صفحه نخست > دیدگاه > نگاهی به صدور تذکره های جدید در افغانستان

نگاهی به صدور تذکره های جدید در افغانستان

شیرمحمد حیدری
چهار شنبه 11 آپریل 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در نگاه کوتاه مدت وحال وروز فعلی و وضعیت حکومت حاضر که براثر حضور ودخالت نیرو های خارجی به رهبری آمریکا که یک مقدار فضای سیاسی،اجتماعی،مذهبی وقومی ونژادی آزاد ودموکراسی حتی المقدور برقرارشده است، برای هزاره ها بهترین فرصت خواهد بود، که حتی برای مدت کم هم که شده هویت واقعی خودرا بدست آورده وبه آن افتخار کنند.

اشاره:

هروقت نام شناسنامه (تذکره)را می شنوم ویا درجای میخوانم، بعضی از جاهای بدنم تاول میزند وزمانیکه پی جوی قضیه میشوم درمی یابم که این یک عکس العمل روحی وروانی است که براثر سالهای که درعالم هجرت وغربت، در بدر به دنبال این ورقه هویتی بودم وبر اثر نداشتن آن روزی چند بار با دیدن پلیس خونم خشک وقلبم از تپش زیاد درحال خارج شدن از دهانم بوده واین وضعیت سالها طول کشیده ونرمک نرمک تبدیل به یک آلرژی ویا همان حساسیت دیداری وشنیداری شده است. به همین علت هرقت نام شناسنامه را میشنوم ویا میخوانم، این وضعیت تازه شده وباعث تاول زدن در بعضی از قسمت های بدنم میشود.

واکنش مردم افغانستان که هویت غیر پشتون دارند چیزی شبیه همین آلرژی من میباشد وتمام واکنش ها به علت عکس العمل های روحی روانی ایجاد شده است وچند روز دیگر وزمانیکه صبحی از خواب بیدار بشویم همه شفا یاقته وصحتمند شده اند.

... واما صدور تذکره های الکترونیکی در افغانستان.

در فضای مجازی دونوع انتقاد ویا اعتراض نسبت به صدور تذکره جدید وجود دارد.

1- نوشته روی تذکره

2- بحث هویت قومی ونژادی

درباره ای اینکه چرا نوشته روی برگه به زبان پشتو وانگلیسی درج شده وفارسی ندارد، این حقیر وارد بحث نمیشوم. اما در باره اینکه چرا در این تذکره ها تمام اقوام اعم از تاجیک، هزاره، ازبیک وغیره... ملیت افغان داشته باشند، نظراتم را بیان میکنم.

دوستان زحمت کشیده ومطالبی را تحریر ونشر کرده اند که نوشته ها کلی بوده وکمتر به جزئیات توجه شده است.

نگارنده به عنوان یک هزاره میخواهم یک نگاه کاملا" هزارگی به موضوع داشته باشم. البته این به این معنی نیست که تمام هزاره ها این گونه فکر میکنند بلکه این نوشته نقطه نطرات این حقیر میباشد وبس.

از دو زاویه میشود به قضایا نگاه کرد.

1- نگاه کوتا مدت؛ قومی ونژادی

1- نگاه دراز مدت؛ ملی وفراقومی

نگاه کوتا مدت؛ قومی ونژادی

اکثر هزاره ها، معترض صدور تذکره های جدید با هویت"افغان" بوده واین موضوع رادر مطالب وتحلیل های شان به صراحت ذکر کرده اند.

بهترین دلیلی که میتوان برای این اعتراض ها یافت این است که آنها میگویند؛ هویت ما در چهره ما نهفته است. زمانیکه یک هزاره از یک کیلومتری هویت ومذهبش مشخص میشود دیگر چه نیازی هست که در شناسنامه اش افغان درج بشود. یک هزاره از زمان تولد تا مرگ در هرجای از افغانستان که پا بگذارد یک هزاره هست به دلیل هویت،چهره، ونژاد هزارگی، قرنها است که مورد و ظلم وتبعیض نژادی قرار گرفته ومیگیرند.

در نگاه کوتاه مدت وحال وروز فعلی و وضعیت حکومت حاضر که براثر حضور ودخالت نیرو های خارجی به رهبری آمریکا که یک مقدار فضای سیاسی،اجتماعی،مذهبی وقومی ونژادی آزاد ودموکراسی حتی المقدور برقرارشده است، برای هزاره ها بهترین فرصت خواهد بود، که حتی برای مدت کم هم که شده هویت واقعی خودرا بدست آورده وبه آن افتخار کنند.

