IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 5226

کوچی ها کجا بروند؟!

26 جولای 2007, 12:28

به نظر من نوشته ای بالا را نمیتوان مقاله حساب کرد این نوشته ها را میتوان به احساسات یک کوچی نسبت داد که چند صباحی در مدارس پاکستان آموزش دیده، هر چند مطئمنم که کوچیها احساس ندارند زیرا احساس تنها و تنها مربوط انسانهاست نه حیوانات بیابانگرد. و دیگر اینکه لطفا کلمات زیبای دری را با نوشته های احمقانه ات آلوده نکن، زیرا زبان تو زبان "غولی" است و غولها را به زبان انسان چکار، باداران پاکستانی ات با همین زبان تو را آموزش داده اند. این کوچی کوته فکر عنوان کرده است که کوچیها کجابروند؟ مشخص و مثل روز روشن است (مرزهای پاکستان و اطراف کوه سلیمان)!!!!نه تنها این حیوانات وحشی خاستگاه شان نوار مرزی پاکستان و اطراف کوه سلیمان است که خاستگاه و سرزمین اجدادی تمام پشتونها همین منطقه است.که معروف به پای لوچای سلیمان کوهی است.
و دیگر اینکه این کوچی کودن و بیسواد و بدون معلومات پشتونها قوم اکثریت خوانده است. و من از این بیسواد میپرسم که تو معنی اکثریت را میفهمی، و متاسفانه این چانس را داشتید که از اختلاف سایر اقوام ساکن در کشور مخصوصا اقوام ساکن، مناطق شمالی و مرکزی سو استفاده کرده و در راس قدرت باشید البته نه بخاطر اینکه لیاقت داشته باشید بلکه بخاطر اینکه بهتر میتوانید خارجیها و اجنبی ها را سواری بدهید.و در طول تاریخ افغانستان همیشه پیشقراولان خارجی ها بوده اید و نقش اول را در بربادی و ویرانی کشور داشته اید.
و اگر اقوام غیر پشتون صادقانه دست اتحاد و برادری به هم دیگر بدهند و شر شما کوته فکران قبیله گرا و سنتی را از سر این مردم و مملکت کوتاه کنند. آنوقت میشود به آینده این کشور، مردم و مغضل کوچی ها امیدوار بود. در غیر آن هیهات، و دیگر اینکه بیابانگردان را به مکتب و امکانات چه، در صورتی که دولت برای کسانی که از زنده گی کوچیگری بر آمده اند. مکتب میسازند ولی این فرهنگ ستیزان مکتب را میسوزانند. و مکتب و امکانات و زنده گی شهری برای این کوته فکران حکم زندان را دارند. و این دقیقا به مثابه آن است که یک حیوان را از کوه و جنگل به باغ وحش بیاورند. اگر این حیوانات و حامیان جانی این حیوانات راهی برای زنده گی بربریت خودشان ندارند میتوانند شربت شهادت نوشیده و خودشان را در راه ملاعمر کور و بن لادن انتهار کنند.
زیرا در قرن بیست ویکم دستاورد بزرگ شان همین انتحار بوده که در تاریخ مصیبت بار این کشور تکرار نشده بود. و در این قرن که معروف به قرن فناوری و پیشرفت است اینها انتهار کردن را در کشور رایج نمودند.

جستجو در کابل پرس