صفحه نخست > عکس > حمایت اشغالگران افغان از تروریزم بین المللی

حمایت اشغالگران افغان از تروریزم بین المللی

شهر کویته ی پاکستان یکی از مراکز هدایت و فرماندهی تروریزم در افغانستان است. مرکز مهم دیگر فرماندهی تروریزم ارگ ریاست جمهوری در کابل است که با تروریست های افغان همکاری تنگاتنگ دارد.
دوشنبه 28 می 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

شهر کویته ی پاکستان یکی از مراکز هدایت و فرماندهی تروریزم در افغانستان است. مرکز مهم دیگر فرماندهی تروریزم ارگ ریاست جمهوری در کابل است که با تروریست های افغان همکاری تنگاتنگ دارد.
عکس ار رویترز

اشغالگران افغان چه نقشه ای برای چپاول منابع طبیعی افغانستان دارند؟

چهار شنبه 31 اوت 2011, بوسيله‌ى کابل پرس


جنایت تازه ای از اشغالگران افغان؛ آيا اشغالگران افغان می توانند مقابل ارباب اشغالگر خود باشند؟

تاکنون حضور طالبان در افغانستان به مانند پدران اشغالگر خود عبدالرحمان، نادر، ظاهر و داوود و...همراه با جنایات سیستماتیک علیه مردم بوده است.آيا به اشغالگران و چپاولگران افغان به سبب افغان بودن نمی توان اشغالگر و چپاولگر گفت؟

براستی اشغالگر کیست؟ آيا می توان به یکی به سبب اینکه مفتخر بنام افغان نیست، اشغالگر گفت و به دیگری که مفتخر به افغان بودن است و همان جنایات را انجام می دهد و یا مهره ای برای انجام جنایت است، اشغالگر نگفت؟

سه شنبه 31 مه 2011, بوسيله‌ى کابل پرس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • منظور شما از اشغال گران افغان چه است ؟ مگر افغان ها هم اشغال گر بوده تاحال , آیا کدام کشور را اشغال کرده ؟ عنوان گیج کننده بود

  • بلی !
   اوغانها خاک خراسان زمین را اشغال ‍کرده بودند وحالا درمرحلهء دومی میخواهند اقوام بومی را ازخراسان زمین تبعید نمایند گاهی زیر نام اسلام محمدی وگاهی هم زیرنام ایجاد افغانستان بزرگ. عنوان به هیچ صورت گیچ ‍کننده نیست صرف به عوض اوغان افغان نوشته است نظر من این است که بعدازین در پهلوی کلمهء اوغان درمیان قوسین پشتون نیزنگاشته شود
   بااحترام
   پرویز بهمن

  • جناب از خود بی خبر! ساده خان ! مگر وطنت اشغال نشده , مگر اوغان از کوه های هندوستان "سلیمان "رها نشده اند !! چرا بالای زخم ناسور ما نمک پاشی میکنی.

  • واقعا سردبير کابل پرس?، از کلمات، عنعنات و تفکرات اقوام ساکن در افغانستان ، چيزی نميداند، گاه در ارائه فرهنگ واژگان، به کشفيات بزرگی ! نايل ميشود!
   در ايران که قوم پارس بر مليت های ديگر مثل لر و کرد و ترکمن و عرب و بلوچ و .. فرمان ميراند ، نشنيده ايم کسی گفته باشد « پارسيان = ايرانيان اشغالگر اند!»
   طرح مساله بصورت مضحکه ای که گويا پشتون ها اشغال گر اند؛ ممکن است در قاموس چند روشنفکر هزاره مفهوم و معنی داشته باشد و بس!
   نويسندگان کابلپرس اکنون گمان ميرود به يک شخص ، محدود و مقيد ومنحصر گرديده است و آن شخص سردبير کابل پرس است!
   گلايه يک عده از قلمزنان سابق کابل پرس که اخيرا مطالب ارسالی شان به سطل اشغال انداخته ميشود ؛ کاملا موجه است!
   گويا آقای مير هزار، ميخواهد يک تنه ، به جنگ اژدهای پشتون برود!
   البته آقايان بهمن و غرجی و رضايی و نيکپی و خان و چند سياهه لشکر و... هم تشريف دارند و چند کامنت گذار هميشه گی !

