IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 46849

تجزیه افغانستان با واگذاری رسمی 11 ولایت جنوبی و شرقی به طالبان

16 آگوست 2011, 14:54, توسط baqi samandar

باقی سمندر

بخش دوم - بیوسته به ګذشته

۲-
از خشونت دست بردارند
۳- و قانون اساسی افغانستان را پذیرفته
و حقوق زنان را رعایت کنند.
آقای کراکر همچنین گفت :
که قبل از کنفرانس بن دوم در ماه نومبر امسال کنفرانس استانبول دایر می‌شود.
او گفت که در این کنفرانس کشور های همسایۀ افغانستان تعهد خواهند کرد که از پروسۀ صلح در این کشور حمایت کنند .
سفیر آمریکا در ادامه گفت که پاکستان می‌تواند نقش مهمی در پروسۀ صلح افغانها داشته باشد و گفت انتظار دارد که پاکستان در این پروسه همکاری کند ؛
!
همچنان اګر شما مصاحبه
تورن جنرال تیری قوماندان عمومی قوای ناتو در جنوب افغانستان- را درتارنمای صدای امریکا بخوانش بګیرید – ممکن یک چشم انداز دیګری از وضعیت نظامی ناتو پیدا نمایید .
در فرجام بایست بنویسم که تجزیه افغانستان – به نفع ومفاد مردم افغانستان نیست اما استعمارګران نوین چند تن شناخته شده را از میان اقوام ساکن در افغانستان با دالر و اویرو وپوند استرلنګ وهمه وسایل تبلیغاتی وابزار دیګر تا دندان مسلح ساخته اند وجنګ روانی شدیدی را درسطح افقی وعمودی براه انداخته اند تا تجزیه را به مفاد تاریخی مردم افغانستا ن جلوه دهند .
عده ای دست روی دست ګرفته وتسلیم این طرح تجزیه طلبانه شده و تماشاچی اوضاع اند و به شکلی از اشکال سر تسلیم به این طرح ګذاشته و در مورد عواقب این طرح سکوت مینمایند .
عده ای از جوانان و ناجوانان به شکل آشکار ونیمه اشکار به دفاع از طالبان و حزب اسلامی پرداخته و همه جنایت ها وجنایت کاران را « جنبش مقاومت »« ضد امپریالیسم جهانی ‎» دانسته و به دفاع از طالبان و حزب اسلامی برخواسته طالبان و حزب اسلامی را ممثل خواسته های مردم افغانستان جلوه میدهند !
من بارها ګفته ام و نوشته ام و باز هم مینویسم که :
جنګ ناتو و شرکا ومتحدینش درافغانستان جنګ مردم افغانستان وبخاطر مردم ومنافع مردم افغانستان نبود ونیست ونخواهد بود و جنګ طالبان و شرکا نیز ربطی به مردم افغانستان ندارد .
مردم در این جنګ قربانی اند .
اګر درک این مساله مشکل باشد – تجارب سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰ وبعد از آن نشان میدهد که بعد از پایان جنګ نیابتی چه روزګار بدی را بالای مردم افغانستا ن تاامروز تحمیل نمودند؟
چند ملیون انسان کشته وشهید شدند ؟
چندملیون انسان یتیم ویسیر شدند ؟
چند صد هزار انسان معلول وناتوان شدند ؟
چند صد هزار زن ومرد بیوه شدند ؟
چند ملیون انسان آواره کشورهای ایران وپاکستان و بسا کشور ها شدند وتاهنوز سیل فرار از افغانستان ادامه دارد .
چند ملیارد دالر وایرو و پوند استرلنګ به افغانستان زیان رسید ؟
تاچه حد شیرازه زیرساخت های جامعه را از هم پاشاندند و تا چه حد افغانستان را به عقب برګشتاند ند ؟
تا چه حد شیرازه زندګی اجتماعی افغانستان را از ّهم پاشاندند ؟
در یګ کلام بایست بازهم نوشت :
تجزیه افغانستان هیچګاه نه در ګذشته به نفع مردم افغانستان بوده است ونه حالا میباشد .
آنهاییکه خود را با لنګوته ویا دریشی و پطلون جینز مدافع طالبان و حزب اسلامی میدانند همه در خدمت تجزیه افغانستان وحمام خون شدن افغانستان قرار دارند و همچنان همه آنها با برادران سکه وناسکه شان در ارګ ریاست جمهوری حامد کرزی روابطی داشتند - دارند واین روابط از انظار مردم افغانستان پوشیده نبوده ونمانده ونیست ونخواهد ماند . من بارها به اسپان ترویا در ارګ وجامعه اشاره هایی داشته ام .
سخنی با نیروهای ملی – دیموکرات افغانستان
نیروهای که خود را ملی- دیموکرات میدانند بایست خود را بیشتر تکان بدهند تا ازادامه جنایات بتوان جلوګیری نمود .
من در این موارد نوشته های زیادی را در روزنامه نخست – وتارنمای کابل پرس و و یا تارنمای ګفتمان دیموکراسی وبسا رسانه های دیګر برای افغانستان تا حالا بدست نشر سپاریده ام که تکرارآنها را لازم نمیدانم .
بایست بر خورده کاری ها – برج عاج نشستن ها – ګروه ګرایی ها – و نقطه نظرات زیانبار پیروز ګردیم و بخاطر بسپاریم که درهمین شرایط بازهم یک دسته متشکل توانایی بیشتر را خواهد داشت تا دسته های متفرق و متشتت .
همه نیروهای ضد مردم افغانستان از تشکل پذیری نیروهای ملی- دیموکرات افغانستان هراس دارند و تلاش میورزند تا تشتت وپراکندګی را بیشتر از حالا دامن بزنند . عده ای انګشت شمار درخدمت اغیار قرار ګرفته واز بام تاشام برمن اتهام بسته اند ومیبندند تا ګویا بزعم شان در راه من موانع خلق نمایند – غافل از اینکه تشت رسوایی خود را از بام شان بپایان پرتاب نموده اند .
از تجزیه افغانستان جلوګیری نماییم ـ این ګام ملی – دیموکراتیک است !

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس