صفحه نخست > حقوق بشر > گذشته ها را فراموش نکنید

گذشته ها را فراموش نکنید

روز گرامی داشت قربانیان برده گی
kawa gharji
چهار شنبه 28 مارچ 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

«چون درزمان سابق الی ده هزارنفوس اناث وذکورازمردمان اسلامیه ازطایفه هزاره وجدیدی [نورستانی] وشغنانی وبدخشی وچهارصده و غیره به لفظ کنیزی وغلامی به خانه های دیگربرادران ملت مقید بودند، ما مردم اگربه هزاران زبان تشکر کنیم ادای این مرحمت ونوازش اعلیحضرت غازی را نمی توانیم که در ابتدای جلوس میمت مانوس خود، اینچنین نفری اناث و ذکور ملت را اول ازحضور خود و ازحرم محترم خود و دوم ازخانه های دیگر برادران ملت کلیه آزاد فرمودند که یعنی هیچ فردی از افراد ملت نجیبه اسلامیه به لفظ کنیز و غلام مقید نباشند، واملاک این مردمان سی ساله چهل ساله که ضبط بود برای صاحبانش عنایت فرمود که همه شان صاحب ملک وصاحب هستی وصاحب ثروت وسامان گردیدند. اینقدرمرحمت والطاف، که ازحضور الطاف ظهورخسروانه این پادشاه محبوب القلوب غازی، درباره عموم رعایای ملت ملاحظه می شود ازهیج سلاطین سلف دیده نشده و نخواهد شد، زیاده زبانی نیست که ادای این شرک را نماییم!»

بیست وپنج مارچ روزیاد بودقربانیان برده گی درسراسرجهان است و23 جولای روزلغو برده داری درجهان شناخته شده است. این روزاگرچند مانند بسیاری ازمناسبت های بین المللی مانند هشت مارچ و .. شناخته شده نیست اما درجهانی که تا هنوز براساس گزارش سازمان ملل حدود 20 میلیون برده وجود داردودرست 88 سال ازلغوبرده گی هزاره ها درافغانستان می گذرد وهنوزخانواده های ازهزاره ها دربعضی مناطق افغانستان به صورت برده زنده گی می کنند بی مناسبت نیست که ازآن یاد آوری نمایم.

اسیران هزاره
امیر افغانستان در حال محکوم کردن زندانیان هزاره در جنگ به مرگ/ اثر SYDNEY P. HALL/ منتشر شده در تاریخ چهارم نوامبر سال 1893 توضیح از کابل پرس?

سازمان ملل درسال 1999 تعداد انسان های را که تحت شرائط برده ،مشغول به کارهستند 20 میلیون اعلام نمود. درکشورهای سودان، یمن وعربستان سعودی هنوز برده داری امرعادی میباشد. درجنوب سودان ازسال 1985 تا به امروز 25000 زن وکودک بومی آفریقائی که به صورت برده نگهداری می شدند و تا سال 1995 سازمان های غیر دولتی غربی موفق شدند بیش از 20000 تن ازاین برده ها را که به اقلیت های مذهبی سودان تعلق دارند ازصاحبان عرب سودانی آنها درقبال پرداخت دالر خریداری وآزاد کنند.

علت خوداری سازمان ملل ازطرح مسئله برده داری نگرانی ازدرخواست غرامت کشورهای می باشد که قربانی سیستم برده داری شده اند .اگربرده داری درسازمان ملل بعنوان جنایتی علیه بشریت مورد تصویب قراربگیرد،بایددولت های که برده ازاین کشورها درکشورخودشان بکارگرفته اند غرامت بپردازند. برده داری درتمام دین های ابراهیمی به رسمیت شناخته شده و درقرآن و شریعت اسلامی به تفصیل دراین مورد صحبت شده است. محمد و بسیاری ازخلفای بعد ازاو صاحب بردگان بیشماری بودند. به همان خاطرتاهنوزبسیاری ازمجتهدین مسلمان برده داری را به رسمیت می شناسند و ازآن دفاع می کنند. اگرچند تفسیرهای متفاوتی دربین شان وجود دارد. تعدادی ازمجتهدین میانه رو مسلمان برده داری را فقط ازراه اسارت کفاردرجهاد معتبر می دانند اما به خاطرفرقه گرایی ها دردرون مسلمانان گاهی آنها حتی همدیگررا نیزکافرمی نامند.

فروش ده هزار نفر از هزاره ها به خاطر تمویل هزینه جنگ
The Ameer of Afghanistan has sold ten thousand Hazara captives as slaves to pay the expenses of war
امیر افغانستان (عبدالرحمان) ده هزار زندانی هزاره را به عنوان برده فروخت تا هزینه های جنگ را پرداخت کند.

درافغانستان نیزبعد ازظلم وستم و بی عدالتی های حکومت مرکزی افغانستان درزمان عبدالرحمان و قیام مردم هزاره درمقابل این بی عدالتی ها درکناراینکه 62 درصدازمردم هزاره قتل عام شدند، هزاران نفرزن وکودک به شکل برده درداخل وخارج ازافغانستان به فروش رسید. این جنایات در مقابل هزاره ها اززمان تشکیل اولین حکومت مرکزی درافغانستان تاکنون ادامه داشته و نمونه های روشن آن را دراین سالهای اخیردرقتل عام افشارو قتل عام مردم بیگناه وغیرمسلح بامیان ومزارهمه شاهد بوده ایم.

دراین اواخرکتابی به نام رویداد لویه جرگه دارالسلطنه درانترنت ازآرشیف ملی افغانستان به نشر رسیده است. این کتاب درکناراینکه معلومات مهمی درمورد اوضاع و شرایط دوران حکومت امان الله خان و وضعیت افغانستان درآن زمان را دارد، نشان دهنده وضعیت اسفبارهزاره ها نیز می باشد. این کتاب توسط برهان الدین خان کشککی سوانح نگاردربارنوشته شده و درمورد لویه جرگه 1303 هجری شمسی که در آن اولین قانون اساسی افغانستان تشکیل و قانون لغو برده گی هزاره ها تصویب شد نوشته شده است.

رویداد لویه جرگه دارالسلطنه

درقسمتی این کتاب از زبان غلام حیدرهزاره دایزنگی وکیل هزاره دراین لوی جرگه به خاطرشکر گزاری از لغوبرده گی هزاره ها آمده است:

«چون درزمان سابق الی ده هزارنفوس اناث وذکورازمردمان اسلامیه ازطایفه هزاره وجدیدی [نورستانی] وشغنانی وبدخشی وچهارصده و غیره به لفظ کنیزی وغلامی به خانه های دیگربرادران ملت مقید بودند، ما مردم اگربه هزاران زبان تشکر کنیم ادای این مرحمت ونوازش اعلیحضرت غازی را نمی توانیم که در ابتدای جلوس میمت مانوس خود، اینچنین نفری اناث و ذکور ملت را اول ازحضور خود و ازحرم محترم خود و دوم ازخانه های دیگر برادران ملت کلیه آزاد فرمودند که یعنی هیچ فردی از افراد ملت نجیبه اسلامیه به لفظ کنیز و غلام مقید نباشند، واملاک این مردمان سی ساله چهل ساله که ضبط بود برای صاحبانش عنایت فرمود که همه شان صاحب ملک وصاحب هستی وصاحب ثروت وسامان گردیدند. اینقدرمرحمت والطاف، که ازحضور الطاف ظهورخسروانه این پادشاه محبوب القلوب غازی، درباره عموم رعایای ملت ملاحظه می شود ازهیج سلاطین سلف دیده نشده و نخواهد شد، زیاده زبانی نیست که ادای این شرک را نماییم!» (صص 142-143)

درچنین شرایطی که حتی یک نسل از لغو برده گی درافغانستان نمی گذرد وهنوزمردم هزاره قربانی نابرابری های اجتماعی وسیاسی درافغانستان استند برجوانان این قوم است که با درس و تحصیل و پشت کاریاد گذشتگان خود را گرامی بدارند ونگذارند باردیگرتاریخ تکرارگردد.


جنایات سیستماتیک حاکمان افغان و کوچی ها در زمان عبدالرحمان به روایت رسانه های بین المللی

فروش عمده انسان های زندانی: امیر افغانستان (عبدالرحمان) ده هزار زندانی هزاره را به عنوان برده فروخت تا هزینه های جنگ را پرداخت کند.

دو شنبه 16 مه 2011, بوسيله ى کامران میرهزار

کاوه استم.
در کشورم اتفاق های می افتد که نمی توانم از کنار شان به بی تفاوتی رد شوم.
درس می خوانم. موسیقی می شنوم .

آنلاین :

http://www.kawagharji.wordpress.com

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • کاوه عزیز پایدار وشادکام باشید ، مطلب مفید وتازه ای تهیه داشته اید ، قابل استفاده وسودمند است . قابل یاد آوری اینکه : شما یاد آور شده اید که برده داری دردین اسلام قابل تائید وپذیرش است ! درحالیکه اسلام مداران ما مخصوصآ آخوندهای شیعی وجماعتی که خود را روشنفکران دینی مینامند ، دین اسلام را دین صلح ، برادری ، عدالت محور وبرابری طلب میدانند . آخوندهای شیعی ما حسین را پرچمدار آزدای وآزاده گی معرفی مینمایند ! آیا میشود ازشما تمنی داشت که اگر مدرک وسندی دال بر مقبول بودن وجایزبودن برده داری دراسلام دردست رس داشته باشید ، دراین صفحه آنرا با خواننده گان عزیز قسمت دارید ؟ باعرض ادب

 • با درود و عرض ادب .
  همین که می نویسی ، پس هستی . گر ننویسی ، نیستی ....
  کاوه عزیز ، شکر که جور هستی .
  گذشته را فراموش نکرده ایم ، یاران گذشته ، ما را فرامش کرده اند . هه هه هه
  از چند کشور مسلمانِ برده دار نام بردی ، امارات عربی بخصوص « دوبی » زشت ترین نوع برده گی جهان را همین حالا دارد که حتی از نظر سازمان ملل هم پنهان مانده است .
  این برده گان حق خروج از منازل صاحبان شان را ندارند . گذرنامه و آخرین دینار شان نزد صاحبان شان گروگان مانده و از هراس پولیس جرأت رفتن به کوچه را ندارند . بیست و چهار ساعته حاضر وظیفه اند . در محفلی یکی از همین تازی ها به دیگری به خنده گفت : در دستشویی پس از رفع حاجت ، خودم هیچگاهی آب تانکی کمود را کش نمی کنم ، کار من نیست ، فقط صدا میزنم « .... »
  خواستم بپرسم : استنجاء چطور ، آنهم کار شما نیست ؟
  گفتم : نه . سیلی محکمی بیخ گوشش و یا مشتی به دهنی ....
  بیشترین این برده گان ، افغان و هندی هستند .
  در پیام بالا یک برادر از شما سند و مدرکی برده گی در اسلام خواسته و فراموش نموده است که :
  همه زنان مسلمان برده گان مردان شان هستند .
  لطفاً احترامات ما را به برادران برسان .
  با محبت های بهترین .
  چشم براهم .

  • سلام و درود خدمت داکتر صاحب .
   نوشته هایت را می خوانم و خبر سلامتی را از وبلاگ و نظرهایت در پای بعضی نوشته ها می گیرم. زندگی مثل خر لنگی می گذرد .
   همیشه یاد ما استی. بعدا مفصل خرف خواهیم زد و وقت خوشی برایتان می خواهم.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس