IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 47636

تراژدی ناتمام پناهجویان افغانستان در یونان به روایت عکس

15 سپتامبر 2011, 00:00, توسط baqi samandar

باقی سمندر
سنبله سال ۱۳۹۰ خورشیدی
سال ۲۰۱۱ میلادی

سلام به پناهندګان ای سرزمین من در یونان !
نیک میدانیم که شما فرزندان میهنم از افغانستان ایکه از سه ده به اینسو بخاک خون کشیده شده است و همه مستبدین واستعمارګران نوین ازهمر قماش در افغانستان سرسپردګان بوقلمون ګونه خود رادارند واز بام تاشام در افغانستان بزور توپ وګلوله سخن میکویند - فرار کرده اید .
سیل فرار ومهاجرت ها را در این سه دهه اخیر همه مردم دنیا دیده اند وآوانیکه تجاوزکران شوروی در افغانستان حمله نموده بودند وجنګ ها دردشت ها وروستاها ادامه داشت - سیاست امریکا واروپا از یکسو فرستادن بیشتر از سه ملیارد دالر برای تنظیم ها از طریق آی - اس -آی و سی آی -ای بود و از طرف دیګر در همه کشور های غربی برای پناهندګان افغانستان زمین به زودی حق پناهنګی میدادند . وقتی اتحاد شوروی از هم پاشید - دیوار برلین فروریخت و وحدت دو المان تامین ګردید و اروپای شرقی وغربی از ناحیه پاکت وارسا خود را راحت احساس کردند و جنګ سرد رو به پایان رفت - در افغانستان جنګهای تنظیمی بیداد کرد و بازهم پناهندګان به هر سو روانه شدند و در زمان طالبان هم چنین هزاران نفر در داخل افغانستان و بیرون آواره شدند . اینک که ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا و متحدین شان با ناتو از یک طرف حاکمیت حامد کرزی را میخواهند سر پای نګهدارند و از سوی دیګر رقابت های آشکار ونیمه آشکار متحدین ناتو ودولت های تا بدندان مسلح با سلاح اتمی در همسایګی افغانستان در امورد داخلی افغانستان از بام تاشام مداخله مینمایند و طالبان و ګروه های حقانی و ګلبدین نیز با جنګ های فرسایشی وخانمان برانداز وموج خود کشی ها زندګی را برمردم تلخ تر ساخته اند و دیروزوامروز صبح درشهر کابل - وپایتخت و انهم در یک کیلومتری ارګ آقای ګرزی رقبای نظامی اش - مردم را بخاک وخون کشانیدند و جنګ قدرت همه روزه افغانستان را بیشتر از پیشتر به سوی تاریکی های قرون وسطایی سوق میدهد - در این شرایط همه میخواهند از چنګ ای جنګ وظلم وستم و استبداد وکشتار ناتو و طالبان وشرکافرار نمایند - سیزده هزار انسان در یونان و چند هزار نفر در اندونیزیا و یا استرالیا و ملیون انسان در ایران و پاکستان و هزاران نفر در آسیای میانه تا اروپای شرقی همه میرسانند که موج پناهندکی در اروپا معلول تجاوز نظامی وسیاسی ناتو وشرکا - طالبان وشرکا و حاکمیت سراتا پا فاسد و آلوده حامد کرزی وشرکا دراین دهه از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱میلادی میباشد -
پس پناهندګان افغانستان - حق مسلم دارند که به مثابه پناهندګان سیاسی در کشور های اروپایی شناخته شوند و از همه حقوق ومزایای پناهندګی برخوردار ګردند .
تنها دیروز وامروزدر کابل ( ۱۳ و۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱ ) خود دلیلی آشکار برای فرار از شرایط نا امن از پایتخت افغانستان است . هر وکیل دفاع میتواند با استناد همین دلایل سیاسی - اقامه دعوا نماید و برای پناهندګان خواستار حق پناهندګی ګردد و پناهندګی سیاسی با همیت دلایل سیاسی قبول میګردد .
از اینرو اتحاد وهمبستګی میان پناهندګان شرط پیروزی شان است ـ اختلافات - قومی - منطقوی - زبانی و مذهبی و سیاسی دلیل ایست برای شکست ونقاق وشقاق در بین پناهندګان . بایست از نفاق افکنی برحذر بود!
په آرزوی موفقیت شما در یونان
اګر شما پناهندګان همه روزه یک ګزارش بنویسید و از یک مرکز واحد به همه رسانه بفرستید - قطره قطره دریا میګردد
اتحاد - اتحاد - اتحاد وهمبستګی - پیروزی.

جستجو در کابل پرس