صفحه نخست > دیدگاه > دموکراسی و ولنتاین دوسنت زیبا وستایش انگیز روم باستان

دموکراسی و ولنتاین دوسنت زیبا وستایش انگیز روم باستان

تو با عشقت علیه عمامه پوشان شیاد برخیز!
جعفر رضایی
شنبه 14 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

فردا یک میلیارد کارت سرخ ولنتاین پشت خانهء عشق ورزان زمین می رسد وشهروندان "عشق پیشه" شهرهای مدرن جهان با کارت و گل و چاکلیت روزخوش عشق ورزی را آغاز می نمایند. چهاردهم فبروری روزجهانی عشق ورزی است وپیشینه تاریخی آمیخته با افسانه ای آن به ولنتاین، قدیس شهید مسیحی میرسد...بی تردید نشر مقاله ای، مانند "دموکراسی و ولنتاین دوسنت زیبا و ستایش انگیز روم باستان" واکنشهای مخالف و موافق زیادی را درپی دارد. اما در میان مخالفان آنچه مایه تعجب است، نگرش و نقد تند کسانی استکه ارزشهای مدرن و لیبرال را چیزی بیگانه و کاملا نا افغانی قلمداد می کنند. درحالیکه اندکی آگاهی و آشنایی با گذشته شهر نشینی افغانستان نشان می دهد که لیبرالیزم سالیان درازی را در این مرز و بوم زیسته است و شیوه ای پسندیده ای زندگی برای طبقه متوسط و شهر نشین افغانستان بوده است. تصرف شهرهای افغانستان توسط مجاهدین، که اغلب مردان غیرشهری و سخت بیگانه با ارزشهای شهر بودند، ضربه شدید و کمرشکنی بود بر پیکر باورهای لیبرال در افغانستان...

دموکراسی و ولنتاین دوسنت زیبا وستایش انگیز روم باستان

تو با عشقت علیه عمامه پوشان شیاد برخیز!

تذکر: بی تردید نشر مقاله ای، مانند "دموکراسی و ولنتاین دوسنت زیبا و ستایش انگیز روم باستان" واکنشهای مخالف و موافق زیادی را درپی دارد. اما در میان مخالفان آنچه مایه تعجب است، نگرش و نقد تند کسانی استکه ارزشهای مدرن و لیبرال را چیزی بیگانه و کاملا نا افغانی قلمداد می کنند. درحالیکه اندکی آگاهی و آشنایی با گذشته شهر نشینی افغانستان نشان می دهد که لیبرالیزم سالیان درازی را در این مرز و بوم زیسته است و شیوه ای پسندیده ای زندگی برای طبقه متوسط و شهر نشین افغانستان بوده است. تصرف شهرهای افغانستان توسط مجاهدین، که اغلب مردان غیرشهری و سخت بیگانه با ارزشهای شهر بودند، ضربه شدید و کمرشکنی بود بر پیکر باورهای لیبرال در افغانستان. زیرا بخش عظیمی از شهرنشینان افغانستان روانه غربت و هجرت شدند و شهرهای افغانستان در آغوش تفکرات تند مذهبی روستا زادگانِ نا آشنا با ارزشهای شهر روند قهقرایی را به پیمایش گرفت. امروزه اکثر نویسندگان که گذشته ای حزبی و تعلق فکری به احزاب جهادی دارند وسالهای عمرشان را در سایه حکومت ملا سالار ایران و یا حشر و نشر با احزاب بنیاد گرای پاکستان سپری نموده اند، هر حرکت مدرن و لیبرال را نوعی بدعت و افراط قلمداد می کنند. ولاکن گذشته شهرنشینی افغانستان سند معتبر و تجربه ارزشمندی است که نشان می دهد زندگی با ارزشهای مدرن و کاهش حضور مذهب در زندگی بهیچوجه سبکسری و افراط نیست. شگوفایی ادبیات، موسیقی و هنر افغانستان تا حد زیادی مرهون لیبرالیزم مسلط دهه های میانه ای قرن بیستم در آن سرزمین است. قلم بدستان که سالهای متمادیی را در فضای اختناق آمیز حکومت ملا سالار ایران زیسته اند یا رویای قم را در سردارند، و یا ،در مدرن ترین فرض، تصویری از یک جامعه و حکومتی به سبک و روش ملای نسبتا معتدل ایرانی، محمد خاتمی. برادران فکری نویسندگان الهام گرفته از ایران نیز، که بیشتر در وزارت اطلاعات و فرهنگ تمرکزدارند و بخشی دیگری از آنان در پیام مجاهد می نویسند، به چیزی فراتر از یک پیشاور اسلامی برای شهرهای افغانستان نمی توانند بیندیشند. اما لیبرالیزم تفکر آزاد و بازتر از آن است که بتوان آنرا در سیما کسانی مثل محمد خاتمی دید ویا از زبان نسل دوم اخوان آنرا شنید. و آدم لیبرال آدم سبک، متظاهر و بیغیرت که مذهبی ها تصور می کنند نیست. آدم لیبرال زن و یا مرد با شهامت استکه با ترسهایش وادع نموده است و دیگر هیچ نسخه ای از کتب باستانی نمی تواند شبح و کابوس برای او باشد. آدم لیبرال اهل خوانش و دانش است ونسبت به جهان، سرزمین و مردمش نظر و حساسیت دارد. آدم لیبرال زندگی آرام و عمیقی را تجربه می نماید که ریشه در عقل، قانون، وجدان، فرهنگ و مدنیت دارد. آدم لیبرال دل به عشق ورزی و سرمستی دارد ولی فکر صحتمندی و خردورزی نیز همیشه با اوست.

فردا یک میلیارد کارت سرخ ولنتاین پشت خانهء عشق ورزان زمین می رسد وشهروندان "عشق پیشه" شهرهای مدرن جهان با کارت و گل و چاکلیت روزخوش عشق ورزی را آغاز می نمایند. چهاردهم فبروری روزجهانی عشق ورزی است وپیشینه تاریخی آمیخته با افسانه ای آن به ولنتاین، قدیس شهید مسیحی میرسد. گفته میشود که "کلودیوس دوم" امپراتور روم باستان با این استدلال که سربازان مجرد بهتر می جنگند ازدواج سربازان مجرد وجوان را ممنوع اعلام می نماید. ولنتاین تصمیم امپراتور را نا عادلانه می داند و با برگزاری مخفیانه مراسم ازدواج سربازان به مخالفت با امپراتور برمی خیزد. پس از مدتی راز ولنتاین افشا میشود و امپراتور او را اعدام می نماید. سالها بعد کلیسا و مردم سالروز اعدام ولنتاین را تجلیل و اورا منحیث فدایی عشق گرامی میدارند. در کنار پیشنه ای افسانوی ولنتاین، در اروپای مرکزی باوری وجود دارد که در چهاردهم فبروری پرندگان به معاشقه و ازدواج می پردازند و گل و گیاه و سبزه سر از خاک بیرون میکنند. دردنیا معاصر وجه مذهبی گرامی داشت روز ولنتاین تا آن حدی کمرنگ شده است که پیروان ادیان مختلف بی اعتنا به گذشته مسیحی آن، "روز ولنتاین" را فرصتی برای تجلیل عشق می دانند و آنرا گرامی میدارند. درامریکای شمالی اغلب مکاتب ابتدایی از شاگردان می خواهند تا در روز ولنتاین به همدیگر کارت و هدیه تقدیم نمایند که در این مورد بیشتر جنبه محبت غیر رمانتیک ولنتاین مورد نظر است. در سراسر کارت فروشی های امریکای شمالی، همزمان با آمد آمد ولنتاین، قفسه ها پر از کارتهای سرخ رنگی میشود که در آن جمله های مطنطن و عاشقانه روز ولنتاین را به دوست پسر، دوست دختر، همسر، شوهر، پدر، مادر، فرزند و یا دوستی تبریک می گویند. موارد بالا نشان می دهد که روز ولنتاین در جوامع مغرب زمین تنها مختص و مربوط به زوجهای جوان نمی شود وبلکه تمام نسلهای جامعه به تجلیل از آن پرداخته و محبت را گرامی می دارند.
علی رغم گستره فراخ اجتماعی ولنتاین، این روز همچنان بیشترین جوش و خروش را در میان جوانان حفظ نموده و آمار "انجمن جهانی کارت تبریک" ضمن اعلام اینکه، ولنتاین پس از کریسمس بزرگترین مناسبت شاد جهان است که مردم با خرید و ارسال یک میلیارد کارت آنرا تجلیل می نمایند، می گوید: هشتاد و پنج درصد تمام هدایا وکارتها را زنان خریداری می نمایند. با وجود آنکه گرامیداشت روز ولنتاین ریشه غربی دارد اما حضور انبوه مهاجران افغانی در کشورهای مغرب زمین و گسترش سریع وسایل ارتباط جمعی آوازه ای ولنتاین را تا پشت دریچه قلبهای جوانان کابلی وهراتی وبامیانی نغمه سرایی نموده است و صدای گرم" عشق ورزی" آخرین حجره قلب عاشق افغانی را فتح نموده است. بلاشک، امروز دختران جوان کابلی که در شهر های غرب زندگی می نمایند هفته ها پیش آمد آمد ولنتاین را لحظه شماری می نمایند و در صبحدم ولنتاین بی صبرانه در انتظار دریافت گل وکارت و هدیه از جانب همسران شان هستند. برخلاف استقبال خانواده های شهری و روشن از "روز جهانی عشق ورزی" و یا ولنتاین، تردید وجود ندارد که خانواده های سنتی وعظ روحانیان بنیادگرا را نشیده باشند و به تمسخر و انکار ولنتاین نپردازند. درهمسایگی افغانستان، استقبال پرشور جوانان ایرانی از ولنتاین سبب شده است تا برخی از روحانیون محافظه کار ایران سخن از آمیختن روز ولنتاین با سنتهای اسلامی بر زبان آرند. محمدرضا زایری و جمعی دیگری از روحانیون محافظه کار طرحی را پیشنهاد نموده اند تا روز ازدواج امام علی با همسرش فاطمه "روز عشق ورزی" اعلام شود. ولی برخلاف این طرح محمد علی ابطحی_ روحانی اصلاح طلب و معاون ریس جمهور پیشین ایران بومی نمودن ولنتاین را امکان پذیر ندانسته می نویسد،" بومی کردن این مناسبت جهانی هم امکان پذیر نیست. زیرا که دنیا ارتباطات همه را به یکدیگر رسانده است و مرزهارا برداشته و نسبت به حرفهای مشترک همه یک احساس دارند." بهرترتیب، کسانیکه به دلایل مذهبی به مخالفت ولنتاین برخواسته اند شاید از این موضوع بی خبرباشند که درجهان دین محور دیروز امت های پیشین تا آنجا امور زندگی شانرا با دین مفهوم می بخشیدند که حتا بازی های المپیک نیز دلایل مذهبی داشت. در روم باستان کسانی که در مسابقات المپیک شرکت می نمودند، قبل از آغاز بازی ها، طی مراسمی ویژه ای سوگند مذهبی یاد می نموند که مدت زمانی خاصی را به تمرین پرداخته اند. در روم باستان کسی که اندام ورزیده تر و زیبا داشت به زوس،" پادشاه خدایان" نزدیک تر احساس می شد. زیرا زوس در هیبت یک مرد ورزیده و خوش اندام مجسم گردیده بود. شاید امروز کمتر کسی پیدا شود که مخالف اشتراک ورزشکاران افغانی و یا ایرانی در مسابقات المپیک باشد. اگر پیشینه ای مذهبی المپیک سبب مخالفت با آن نمی شود، چرا ریشه مذهبی و لنتاین مخالفت روحانیون سنتی را برمی انگیزد؟ واقعیت آنستکه ولنتاین مثل دموکراسی، مثل المپیک، سنت زیبا و ستایش انگیزی از روم باستان است که اکتساب و پذیرش آن کمکی به التیام فرهنگ مجروح عشق ورزی افغانستان است ومددی به استغنای آن. روزجهانی عشق ورزی فرصتی است تا دختران معصوم وساده دل قندهاری و بامیانی از شوهران شان " دوستت دارم" بشنوند، عبارتی که در میان صداهای واعظان برگشته از "دیوبندی" و "قم" گم شده است. "روزجهانی عشق ورزی" دمی است تا دل از محبت "اسطورهای کینه ورزی قوم" خالی نمود و آنرا پراز عشق، پر از محبت وپر از سپاسگزاری وستایش دختران بدخشان و غزنه نمود که با یک بامیان عشق و یک پامیر صبر خانه های گلین مارا پر از افسانه های صبوری و مهرورزی نموده اند. "روز جهانی عشق ورزی" روزگاریست تا نقبِ به سوی روشنایی زد و سر از چاه غم بیرون آورد و با ملت های شادمان جهان، که از سپیده دم زندگی تا آخرین روزهای وداع با این کره ای خاکی، با آزادی و سرمستی و عشق ورزی بسرمی برند، همنوا شد.

ولنتاین برتو مبارک

جعفررضایی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • من از روی کنجکاوی ده ها کتاب و مقاله در باره عشق خوانده ام.
  بر طبق یافته های جدید علم روانشناسی "عشق" یک نوع مرض روحی است که ریشه در ناکامی ها و نابسمانی های گذشته افراد دارد. برای همین است که فاصله عشق و نفرت به یک مو بند است.
  مگر نه آنکه می گویند اگر زجر نکشیده باشی نمی شوی و عاشق و معشوق آفریده شده اند که همدیگر را زجر دهند!
  البته حساب عشق های متعالی مانند عشق مادر به فرزند یا عشق افلاطونی جداست.

 • والنتاین روزی است که در آن جوانان غربی روزی را برای بزرگداشت عشق بر میگزینند و تحایف خویش را به معشوقه های خویش میدهند اما صد افسوس که امروز با هرج و مرج سیاسی در کشور ما حتی یک نوجوان 15 ساله به عوض اندیشیدن به چنین چیزهایی و زیبانگری به زندگی فقط در تلاش این هستند تا که از خود چهره ها و شخصیتهای سیاسی را بسازند و بودن هیچ نوع آگاهی و دانش از جنایات خدایان سیاست افغانستان به تقلید از یکی از آن جنگ سالاران میپردازند.
  به امید اینکه روزی جوانان وطن ما از اندیشه های مخرب سیاسی بیرون آیند و به زندگی و زیبا یی هایش بیندیشند.

 • ba salam ba hama, eenja dar gharb ba khatere ke tahrroke ba bazar bedehand roz haye mokhtalefe ra tajlel mekonand, wa beshtarena hadaf ham garm shodane bazare feroosh ast , wa jeleb ham een ast ke enja dar donyaye gharb hama motade khareed hastand wa har farde ya famele daste kam dar hafte 3 ta 4 bar khareed mekonad , magar aanja dar watanam az nazare man behtar ast ke awal farhange tawleed ejad shawad bad farhange khareed, chon jameaye masrafi bedone tawleed jameaye ast bemar wa wabasta, che khosh gofta bood aan aziz ke :chashm hara bayad shost , kaash chashem medashtam ta aan ra meshostam wa dobara hama deda hara ba dede degar mededam ok ya hooooooooooooooooooooooooo
  tareq

 • والنتین را هم ایرانی ها ترجمه کرده و نام آنرا گذاشته اند مهرروز، چون گالری را که یک کلمه لاتین و به تمام زبانهای دیگر مروج است نگارستان گفته اند.

  پس باید از کلتور ببخشید فرهنگ کبیر !! پارس تان استفاده کرده و بعد از این به عوض والنتاین مهرروز بگویید.

  • آقای بینام درود برشما. نظرات تان عدم معلومات تان از تاریخ خراسان زمین نشان می دهد. شما لطفا تاریخ را مطالعه کنید بعد نظر ارائه بدهید.
   نوشته ای کلتور: culture : این زبان مادرت است یا پدرت؟ به جای فرهنگ یک کلمهء غربی را اورده ای باز نقد می کنی که ....
   از نوشتن نامت هم می شرمی!

 • دوستان گرامی روز والنتین به همه عاشقان مبارک باد

  زمانی که یک مجاهد کودک بودم و کلاشیکوف ام از من کمی کوچک تر بود متوجه یک حادثه غیر مترقبه شدم. یکی از رهبران جهادی که نویسنده( توصیح المسایل جنگی و خود را بسازیم) بود ومن هم جزئ از سربازان اش بودم با یکی از شاگردان دختر اش در روز والینتین اظهار عشق نمود در ان سالها شاید که تفاوت عمر ان عاشقان 50 سال بوده باشد. در روز های اول کار ان عالم ربانی برایم گیج کننده بود, نمی فهمیدم که عشق مرز نمیشناسد بعد ها عبارت در دفتر خاطرات ایشان یافتم که نوشته بود ( مرگ یک قانون است و عشق یک حادثه بیا که جادثه ساز قانون شکن باشیم. عاشق زارت ایت الله ..... )البته حدث میزنم که ریشه عشق ان عالی جناب از بخش درسی کتاب توضیح المسائل امام خمینی از قسمت تکالیف واجبی زنان بوده باشد چرا که خودم ام زمانی که درس توضیح المسایل میدادم هم چو احساس عاشقانه برایم دست میداد,شاگردان دخترم را برای یک لحظه به چشم عاشقانه نگاه میکردم و باز به یاد شعر مولانا میافتادم که میفرمود .

  خوب رویان را چودیدی عاشق رویش مشو عشق او دردل بدارو عاشق نقاش باش

  از قضای روزگار آب ودانه ام برای چند سال به ایران حواله شدو من باید که قسمتم را در ایران میخوردم در روزهای اول بقول لات بچه های کابلی که گریس بند بودم و چیز های زیادی نمیفهمیدم و نمیدانستم که از کجا. شروع کنم چند روز حساب ستارگان را شمردم و فال گرفتم هیچ خوب نتیجه نمیداد گرچه به فال حافظ زیاد عقیده نداشتم ولی باز هم حافظ در وقت سقر گره گشای مشکل ام شد.
  هر بار که فال میزدم شعر های ذیل میامد.

  خورشید می زمشرق ساغر طلوع کرد . کربرگ عیش میطلبی ترک خواب کن
  مادر پیاله عکس رخ یاد دیده ایم . ای بیخبر زمشرب و شرب مدام ما
  پیاله برکفنم بند تا سحرگه حشر . بمی زدل ببرم هول روز رستاخیز

  ان روز یک روز افتابی بود و مردم خیلی به سرعت راه میرفتن تعدادی از ویترین دکان رنگ سرخ و یا به زبان ایرانی ها رنگ قرمز داشت مجسمه های کوچک و قلبهای بهم چسپیده و خیلی چیزهای دیگر را میشد دید من از صاحب یک فروشگاه پرسیدم که چرا خیلی چیز ها رنگ سرخ دارد در جواب گفت حاجی اقا این روزها روز والنتین هست و روز عاشقان اگر خواسته باشی که به کدام کسی هدیه بدهی این قلب کوچک لایق شما را ندارد.من هم که روز والنتین را شنیدم خدا راشکر کرده و ان قلب کوچک را گرفته در صدد حصول نعمت برامدم دم در حرم در یک گوشه کتاب هایم را باز کردم و قلب سرخ را نیز پهلوی بساط ام گذاشتم بعضی از عابرین در زیر لب یک چیزهای گفته از کنارم با بی اعتنائی میگذشتن و بعضی از دختر ها یک نگاه دزدانه و با لبخندی گرم چشمم را به دنبالش میکشاند. از خاطر که هنوز دو ساعت گذشته بود و هنوز کسی به من مراجعه نکرده نیت ام به حافظ و شعر هایش مردد میشد گاهی فکر میکردم شاید بهتر باشد که قلب کوچک را کنار بگذارم ولی به یاد عاشق پیر هم که شده دست بهش نزدم نزدیکی های ظهر بود که قمر در عقرب شد و عاشقان یکی پس از دیگری به سرم هجوم اوردن هرکدام داستانی دارد هرکدام عشقی, یکی مینالد یکی دنبال چاره یکی هم در صدد انتقام . با توجه به نیاز و مجبوری که داشتند همه را قول دادم که با تعویض من به مراد خواهند رسید و بالاخره همه راضی بسوی خانه اش روان کردم وقت نماز شام شده بود که بیاد حافظ وشعرش افتادم که گفته بود ( گر برگ عیش میطلبی ترک خواب کن ) انروز بایک عالم خاطره و یک جیب پر از پول روانه مسجد شدم تا برای روح والنتین یک دعای خیر نمایم ..

  به برکت والنتین ان روز ابتدای بهترین روزهای کاریم در کنار حریم حرم و اغازشنیدن نهان ترین راز های مردم عاشق, به چه صحبت های عاشقانه که گوش ندادم وبه چه گریه های که با او در دل نگریستم وچه داستان های تکان دهنده که دامنم را تر نکردم واقعا که عشق فریادی بلند به اسم آه و مروارید غلطانی به اسم اشک و هدیه بزرگ به اسم دوستت دارم هست ویا بقول دختر که برای دوست پسر بی وفایش میخواند که .. بدنبال محمل چنان زارگریم .. گه ازگریه ام ناقه در گل نشیند ..

  دوستان گرامی اگر داستانهای را که شنیدم در زیر خامه بگذارم کتاب پرفروش سال خواهد شد پس بهتر که به امانت نباید که خیانت کرد در پایان بری تمام عاشقان روز والنتین را تبریک میگویم

  کوچک شما امیرالمومنین ملا نصرالدین

 • (سنایی غزنوی)

  با عرض سلام

  بنده معتقد به ابراز محبت کردن تنها در چهاردهم فبروری نبوده بلکه عقیده ام بر اینست تا نسبت به معشوق خود باید هر روز (365 روز در سال) ابراز وفاداری و محبت نماییم و در عمل نیز عشق خود را برایش ثابت کنیم.

  چرا راه و روش خود را تعقیب نکنیم؟ ما که الگو های مانند مولوی، حافظ، سنایی، سعدی،... و صد ها تن دیگر در راه جاویدان عشق و محبت داریم چرا دست به گدایی دراز کنیم؟

  انسان معشوق و معبودش را باید هر ثانیه بیاد داشته باشد و در راه عشقش حتی از دادن جانش دریغ نکند در غیر آن عملش را عشق نگویند بلکه (شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوت) نامند.

  در پناه آفریده گار عــــــشـــــق باشید!

  • آقای سنایی غرنوی یا با استناد به هویت انتخابی شما (آقای بنده !!) شادباشید. من باعقیده جنابعالی مبنی براینکه 365 روز را باید باوفا وبامحبت بود ؛ کاملآ موافقم ودرعین حال با تجلیل ازروز معینی بنام روز عشق ومحبت نیزکسی متضرر نخواهدشد. حسن گرامیداشت از لحظاتی را که چهره ای غبار آلودی باگل تبسم بشکفد ؛ تنها درفرهنگ " کل ارض کربلا وکل یوم عاشورا " مورد تردید قرار دارد . سوال اصلی من آزاد که هنوز کیف بنده بودن را نمیدانم !! ازشما آقای بنده اینست که برای آگاه شدن ازحال گرسنه گان چگونه است که از365 روز را فقط 30 روز روزه میگیرید ؟ مطابق بفرمایش شما چرا نباید همه ی روز ها زجرومصیبت فقروگرسنه گی را درک ولمس نه نماییم؟ ویا از365 روز چرا یک روز را به زیارت خانه خدا میشتابید ؟ ویا خانه وماوای خدا چرا تنها درسعودی قرار دارد ؟
   روز عشاق ومهرورزی به همه ی مهرورزان جهان مبارک !

 • درود بر جناب رضایی .
  اگر بیست دالر داری ؟ از سایت
  www.ketab.com
  کتاب « کمدی خدایان » نوشته استاد هوشنگ معین زاده را سفارش بده تا بعد بگویم که ادیان لیبرال گره کشا است ، یا آنچه داکتر شجاع الدین شفا در « تولدی دیگر » بشارت میدهد ؟
  از « بشارت » گفتم ، کتابیست خیلی مفید وخواندنی از استاد معین زاده . راستی اینها را بایست خواند :
  کتابهای منتشرۀ کانون روشنگران ایران /
  تولدی دیگر - دکتر شجاع الدین شفا/
  کمدی خدایان- هوشنگ معین زاده/
  بشارت – هوشنگ معین زاده/
  بازشناسی قرآن – داکتر روشنگر /
  توضیح المسایل – شجاع الدین شفا /
  خیام و آن دروغ دلاویز – هوشنگ معین زاده /
  پس از 1400 سال - دکتر شجاع الدین شفا/
  کوروش کبیر و محمد ابن عبدالله - دکتر مسعود انصاری /
  اسلامی شناسی - دکتر علی میر فطروس ( پوشینه نخست )پوشینه دوم/
  آیا خدا مرده است ؟ - هوشنگ معین زاده/
  شیعه گری و امام زمان – داکتر روشنگر/
  الله اکبر – داکتر روشنگر/
  و انسان خدا را آفرید – داکتر الفبا/
  پیامبران خرد – هوشنگ معین زاده/
  آنسوی سراب - هوشنگ معین زاده/
  تراژدی دوزخ – بهروز خرم/
  حقوق بشر ، قانون بیضه و بمب اتمی – شجاع الدین شفا/
  دو قرن سکوت – عبدالحسین زرینکوب/
  جامعه شناسی نخبه کشی – علی رضا قلی/

  آدرس دریافت کتاب :/
  www.moinzadeh.com
  www.ketab.com

  • جعفر رضایی ایران دیده از اول معلوم بود که گمراهی ات را از ایران اورده یی از غربی ها هر حرکت مثبت ومنفی شان تاریخی وخوب اس واز شرق هیچ ایا در باره قصه های عشقی وتاریخی از قران کریم چیزی را بیاد داری یا تحت تاثیر تریاکی های ایران بطرف کلیسا های یونان رجوع کرده یی هدف من قصه یوسف زلیخا لیلا مجنون واز فرهنگ شرق شرین وفرهاد سیاه موی جلالی ورقه وگلشاه امیر ارسان رابعه وبکتاش .............اس

 • سلام به کامران جان و جعفر جان و تمام دوستان کابل پرس?

