IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 47625

دانش "سیاه سنگ " ارزش می آفریند

14 سپتامبر 2011, 16:47, توسط دیدار( مستعار)

شیر ساپی یک خلقی دواتشه است که تا کنون نیز خلقی مانده است وهنوز هم تره کی معبود وپیشوای اوست. سوال اینست که این خلقی چگونه دست وآستین را بالا زده وبه تمجید از سیاهسنگ پرداخته است؟ آیا واقعا این عمل دوستانه بوده است وبه اجازۀ سیاهسنگ صورت گرفته است؟ اگر دوستانه بوده است دیده می شود که نتیجۀ مطلوب از آن به دست نیامده است. اگر به اجازۀ سیاهسنگ نبوده است این شیرساپی حق نداشته است کسی را چنین در دهن ها بیندازد. این حق سیاهسنگ است که بر او احتجاج نماید . در حاکمیت قانون جنگل نیز کسی باید حق داشته باشد که حد اقل جلو مدح خود را بگیرد اگر نمی تواند جلو دشنام را بگیرد. توصیف نامۀ کسی چون شیر ساپی به وقار سیاهسنگ نمی افزاید. اما یک پرسش از خود سیاهسنگ دارم هر چند می دانم در این صفحه به آن جواب نخواهد داد وآن اینست که اگر به خطا نرفته باشم ودر تشخیص خود اشتباه نکرده باشم، می بینم که در این اواخر مناسبات ایشان با خلقی ها بهتر شده است. از ارسال مطالب تکراری شان طور دوامدار به سایت آریائی(خلقی) ومناسبات دیرینۀ شان با خلقی های مقیم...( اگر توضیح خاص خواستند، توضیح خاص ارائه خواهد شد) گرفته وتا سکوت شان در برابر این مدحیۀ ساپی ، همه موید آنست. چند مثال دیگری نیز از این همسوئی وجود دارد، هر چند تقابل با باری جهانی نیز فراموش نشده است.

جستجو در کابل پرس