IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 29333

عبدالله عبدالله فروشی نیست؟

1 جون 2009, 01:35, توسط فرید

به عبدالله جان باید گفت که اول خو ترا کسی برا نمیخرد۰ اگر صرف کرزی خریدارت بود یقین کن که بخاطر استفاده ازت منحیث کاغذ تشناب این کار را میکرد۰ دوم اینکه شما و باند کثیف تان اول مجاهد شدین که به پاکستان فروخته شدین باز به روس ها فروخته شدید باز که روسها کمبغل شدن به هندوها و ایرانیها ولی به مجردیکه دیدید یک بدخور زورآور با جیبهای پر از دالر آمد نه جهاد یاد تان ماند نه کفر نه اسلام نه انسانیت ونه۰۰۰۰۰۰واز همه اولتر شما شروع کردید به بوتپاکی اش و نرخ تمام دارودستهٌ تان هم شد ۷۰میلیون دالر (مراجعه شود به کتاب جنگ پنهان) که در بارهٌ آمدن امریکایی ها و ارتباتشان با دزدان شورای نظار معلومات میدهد۰ این چند بار فروخته شدن تان که مثل آفتاب به همه روشن است خدا میداند در خفا چند بار دیگر به کلدار۰ دالر۰ ربل و ریال فروخته شدین۰ مشورهٌ بنده به عبدالله عبدالله جان این است که برود و در یکی از گشور های اروپایی پناگزین شود جایکه به ایزکها اجازهٌ عروسی داده شده و بقیه زندگی خود را کیف کند۰ ما در افغانستان به مرد های واقعی ضرورت داریم تا ریٌس جمهور یا رهبران ما شوند مثل آفای بشردوست۰

جستجو در کابل پرس