IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 53689

قتل عام افشار یا نمایشنامۀ خونین نژاد پرستی در تاریخ افغانستان

28 فبروری 2012, 14:39

بیبینید شما خیلی ادم ساده استین ناسیونالیستها غالبن خیلی ساده لوح و خیال پردازن خصوصن از جنس پانترکیست . قرار نشود به مبارزه با یک شونیزم شونیزم دیگری را علم کنیم شرایط 10 میلیو تاجیک ساکن ازبکستان که سکنه بومی ان دیار استن بهتر از شرایط زندگی ازبکها و هزارهای افغانستان نیست از 40 میلیو کرد ترکیه چیزی نمیگیم حالا خودتونو به هزارهای فارسی زبان چسپاندین قابل درک است با عقلیت ناچیز ازبک ساکن افغانستان به جایی نخواهید رسید پس گروهی بزرگ جمیت هزارها میخواهید بهره کشی کنید ایا اگر شما قدرت داشتید شرایط هزارها بهتر بود قومی که زبانش و مذهبش با شما متفاوت است باز برگردیم به نژاد تاجیکهای ازبکستان اکثریتش به دلیل اختلات نژادی با شما چهره شان مغولی شده ولی ایا انها از زلم و ستم ازبکجیکها رهای یافتن جوابم است نخیر پس اینده هزارها هم در دستان پانترکیزم بهتر از پشتونیزم نیست . من میدانم نامهربانی که به هزارها از سوی همزبانان و هم مذهباشون شده انها را دل زده کرده ولی نزدیکی انها با پانترکیستها شرایطشانرا بهتر نمیکونه هزارها بایید با گروهای هم زبان خود چی در داخل کشور چی در خارج از همگرای داشته باشه. سیاست ایران در این زمینه سیاست خیلی معقول بود چونکه با حمایت هر دو گروه میتوانست عصر گذاری بیشتر داشته باشه و هم میتوانست به نفع تاجیکها و هزارها تمام شه یا اینکه دوستان توقع داشتن ایران بیاد بر ضد دولت که مشترکات فرهنگی داشت دشمنی کنه به نفع پشتونها(هزارها و ازبکها عددی به شمار نمیرفتن با به قدرت رسیدن گلبدین کار هزارها و ازبکها را هم تمام میکرد) و پاکستانیها عمل میکرد. اشتباهی هزارها بود که رفتن هم سنگر دشمن قسم خورده خود شدن در کنار تاجیکها از امتیازهای بیشتری برخوردار بودن فرهنگ مشترک نفوز ایران مشکل مذهب را هم حل میکرد از نظر نژادی هم نژاد پرست بودن تاجیکها هم حرف پوچی است اکثریت تاجیکها اسیای میانه دارای چهرهای مغولی استن.

جستجو در کابل پرس