صفحه نخست > دیدگاه > خان قبیله آیا تو از قرارداد اجتماعی چیزی می فهمی؟

خان قبیله آیا تو از قرارداد اجتماعی چیزی می فهمی؟

بالاخره تازه دریافته شد که علت تاخیر امضای این پیمان نه در جهت خطوط منافع ملی که در راستای حفظ منافع یک قبیله بوده است. قبیله ای که در طی بیش از دو و نیم قرن این سرزمین را به تل خاک و خاکستر تبدیل کرده است؛ قبیله ای که به جای رونق فرهنگ مدنی، شهر نشینی و صنعت، کوچی گری و توحش را برای ما به ارمغان آورده است
عصمت الله صاحبدل
جمعه 18 می 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

امضای پیمان استراتژیک افغانستان و امریکا از بدو عقدش مورد تحلیل رسانه ها از جهات مختلف قرار گرفته است و اما آنچه این قلم را به ستوه آورده است، ذکر حفظ مرکزیت این نظام در این پیمان است.

امضای پیمان استراتژیک افغانستان و امریکا از بدو عقدش مورد تحلیل رسانه ها از جهات مختلف قرار گرفته است و اما آنچه این قلم را به ستوه آورده است، ذکر حفظ مرکزیت این نظام در این پیمان است.

تصریح چنین موردی، اولا پوچی شعار امریکایی ها را ثابت می سازد که خود را متعهد به توسعه دموکراسی در افغانستان سر می دادند، ولی بعدها کورکورانه گام در گام عناصر قبیله گرا و به شدت تمامیت خواه افتادند و حقوق بشر و دموکراسی را به خاطر دلخوشی عناصر نامبرده در تاق نسیان گذاشتند. برعلاوه، به پروسه تمرکز قدرت، ثروت و منابع در دست آنان کمک شایان کردند که هیچ یک با روحیه دموکراسی سازگار نیست.

ثانیا، امریکایی ها، با وجود درک اشتباه شان در حمایت از روی کار آوردن یک نظام به شدت متمرکز و بسته، متاسفانه هنوز هم به سه دلیل از آن حمایت می کنند:

الف- نبود اپوزسیونی مقبول نظر شان که در آینده بدیل رژیم قومگرای طالب نواز فعلی قرار بگیرد و از خود برنامه های مبتکرانه، علمی، رهگشا و جامع داشته باشند. امریکا هردو اپوزسیون فعلی را ناکارا، بیگانه با امور دولتداری مدرن، فاقد تخصص و توان مدیریتی می بیند که اگر واقع بینانه نگریسته شود، واقعا چنین هم هست.

ب- عدم درک و پیگیری اپوزسیون های موجود از تمرکز زدایی و بخصوص نوع معقول آن یعنی فدرالیزم است که نسخه ی مناسبی برای کشورهای پسامنازعه، دارای تنوعات قومی و زبانی و پیشینه ی بیعدالتی پنداشته می شود. درک رهبران اپوزسیون از فدرالیزم مثل درک مردم کوچه و بازار است و نمی توانند از آن در مقابل سفسطه های حکومت با مبانی علمی و منطقی استدلال و دفاع کنند.

ج- خواب بردگی روشنفکران، قلم به دستان، آگاهان امور سیاسی، وکلای پارلمان و نهادهای مدنی که شرایط موجود را پذیرفته اند و دست به بیداری و بر شوراندن مردم به اعتراضات مدنی نمی زنند. همه چیز چنان پیش می رود که حلقه طالب نواز ارگ می خواهد و جهتدهی می کند. گویا همه مرده اند و مردگان را جز کفن و گور نشاید!!
اما گذشته از این رخوت و فترتی که اپوزسیون، مردم و روشنفکران دچار شده اند، از خان قبیله که رییس جمهور این ملک گفته می شود و در حساس ترین فراز تاریخ این کشور سکاندار زمام امور است نیز باید پرسید:

خان قبیله! آیا تو از قرارداد اجتماعی چیزی شنیده ای و یا می فهمی؟ آیا می دانی که سیستم سیاسی و نوع حکومت در بسیاری از کشورها به عنوان یک قرارداد اجتماعی بین مردم و حکومت هاست- گرچه نانوشته است- و اگر مردم بخواهند سیستم ریاستی داشته باشند، این سیستم به عنوان یک قرارداد امور سیاسی و اداری کشوری را به پیش می برد و اگر مردم بخواهند نوع نظام سیاسی شان پارلمانی باشد، بازهم مثل یک قرارداد باید به آن تن درداد. اگر مردم خواست نوع نظام سیاسی شان به خاطر تامین عدالت در ابعاد وسیع تر، فدرال باشد بازهم حاکمان باید به آن اجابت گویند. تو و امثال تو به عنوان یک فرد هیچ حق نداری که در مورد نظام دیگری غیر از ریاستی رگ های گردن قوی سازی و بگویی که به هیچ کس اجازه آزمون نظام دیگری را نمی دهی. آیا تو می فهمی که اگر مردم به درستی فهمانده شوند و واقعا رهبران خردمند، دلسوز و صاحب اندیشه وجود داشته باشند، این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند نه تو!! تو به عنوان یک فرد می توانی از نوع نظامی که ساختار ذهنی قبیله ای ات با آن ملایم و سازگار است، حرف بزنی و حمایت کنی، ولی تو هیچ حق نداری که مثل یک دیکتاتور دیکته کنی که به هیچ کس اجازه نمی دهی از فدرالیزم یا نظام پارلمانی حرف بزند و آنها را مثل گذشته گانت که این ملک را به جهنم تبدیل کردند، سرکوب کنی یا متهم بسازی. خودت که نماد عزت و صلابت یک ملت باید می بودی، دالرهای احمدی نژاد را بدون اندک تاملی در جیب چپت می زنی و بازی های رنگارنگ با استخبارات شرق و غرب دنیا می کنی هیچ عیبی نیست ولی اگر رهبران سه قوم بزرگ دیگر از تغییر نظام حرف زدند و مشکل افغانستان را که بعد بین المللی یافته با جامعه جهانی مطرح کردند، اتهام خیانت می بندی. کرزی خان این ملک تنها از تو و پدران شیر نسب- اما روباه صفت- تو نیست ما هم در این خاک خود را بدون اندکترین کم و کاست شریک برابر می بینیم.

بالاخره تازه دریافته شد که علت تاخیر امضای این پیمان نه در جهت خطوط منافع ملی که در راستای حفظ منافع یک قبیله بوده است. قبیله ای که در طی بیش از دو و نیم قرن این سرزمین را به تل خاک و خاکستر تبدیل کرده است؛ قبیله ای که به جای رونق فرهنگ مدنی، شهر نشینی و صنعت، کوچی گری و توحش را برای ما به ارمغان آورده است. درج این بند پوچ هم امریکا را احمق تر از آن جلوه داد که فکر می شد و هم ماهیت کارگزاران نظام اقتدارگرا و تمامیت خواه را که لفافه دموکراسی و حقوق بشر را به خاطر فریب اذهان مردم کشیده بود، آفتاب نما ساخت. حال اگر اندکی بصیرت باشد، باید میانه خود را با چنین نظامی که هر روز به کام اژدهای طالب نزدیک تر شده می رود، از نو تعریف کرد.

I have finished my education at Master’s level and now I am working with one of the civil society organizationS. I am writing mostly on political and social issues. I think, we need to get involved in political and social affairs rather than watching and blaming!

آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • سخنی با نوسینده مقاله و خواننده گان عزیز!

  دانشمند گرانمایه در مورد کرزی واپسگرا و جاسوس ای اس اس و رشوه خور این مکار وطن فروش نهایت دقیق و واضح مطالبی را نگاشته اید. اینجانب منحیث شاهد عینی از بن اول تا کنون حرفهای ناگفته ای دارم که نمیتوان انرا درین فرصت بیان نمود.
  اگر امریکایی ها بعد از ۲۰۱۴بروند ٬ مجبور خواهند شد که به صدا من و تو همصدا شوند٬ اگر ماندگار شدند باز هم کل و یا کوری را بالای مردم ما تحمیل خواهند کرد.
  در بن اول برنده انتخابات مجلس هیات گروه های افغانستان محترم دکتور عبدالستار سیرت وزیر عدلیه دوره ظاهر خان بود٬ اما چل بازی قبیله بوسیله زلمی خلیل زاد ذهنیت امریکا را برای صرف دوره موقت که به اصطلا ح ریس دولت موقت الی لویه جرگه یک پشتون کندهاری باشد که با لویه جرگه اضطراری که طیف وسیع مردم شرکت خواهند داشت ٬ انگاه به اراده جمعی لبیک شود.
  هموطن گرامی میدانم بعضی از عرایضم را نپذیرید ولی منحیث یک هموطن صادق حقایق تلخی که امروز همه تاوان انرا میدهیم هر قوم و تبار قربانی میدهد ٬ مسوولین این همه تباهی کیها اند؟
  مسوولین که یک روزی چون صدام به دار اویخته شوند کی ها خواهند بود. معامله گران و دزدان سر گردنه چون قانونی ٬ فهیم مارشال٬ محقق استاد٬ خلیلی و چند وطنفروش دالر دوست دیگر.

  دوره چپی ها را ملاحظه نمایید٬ تره کی و امین همین کاری که کرزی میکند انها نیز میکردند.برای انها ایدولوژی وسیله رسیدن به قدرت بود نه باور به ایدیولوژی ٬ هم رزمان و هم عقاید خود را یعنی پرچمی ها را چگونه ترور ویا زندانی می کردند٬ چون بخش دوم از اقوام دیگری بودند. قبل از تصفیه مخالفین عقیدوی دست به نابودی هم رزمان خود میزدند.تا انکه امین میخواست با افراطی ترین به اصطلا ح راست یعنی حکمتیار یکجا حکومت را باهم تقسیم کند و یا حکمتار با شهنواز تنی ٬ خلاصه خلقی ها ی که امروز بنام به اصطلا ح طالب و حلقات ما فیای مواد مخدر کرزی و ایتلاف حکمتیار و طالبان داخل ارگ!؟
  ایا کرزی و تره کی دو روی یک سکه نیستند؟ ایا اختلافی میان ملا عمر و کرزی وجود دارد؟
  ما وقتی صدای عدالت خواهی را بلند میتوانیم تا تیکه داران که اقوام شریف وطن ما رابه گروگان گرفته افشا و از سر راه برداریم.
  مجاهدین ما از اسلام دور مانده ٬ در اسلام غنی و فقیر٬ سیاه و سفید٬ زن و مرد پهلوی هم در یک صف به دربار خدای خود ایستاده میشوند و عبادت میکنند.
  اسلام نه دستار دراز و نه تنبان کشال و نه ریش تا به ناف را توصیه نموده اینها عنعنه قبیله قبل از اسلام بوده که علمای نا دان و بی سواد ما انرا زیر فصول فرض و سنت ٬واجب و مستحب و طریقه ها بی بنیاد و بی اساس جا داده اند. در عربستان امام سر برهنه نماز میدهد٬ طالب ما چنان دستاری به سر میکند که درمیان دستارش بم یک منی معلوم نمیشود. نگارنده عکسهای با نکتایی و بدون ریش کرزی٬ شهرانی و دیگر دلقکان دربار را دارم که بغضی ملا ها نکتایی را علامه صلیبی مینامند وریش های تراش و چپه تراش شانرا دارم٬ ریش های مستعجل و لباس های آریتی از دیگران شخصیت ساز نمی باشد.
  روسها قبل از از ترک افغانستان روابط خود را با سایر اقوام ما گسترش داد٬ این کار را غربی ها و امریکایی هم میکنند.متجاوزین با تحمیل دست نشانده خود احساس شرمنده گی میکند و در وقت ناگزیری جبران تقصیر میکنند.
  اکنون که نشست شیکا گو پیش روی است. امریکا و غرب دنبال بن اول شده و قرار اطلاع از دکتور عبدالستار سیرت و حلقات دور مانده از بن اول دعوت نموده تا جگزین کرزی شود. اما تبصره های بعد از مجلس کالیفورنیا میرساند که اقای سیرت همچو پیشناد ها را نپذیرفته ولی همکاران شان پیشنهاد نموده تا در انتخابت اینده شرکت نمایند. دیده شود که بعد از نشست شیکا گو چه خواهد شد٬ امریکاییان با نوکر احمق دست و گریبان هستند٬ اما در گم شدن کرزی اروپا و امریکا توافق نظر دارند.
  بااحترام
  جمیل از کالیفورنیا شمالی

  • مطلب جاندار و ارزنده است قلم شما سبز باد دشمن قسم خورده ملت های گروگان گرفته شده افغانستان زلمی خلیل زاد است ورنه کرزی تف تفاله بیش نیست .

  • جنا ب محترم عصمت الله صا حبد ل به پنا ه و عصمت خد ا وند کریم با شید .
   آ قای صاحبدل ، سخنان حقیقی، د موکراسی را ا ز قلب ا کثریت مرد م محروم ا ز عد ا لت و مسا وا ت و اجتماعی
   افغانستان ، بیان داشته اید ، مسبب اصلی این همه مشنلا ت مردم ، زلمی خلیل ز ا د است ، حامد کرزی وگروپ
   قبیله ا و مشکلات گونا گون ، د ر این مد ت 12 سا ل با لای مرد م آورده است ا ز آنجمله یکی هم موضوع
   تذ کره است . مردم ناراض هستند
   جنا ب صاحبدل . به اجازه شما ، د ر بخش الف ، مقاله شما ، نظرم را ا را اه میدارم ، ا مور د ولت د ا ری مد رن
   تخصص وتوا ن مد یریت ) د ر همه د نیا ، رهبرمملکت مشاورین دارند، با نظریات آنها و ابتکارخویش ، ا مورمملک
   را پیش میبرند . حامد کرزی د ر زما ن بدست گرفتن امور حکومت افغانستان ، هیچگونه تجربه وتخصص توان
   مدیریت را نداشت . قراراخبار رسانه ها بیش از چهل مشاوردارد . چون حامد کرزی عدالت اجتماعی و مساوا ت ندارد
   هرروز یک مشکلا ت قبیله ای خلق میکند و بسیار چال باز است با آنهم د ر مدیریت خود ناکام است با احترام نور

