صفحه نخست > خبر و گزارش > کرزی میلیون ها دالر برای حذف فیزیکی ژنرال دوستم، محمد محقق و ضیاء مسعود (…)

کرزی میلیون ها دالر برای حذف فیزیکی ژنرال دوستم، محمد محقق و ضیاء مسعود هزینه می کند!

کابل پرس
يكشنبه 10 جون 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: منبعی نزدیک به شورای امنیت ملی افغانستان به کابل پرس گفته است که حامد کرزی حاضر است تا ده ها میلیون دالر برای حذف فیزیکی ژنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی، محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و ضیاء مسعود عضو جمعیت اسلامی هزینه کند. این سه تن رهبری جبهه ای موسوم به جبهه ی ملی را بر عهده دارند که خواهان غیر متمرکز شدن قدرت در افغانستان هستند.

این منبع می گوید حامد کرزی و تیم وی از تحرکات سیاسی/ اجتماعی این سه تن در جبهه ی ملی بويژه عبدالرشید دوستم به شدت نگران و خشمگین است. از همین رو تیم کرزی در صفحات شمال افغانستان از طریق جمعه خان همدرد و سایر اعضای کلیدی حزب اسلامی و نیز طالبان، با پرداخت هزینه های گزاف، تحرکاتی را علیه رهبران جبهه ی ملی و نا امن سازی این مناطق بوجود آورده است. این منبع می گوید در شرق افغانستان و بويژه ولایت ننگرهار، تیم کرزی تحرکاتی را برای دامن زدن به مسایل قومی براه انداخته است. این تحرکات که بیشتر با برپایی گرده همایی صورت می گیرد، توسط گل آغا شیرزی هدایت می شود.

طرح ترور رهبران جبهه ی ملی افغانستان و هزینه ی میلیون ها دالر برای انجام آن از سوی کرزی، در حالی فاش می شود که چند روز پیش یک حمله ی ناموفق به هدف ترور محمد محقق در شهر باستانی بامیان صورت گرفت.

منبع کابل پرس? می گوید در کنار طرح ترور رهبران جبهه ی ملی افغانستان، طرح هایی برای ترور شخصیتی این افراد نیز روی دست گرفته شده است. از جمله این طرح ها، بازداشت و محاکمه ی عبدالرشید دوستم به جرم خیانت ملی می باشد. برای محمد محقق و ضياء مسعود نیز طرح های مشابهی روی دست گرفته شده که در حال بررسی می باشد.

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • مقاومت ضد استبداد اتحاد اتحاد

 • این عمل قبیله یی ها از دیر زمانی ادامه دارد به کسیکه زور شان برسد سرش را میزنند و به کسی که زورشان نرسد پول میدهند و اگر باز هم نشد بعد ناموس خویش را پیش میکنند مانند کلبدین راکتیار که دخترش را به همایون جریر داد تا در بین مردم تحت نفوس وی راه پیدا کند.

 • ما مردم افغانستان حمایت خود را اعلام میکنیم از جبهه ملی .
  اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاد اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاد
  اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاد
  در این شب روز کرزی همراه برادران تریستی شان خواب ندارد خلع قدرت خواهد شد .
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردم افغانستان خوب میشناسد کرزی را همراه کابینه فاسد شان وبرادران کر کور ناراض شان را .
  دیگر کرزی وبرادران ناراضش در بین مردم افغانستان جای ندارد بعد از سال 2014 محاکمه خواهد شد مثل حسن مبارک وصدام به جزا اعمال شان خواهد رسید .
  من یک سوال دارم از حامد کرزی چرا کسان که در بهسود دایمیر داد قتل عام کردن مردم بی کناه وخلع سلاح را ، قرآن مسلمانان را آتش زدن ، خانه هارا آتش زدن ، مر دم بهسود ودایمیر داد را مهاجر کردن و هزاران جنایت دیگرکردن چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟محاکمه نمی شود .
  که رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر عزیز را به خیانت ملی متهم کردن کدام خیانت ملی ما که ملت افغانستان هستیم کدام خیانت را از رهبران جبهه ملی تا هنوز نه دیده ایم .
  در آخر یکبار دیکر حمایت خود را از جبهه ملی اعلام میکنیم و به دشمنان رهبران جبهه ملی اخطار مدهم اگر رهبران جبهه ملی باشد ویا نباشد ما مردم افغانستان دشمنان قسم خورده خود را اجازه نخواهم داد در سر نوشت ما تصمیم بگیرد .

 • مسئله تغییرنظام برا ی پشتونهاتبدیل به یک مسئله حیثیتی شده است، ولی چیزیکه مهم است نوعی واکنش آنهابا هرپدیده ی اجتماعی است، تاریخ نشان داده که پشتونها برای حفظ موقعیت استبدادی شان ویاسلطه بردیگران به هرابزاری متوسل شده اند. قتل عام هاومتوسل شدن به خشونت، کوچ های اجباری، تخریب آثارهای فرهنگی وبومی منطقه وجعل سازی تاریخ وغیره ازجمله رفتارهای معمول است که پشتونهابرای رسیدن به خواست شان استفاده کرده است.
  متهم نمودن دوستم به خیانت ملی وسوقصد به جان آقای محقق وبه صورت کلی تخریب وجهه جبهه ملی مقدمه خشونت هایی است که پشتونها به ویژه تیم کرزی برای مهارنمودن خواستهای مردم دردست دارند. احتمالأ با متهم نمودن دوستم پیام کرزی به جامعه جهانی این است که بااین شخص نمیتوان نظام رااصلاح ویا تغییرداد. به نظرمن خائن ملی خودکرزی است زیراوی منابع ملی رابه نفع قوم خویش استفاده میکند وبقیه رادرفقرمزمن نگه میدارد.
  پشتونها درایت وکفایت زندگی ومدیریت خودشان رانداردبااین حال میخواهندبرای دیگران خط ونشان بکشند چی حق دارند باسرنوشت 80 فیصد مردم بازی کنند. دریک نظام دموکراتیک که مردم حاکم برسرنوشت خویش میباشدباید مردم تعیین کنند که چه نوع نظام میخواهند نه یک قوم یایک فرد. حال که 80 فیصد مردم میخواهندازنظام متمرکزفسادپیشه عبورکنند پس حق شان است وباید به خواستهای شان لبیک گفته شود.
  درآخرخاطرنشان می سازم که کرزی حتی حاضراست برای ازبین بردن رهبران جبهه ملی ازبرادران خود یعنی طالبان کمک بخواهد.