در چنین وضعیتی تکلیف هزاره ها مشخص است. آنها دوست دارند بعد از سالها تحمل رنج ومشقت فراوان وتبعیض نژادی، هم اکنون با اخذ تذکره جدید ودیدن هویت هزارگی واینکه در شناسنامه های شان هویت آنها غیر افغان درج شده است خوشنود شده و مناسبت این پیروزی بزرگ جلسات وکنفرانس ها ی برگزار کنند ومقالات زیادی تحریر ونشر کنند. وصد البته تا مدت از اینکه در تذکره آنها دیگر هویتشان افغان نیست، کمی از درد ورنجشان کاسته شده وباعث التیام درد های کهنه وقدیمی شان بشود.
نگاه دراز مدت؛ ملی وفراقومی

واقعیت این است که هزاره ها یکی از اقوام ونژادی هست که درکنار سایر نژاد های دیگر در افغانستان زندگی میکنند که به غیر از مذهب ونژاد از لحاظ ظاهری تفاوت چندانی با پشتونها ندارند ودر اکثر موافع به سادگی از خطرات احتمالی که منشاء قومی ونژادی داشته جان سالم به در برده اند.

متاسفانه اکثر ما انسانها حافظه ای ضعیفی داریم وخیلی زود واقعیت تاریخی را فراموش میکنیم.

من مطمئین هستم تمام کسانیکه اصراردارند هویت نژادی افراد در تذکره های جدید ذکر بشود یا از گذشته چیزی نمیدانند ویا برای آینده خیلی بیش از حد خوش بین هستند وبا این حکومت نیم بند واین دموکراسی کشکی، فکر میکنند افغانستان تبدیل به کشور آزاد ودارای حکومت ومردمان متمدنی شده است. این درحالی است که روزی نیست که از تبعیض دولتی نسبت به دیگر اقوام مطالبی در رسانه ها نبینیم وروزی نیست که صدای انفجار وانتحار به گوش نرسد وخانواده در گوشه وکنار افغانستان عزادار نشوند وعنقریب برادران ناراضی در بدنه دولت رخنه کرده زمام امور کشور را بدست بگیرند.

دراینجا لازم است فلاش بکی بزنیم به عقب تا مساله کاملا" روشن بشود.

طی حکومت داری دوران ظاهر شاه که خبری از حزب وحزب گرایی نبود، تنها ملاک افراد در افغانستان هویت نژادی آنها بود. در آن زمان به مدد شناسنامه های که هویت قومی ومذهبی در آنها درج نشده بود، تعداد از افراد از سایر نژاد ها با فراگیری زبان پشتو، از فیلتر حکومتی عبور کرده و وارد دستگاه حکومت شده بودند. این وضعیت بعد از کودتای داود خان وفرار ظاهر شاه، به علت حزب گرایی کمی نرمال تر شد ودر دستگاه به اصطلاح دولتی تابعد از سقوط کونیست ها ادامه داشت ولی بعد از سرنگونی دولت داکتر نجیب وروی کار آمدن طالبان، متاسفانه مساله قوم ونژاد به یک بحران ملی تبدیل شد وبسیاری از افراد بی گناه تنها به دلیل نژاد غیر پشتون به مجازات مرگ محکوم شدند.

در زمان حکومت طالبان به غیر از نژاد هزاره وازبیک، سایر اقوام به علت تشابه ظاهری ازسوی طالبان فشار های کمتری متقبل شدند. به عنوان مثال شیعان هرات که در تقیه شهره خاص وعام هستند، در زمان حکومت طالبان به علت اینکه مذهب ونژاد آنهادر شناسنامه های شان درج نشده بود کمترین فشارها را تحمل کردند وکمتر اسیب دیدند.

نتیجه:

حال فرض کنیم دولت افغانستان به انتقاد ها واعتراض ها پاسخ مثبت داده و هویت هر قوم ونژاد را همراه با دین ومذهب شان در تذکره های شان درج کند آنوقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا تبعیض نژادی از بین خواهد رفت؟ آِیا به محض اینکه در تذکره ها هویت افراد درج بشود تمام مشکلات قومی ونژادی حل خوادهد شد؟ آیا انسان های متعصب ونژاد پرست بیکار خواهند نشست؟ متاسفانه پاسخ تمام سئوالها منفی میباشد.

به باور نگارنده وبه گواهی تاریخ گذشته افغانستان و بررسی وضعیت فعلی افغانستان، اگر هویت تمام مردم افغانستان یکی باشد بهتر ومفید تر خواهد بود. تنها در این صورت است که ضریب خطرات نژاد پرستی کاهش می یابد.

در اینجا به یک تراژدی نه چندادور اشاره میکنم تا ذهن های خفته بیدار شوند.

نقل است که؛ در درگیری داخلی بین اقوام در کابل، در ایست بازرسی های شبیه نظامیان بین شهری، یک عده فقط به چهره ها نگاه میکردند وهرچه که چشم بادامی بود باید حمد وسوره برای خودش میخواند زیرا او یک هزاره بود وباید از بین میرفت. در طرف مقابل کار کمی سخت تر بود وتشخیص یک پشتو زبان "اوغان" از سایر اقوام کمی مشکل بود. برای همین در ایست بازرسی، یک عدد قروت را به یک شخص نشان میدادند واز او سوال میکرد: این چیست؟ اگر جواب همان قروت بود که شخص آزاد بود ولی اگرجواب کروت بود کار آن شخص تمام بود زیرا تلفظ "کروت" یعنی اینکه این شخص پشتو زبان است وباید بمیرد.

اما با درج هویت در شناسنامه افراد برای کشتن نیازی به نگاه کردن به چهره ها و نشان دادن کروت نخواهد بود.

به هرحال من فکر میکنم اگر هویت ملی یکی باشد به مرور زمان همدلی ایجاد میشود، رفته رفته تعصب کمتر میشود، مردم نسبت به همدیگر مهربانتر میشود، در زمان مراجعه به ادارات مشکلات کمتر پیش می آید، در زمان تحصیلات عالیه وامتیاز های ادامه تحصیل و تقسیم بورسیه ها کمتر حقی ازکسی ضایع میشود، در امور کشوری ولشکری ونیروهای مسلح مساوات برقرار میشود، در زمان استخدام وگزینش برای پست های دولتی، اجرای تعصب ونژاد پرستی مهندسی شده واز قبل برنامه ریزی شده کاهش می یابد و... در نهایت همانقدر که درج اسم "افغان" به عنوان هویت مردم افغانستان به نفع پشتونها هست به همان اندازه به ضرر شان خواهد بود.

شیرمحمد حیدری

آنلاین :

دلنوشته های غربت

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • با خر ما هیچکار نمیتوانیم منتظر باید ماند تا روزش برسد هر وقت قدرت تغیر کرد باز تذگره نو صادر خواهند شد واین لفظ قران نیست که تغیر نکند کرزی یک مراتبه تغیر داده ما ده مراتبه تغیر میدهیم.

  • بوله جان حیدری .

   تشویش اینده را بخود راه ندهید گویا باز خانه جنگی شروع و با دیدن تذکره که ذکر ملیت ومذهب شده است شاید فرد تهدید به مرگ گردد!!

   باید در کنده قوم ,مذهب , جنس وطیفه ذکر شود در سند دست داشته و قابل انتقال روزمره همان اسم ولد ولدیت سن کافیست نه ذکر زبان وظیفه و مذهب و ملیت ... اگر مردم بدان راضی باشد چه بهتر باید ذکر شود تا فردا کسانی مثل رهروان بابه مزاری بینی بلند ها را متهم به تقیه نکند چونکه همین حالا هراتی ها را متهم کرده یی این به نفع اقلیت هاست تا تثبیت گردد که چقدر اهل هنود و سینگ عرب کجور .... از سوی هم از ارقام دیگران کاسه و به اقلیت مذهبی افزوده میشود .

   اگر کسی از هراتی ببپرسید ایا هزاره هستی در حالیکه ان هراتی بیچاره هزاره نیست پس چرا بگوید بلی من هزاره هستم اخر حقیقت را باید بگوید که من هزاره نیستم تاجک فارس بیاتن قزلباش عرب ... ام اگر مذهب اش را پرسید انوقت باید بگوید مذهبم این است ..

 • اقای شیرمحمد تو که نام خدا روشن فکر هستی . یکدفعه خوب غور کن کلمه ملیت را با ملت در نظر بگیر . ملیت یعنی قوم معنی میشود/ مثلا ملیت هزاره و ملیت تاجیک و.../ اما ملت به همه اطباع کشور اطلاق میوشد . مثلا ملت افغان و هم ملت ایران که شامل همه میشود . فعلا روی کارت نوشته است / ملیت / نه ملت / سوال من از شما این است که توخودت از ملیت یعنی قوم پشتون هستی یا ملیت و قوم هزاره ؟ ملت جدا از ملیت است .

  • سلام اسد عزیز؛
   دوست من نمیدانم دقیقآ منظور شما چیست؟ ولی این را میدانم که در افغانستان، ملت وملیت از همدیگر جداشدنی نیست. بنده در قسمت از مطلب عرض کرده ام که "هزاره ها از یک کیلومتری هم ملیت وملت" اش مشخص است.
   اما این باعث نمیشود که ما خودرا تافته جدا بافته از دیگر هموطنان مان بدانیم.
   ضمنا" تا جای که بنده متوجه شدم شما واژه ای (ملیت وملت) جا به جا معنی کرده اید.
   تا کنون در جهان کشور هفتادو ملیت وجود نداشته ولی هفتادو ملت چرا.
   زند ه باشید وموفق

 • من سخنان آقای شیرمحمد حیدری را تائید میکنم و سه پیشنهاد دیگری را جهت رفع مشکل نیز به آن اضافه میکنم:
  اول. به عوض کلمه ملت یا ملیت باید کلمه تابعیت جاگزین شود،
  و به عوض کلمه افغان، کلمه افغانستان نوشته شود. یعنی
  تابعیت: افغانستان
  2. برای آنهایکه مقابل نام افغانستان نیز حساسیت دارند، پیشنهاد میکنم که در یک نظرسنجی عمومی میتوان نام های قدیمی افغانستان ( یا نام بکلی جدید) را نیز در معرض انتخاب مردم قرار داد.
  بعد تابعیت: همان نام جدید.
  3. متن تذکره و پاسپورت باید به سه زبان نوشته شود. فارسی، پشتو و انگلیسی.
  بطور مثال، دولت هالند تمام اسنادی را که در خارج از هالند نیز استفاده میشود، به سه زبان و بعضاّ با چهار زبان (هالندی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی) مینویسد، تا سهولتی برای شهروندان خود در خارج از هالند مهیاء کرده باشد.
  آلمان در صفحه اول پاسپورت اتباع خود کلمات ( پاسپورت، اتحادیه اروپا، جمهوری آلمان) را با 12 زبان اروپائی نوشته است و دیگر معلومات راجع به هویت فردی را به سه زبان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی ثبت پاسپورت میکند.
  اینطور است عمل دولت های دلسوز با شهروندانش و اینطور است عمل شهروندان معقول با دولت شان.

  اینکه در تذکره های جدید هویت فردی شخص فقط به زبان پشتو نوشته است، این خود دسیسه ای خیلی ماهرانه ایست، از جانب دشمنان صلح و دامن زدن به خصومت های قومی . در ظاهر امر دل پشتون ها را خوش ساخته اند، اما در واقعیت تنفر و خصومت اقوام غیر پشتون را علیه آنها تحریک مینمایند.

 • به آقای محترم رهجو،
  پیشنهاد خوبیست برای حل مشکلات.
  امید که کاپی آنرا به وزارت داخله و دیگر وزارت های مربوطه فرستاده باشید.

 • مرگ و نفرین بر جواسیس و غلامان پنجابی و آخوند

  مرگ بر پاکستان

  افغان کلمۀ مقدسی است که از زبان اوستایی گرفته شده و هیچ ربط با زبان پشتو ندارد ولی این غلامان میخواهند که ما یکبار بر سر نام افغانستان و یکبار به خاطر چند کلمه و حالا بر سیر همین کلمۀ مقدس که باید هر تبعه کشور ما به آن افتخار کند جنگ و خونریزی براه اندازیم

  در حالیکه امروز تمام مؤرخین وارد به تاریخ وطن ما معتقد اند که نام ” افغان” از کلمه ای آوستايی “اپگان” گرفته شده که به ” اوغان” و بعدا” در پرتو عربی سازی کلمات به ” افغان” تغیر کرده است. به بیان روشن تر مؤخذ کلمه ای افغان در زبان پشتو نبوده و این کلمه از زبان آوستا اقتباس شده است. لذا محدود ساختن آن به قبايل پشتون نیزمؤجه نمی باشد. از نظر نگارنده عوضی گرفتن کلمات “پشتون” و” افغان”، از نظرادبی صرفا” یک ” غلط معروف” است که باید تصحیح شده و مطابق اصول زبان شناسی در همآهنگی با مبدأ آن مورد استعمال قرار گیرد. باید تذکر داد که هم در میان پشتونها و هم درمیان سایر اقوام افغانستان، تنگ نظرهای وجود دارند که قصدا “و عمدا” نامهای «افغان» و «پشتون» را مرادف و مساوی با هم استعمال مینمایند. تا با ایجاد این سوء تفاهم متوسل به قوم ستیزی شده و از زیر لوای وحدت ملی بگریزند.
  " «اسون ها»، «اسوه گانه» و «افگانا»، "اوغانا ، ، افغانا ، اپگان و افغان که معنی «سوارکاران» را میدهد و نام باستانی مردمان این خطه بوده که در ریگوید ذکر شده است. این نام ربطی با پشتون ندارد. قرار تحقیقات پشتون ها در ریگوید بنام «پکتها» ذکر شده اند که بصورت بسیار واضح و روشن نشان میدهد که جدا از «اسوه گانه» یا «افغان» ها میباشند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس