IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 49004

بارکزی خودکشی می کند یا کرزی

19 اكتبر 2011, 16:36, توسط کاظمی

اگر برادران بی سواد من کلمات ء ( میر حسین ) را از اول نام ( مهدوی ) بیرون کنند فقط مهدوی باقی میماند و اگر ناقلی اشتباهاء به جای مهدوی ( معدوی ) بنویسد که بسیار از در سفتن استفاده نموده اند . این شخص اگر حد اقل اخلاقی مانند شتر را میداشت باز به فایده بود . یعنی اول قضایا را به جاغوری خود میانداخت و بعداء در سایه درختی اگر انرا نشخوار میکرد , شاید از جویدن ان قضابا چیز چیز های بدست میاورد . ولی از جایی که مانند سفله ها کاملاء متیقن است که درست میاندیشد , همیشه شاخش به درختی و یا در و دروازه گیر میکند . اگر بردران بی سواد من متوجه عنوان این نوشته شده باشند , متوجه خواهند شد که معدوی از ( خودکشی ) سیمین و کرزی جرف زده است . در حالیکه نه کرزی و نه سیمین تصمیم به خود کشی دارند . سیمین برای وصول حق وطندارن خود تک و تنها در مقابل حکومت دیو پیکری دست نشانده سی آی ای تصمیم دارد مطابق قوانین عنعنوی افغانها و غیرت افغانها تا سرحد مرگ بجنگد و کرزی خفاشانه میخواهد پرده بر جنایات حکومت دست نشانده خود انداخته و همه چیز را در تاریکی فر برد . این جنگ قتل یک از اینها را در بر دارد نه خودکشی را . اگر خود را فنا ساخت که برای همیشه در دل های هر افغانی برای خود احترام و عزت ابدی خواهد یافت در حالیکه اگر زنده بماند و موفق شود از او منحیث یک مبارز و قهرمان یاد خواهد شد , من هرگز در صورت فنا شدن سیمین او را شهید نخواهم گفت . شهید کلمه پستی است که برای اموات وطن فروشان مجاهد و طالب و نوکران وهابی ها و وطن فرشان اسلامی اتلاق میگردد . در طرفی دیگر کرزی قبل از باخت سیمین را به جای نا امنی انتقال داده است و با قدرت و توانایی که سی آی ای برایش برای قتل افغانها مهیا نموده است خواهد توانست مقاومت این دختر افغانستانی را بشکند . در هر دو حال ( معدوی ) مرض نوشتن را دارد و بی خلطه فیر نموده است .

جستجو در کابل پرس