IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 42657

پرسشی ازمحترم "خان"

30 دسامبر 2010, 21:57, توسط گوربز خان "عطاخیل "

دوست نهایت عزیز "خان" درود برشما!
ازاینکه من وشما قبلا نیز درقسمتهای قبلی کابل پرس باهم به تبادلهء معلومات پرداخته ایم جای شک نیست که پرسشهایم ازشما جنبهء امتحانی ندارد بلکه جنبهء استفهامی دارد که میخواهم ازینطریق به معلومات خویش بیفزایم.
من به شناخت شما بحیث یکی ازکارمندان مجرب دستگاه امنیتی و استخبارات داکترنجیب الله و شناخت شما ازاشخاص وکاارمندان عالی رتبهء آن دوران دارند کاملا باور دارم.
ازاینکه آقای جلال الدین بایانی نیز دعوای کارمند بودن دارد ولی تاجائیکه ازپیامهای متناقض ایشان برآمد مرا به حیرت دچار ساخت. مسلما شما خودتان نیز یک پیام ایشان را در ذیل یکی از مقالات شبیر کاکر خواندید که سال عضویت بایانی درحزب با سالهای که ایشان جنرال قنسول کراچی بوده باشند کاملا درتناقض ودرتضاد قرار داشت وشما آنرا ازوی پرسیدید که جواب دریافت نکردید. دوم مسئله تحصیلات این اقا درانقره به حیث محصل دانشکدهء حقوق با سالهای داخل شدنش درحزب کاملا موضوعاتی ضد ونقیض یکدیگر بودند.

بگذریم ازاینکه ایشان دریکی ازپیامها خودرا محکوم به تجاوز جنسی بالای اطفال نمودند. حالا این آقا به ببرک کارمل نیز دشنام می زند چیزیکه شبیر خان کاکر ازآن استقبال کردهد ازهمدیگر معذرت خواهی نمودند.

من یکی ازپیامهایش را دروصف مسعود برایش نشان دادم که او مقاومت مسعود را دربرابر طالبان ستودنی ومثال زدنی خوانده است وسگ اورا نسبت به گلبدین ترجیح داده است. آقای بایانی در جای او گلبدین حکمتیار را بدترین انسان روی زمین خوانده است وسگ مسعود را نسبت به او ترجیح داده است اما قضیه برعکس شده است حالا سنگ گلبدین را نسبت به مسعود ترجیح داده است وادعا دارد که اگر پروان به دست گلبدین می بود قوای ناتو ازطریق بگرام نمیتوانست به دیسانت قوایش مبادرت ورزد.
حال اگردرهمین نکته با ایشان مکتث کنیم پرسش این است که آیا جنگ کنونی گلبدین خان با قوای ناتو صبغهء ملی دارد ویانه؟
آیا این جنگ به نیابت پاکستان توسط گلبدین وملا عمر پیش نمی رود؟
گیریم مطابق منطق بایانی اگرگلبدین درپروان حاکم میبود به عوض قوای امریکا قوای پاکستان درآنجا مستقرنمی بود؟
این اقا ازین پیامهای متناقض چه مراد ومقصد دارند؟ آیا ایشان به این فکراند یک روز گلبدینی روزدیگر شمالی وار روزدیگر افغان ملتی وروز دیگر خلقی ایا با چنین پیامهای متضا ومتناقض حیثیت واعتبار خویش را نزد خواننده گان ازدست نخواهند داد من ازشما درین زمینه طالب جواب می باشم نه ازجانب وی. زیرا او به هیچ پرسش من وبابک روشن ضمیر پاسخ نداده جز اینکه نامهای مارا بدون دلیل درلست افرادی داخل کرده است که با او درگیر اند. من ازشما بحیث یک مامور با تجربه دستگاه استخبارات طالب معلومات می شوم آیا این آقا کارمند اطلاعات بوده ویانه واگر بوده درچه سطحی بوده است. آیا ادعاهای محترم روشن براساس معلومات که ازجنرال خلیل بایانی بدست آورده درست است ویانه؟ زیرا محترم روشن طرف مقابل آقای بایانی اند باتمام احترام که به محترم روشن دارم بازهم فکر میکنم که شاید حب وبغض های شخصی درمعلومات شان دخیل باشد.
اما شما را بحیث یک کارمند سابقه دار وبیطرف دانسته وازشما درمورد صحت وسقم معلومات محترم روشن دربارهء بایانی طالب معلومات میگردم امید که درارائهء معلومات برتمامی مرزهای رفاقت های حزبی وسازمانی پا بگذارید ویک معلومات بیطرفانه را درمورد این شخص ارائه کنید
موفق باشید

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس