IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 28341

بنام خدای خودم وبنام عدالت وبرابری زن ومرد

15 می 2009, 02:22, توسط باچه آزره دلبند آبه خو

ملت هزاره نیازمند قوانین مدرن امروزیست . اگرملت غیورهزاره به گذشته های تاریخی وفرهنگی بومی خود که پش ازاسلام داشتن یک نظری دقیقی بیندازن خاهند دید که نیسبت به امروز وضعیتی زندگی شان بنیهایت قوی وبسیارباوقاربوده ولی پشت کردن به مدنیت عدالت پرور زن ومرد بامیان باستان که شمامه وصلصال نمونه ای واقعی وسمبل آن دوره افتخارآمیز بوده وتاجهان باقیست نیزخاهد بود. وازدست دادن خود باوری وپزیریش فرهنگ بگانه وبرده پرور وجاهیلیت عرب ویرانگر باعث زوال وازخودبگا نگی آن ملت عزیز دیروزی گردیده تاجای که قادربه دفاع ازوطن بومی واجدادی خودنیست . فرهنگ گذشته ای هزاره فرهنگ ساینس وصنعت انسان دوستی وبرابری زن ومرد است . وفرهنگ استعماری وشمشری عرب فرهنگ برتری طلب .برده پرور. کشتار. ویرانگری .حسادت. شرک پرور نژادپرست .نفرت افروزی بین جامعه بشری ودریک کلام ضدیت باهر نوع ترقی وپشرفت است . اگرانسانی فرهنگ بی فرهنگ جاهلیت اشرا قبول نکرد کافراست وباید کشته شود . تاتوانی چون جماعت ملاخرباش . وگرنه این جماعت ازفرط خری هرکس خرنشود اوراکافرخاند. بهترین نسخه درمان درد هزاره بازگشت به فرهنگ بومی خودش است وبس . این بازگشت می تواند هزاره را ازهرلحاظ درزودترین زمان در ردیف پشرفته ترین ملت های جهان چون جاپان وچین وکره و... قراردهد که هم خدمت گذار خود وهم ازملیتهای هموطن عزیزخود باشند . تشکرازکابل پرس.

جستجو در کابل پرس