  مطلب شما بسیار عالی بود یک بار مارا از شهر نشین های دهگده نشینان به شهر نشین های واقعی بورد . بسیار عالیست و ما قبول داریم که باید به هر نوعی شده محبت را در تمام دل ها زنده نگه داریم و روابط را دوستانه تر سازیم که برای این نزدیک سازی و دوستداشتن و عقش ورزیدن روز ولنتاین انتخاب شده و هدف از برگزاری ولنتاین هم همین است .
  ما این راه را میپیماییم اما به نوع دیگر در اسلام بالای دوستی ، محبت ، عشق و... زیاد تاکید شده و خواستار دوستی و همدستی و درک همدیگر است که ما در دین میتوان از نماز جمعه و دیگر نماز های دسته جمعلی یاد کرد و در سنت ها هم میتوان روز های عید قربان عید سعید فطر و عید نوروز را یاد کرد
  اما هدف اصلی برگزاری ولنتاین در افغانستان است و هدف نویسنده هم همین است که چرا در افغانستان این روز برگذار نمی شود من در اول از اقای جعفری چند سوال دارم امید که جواب دهید
  1 : چرا روز های سنتی ما را در غرب ( توسط دولت های غربی نه توسط مهاجرین ) برگزار نمی شود / 2 : جناب جعفری شما یک افغان هستید و مخاطبان شما هم افغانها است پس چرا در مطلب تان ایرانی ها و سیاست مداران ایران مخاطبان شما را تشکیل داده تا افغان ها ؟
  اگر شما فکر میکنید که رهنمای ما ایران است که این را اشتباه میکنید . شاید از نگاه مذهبی یک مذهب افغانستان با ایران مشترک باشد ولی شما صدای ایرانی ها را از روزنامه پیام مجاهد شینده اید که این روز نامه متعلق به سنی مذهب است نه شیعه و یا اگر زیادتر از ایران یاداوری کردید یک اقده شخصی خود تان است پس باز هم به خطا رفته اید چون با اقده های شخصی نمی شود مطلبی چون ... نوشت
  و اما برگریدم در افغانستان در افغانستان جوانان ما بجای خرید یک کارت سرخ ولنتاین یک نان خشک میخرد تا خود و فامیل خود را از گرسنگی نجاد دهد .
  یک جوان افغان که شما خواستار خرید یک کارت سرخ ولنتاین هستید بجای کارت یک دانه تابلیت تسکین درد میخرد تا در زمستان سرد کابل و هرات و بامیان مقاومت کند و مریض در خانه نباشد و برای یک لقمه نان بتواند از خانه خارج شود .
  / بز ده غم جان کندن قصاب ده غم چربی /

  آنلاین : بیسواد

 • ولانتاین روزی است ماندگار و جاودانه . که نه تنها در اروپا امریکا آسترالیا افرایقا و اسیا نفوذ کرده بلکه در پشت دریچه قلب خسته ولی آگنده از امید غزالان و آهووان رمیده ای دامن پامیر و صحراه بکوا(افغانستان )عزیز نیز خودش را رسانده و به آنها عشق زیستن و بود ن را نوید میدهد .غزالان مست هرات وپریان ناز کابل وماه رویان خوش اندام بامیان باستان منتظرند ،که یار نازنینش به سیل (دیدن)گلعزار آید و به بهانه آماده کردن سمنک نوروزی، گل سرخ مزاری و انار شیرین قندهاری با یاقوت دل انگیز بدخشی هدیه گویان تقدیم مژ گان کمندی و گیسوان پیچ اندر پیچ دلربایان شان کنند .و این کلمه را چندین بار تکرار کند (I love e you darling) دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم ، آهسته بگو مبادا خبر شوند .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!! به امید عشق همیشگی در دلهای فرزانه گان ناز وطنم . جاودانه و مبارکباد روز عشاق برای شما. طاهر سروش آسترالیا

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس