IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 31089

محقق، دوستم و کرزی

11 جولای 2009, 04:49, توسط عباس ازره پور

مردم هزاره به که رأی خواهندداد:
به داکتر رمضان بشردوست یا کرزی؟
(بیانیۀ فیدراسیون عدالتخواهان هزارستان – 8سرطان1388)

طی شش – هفت سال گذشته مردم افغانستان به شخصیت ولیاقت داکتررمضان بشردوست آشنایی کامل یافته اند. بشردوست اولاً واقعاً بشردوست است او فرزند صدیق ملیت هزاره، مردم شیعه وهمه اقوام افغانستان است دروجود رمضان بشردوست، علم، تقوی، صمیمیت، بی ریایی، خدمت گذاری، عدالتخواهی وشجاعت همه جمع است به گفتۀ شاعر"آنچه خوبان همه دارند توتنهاداری"
اما درجانب مقابل آن کرزی چگونه شخصیتی است؟
کرزی تماماً صفات برعکس صفات بشردوست را دارد:
1- کرزی یک دروغگو وریاکار است او به هیچ یک از وعده هایی که درگذشته به مردم داده است عمل نکرده است. ما به یاد داریم که کرزی برای اشتراک در مراسم مذهبی به یک مسجد درغرب کابل آمد ودر دروازۀ مسجد مسلمانان ونمازگذاران را توسط سگهای نجس امریکایی تلاشی کردند! هربارکه طیارات اجنبی با بمباران خود مردم بیگناه ما را درفراه، هلمند، کندهار، لغمان، ننگرهار وغیره قتل عام کردند، کرزی با ریختن اشک تمساح، حرفهایی گفته ولی به آن عمل نکرده، اگر خارجیها به گپ او گوش نداده اند پس او چرا شهامت استعفا را از خود نشان نداده، به خاطر قتل یک بیگناه درکشورهای دیگر زمامداران و وزرا به حکم وجدان از وظیفه استعفا داده اند، اما آیا کرزی وجدان دارد؟ که روزانه صدها انسان توسط حامیان خارجی او کشته می شوند ولی او تنها به محکوم کردن لفظی اکتفا میکند! آیا ملت افغانستان این قدراحمق وکور است که به این گونه انسان بی احساس وبی وجدان مثل کرزی رأی بدهد!
2- کرزی یک خاین وقاتل است- قاتل سیاسی است. برادرانش که مافیای مواد مخدر را رهبری میکنند به چپاول دارایی بیت المال نیزدست دراز دارند از این که مرحوم سید مصطفی کاظمی وچند وکیل با وجدان دیگر باغارتگری های خاندان کرزی وبرادرش محمود کرزی مخالفت کردند درفابریکۀ قند بغلان توسط عمال کرزی به قتل رسیدند. وچون کرزی ها خود عامل قتل بودند، قضیه همچنان بی نتیجه ماند. چرا که کرزی ها فابریکۀ سمنت پلخمری را غضب کردند، فابریکۀ قند، معدن ذغال ودیگر فابریکه ها را نیز زیر چشم داشتند به همین علت موانع یعنی وکلای صادق ملت چون کاظمی را از سرراه خود برداشتند! همچنان خاندان کرزی که میخواستند کمپنی معروف هواپیمایی آریانا را زیرنام لیلام بخرند، چون ذبیح الله عصمتی رئیس با وجدان این شرکت مخالف این معامله بود اورا در شفاخانه چهارصد بستر مسموم ساخته به قتل رسانیدند.
3- کرزی یک وطنفروش است. او سرمایه ها، معادن وفابریکه های افغانستان را دربدل رشوه های صد میلون دالری خارجی ها فروخته و یا برباد داده است! ببینید معدن مس عینک لوگر که درعین حال منبع چندین نوع فلز قیمتی چون نقره، طلا، پلاتین، سرب، المونیم، پلادیم وغیره نیز است، حتی روسها هم آن را به غارت نبردند، اما کرزی با دارو دستۀ خاینش آن را با اخذ یک میلیارد دالررشوت به خارجی ها فروختند درحقیقت آنان امید وآیندۀ ملت افغانستان را فروختند، عجیب آن است که کمپنی قزاق مس قزاقستان میخواست این معدن را باشرایط خوب برای افغان ها، به سه ملیارد دالربخرد، اما کرزی آن را با اخذ یک میلیارد دالر رشوه به کمپنی دیگر به یک و نیم (5/1)ملیارد دالرفروخت، آیا تابه حال وطنفروشتر، بی حیاتر ودیده درا تر از کرزی کسی پیداشده است؟ کرزی صد مرتبه روی شاه شجاع ها، ببرکها، تره کیها وغیره دست نشانده های خارجی را سفید کرده است. آیا مردم افغانستان آن قدر احمق وکور خواهند بود که به وطنفروشی مثل کرزی رای بدهند؟ همچنان کرزی معادن طلای تخار، ذغال سنگ سبزک، کرکر، درۀ صوف وغیره را به نرخ خاکستر البته با اخذ رشوه های بزرگ به اجانب وایادی خویش فروخته وبرای نسل آیندۀ افغانستان چیزی باقی نمانده است.
مردم افغانستان بازهم هوشیار باشید، کرزی و دار ودستۀ خاین او سایرمعادن کشور را نیز درچند روزی که به عمر ننگین شان مانده است میفروشند، معادن آهن مناطق مرکزی ونفت وگاز شمال ازهمین جمله است درهمین روزها لیلام جریان دارد، به لفاظی های وزرای خاین ووطنفروش کرزی و وعده های رنگین شان بازی نخورید که با اخذ رشوه های چندین ملیون دالری با عجله مصروف فروختن ثروت های ملی ومعادن طبیعی ما هستند آنها میخواهند در این عمرو دولت مستعجل خود ما وشما را دربرابر یک عمل انجام شده قراردهند! مردم! اعتراض کنید ونگذارید که با استفاده مصروفیت مردم وشخصیتها درانتخابات، معادن آهن، نفت وگاز وطن ما را دربدل قیمت ناچیز ورشوه های بزرگ به اجنبی ها بفروشند!
این هم وطنفروشی است هم رشوه خواری وهم دزدی! که آقای کرزی وگروه خاین اوبه همۀ این اوصاف متصف اند، اینها باید محاکمه شوند، تاریخ افغانستان چنین وطنفروشان را به خاطر ندارد!

جستجو در کابل پرس