  • کرزی رییس جمهور افغانستان ، د ر حق تورک ، تا جیک ، هزاره ، ظلم میکند همیشه به سفرهای یورپ و ا مریکا
   مامورین از قبیله خود همراه میبرد ، د ر شما ل افغانستان یعنی تورکستا ن ، از ا ثر سیلاب صد ها خا نه تخریب
   گرد یده ، صد ها ا نسا ن مرد ه وموا شی و زمین های زرا عتی و با غا ت تورک تاجیک هزاره ا زبین رفته ا ست
   این همه را آقای کرزی نادیده میگیرد ، چون ازخداوند ترس ندارد از جهانیان حیا نمیکند خاین است . اگرچند نفری
   ازطالب های قبیله ا ش د ر اثرعملیات ضد تروریزم گنه کارها کشته شوند ، فغا ن کرزی به با لا ها میرود .

  • آقای چوپان!
   این کرزی را همان رهبران شما آورد. از مارشال تا عبدالله. زمانی عبدالله که مست قدرت در وزارت خارجه بود میگفت که آدم به عوض آنکه وقت خود را با برهان الدین ربانی ضایع کند با یک عسکر امریکایی گپ بزند خوب است. یک جای خواندم که ربانی در مصاحبه ای گفت که ان بچه های (عبدالله و مارشال و عارف قانونی) چند دالر جیب خرچ گرفتند همه چیز را فروختند. از جهاد و مقاومت تا وطن. در حالیکه در دیگر ملک ها یک میدان هوایی اش را ببنید که چقدر کرایه میدهند.
   ربانی راست میگفت. پایگاه مناس را در قرغیزستان ببنید که سالانه از امریکایی ها چقدر پول می گیرند.
   کرزی باری آدم سیاستمدار و موفق در تاریخ افغانستان نگذشته است. او عجب مهارت دارد. و عجب آدم زیرک و بزرگی است. من برای او از صمیم قلب احترام دارم. ببنید که پنچشیری را با شمالی انداخت. ضرار مقبل را در برابر پننجشیری ها استفاده کرد. اسماعیل تورن را از هرات کشید. پنجشیری ها را میان خود انداخت. مارشال را با برادران مسعود و یکی را با دیگری. ربانی را که قربانی تحکیم قدرت خود کرد پسر ش حالا استفاده میکند .
   ببرک کارمل را ببنید که از صمیم قلب روس دوستی را فریاد می کشید و نجیب برای فرزندان به قول او شجاع روس سر تعطیم خم میکرد. این کرزی که با کارمل یکی است . یکی را قوای روسی و دیگری را قوای امریکا آورد. اما این کرزی علیه امریکا گپ میزند و سناتور امریکایی را ویزا نمیدهد که افغانستان بیاید. این کرز ی را ببینید که چقدر شارلتان، چوتار و زیرک است. او یک سیاستمدار بسیار مؤفق و با مهارت در کشوری بدبختی چون افغانستان است. این نوشته های شما در غرب تنها چرندیات و حرف های مفت و بی معنا است که دل خود را خوش می کنید.

 • خان قبیله در ده سال گذشته بزرگترین خیانتها را به ملت سمتدیده افغانستان نمود. اگر پارلمان ما پارلمان می بود و قلم بدستان ما نویسندگان با احساس،‌ باید خان قبیله را فورا از ریاست جمهوری معزول و محکوم به اعدام می کردند.

  آیا این شرط انصاف است که وقتی یک طالب جنگی کشته می شود خان قبیله اشکش مثل شاش بز جاری می شود اما وقتی روزانه چندین تن از فرزندان شجاع اردوی ملی توسط قبیله خان،‌ شهید می شوند خان قبیله یک آخ هم نمی کشد. در کدام کشور ریاست جمهوری تا این حد متعصب و خائن به منافع ملی و عمومی کشور بوده است؟ من در شگفتم که چگونه جامعه جهانی تا هنوز از این قبیله سالاری و قبیله سواری در افغانستان یک لنگه حمایت می کند؟

جستجو در کابل پرس