IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 18299

عطا اعدام شد (4)

6 آگوست 2008, 14:39, توسط شریفی

سلام
برادران عزیز شما همه میدانید کسانی را که آقای لمبه مورد محاکمه بقول خودشان صحرای قرار میدهد شخصیت های هستند که باوجود تمام اشتباهات که از آنها سرزده دارای روشنگریها رشادتها جانبازیها و خدماتی هستند که کسانی مثل لمبه با این در هم و برهم گویی نمیتواند چیزی از کرامت و بزرگی آنها کم کند. بهتر است آقای لمبه اگر اینقدر مشتاق کشت و کشتار وزدو بند با این دسته از مردم هستند بروند به دامان پر از خون طالبان و واضحا از ایدلوژی وحشی و بربری خود از طریق آنها و نه از لباس حقوق بشر و به نماینده گی از مردم. دفاع کنند چیزی دیگری را که لازم آقای لمبه بداند این است که فکر نهفته در قلم وی بهترین بازگوکننده تفکر جنگلی است که افغانستان این دیار پر از زجر و آلام تا حدودی از آن وضعیت گذشته و نیاز به افکار بکر وجوانی دارد تا این کشور را از این مخمصه داخلی و خارجی برون آرد.امروز ما با مشاکلی چون اشغال بحران و فقر فکری مادی و معنوی و هزاران مشکل از این دسته روبرو هستیم که می بایست با فکر و تدبیر و عمل نه با جهل تعصب نژاد پرستی اندیشهای پوچ و تو خالی علمانی طالبانی و تفکیری حل شود براستی حال واقعا آدمی سلیم العقل چنین فکر میکند در خانه ای که دشمنان در او قتل و غارت و چور چپاول به را انداخته اند افراد این خانه تا این دم به خواب خرگوشی فرو رفته و عده ای نیز به بدو بیرا گفتن یکدیگر ادامه دهند و از این طریق عقده گشایی فکری و جبران از دست رفته های خود مینمایند . براستی سرنوشت چنین مردمی که در دست خودشان هم نیست چه خواهد شد و به کدامین سو خواهد رفت و تا چه وقت کورکورانه قدم خواهند گذاشت .
آقای لمبه آیا واقعا درد امروز را سخنان از این قماش حل مینماید آیا وقت آن فرا نرسیده که حکیمانه و مسولانه سخن گوییم و بدانیم پیامد قامت این سخنان را در روز قیامت و از اینکه خود قاضی مدعی و مدعی الیه شویم.خواهیم دید

جستجو در کابل پرس