IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 84232

دولت موازی در شمال بدون حضور اوزبیک ها ناممکن است

2 جولای 2014, 15:48, توسط دشمن میر هزار

میرهزار هزاره این ارمان را خودت وامثال شما به ګور خواهد برد ۰من به همه هزاره ها تاجیکها پشتون ها احترام زیاد دارم ۰ اما به انعده اشخاص مثل شما نفرین میپرستم ۰ شما اګر مرد باشید بروید افغانستان ودر انجا این بحث را مطرح کنید نه از ناروی باپول ایران ۰ لعنت خدا با لای شما که با مادر وطن معامله میکینید ۰ چند نفر کارملی ها در سیت ایران همیشه از کنادا وامریکا اروپا اشخاص فروخته شده که در وطن جا و مکان ندارند به این قسم تفرقه های قومی زبانی سمتی دامن میزنند که انشااله همه شان رسوا وروی سیاه وارمان به دل به ګور میروند ۰ قسمیکه درین لحظات اساس کشور داکتر عبداله چه حال را در افغانستان بالای مردم تحمیل میکند ۰ مردم با خاینین نیستند مردم هوشیار شدند مردم دوست وخدمتګار خودرا میشناسد ۰ اقوم غیور افغانستان هوشیار هستند اقوام وحدت خودرا درین انتخابات به تمام جهان اشکار ساختند اما شماها روی سیاه وارمان به دل میروید ۰شما ها طوری فکر نکنید تا ابد در افغانستان جنګ و بدختی خواهد بود شما و چور وچپاول ۰ همه چیز رو به ختم شدن است ۰ با بدست ګرفتن قدرت توسط اشرف غنی همه ابعاد زنده ګی دګر ګون میشود ۰ بعض در همین سیت دشمن ستیز افغانستان برایتان تبریک خواهد ګفت ۰حالا هم پیروزی اشرف غنی رابرایتان تبریک مګویم ۰تا که یکنفر افغان است زنده افغانستان است ۰

جستجو در کابل پرس