  • رضا خان .
   اشغلگری من عنوان کرده ام چه ربطی به هزاره ها دارد مگر من هزاره هستم؟
   سلیمان کوهی مگر تاریخ غیر این است ؟خان

  • بر پدرت لعنت سقاوی بیش شرف. بچه سقاو بچیم روزش که رسید باز داستان سقاوی اول را سر تان تکرار می کنیم. فعلا خو در کابل چراغ برق زیاد شده و به فکر مه در هر چراغ برق باید پانزده سقاوی اویزان شود که ادم شون. پدر لعنت خودت از تاجیکستان استی به افغانستان چه می کنی. ازارگان و سقاوی دو نسل کثیف استن که باید از افغانستان عزیز پاک شون بر پدر تان لعنت زنهای تان همگی فاحشه استن

  • آقای رازی!
   شاید بخودت می بالی و به عقیدهء خودت خیلی مثال عالی را ارائه کرده ایی درحالیکه این دلیل سطحی وبی بنیاد جنابعالی وهمفکران تان بارها درکابل پرس تکرار گردیده وازطرف اهل تحقیق به آن پاسخ داده شده است ولی فکر میکنم که جنابعالی تازه به این سایت آشنا گردیده اید
   بهرترتیب ازاینکه دوستان دیگر مصروف کار وزنده گی خویش اند من این مسؤولیت را بگردن میگیرم تا برایت پاسخ بدهم. افغانستان با این ترکیب قومی وبا این هژمونیزم سلطه جویانهء قومی اش به ایران مشابه نیست بلکه با ترکیه ویوگوسلاویای سابق وشوروی سابق عراق وترکیهء امروزی وتااندازه ای زیادی به صهیونیزم اسرائیل میتواند مشابه باشد
   اولا اینکه پارسها یا سلطنت فارس قدیم بازبان پارتی یا زبان فارسی وجوه مشترک زیاد ندارد
   زبان فارسی خاستگاهش سرزمین بلخ است وازین جا به ایران امروزی رفته است درحالیکه زبان فارسهای باستان غیراززبان فارسی امروزی بوده است گذشته ازین مسأله پارسها را اگر نژاد مستقل بدانیم بازهم آنها نام سرزمین جغرافیوی شانرا بخاطر اینکه تمام اقوام ساکن آنکشوررا زیر چتر ملت واحد درآورند عمدا وقصدا ازنام پارس گذشتند ونام ایران را که درحقیقت نام اصلی سرزمین کنونی افغانستان میباشد دزدانه وبلا استحقاق از آن خویش نمودند تا درآینده از فرار اقوام مختلف اززیر این چتر جلوگیری نموده باشند.
   بناء زبان فارسی متعلق به همهء ساکنان ایران میگردد چه آذری باشد چه ‍کرد باشد چه لر باشد وچه هم عرب وبلوچ همه درپهلوی زبانهای محلی خودشان زبان فارسی را مال خودشان میدانند نه مال پارسها
   دوم اینکه ایران کاملا ازین مراحل زبانی وقومی گذشته مرحلهء ملت سازی را به مفهوم غربی آن تجربه میکند درایران هیچ ‍کسی وهیچ قومی قوم دیگر را اشغالگر نمیداند البته جدا شدن آدربایجان بعداز جنگ دوم جهانی با مداخلهء مستقیم روسها ازین قاعده مستثنی است
   اما درترکیه وضعیت کردها را مشابه به اکثریت مردم بومی افغانستان یعنی اقوام غیر پشتون میتوان دید
   درترکیه یک کشور دارای هویت ملی واحد وزبان رسمی واحد را میتوان مشاهده کرد که درآن اقلیت بزرگ کردها خودشانرا محروم میدانند. آنها ترک نیستند ونه هم این نام بی مسمای ترکیه میتواند هویت ملی کردها را بازتاب دهدا لذا آنها مجبوراند که بخاطر اثبات هویت ملی شان ازهر حربه ای کار بگیرند.فرق میان ترکیه وافغانستان درین است که درترکیه ترکها اکثریت بومی را تشکیل میدهند درحالیکه در افغانستان پشتونها اینطرف سرحد بین المللی افغانستان وپاکستان به هیچ صورتی اکثریت بومی را تشکیل نداده بلکه مانند دیگر اقوام در اقلیت قرار دارند. اکثریت قومی قبایل اوغان آنطرف خط مرزی افغانستان وپاکستان وجود دارد که آنجا کشور پاکستان بوجود آمده وآنجا نیز پشتونها به تناسب پنجابی وسندی واردو زبانها دراقلیت قرار میگیرد ولی با وجود آنهم هفتاد فیصد درنظام حکومتی از بدو تاسیس کشورپاکستان تا امروز سهم دارند
   درافغانستان اشغال خاموش وبی سر وصدا سرزمین های غیر اوغانی اززمان احمدخان ملتانی آغاز گردیده ودرعصر شاه امان الله رنگ مدرن را بخود گرفته است .شاه امان الله وخصرش طرزی خواهان اعمار کشوری مشابه ترکیه که درآن یک کشور دارای یک زبان باشد بودند شاه امان الله اولین هسته های اشغال را با نقل وانتقالات پشتونها ازجنوب به شمال به شکل سری وخاموشانه انجام میداد وخصرش محمود طرزی درصدد آن بود تا زبان رسمی دولتی وجراید را نیز ازفارسی به پشتو تغیر داده وآهسته آهسته هویت اوغاتی کشوررا نسبت به کشورهای همسایه اش فارس وهندبریتانوی برجسته سازدولی خداوند با آنها یاری نکرد وقبایل اشغالگررا هم توسط خودشان وهم توسط مسلمانان سرنگون کرد منظورم ازمسلمانها پیروزی امیرحبیب الله خادم دین رسول الله بود
   دور دوم اشغال بار دیگر اززمان بقدرت رسیدن نادرشاه دیره دونی هندوستانی باز آغاز گردیده وتا امروز ادامه دارد.
   ناسیونالیزم اوغانی یا افغان ملت همانا کاپی افکار صهیونزم اسرائیلی است که بعداز تاسیس کشور اسرائیل باید تمام یهودهای عالم درآنجا جابجا گردیده وسرزمین های فلسطینی ها را اشغال نموده وتمام نمادهای عربی را ازبیخ وریشه ازمیان بردارد
   هرعربیکه تابعیت اسرائیلی را می پذیرد وی یک تبعهء عرب تبار اسرائیلی بشمار میرود
   همانطور که اسراییل معتقداست که قبل از اسلام تمام این مناطق متعلق به آنها بوده است پشتونها نیز باورمند اند که قبل ازحملات چنگیز ومغول ازکشمیر وپنجاب تا تاجکستان وسین کیانک از آن پشتونها میباشد بناء در سرزمین افغانستان بزرگ که همیشه ذهن وفکر شؤونیست های پشتون از امان الله تا محمدگل مهمند ونادر وداوود وتاهرکس دیگررا مشغول داشته است این نقاط جغرافیوی یاد شده تنها متعلق به پشتونها میباشد اقوام دیگر حاصل تجاوزات لشکریان مغول وتیمورلنگ اند که بی چون وچرا سیادت ورهبری پشتونها را درمناطق یاد شده بپذیرند. حال خودت بگو که با این طرز فکر واندیشه پشتونها اشغالگر اند یا غیر پشتونها؟
   با احترام
   پرویز بهمن

  • رازی بچش بسیار غول بودی، ایران ره سیل کن که کجا رسیده و اولاد حرامی ابدالی ره سیل کن.
   لول

  • http://www.youtube.com/watch?v...
   http://www.youtube.com/watch?v...
   http://www.youtube.com/watch?v...
   ایمل خان بس است یا نه : لطفا به گوگول یا یتوب "لیلا قندهاری " و یا " روشن افغان لایف " یا روشن لایف لندن " را تایپ بفرماید بعد ببینید که زنان با غیرت اوغانی تان چه نبوده که نکرده, انانیکه طالب بودن و در زمان حاکمیت طالبان طیاره اریانا را به لندن اوردن خود زندانی زنان محترمه شان دو دو تا سه سه تا طفل از اوغانی ها پاکستانی و کردها بدنیا اورده اند قرارگاه شان هم هوتل تورن کلفت لندن بود از هر کوچی و اوغان لندنی تان بپرسید داستان را برای تان شرح خواهد داد , صحنه های قندهار جلال اباد لغمان و هلمند و زن فروشی های شنواری ها و اعمال و کردار "سرین" بزرگ های سوات و پشاور وکویته باشد بجای خود اش .

 • انسانها از زمان آدم و حوا ( یا از زمان پیدایش آن از آبها ؟) همواره در حرکت بوده و از جای بجای کوچ کرده اند و در آینده نیز خواهند کرد. قاره امریکا را اولین مرتبه هسپانوی ها بعداّ مردمان اروپای شمالی اشغال کرد. همچنان قاره آسترالیا اول توسط انگلیس ها و به تعقیب آن توسط ممالک دیگر اروپائی تسخیر شد. به همین منوال افریقا..... اینها نتنها دار و ندار این قاره ها را به تاراج بردند، بلکه انسان های بومی آنرا مانند حیوانات شکار کردند و بقیه را تا امروز در اردوگاه ها نگهمیدارند. وحالا نوبت افغانستان رسیده.
  در حالیکه اشغالگربزرگ (امریکائی) دارد وطن تانرا از زیر پای تان میرُباید، اما شما هنوز بایکدیگرجنگ دارید، که کی از کجا آمده یا کجای این خاک را "اشغال" کرده.
  عزیزانم،
  هر گوشه ای این خاک وطن همه ای ماست و هر فرد صادق و وطندوست آن خواهر و برادر ما!

  • از آقای محمد نادر آرزو می رود که همین قسمت اخیر پیامشان را اګر به آن باور قلبی دارند که ګویا هرقسمت این وطن متعلق به تمام باشنده ګان بومی این وطن تعلق دارد بدون درنظر ګرفتن قومیت وتبار آنها همین پیام را یکی به استاد روستار تره کی، دوم به احمدجان آریوزی وسوم به اسمعیل یون وسلیمان لایق وسرلوج مرادزی، چهارم به عبدالباری جهانی که مدتی است ازبرکت این قلم به مرض کوما رفته است، نیز فاکس کنید واز ایشان بخواهید که دیګر درغم این نباشند که کی ازکجا آمده است آنوقت میشود به صداقت شما باور مند شد درغیر آن پشت نخود سیاه مردم را روان نکنید، زیرا پشتونها درطول تاریخ سیاست دوګانه با اقوام غیر پشتون بازی کرده اند ، درظاهر امر از وحدت ویګانګی وبرادری حرف زده اند نرمش های تاکتیکی را برای اغفال عوام خصوصا دین باوران ، ازخود به نمایش ګذاشته اند، که تا احساسات ملی وتباری اقوام غیر پشتون را با همین تاکتیک های وحرف های مدارا جویانه درنهاد شان بکشند، دراستفاده ازین تاکتیک پشتونها ازهرطریقی استفاده نموده اند خواه ازطریق آیت وقرآن واحادیث بوده باشد وخواه ازمقوله های فلاسفه ومکاتب فکری دنیای غرب .
   اما روی دیګر سیاست پشتونها همانا سیاست درونی است که باخودشان حرف میزنند وآن همان پالیسی افغانیزه نمودن یا اسرائیلی سازی است که درصورت دست یابی به چنان آرزویی، اقوام غیر پشتون باید سرنوشت مردم فلسطین را انتظار داشته باشند.
   بناء به نظر من قبل از آنکه افغانستان توسط امریکا اشغال شده باشد، یا قبل از آنکه توسط شوروی سابق اشغال شده بود این کشور از روز تاسیس آن یعنی حاکمیت درانی ها درقندهار به تدریج بسوی اشغال ګام برداشته است ومیتوان ګفت که این کشور ، برخلاف دیګرکشورهای جهان کشور طبیعی نبوده ونیست، این کشور یک کشور اشغال شده بوده است، اما نوع اشغال وشکل اشغال فرق کرده است، مګر شمال افغانستان بعداز بقدرت رسیدن محمدنادر برضایت خویش به محمدګل مهمند تسلیم ګردیده اند، چه فرقی میان قتل عام مردم شمال درزمان حاکمیتهای خاندانی نادری، قبل ازآن زمان عبدالرحمن ، با قتل عامهای که حفیظ الله امین، وملاعمر دراوخر قرن بیست درشمال انجام دادند موجود است؟ مګر اشغال شاخ دارد ویادم؟ اشغال خاموشی که درآن هرصدای دادخواهی خفه ګردد ، حکومت که باید حامی ومدافع شهروندان مظلومش دربرابر ظالمان باشد برعکس درشمال افغانستان صرف برای چور وچپاول اموال ودارایی های مردم زیر نامهای مالیه وغیره برمالکیتهای خصوصی مردم بخاطر قومیت شان بتازد چګونه میشود آنرا یک حکومت اشغالګر نخواند؟ اینها مګر اشغال نیست؟ بناء مسؤولیت تمام نویسنده ګان حقګو وحقنویس این است که نخست با فاشیسم لجام ګسیتختهء پشتون یا اوغانیزم مبارزه نموده وآنرا بهرترتیبی که شده باید عریان سازند ونیات قلبی استراتیژیست های پشتون را باید علنا درمعرض دید قضاوت خواننده ګان قرار داد تا مردم خود تصمیم خویش را بګیرند.
   بااحترام
   پرویز بهمن
   برمنهګم/ بریتانیا

  • آقای پرویز بهمن،
   اگر حقیقت را بگویم، که میگویم، من از انسانهای که در پیامت نام برده ای و از انسانهای مانند خودت بیزارم. زیرا شما ها برای مردم ستمدیده وطنم زهرمار اید، یا به مفهوم دیگر دو روی یک سکه میباشید. این سکه تبعیض نام دارد.
   به امید آنروزیکه هم خودت و هم آن هیولأ هایکه همواره در صدد بربادی هموطنانم اند، روزی هرگوشه ای این خاک را وطن خود احساس کنند و هر فرد صادق و وطندوست آنرا خواهر و برادر خود!

  • ذنادر خان قران پرست !!جواب هایت را خدمت برادر قزلباش تان بیا ن کرده اند تکرا ر بیهوده و طرف خر صفت ...

 • ارزو مندم که در بین پشتون یک نفر دانشمند پیدا شود تا پشتون را از این منجلاب نجاد داده و باقی اقوام دیگر ساکن افغانستان راحت شوند ورنه سیر نزولی پشتون به سرعت ادامه داشته مشکل است تا جلو ان گرفته شود .
  عامل تمام بد بختی های پشتون زلمی خلیل زاد و جناب حامد کرزی است .
  روشنفکران پشتون باید بدانند که این رائی را که انتخاب کرده اند غلط بوده به نفع شان نیست .
  شما پستون ها سپر دفاعی و تائمین منافع القاعده و پا کستان هستید و با ید فکر کنید که چقدر تلفات را شما متحمل شوید تا منافع این دو عنصر پلید را بر اورده ساخته دست اورد شما چی خواهند بود بجز از تباهی شما .
  شما پشتا تین عادت دارید هرچه به شما گفته شود قهر تان میاید زور کم قهر بسیار به تمام دنیا میجنگید بجای اینکه شما در مورد خود وطن خود اطفال ها یخود انچی که مسئولیت دارید فکر کنید بیشتر در مورد عرب القاعده وتروریست های طالب ساختکی پاکستان میاندیشید این را مطمئین با شید که هم پاکستان از دست تان میرود و هم افغانستان .
  نسل های اینده شما همه بسواد بوده چون در جنگ بزرگ شده است .

 • از اینکه شما احساس وطندوستی و یا وطنپرستی ندارید و وطن خود را بخاطر ارمان دیگران غارت میکنید و نویسنده طنز امیز تحریر کرده ادست اکر نه شما را به القاعده جی ربطی دارد همچنان شاید شما از این خاک یعنی از اوغانستا نباشید اکر شما از این وطن میبودید دل تان به حال این مردم میسوخت و اینقدر ویران نمیکردید مکتب ها را اتش میزنید متعلمین مکتب را مسموم میکنید پس شما افغان نیستید و تروریست های هستید که خود را در لباس افغان جا زده اید .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

جستجو در کابل پرس