صفحه نخست > کارتون > طنز روز > ناتو تحــت فــرمــان اشــرف غنــی

ناتو تحــت فــرمــان اشــرف غنــی

ناتو به فــرمــان اشــرف غنــی ســر قــومــاندان اعلــی قــوای مســلح افغــان ناتو مــانع نشســت هــواپیمــای ترکــی حــامــل جنــرال دوســتم گــردید !
شمس الحق حقانی
شنبه 22 جولای 2017

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

توجـه هـموطـنان گـرامـی را به صحـبت دوسـتانه مـیان نمـاینـده ناتو و جـلالتمـاب اشـرف غنـی سـر قـومـاندان اعلـی قـوای مسـلح افغـان ناتو درین بابت جلـب میکـنم :

اشـرف غنـی :
کاکا ناتو اجازه دارم مه هم یک فیر کنم ؟

کـاکـا ناتو :
نی بچیم فیر کدن کار اشتوکا نیست ، باز بخیر کلان شدی بریت اجاز میتم که یکدفعه فیر کنی.

اشـرف غنـی :
کاکا ناتو چرا اشتوکا اجازه فیر کدن ندارن ؟

کـاکـا ناتو :
از خاطریکه فیرکدن کار خطرناک است و اشتوکا خدای ناخواسته یا خود شان ره اوگار میکنن یا تیر شان به ایران و یا روسیه اصابت میکنه و بری ما درد سر جور میشه.

اشـرف غنـی :
کاکا ناتو بی بی گلم خو میگه ایران و روسیه هر دو بسیار بد هستن ، پلید و شیطان هستن ، خی بان که تیرم ده اونجا اصابت کنه.

کـاکـا ناتو :
بچیم فهمیدن ای چیز ها بری تو بسیار مشکل است تو بچه خوب باش و مه هرچه گفتم به حرف مه گوش کده بسیار چون و چرا نکو !
وظیفه ما دفاع از خاک افغانستان است و ما بهتر میفامیم که چه کار کنیم.

اشـرف غنـی :
کاکا ناتو وظیفه شما که دفاع از خاک افغانستان است خی چرا پاکستان هر روز ده خاک ما راکت فیر میکنه و شما هیچ جواب نمیتین ؟

کـاکـا ناتو :
بچیم مه خو گفتم فهمیدن ای چیز ها بریت بسیار مشکل است چرا سرته بیجای به درد می آری ؟

اشـرف غنـی :
کاکا ناتو شما خودتان میگین که مه مغز متفکر هستم .

کـاکـا ناتو :
بچیم همی که خودت هم به مغز متفکر بودنت باور کدی پس فامیده میشه که ده کلت به غیر از خاک و ریگ چیزی دیگه پیدا نمیشه .

اشـرف غنـی :
بچه های خر !
خی مره بازی دادین ، مه تا حالی فکر میکدم که تقلب تنها ده افغانستان رواج داره اما شما هم از ما بد تر هستین.
مه حالی فهمیدم که همی تقلب ره هم از شما یاد گرفته ام.
لعنت به شما بچه های خر !
به سر نواسه خدا قسم اگه دستم برسه همگی تان را بند میکنم.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس