در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > محـــترم داکـــتر فـــاروق وردک در یک مســـابقـــه زورآزمـــایی نافــش (...)

محـــترم داکـــتر فـــاروق وردک در یک مســـابقـــه زورآزمـــایی نافــش رفـــته و در شفـــاخـــانه وزیراکــــبر خان بســـتر شـــد !

شمس الحق حقانی
جمعه 2 مارچ 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

محـــترم داکـــتر فـــاروق وردک در یک مســـابقـــه زورآزمـــایی نافــش رفـــته و در شفـــاخـــانه وزیراکــــبر خان بســـتر شـــد !

اینهم از همان وقایع جالب و رویداد های غیر مترقبه عالم است چونکه داکتر فاروق وردک همین چندی پیش برای خوش نگهداشتن دوستان انگلیسی تصمیم داشت اسامی اشخاص مشهوریکه در مبارزات ضد انگریزی سهم فعال داشتند از جمله ملالی میوند، بی بی مهرو، ملا مشک عالم و وزیر اکبر خان را از صفحات تاریخ کشور حذف نمایند و درین راستا به تبیدیل نام لیسه نسوان بی بی مهرو به لیسه قیوم وردک آغاز کرده و پلان بعدی تبدیل نام شفاخانه وزیراکبر خان به شفاخانه عمر وردک بود که حالا از قضای روزگار خودش برای علاج ناف رفتگی اش دست بدامان همین وزیر اکبر خان گشت.

محترم داکتر فاروق وردک به تائید از قول معروف که عقل سلیم در بدن سالم است برای تقویه عقل سلیم به سالم نگهداشتن بدن خیلی توجه کرده و ساعات فراغت شان را به سپورت وزن برادری ، کشتی و ضرب میل می پردازند .
ایشان شش ماه قبل در یک مسابقه وزن برداری اشتراک ورزیده و موفق به بالا کردن چار بوجی نصوار وردک که وزن مجموعی آنها به صد کیلو می رسید گردید ، موفقیت ایشان درین مسابقه با عث تشویق بیشتر آنها از طرف دوستان و هواداران درین سپورت گردیده و چندی قبل ایشان در یک مسابقه دیگری که اصلاً به وزن برداران سنگین وزن اختصاص داشت اشتراک ورزید.

گرچه که دوستان و هواداران ایشان را از اشتراک درین مسابقه بر حذر داشتند ولی محترم فاروق وردک با اتکا به پیروزی قبلی و اعتماد به شربت تقویه ( شربت دوپینگ ) که از پاکستان برایش رسیده بود همه هشدار های دوستان را نادیده گرفته و مسلح با غیرت افغانی و شربت پاکستانی درین مسابقه اشتراک ورزید.
ایشان تازه وزنه را از زمین برداشته بودند که یک دردی شدید و طاقت فرسایی در زیر ناف احساس کرده و از شدت درد به چیغ زدن و ناله و فریاد شروع کرده و با وزنه یکجا نقش زمین گشت.

گریه زار او چـــو بشنفتـــند
مردم دور و پیش او گفتــــند
گر نصیحت گهی تو بشنیدی
اینچنـــین روز بد نمی دیدی

دوستان داکتر فاروق وردک را به شفاخانه وزیر اکبرخان انتقال دادند که دکتوران معالج مشکل ایشان را ناف رفتگی شدید، چره شدن و بیرون آمدن بواسیر ایشان در اثر فشار شدید تشخیص دادند.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس