صفحه نخست > دیدگاه > موسوی و برومند پس از دهها سال تسلیم طلبی وخیانت

موسوی و برومند پس از دهها سال تسلیم طلبی وخیانت

فرهمند
چهار شنبه 11 آپریل 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بعد از دهها سال تسلیم طلبی ، خیانت ووطن فروشی ادامه دهندگان انقلابی شدند مارکسیست و لینینست شدند و خود را ادامه دهندگان راه شخصیت انقلابی کشور (مجید کلکانی) ازطریق وبسایت که ناشر اندیشه انسان کثیف و خائین چون موسوی است معرفی کردند. سازمان آزادی بخش مردم افغانستان (ساما) بازحمات و جان فشانیهای شبانه روزی قهرمانان راه نجات افغانستان چون مجید کلکانی ، هادی محمودی و دهاتی ایجاد شده وسپس تعدادی ازخاینین به تسلیم طلبی روی آوردند که منشاه تسلیم طلبی از شیراهنگر آغاز و به یقین به موسوی ختم خواهد شد. زیرا نسلی که اکنون بنام ادامه دهندگان ساماه فعالیت میکنند دچاربه یک نوع مرض بنام تسلیم طلبی وخیانت هستند و ادامه اینکار بسی مشکل و ناممکن است. گرچند این گروه سال ها قبل به این مرض آلوده شده بودند اما تاکنون بصورت مخفیانه بوده وحال علنآ دست بتسلیم طلبی و خیانت میزنند. ساما بعد از مرگ رهبر حضور خارجی اش را از دست داد وتسلیم طلبی مخفیانه آغاز شد ونتوانستند تسلیم طلبی خویش را به نسل بعدی انتقال بدهند اینک توسط شخصی خائین و مزدور آمپریالیزم چون سید فال گیر انقلابی بیشتر به باد فنا داده میشود.

اگر به دقت به گفتار و کردار سید فال گیر که خویش را ادامه دهندگان راه مجید و رهبر معرفی میکند توجه کنیم ، چنین برداشت میکنیم که ایشان نه تنها به سامایی چند دهه گذشته توهین و تحقیر میکند بلکه نشان میدهد که اشخاص مانند مجید و رهبر نیز دارای چنین اندیشه بوده وهدف شان خدمت به کشور نه ، بلکه خیانت به توده ها و کشور بوده است.

از سوی دیگر میتوان چنین برداشت کرد که تمام سامایی های انقلابی به شمول فالگیر وظیفه ی افشاگری را به عهده داشته تا اینکه در راه آزادی کشور مبارزه کنند. زیرا شخصی که گاهی سید موسوی میشود وگاهی هم برومند نشان میدهند که ایشان یک افشا گر و ضد انقلابی است نه یک خدمت گار حقیقی در راه یک جامعه مترقی و نوین. زیرا ایشان با پسوند انقلابی و مارکسیست دست به افشاگری میزند و به زنان ستمدیده کشور همانند یک انسان افراطی و تندرو توهین و تحقیر کرده وبیشرمانه دشنام گویی میکند.

مهمترین برداشت شخصی من از اندیشه سید فالگیرخایین و سید برومند این است که آنعده شعله ای های انقلابی که توسط نیروهای مزدور ووطن فروش خلق و پرچم دستگیر و اعدام شده اند همه اش بوسیله ی اشخاصی چون موسوی فالگیر یا برومند خائین افشا وبه دست قصابان سپرده شده اند زیرا اینکار به تجربه وخیانت نیاز دارد که این خایننین مافوق این اعمال میباشند. این موضوع بسیار مهم وبرجسته است زیرا کسیکه مجید رهبر خویش را و شعله ای های انقلابی را افشا کرده باشد و به دست قصابان وطن فروش سپرده باشد هرکاری از دستش برمیاییدوهرجنایتی را میتوان انجام داد.

ما ازکسیکه پس زمینه اش با افشاگری و خیانت رقم خورده باشد و انسان های وطن پرست و انقلابی را به کام مرگ فرستاده باشد نباید بیش از این توقع داشته باشیم. این خاینین خویش را ادامه دهندگان انقلابی راهی مجید معرفی میکنند. اگرمجید دارای چنین اندیشه بوده اند واندیشه انقلابی خویش را به شخصی مانند موسوی برومند واگذار کرده اند ، شدیدآ باید تاسف خورد ونگرانی عمیق خویش را باید ابراز کرد بنآ به یقین مجید مقصراست که فردی خایین وحیوان صفتی مانند موسوی یا برومند از خود بجا گذاشته اند وآنها چنین خواستی داشته اند که چنین اشخاصی خایین ووطن فروش خواستار ادامه راه شان باشند.
ازسوی دیگر این شخص درلینک شیراهنگر قید بوده و تسلیم طلبی را بیشتر از شیرآهنگر و رهبر آموخته است. اگر انقلابی های واقعی مانند سیدفالگیربرومند باشد پس انقلابی های غیر واقعی مجید رهبرشان است. زیرا هرشخصی که بتواند انقلابی های غیرحقیقی را فاش کند و توهین و تحقیر کند و زمان خویش را برای چتیات نویسی به مصرف برساند وخویش را ادامه دهندگان ساما جاه زده به زنان ستمدیده کشور توهین و تحقیر کند وگذشته اش با افشاگری وخیانت سپری شده باشد و یک پس زمنیه ی بسیار درخشان در راه تباهی نیروهای غیرانقلابی بجاگذاشته باشد یک مارکسیست و یک انقلابی است.

وای برحال کسیکه با سیدفالگیر برومند خویش را دوباره ادامه دهندگان مجید معرفی میکنند و بیشرمانه خویش را انقلابی و مبارز در راه آزادی کشور جامیزنند ووظیفه ی مقدس سیدفالگیربرومند خایین را بعهده میگیرند و یا اورا حمایه وتقویه میکنند وسردبیر افغانستان آزاد می شوند و برای ویبسایت اش مقاله مینویسد، شعر میفرستد و داستان شکنجه ازدست خلق و پرچم رادراین ویبسایت نشر میکند. آیا اینان با خواندن مقالات سید فالگیر یا برومند خائن و فحاش احساس شرم نمیکنند، عرق ازپیشانی شان جاری نمیشوند؟ آیا اینان که خود را همکار سید معرفی میکنند و خود را ادامه دهندگان میخواند و برای ویبسایتش مقاله، شعر و حکایت تلخ شکنجه میفرستند، ازخواندن مقاله پراز فحش و ناسزا، مملو ازکلمات غیرمودبانه کوچه بازاری و جملات توهین آمیز نسبت به زنان و همینطور افشاء انقلابیون شادمیگردند و به هلهله میپردازند؟

من به عنوان یک انقلابی و دموکرات واقعی خیلی متاسف میگردم که افرادی فحاش و بی ادبی شعار انقلابی بودن، رفیق و همرزم خاص مجید و رهبر خواندن و برای فریب یک تعداد افراد مریض و سرگردان بنام بازسازی ساما گیردخود جمع کردن را سر میدهد.

من به عنوان یک انقلابی خیلی متاسفم ازاینکه انعده انقلابیون که هنوز ادامه دهندگان نشده اند، هنوز بدام سیدمشرف شیاد نیفتاده اند، هنوز دریک سازمانی کاری میکنند، ویبسایت دارند، مقاله مینویسند، شعار انقلابی سر میدهند، برضد فحاشی ورکیک گویی و افشاگری سید مشرف برومند یا موسوی اعلام موضع نمیکنند و درنکوهش و نفرین و دوری ازهرنوع ارتباط با آن بپا نمیخیزند.

کجاست وجدان بیدار انقلابیون که خود را سامایی میخوانند، عضو سازمان انقلابی میخوانند، پیرو مجید هستند، دموکرات اند و ضد رژیم مزدورکابل و ضد اشغالگر؟ کجاست وجدان خفته کسانیکه میگویند مائویست اند؟ کجاست زنان آزاده که به دفاع ازحقوق خویش برضد سید فالگیر فحاش و چرکین گوی برنمیخیزند؟
همینطور من از اینکه خائنی چون سید مشرف برومند پسوند انقلابی را با خود حمل میکند و از کلمه مقدس انقلابی سواستفاده میکند و در مسیرنادرست و خایینانه استفاده میکند و از این طریق به زنان کشور توهین میکند متاسفم.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • از هر ده سامایی دو تا سه نفر شان همکار استخبارات بود , عدالت دهقانان از ابتدا تا انتها سر قطار تشریف داشت ..

  افراد فعالی از بین انان در شبکه های افشار و غرب کابل , خیر خانه ,چهلستون و دند شمالی با دولت همکاری میکردند .

  احزاب اسلامی نیز کسانی را در بین انان تربیه کرده بودند .

  • aqaee faremand,
   emrooza jesee ba name sama wujud nadarad. afrade paraganda wujud darand va azae sabeq zasman ba nazria hee mugtalef roo awarda snd. shooma digaran ra efeshagar mekaned va lahnat mefrested. Ayaa in neueshtae shooma sar ta pa efeshagaragna va yag dashnam nama va shuarnama nest? baraiee shomma aqel va mandeq aruzu daram!

  • آقای بی نام درود:
   من نمیدانم شما در چه اندازه با این اسم آشنایی دارید و یا اینکه خود تان نیز عضو سابق ساما بوده اید یا خیر؟

   ولی یک تعداد از سامایی ها سایت را بنام ادامه دهندگان ساما راه اندازی نموده اند که توسط بچه سید اداره میگردد موسوی برومند همان بچه های سید هستند که من در عنوان نوشته ام اورده ام ، این افراد تاکید دارند که ادامه دهندگان ساما هستند و راه مجید کلکانی و رهبر را دنبال میکنند ، به نظر شما مجید و رهبر افشاگر بودند که بچه سید و تعدادی از سامایی ها راه شان را ادامه میدهند اگر چنین نبوده پس چرا باقی سامایی ها در مقابل بچه سید چیزی نمی نویسند؟

  • آقای فر همند . نوشته شما را سر ا پا خواندم البته ناراحت شدم ازینکه در لابلای نوشته خودت را طور غیر مستقیم انقلابی .مائوئیست . کمونیست و از جمله اعضای ساما معر فی داشته اید اما لحن نوشته و طرز بر خورد تان با طرف ادعای شما که همان آقای موسوی و برومند میباشد غیر منصفانه و کمی هم از چوکات عفت قلم دور بود . شما نباید مخالفین تانرا ( اگر سامائی هستید ) با آن کلمات یاد نمائید . من تمام نوشته های آقای موسوی را در باره سابقه این سازمان تا جای که نشر شده است خواندم در آن چیزی که مغایر اخلاق انقلابی باشد و یا جمله ای که شخصیت و یا عملکرد بزرگان و پیشروان و عناصر انقلابی این سازمان را زیر سوال ببرد نیافتم . اگر جناب شما اعتراضی بر آن نوشته دارید بهتر است روی همان نکات ضعیف افشا گری که نام آنرا ( خیانت ) گذاشته اید انگشت گذارید و انرا با رو شنی انقلابی تبارز دهید تا آنهای که قر بانی نظر یات و عملکرد های غیر اصولی این ساز مان گردیده اند بتواند با آگاهی واقعی از تاریخ سازمان که خود را به آن وابسته میدانستند آگاهی یافته و گام های آینده ای شان در ین راستا بر داشته شود . ور نه با نوشتن چند جمله ای توهینی نباید به سوی ترور شخصیتی اشخاص رفت . ما مردم زهر هر نوع توهین . تحقیر.خیانت و جنایت گروه های مخلف را چشیده ایم . امیدوارم با نوشتن دلایل مستند بر خورد نمایید نه ساده وپیش پا افتاده چندجمله نوشته و باعث پر یشانی افکار یک تعداد از هموطنان ما شوید .

 • chi bayad goft, hama jasosane do tarafa megoyand ke ma dostori bodeem, khoda jan khodash medanad ke ki rast megoyad, magar azabe wejdan khayenene ba watan ra lahzaye ham reha namekonad

  ok

  rasti ba hamwatanane ke samaye tashreef darand peshnehad mekonam ke beyayeed wa sazmane khod ra alani besazeed wa alani mobareza koneed dar bayne 100 ha hezb wa sazman yaki dega ham jay ra tang namekonad, bas ast makhfi bazi ha , tayeen konenda esteqbale mardom ast har ke aab az dame shamsheer khorad noshash bad

  ok

 • نییروهای تسلیم طلب ساما که از تیغ شمشیر خلق و پرچم جان سالم بدر برده اند یک عمر را با پسوند مارکسیسزم ، لینینزم ، مائوییزم ، در خفا بسربرده بعد از حدود بیست سال ادامه دهندگان را، راه اندازی نموده از این طریق همان وظیفه قبلی خویش را دوباره احیا نموده اند که افشاگری است و از طریق بچه سید دست به افشاگری های خایینانانه میزنند ، اینکه در این جنایت چه تعداد شان دست یکی کرده اند مشخص نیست ، به یقین همه سامایی ها از این موضوع خوشحال اند و از این کار بچه سید حمایت میکنند.
  اگر چنین هدف را همه سامایی های تسلیم طلب دارند بدانند که این جنایت شما هیچ تغیری در فعالیت های نیروی انقلابی ایجاد نخواهد کرد ونیروهای چپ مترقی وابسته به شعله جاوید قبل از قبل منسجم تر گشته علیه همه اشغالگران و مزدوران شان به دفاع خواهد پرداخت.
  زنده باد حزب کمونیست (مائویست ) افغانستان
  ننگ نفرین باد بر همه سامایی های افشاگر و خایین

  • احمد
   تبر آقایان موسوی واحمد برومند درست در درز اصابت کرده است که ار یک طرف فغان تسلیم طلبان سامائی واز طرف دیگر فغان حزب چنگیز (شعله جاوید) را بلند کرده است.
   درد وسوزش تسلیم طلبان وچنگیزیان انقدر زیاد است که کلان ترین انتقاد شان نام آقای موسوی که پیشوند سید دارد میباشد زیرا چیزی یرای گفتن ندارند. اگر موسوی بچه سید نمی بود نوشته هایش هم انقدر جدی نبود کسی که خود را مائویست میشمارد خجالت آور است که موضع طبقاتی افراد را فراموش کند وبالای نام ونشان افراد صحبت کند من تاامروز وتامرگ هم نمی خواهم بدانم که مائوتسه دون چه معنی در زبان چینی دارد آیا وی هم بچه سید است ویا بچه عام برای من موضع طبقاتی مائوتسه دون مهم است.
   فعلاً موسوی از جمله معدود افرادی است که موضع شدیداً ضد امریکائی دارد واین موضعگیری وی است که برایش اتوریته لازم را داده است و میدهد .از همان فردای تجاوز امریکا به افغانستان که هنوز رهبران «مائویست» تان وتسلیم طلبان به عوض امپریالیزم لغت جامعه جهانی را اختراع کردند موسوی قاطعانه آنرا تجاوز گفت . زمان درستی موضعگیری وی را ثابت ساخت.
   هنوز تسلیم طلبان وحزب نسل نو هزاره یعنی حزب چنگیزیان مائویست دل به اوباما بسته بودند تا انجو های شان برقرار باشد موسوی نوشت وچه جانانه نوشت که او با مانیست و او برضد ما وبقیه خلق های جهان است .
   کسی با این موضعگیری دشمنان متعدد دارد وچه باک راه مبارزه راه هموار نیست ودر هر قدم دشمنان انقلابیون کمین کرده است وبا نوشته های مبتذل خود می خواهند سد راه کاروان گردند واز طرف دیگر دل اربابان امپریالیست خود را به دست آورند تا اگر به تعداد انجو های شان انجوی افزوده گردد بگذار سگان پارس کنند کاروان به راه خود ادامه خواهد داد.

  • طالب ها هم سگ های ولگرد امریکایی میباشند که برعلیه امریکا مقاله و نوشته در وبسایت شان صادر میکنند و امریکایی ها را اشغالگر خطاب میکنند همینطور رژیم جمهوری اسلامی و باقی مانده های خلق و پرچم ،
   بنآ چه تفاوتی میان موسوی و یک سگ طالب وجود دارد ،
   این شخص که خویش را ادامه دهندگان ساما معرفی میکند بعد از دودهه تسلیم طلبی و خیانت حالا توبه کرده ، آمده ادامه دهندگان ساما شده ،
   جالب تر از همه اینکه هیچ تفاوتی میان تو احمد و سگ ولگر امریکایی که طالب باشد وجود ندارد زیرا هر کسی در لینک بچه سید قید باشد او هم مثل وی یک خایین و مزدور امپریالیزم محسوب میگردد ، ثانیآ در قدم اول بچه سید تبر را در درز ادامه دهندگان دخول کرده اگر نوشته هایش و چتیات گویی های اش را مطالعه کنید متاسفانه در درز رهبران خویش عمیق تر داخل کرده است.
   از اینکه بچه سید فقط شعار ضد امریکایی را سر داد فکر میکنی ان یک انقلابی است ، یک انقلابی حقیقی در شرایط کنونی در داخل افغانستان رفته به سرباز گیری و وبرای آگاهی جوانان کار میکند نه اینکه سوسیال خورده چتیات بنویسد ، حزب کمونیست مردانه وار در طول چند دهه مبارزه کرده و نتایج مثبتی هم بدست آورده ، حال شما سامایی های مزدور و خاین که کاری از دست تان ساخته نیست ، سوسیال خورده دست به خیانت و افشاگری میزنید،
   ننگ نفرین تان باد ،
   زنده باد حزب کمونیست (مایویست) افغانستان

  • احمد
   آقای ی ح ب
   من درست تشخیص کردم وبا نوشته شما کاملاً روشن شد که تبر در درز جمعه خان وبقیه اراکین مائویست های انجو باز فرو رفته است

 • سوالی که برایم خلق می شود این است که چرا دوستان شورش، حزب کمونیست مائویست و سایر دوستان دیگر تا اکنون در مورد موسوی چیزی برای گفتن نداشتند، اما پس از آنکه موسوی سایت افغانستان آزاد را راه اندازی نمود که عمدتن با شعار مرگ بر اشغالگران کار می کند و زمینه را برای ده ها قلمزنی که ضد اشغال هستند و استقلال کشور را می خواهند فراهم ساخت، یکباره این دوستان قلم گرفتند و بر علیه او به نویسندگی شروع کردند.
  آیا این دوستان از اینکه سامایی ها دوباره می خواهند خود را منسجم بسازند و علیه اشغال برزمند، خوشنود نیستند. شاید ادامه دهندگان ده ها مشکل و اشتباه در کار شان داشته باشند - از جمله برخورد انتقادی به گذشته شان- ولی به نظر من اینکه در مقابل اشغال موضع روشن دارند، بهتر است.
  چرا باید آنقدر عصبانی و خشمگین باشیم که دوستان سامایی دوباره به کار شان آغاز کرده اند؟

 • تاسو ولی بل څوک په افشاګرۍ متهموی. کله چې تاسو لیکي چې موسوی یا برومند یا سید مشرف او حتی په شورش سایت کی مو د شیر آهنګر نوم او د هغه روابط د موسوی سره لیکلی دی. نو په کوم حق بل ته وایی چی دوی خاین افشاګران دی.
  تاسو خپل عمل ته څه وایی. آیا تاسو هم خاین افشاګران یی

 • من درست درک نکردم که تو از اندیشه ی مجید و هبر دفاع میکنی و یا که اندیشه او را رد میکنی در جای از مقاله مجید را یک شخص انقلابی ذکر کرده یی و در جای هم گفته یی که متسفم که مجید و هبر این گونه اشخاص را در ساما راه داده ولی من همین قدر درک کردم که شما یک شخص استفاده جو و شخص مغرور هستید چون هم خود را انقلابی معرفی کردید و هم انقلابی ها را دشنام دادید.
  به گفته شما مجید و هبر اشتباه کرده است چون مثل شما و فالگیر را انقلابی نامیده و شما را در این سازمان جاه داده است

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس