IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 31090

محقق، دوستم و کرزی

11 جولای 2009, 04:52, توسط عباس ازره پور

به ادامه مردم هزاره به که رأی خواهند داد بخوانید
4- کرزی بدتر از کورزی است ملاعمر با وجود کور بودن هرگزمعادن افغانستان ومنافع ملی افغانستان را مثل کرزی به حراج ولیلام نگذاشته بود، کرزی درسفرمرموز اخیرش به ایران در ملاقاتش با همتای متقلب ومستبدش احمدی نژاد و دزد معروف پاکستانی یعنی آصف زرداری، در بدل حمایت پولی که دولت آخندهای ایرانی به کرزی درانتخابات هدیه وهبه کرده است، ازخیرتمدید پایپ لاین گاز ترکمنستان به پاکستان از طریق خاک افغانستان گذشته وموافقه کرده که این پایپ لاین از طریق ایران احداث شود آیا میدانید که این معامله چقدر به ضرر ملت افغانستان است؟ درصورت اجرای این پروژه از طریق افغانستان علاوه براین که برای دهها هزار هموطن ما کارپیدامیشد، سالانه(400)ملیون دالرحق ترانزیت به بیت المال ملت افغانستان وارد میگردید برعلاوه امکان استفاده فراوان از گاز مذکور درمسیرراه نیزبود واین پروژه سبب تحکیم همکاری منطقوی برای تأمین امنیت وانکشاف افغانستان میشد. اما کرزی برای این که دوباره به ریاست جمهوری برسد، از این پروژه به نفع ایران صرف نظر کرد البته دربدل آن سالانه هشت ملیون دالررا از ایران به صورت شخصی رشوه می گیرد که چندی قبل آن را مسعود قیام خبرنگار(طلوع تی وی) در پروگرام شش ونیم افشاکرد وبعد مجبورشد که فرارکند! آیا از این خیانت کرزی هم خیانت بزرگتربه منافع ملی میشود، کرزی یک خاین ملی است نباید براو اعتماد کرد! کرزی از ایران پول میگیرد تا آتش نفاق را درافغانستان دامن بزند، جنگ ها را دوام ودامنه بدهد! چرا؟ برای این که ایران در ناآرامی افغانستان منفعت دارد. اگر مثل کرزی یک رئیس جمهورخاین، ضعیف، بی ثبات ومنافق در رأس افغانستان باشد، این کشور هیچ وقت روی صلح وثبات را نمی بیند درنتیجه راه ترانزیت آسیای میانه با جنوب شرق آسیا به خصوص پاکستان وهند که از افغانستان می گذرد مسدود شده، بازارهای آسیای میانه در انحصار اموال بی کیفیت ایرانی باقی مانده، میلیاردها دالربه جیب تجار ایرانی می ریزد. درصورت ادامۀ ناامنی، طبق توافق کرزی واحمدی نژاد، پایپ لاین گاز ترکمنستان به جای افغانستان از طریق ایران به پاکستان وهند تمدید می شود که از این مدرک صدها ملیون دالربه ضرر افغانها، عاید ایران می شود. همچنان در دوام ناامنی ها، ایالات متحدۀ امریکا که حریف ایران است در افغانستان درگیر وبازنده شده، مجال مداخله درایران را پیدا نمی کند! این که روسها نیز از کرزی حمایت میکنند وبه خاطرشیرین کردن کرزی در دل امریکا، به تقاضای او، به تمدید میعاد پایگاههای امریکایی درقرغزستان موافقه کردند به خاطر آن است که موجودیت یک رئیس جمهور ضعیف، منافق، دو رو و وطنفروش مثل کرزی در رأس افغانستان سبب دوام جنگ درکشور ماشده موجبات شکست امریکا و اروپا را دراین جا مساعد میسازد وروسها موفق به اخذ انتقام خود از امریکا خواهند شد اما این که این انتقامجویی ها برای افغانستان ومردم مظلوم ما به چه قیمت تمام می شود فقط خدا میداند! زیرا شایدصدها هزار انسان دیگرنیزدراین جنگها به قتل برسند وکشورما دهها سال دیگرروی صلح وآبادی را نبیند!
5- شاید باخواندن نکته های بالا به راز حمایت مزدوران معروف ومشهور رژیم آخندی ایران یعنی محقق وخلیلی از کرزی نیزپی برده باشد، این دو آدمک نه رهبرملت شیعه وهزاره اند ونه وارث سمبول مقاومت هزاره ها- رهبرشهید بابه مزاری(ره)- اینها بند و واز منافع مردم مظلوم هزاره نیستند درهشت سال حکومت کرزی ازچهل میلیارد کمک جامعۀ جهانی ومیلیارد ها دالر عوایدفروش ثروتهای طبیعی افغانستان، سهم مردم مظلوم بامیان، کاهگل کردن سرکهای مرکزی شهربوده، در دایکندی هیچ اثری از یک زنده گی شهری دیده نمی شود راههای هزارستان (هزارجات)همچنان خامه ودشوار گذراست ودر اقتصاد منطقه کدام تغییرمثبت نیامده، نه از صنایع خبراست نه از خدمات رفاهی- جنایات کوچیها دربهسود وبامیان که به همه معلوم است. کرزی کسی است که محقق را به خاطر یک کلمه حرف، از کابینه اش مانند یک مگس بیرون انداخت آیا چه تضمین است که این بار یعنی هنگامی که کرزی، آخرین دور ریاستش را می گذراند وامیدی به دور بعدی ریاست جمهوری ندارد، به وعده هایش عمل نماید یا همان برخورد سابق را درمقابل محقق ودوستم وامثال شان تکرار نکند! محقق، خلیلی، دوستم وغیره خوب میدانند که این بارهم کرزی باآنها به شیوۀ بدتر از گذشته رفتار خواهد کرد میدانند که کرزی به مراتب بد قول تر وبی ثبات تر از ملاعمر است همان ملاعمر که بعد از عهد وقولش استاد مزاری را باچنان عذاب وتحقیر به شهادت رسانید وهزاران شیعه وهزاره را قتل عام کرد و گلبدین با بیشرمی وعهد شکنی راه طالبان را از عقب به طرف غرب کابل، حزب وحدت واستاد مزاری باز کرد وجمعه خان همدرد دستیار گلبدین و والی کرزی همین یک سال قبل ازبکها را در شبرغان قتل عام کرد! کرزی همان کورزی(ملاعمر)است با جامۀ دیگر به علاوۀ مداری گری، شعبده بازی، دلقک گری وفریبنده گی.
مردم شریف افغانستان، خاصتا هزاره ها وشیعیان برای اثبات شعور سیاسی، آگاهی ملی، حفظ هویت وحیثیت خویش نباید به کرزی خاین رأی بدهند، کرزی با وجود حمایت جامعۀ جهانی وچپال میلیارد دالرکمک دنیا برای افغانستان، چه کارانجام داده است. یک بار به پایتخت افغانستان نگاه کنید! هنوز جاده های کابل، سراسر کنده وکندواله است هوای کابل پراز گردو غبارورئیس جمهور چنان بی کفایت که چند مانع کانکریتی موسسات خارجی را از سر راه مردم برداشته نمی تواند! با وجود چهل ملیارد دالر کمک، حتی در شهر ها هم اطفال مردم درزیرخیمه های پاره پاره درس می خوانند واتاق درسی ندارند، با اینهمه کمک دنیا، هنوز هم پایتخت کشور ویرانه بوده وبرای اطفال ما مکاتب کافی ساخته نشده است پس چه وقت ساخته خواهد شد؟
6- کرزی یک فرد بی ثبات وبی غیرت است! حتماً همگی به خاطر داریم که وقتی عساکرپاکستانی یک منطقه را درمشرقی اشغال کردند وهنوز هم آن را ضمیمۀ پاکستان ساخته اند، کرزی دربیانیه اش رجز خوانی کرد واز غیرت افغانی اش سخن گفت. اما با یک چشم کشیدن سازمان آی اس آی پاکستان، از ترس این که مبادا ماهیتش را افشا سازند، فوراً توبه نامه نوشت ومعذرت خواست، اشک ریخت وبالاخره به کفش بوسی مشرف تا اسلام آباد دوید! این است یک نمونه غیرت افغانی کرزی! نمونۀ دیگرش را در جشن 8ثور1387دیدید که با فیر شدن چند گلوله از گوشه، لوژ جشن را گذشته دوپای داشت دوپای دیگر را قرض کرد وگریخت! آیا از جان بچه های مردم که هرروز درسنگر ها جان میدهند آب میرود که کرزی صاحب از ترس گلوله های هوایی میگریزد! آفرین به داود خان و آفرین به کمونیست ها که سه رئیس جمهور وچندین وزیرش کشته شدند اما از موقعیت خود فرار نکردند! اما آیا حامد جان کرزی، آن قدر آدم استثنایی است که اگر کشته شود دیگر رئیس جمهورپیدا نمی شود؟ مگر در امریکا، گارسون رستوران وپایدو چکن شاپ(دکان مرغ بریان فروشی)کم است؟! که یکی دیگر ش را بفرستند . چون آقای کرزی تجربۀ حکومت را هنگام وظیفه داری شان به چیث پایدو رستوران مرغ فروشی برادر بزرگ شان در امریکا فراگرفته اند!
آیا ملت افغانستان تا این حد بی غیرت شده اند که به این چنین یک آدمی بی غیرت رأی بدهند؟! واقعاً شرم آور است!
7- کرزی سمبول مداری بازی، دروغگویی، خیانت، نفاق اندازی، غارتگری، بی غیرتی، بی ثباتی وریاکاری است. هرکس که این صفات را می پسندد حق دارد که به او رای بدهد.
کرزی به حق تمام اقوام خصوصاً هزاره ها به ادامۀ جنایات ملاعمر وشیخ برصیصا(سیاف وهابی) خیانت بی حد کرده است هزاره ها حق دارند که محقق وخلیلی را به جرم همدستی با خاینین ملی محاکمه، محکوم، مردود ومرجوم سازند
8- هزاره ها وشیعه ها باید بدانند که بروفق فتاوای مجتهدین ومراجع محترم تقلید شان رأی دادن به غیرمذهب خصوصاً افراد مفسد وکذاب مثل کرزی یک جرم سنگین ونابخشودنی وحرام مطلق است.
مردم هزاره وشیعه با رأی دادن به فرزند صالح وصادق ورهبرحقیقی شان داکتر رمضان بشردوست باید حضور، نفوس وقدرت خود را ثابت کنند و فریب وعده های دروغین وسرخرمن کذابانی چون کرزی ومزدوران او را نخورند.
9- گپ آخراین که مردم هزاره، ازبک وترکمن باید بدانند که محقق، خلیلی، سیدعلی جاوید، وغیره باگرفتن مبالغ هنگفت پول(محمد محقق5/2ملیون دال، خلیلی2/1ملیون دالر، جاوید سه لک دالر، محمد"اکبری"دو ونیم لک دالر، سیدنورالله 5/2ملیون دالر، غضنفر8/2ملیون دالر نور قرقین یک ملیون دالر) خود وملت خود را فروخته اند، همه وعده ها یعنی ولایت، وزارت وغیره صرف دروغهای شاخدار بوده، مثل گذشته از این پولها وچوکی ها به مردم ما چیزی نخواهد رسید! پس ای مردم!تاکی شما مثل گوسفند توسط رهبران خاین به فروش برسید؟ برای اینکه این مردم فروشان را بی آبرو سازید ودیگر شما را خیال گوسفند وحیوان نکنند به دنبال مردم فروشان نروید به کرزی رأی ندهید! به هرکه میخواهید رأی بدهید خودتان تصمیم بگیرید! نه این که چشم بسته دنبال خاینین ومردمفروشانی چون محقق وخلیلی بروید! این خاینین کوچکترین خدمت به شما نکرده اند ونمی کنند یک بار به اصطلاح شهرهای بامیان ودایکندی ودیگرمناطق هزارجات را ببینید هنوز شما نه راه دارید نه آب، نه برق. فریب نخورید، به کسی رای بدهید که شما را نفروشد! به رهبر واقعی تان داکتر رمضان بشردوست – به کسی که مردانه درمقابل خاینین ملی درمقابل حامد کرزی دروغگو وریا کار ایستاده است رأی بدهید! وعدۀ ما وشما روز 29اسد88پای صندوقهای رای!

وما علینا الالبلاغ
فیدراسیون عدالتخواهان هزارستان

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس