرار میگیرد، یک زمانی استخاره میکند و دوستم کمونیست را خالد بن ولید قلمداد میکند و زمانی دیگر با استخاره شیطانی اش گلبدین حکمتیار را همراه با کارمل در شورای هماهنگی یاری میرساند و ده ها هزار راکت بر شهرکابل فیر میکند و فرزندان بی گناه کابل را بخاک و خون میکشاند و زمانی دیگر دست به استخاره میبرد و کرزی ملعون تروریست فرزند نامشروع آی اس آی را که به زور کیر بیگانه گان بیگانگان آورده و بر مردم افغانستان تحمیل شده است حمایت و پشتیبانی مینماید و حالا هم با استخاره شیطانی اش با تیم جنایت کار عنصری می پیوندد که با یهود پیوند و التصاق صمیمی دارد و فرزندانش هنوز مسلمان نیستند و با کسانی رابطه دارد که پشتونزم را از اسلام برتر میدانند و کمونیستان و نژاد پرستان را ارج مینهند - آری حضرت با این دشمنان بزرگ افغانستان که هرگز در جهاد افغانستان سهمی نداشته اند و در طول زندگانی نکبتبار شان بر ضد جهاد و قیام برحق برهنه پایان افغانستان بوده اند، قرار داشته اند و جز وطنفروشی و کشتار مردم ما افتخاراتی کثیف در کتاب خاطراتشان درج نیست، همراه و همکارو همکاسه شده است- این حضرت بیوجدان که تف بر صورت کثیف و لجن گرفته و مشمئیز و پلید او باد همیشه در حساس ترین موقعیت چهره پلید و جنایتکار خود و حواریون خود را نشان داده است باید دانست که او رهبر جبهه نجاست ملی است که در دوران جهاد هیچ عنصر انسانی در آن بسیج نشده بود جز چندتا سگ و خوک و مردارخواری که اکنون در خارج کشور به مرده گاوی زنها و دخترانشان مشغول و مصروف اند - و او با این همه طمطراقهای توخالی اش خوشبختانه سالهاست که هیچ کسی در حمایتش قرار ندارد زیرا او یک خاین ملی است. مرگ بر پشتونزم

جستجو در کابل پرس