IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 50165

پلوها ره خوردیم، چلم ها ره زدیم، نسوارها ره انداختیم، پیسه ها ره گرفتیم و پیمان ره کدیم!

27 نوامبر 2011, 20:50, توسط ملا پتائی

سلام به افغان های غیور.
در تمام دنیا اگر با افغان ها بگو نگو صورت بیگیرد افغان ها یا افغانیستانی ها لاف غیرت و همت را میزنند من هم منحیث یک افغان همین عادت را دارم. در حالیکه افغانستان بد بخت ترین مملکت دنیا معرفی شده است من در افغانستان هم نیستم هرگاه از من مردم سوال میکنند که تو از کدام مملکت دنیا هستی به برکت و شهامت پشتون های کبیر همین ورزه را از ما گرفته است که ما بیگویم ما از افغانستان هستیم زیرا از کوچکترین حرکت در افغانستان فردایش تمام دنیا خبر میشود وبعدا من شخص سوال کننده را مخاطب قرار میدهم که تو بیگو من از کجاه هستم او بیچار مرا رها کرده اما من اورا نمیمانم که بگو من از کجاه هستم زیادتر مارک چین و جاپان را به من میزند من از جمله فراری های غرب هستم وظفیه و شغل فعلی من دوکانداری است.
و این عکس ها با این قشنگی با این کلتور و فر هنگ اگر یگان مراتبه در پارچه های تمثیلی دیده شود متحیر کننده است خدا تو پشتون جان را بیا مورزد تو بیچاره سی سال پیش مرده بودی ما بد بخت ها حلا خبر شدیم مارا بیبخشی هموطن عزیز خدا جایت را در جنت کند یعنی جنت ها نصیبت شود.
برایم اکثر وقت سوال پیدا میشود که این شکل ظاهری نماینده های پشتون اینطور است خدایا خانه انها چطور باشد بستر و بالیشت اینها چطور خواهند بود.
من با پلان کرزی موافق هستم کرزی خوب کرده که افغانستان را فروخته است باز هم امریکاه تا پاکستان و ایران بطرف افغانستان چپ نگاه نتوانند ما از خود مرد نیستیم مجبور به جان دیگران اویزان کنیم.
مقصد کسانیکه در جر گه وحشی ها اشتراک کرده باید احتاط کنند که بدست طالب کوچی نیافتند که کشسته میشوند.
ای روز گار نعلت بر تو که که مرا به کی هموطن ساختی اگر خدا را در کدام جای گیر کنم یخن اورا گرفته از پیشم خلاصی ندارد که ندارد....
اگر مبالغه نشود من یک تعداد زیاد کشور ها را دیده ام در هیج جای دنیا اینور ادم ها نیست در بعضی کشور های افریقائی از این کرده هم بد تر است..

جستجو در کابل پرس