IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 5191

نظرسنجی درباره ی دشنام ها و متهم کردن های بدون دليل و مدرک

26 جولای 2007, 05:44, توسط غیاثی

پیامبر گرامی اسلام فرموده اند: حکمت گمشدهء مسلمان است. هر جای یافت کرد او مستحقش است.
نه در هر سخن بحث کردن رواست. سعدی
دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. سعدی
این جای بد بختی هست که ملتی بنام آزادی بیان روی همهء اخلاق و مقدسات خود پای بگذارد. تنها ادعای آگاهی عامه دلیل نمیشود که هر آنچه در روده داشت بیرون ریخت. عفت کلام، عدم اتهام، عدم گمان بد، حرف شنیده را بدون تحقیق گفتن و یا نتایج بعدی آنرا نادیده گرفتن از ابتدایی ترین ارزشها و روشهای است که در ادبیات کهن ما و متون دینی ما وجود دارد. شما فکر میکنید آرامش دیروز از بی خبر مردم بود؟نه خیر از احترام مردم به این قوانین. شما فکر میکنید دو دشنام دادن و یا راز های پوشیده مردم را افشاء کردن کمال و دموکراسی است. نه خیر این عین فتنه اندازی و هیزم آوردن بر آتش است که ملت را میسوزاند. در اسلام عزیز حرف که فتنه در پی داشته باشد افشایش ولو راست هم باشد حرام است. اگر جایی دروغ یک مصلحت بزرگ و تأمین صلح را در پی داشته باشد روا میگردد. پس اینکه شما اینقدر پاف و بود پتاق میکنید هر صاحب خرد آنرا میداند که نه رضای خدا را قصد دارید و نه هم خدمت به کسی را. این یک شیوهء غربی است که هر چه در پی شهرت را داشته باشد باید انجام بدهی. شما هم به این مرض دچار شده اید و دار و ندار و ارزشهای معنوی را بنام آزادی و آگاهی به باد میدهید.
دو و دشنام به دشمن، به کفار، به بتها و مشرکین هم در اسلام ممنوع است. اسلام دین مردانگی است و از راه فحش با کسی نمیجنگد.
اگر شما به قرآن اعتقاد دارید به این آیت توجه فرماید: ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیست الله عدوا بغیر علم...(دشنام ندهید کسانی را که غیر خدا را پرستش میکنند، پس دشنام میدهند خدارا و پشیمان میشوید از کاری که کرده اید.
گذشته از اینها هر کار وفعالیتی از خود اصول و مبادی دارد. این اصول مبادی چیزی نیست که هر کس خودش برای خود وضع کند.
یا دستور دینی، یا عرف جامعه، یا قانون پاس شده و یا هم کرکتر های عمومی میتوانند این اصول را وضع کنند. پس اینکه شما هر چه دلتان خواست میگویید و هر چه خواست مینویسد هیچ دلیل شرعی، عرفی و مطابق با معیار های جامعه ما ندارد. من بخدا سوگند میخوریم که اگر دست آقای میر هزار برسد و در مقام قرار داشته باشد که گویا جنایتکاران قرار دارند بدون شک کار های بکنند که خر بحالش خنده خواهد کرد. این به معنای دفاع از جنایت نیست. اینکه شما توانای یک سایت را دارید اینقدر به حریم شخصی دیگران تجاوز میکنید؟ اگر سلاح و قدرت داشته باشید چه خواهید کرد.دیگر اینکه امروزه فراست و فهم مردم بسیار ترقی کرده است و از چهره و روش و سیما میشود خواند که چه میخواهد و به کجا میرود.شما درست امروز شعار های را بنام افشاء و آزادی بیان سر داده اید که هر کدام از جنکایتکاران در روز گارش بخاطر این شعار ها دهها سال زندان و شکنجه را برای آن قبول کرده بودند. شما تنها کار خود را اصولی بسازید. نه اصولی بر معیار های قانون اساسی افغانستان. بر معیار های پذیرفته شدهء دینی (اگر مسلمان هستید) بر معیار های کهن جامعه، بر معیار عرف ژورنالستی دنیا، معیار شخصیت تحصیل کرده، با عفت و با حیا.
آخر شما از چندین جلد کتب نویسنده غربی در مقالات و تحقیقات خود در امنیت حرف زده اید. چرا یکبار کتاب بوستان و گلستان را برای اخلاق اجتماعی نخواندید؟ چرا احادث پیامبر علی را در مقابله با مردم از نظر نگذراندید. این مرض مهلک قشر تحصیل کردهء ماست که با نام بردن چند فیلسوف غربی میخواهند خود را بر جسته تر نشان دهند. این فیلسوفان شاگردان اندکی از ابن رشد، سینا، ابن خلدون، سعدی، جامی، فردوسی، بیرونی، باباطاهر، خیام و... اند.
خلاصه اینکه کار شما مشکلی فراوانی دارد که باید حد اقل یکسال به مطالعه مجموعه های از اخلاق اجتماعی بپردازید. من یکی میدانم که شما چه در سر دارید و حتی اگر نیت نیک هم داشته باشید این راهش نیست.
میشود بعد از صد سال ویرانی های مادی این مملکت را که بدست جنایت کاران صورت گرفته است تعمیر نمود، ولی اخلاقی مردم که با این روش خراب میگردد دیگر قابل برگشت و اصلاح نیست.
با احترام غیاثی از دنمارک

جستجو در کابل پرس