 • يكي از بهترين كارها شايد باشد كه اين جلادان را اعدام كنند. مه خو انتظار داشتم كه محقق بيناموس در باميان كشته شود ولي اين بي وجدان مثل پشك هفت جان هيچ نمي ميرد.

  • آقای کاوه ! حال که خواب و انتظار تان تحقق نیافت و محقق زنده است ، فقط برایتان یک راه مانده و آنهم اگر توانش را پیدا نمودید در پهلویش انتحار نمائید بس خلاص !

 • تا زمانی که پشتون هالیدران جنایت کار پشتون را ، تاجکان لیدران جنایکار تاجک را ، هزاره ها هم جنایتکارانی چون محقق وسگان شان چون کله میده و شفیع دیوانه و بیخدا ها ... را وازبک ها هم جنایتکارانی چون دوستم را که از جنایات هریک شان کتابها نوشته میشود ، اگر اینها را چخ نکنند ، بدانید که این جنایتکاران همچنان بر شانه های مردم به نام قوم و... سوار خواهند بود و این مردم جاهل و گوسفند نما برای شان کف خواهند زد و هی آفرین خواهند گفت.

  • کابل پرس?، اين خبر و گزارش را( جعل) کرده است! يک کودک ميداند اين گزارش کاملااز شکم سردبير و تيم همراه کابل پرس بدر آمده است!
   کم کم کابل پرس تبديل شد به افغان جرمن آنلاين!

 • بادرود به فرهیختگان ولعنت بر خوابزدگان
  مردة بیکس به میدان است مردم را ببین ؟
  هرکسی بر مردة خویشتن گریان می کند.
  دو ستا هممیهنان شرافتمند !
  ما یک مثلی داریم که میگوید : سرمه آزموده باز آزمودن خطاست .
  کرزی آنقدر گذشت در مقابل دوستم و دیگرانش نموده که اگر هر کسی دیگر می بود همه اینها را سر دار بالا میکرد .چرا اینها جنایتکاران تاریخ هستند.
  ولی باز ببینید که در طول ده سال نمک خورند و حالا میخواهند نمکدان را هم کثیف کنند.
  دوستم محقق خلیلی ضیا مسعود ولی مسعود صیاف گلبدین طالبان فهیم شیخ آصف و غلام حلقه بگوش اسمعیل دزد هرکسی را که شما در طول جهاد میشناختید همه دشمنان مردم افغانستان هستند.و تلاش برای منافع بیگانگان دارند.
  و اینها توسط دولت و مردم افغانستان به حاشیه رانده شده اند
  و با تلاش های مذبوحانه میخواهند .دوباره خواب های گذشته را پیش چشم همه بیآورند.
  دولت و مردم افغانستان را جناب کرزی از حالت کحما دوباره به سوی زندگی رهنون گردیدو درین راستا روشنفکران نقش عمده را به دوش داشتند و درطول این ده سال کار های زیادی شد .ازتصویب قانون اساسی تا امضای پیمان های استراتیژیک با کشور های قدرتمند. که اعتبارات زیادی برای آبروی رفته مردم توسط مجاهدین و اشرار ببار آورد.
  اشرار خودشان میدانند که حکومت داری افغانستان در ساحه تکنالوژی مدرن کار آسانی نیست ولی چون کار آنها آب را گل آلود کردن و ماهی گرفتن است .همه دورهم جمع می شوند .
  تا مانند کفتار و روباه و شغال در بیشه شیران چنتری نصیب شان شوند .
  این جبهه نا متجانس که هیچ نشانی از ملی بودن ندارد . صرف حاکمیت میخواهند و تجاوز و چور و چپاوول مردم و در گام بعد بجان همدیگر افتادن و ویرانی دوباره حکومت ملوک الطوائفی را به میان آورند.
  از آنها چه میرود صرف مردم را بدبخت می سازند.
  این جبهه نام نهاد ناملی عده چاکر و نوکر هم دارند که اینطرف و آنطرف برای اینها تپ و تلاش می کنند. ولی اعم مردم ازین ها متنفر هستند و اینها نه تحصیلی و دانشی برای حکومت و نه تجربه برای حکومت داری دارند.
  هنوز اینها خودشان با خودشان بسیار مشکل دارد .
  و این واقعیت های تلخی است که اینها برای مردم افغانستان آورده اند.و از سر کل مردم دست بر نمی دارند با آن شریعت کثیف شان .
  این بار اگر مردم ما فریب بخوردند و به اینها اعتماد کنند . دیگر نه پول جامعه جهانی است و نه شرایط سپتمبر 11 که پول بیاید و مردم را از مرگ نجات دهند.
  بس است دیگر فریب جاهلین تاریخ را و بس است دیگر نوکران بیگانه تائید کردن.
  از تواضع های دشمن هیچگه غافل مشو
  پابوس سیل از پا افگند دیوار را

  • qeselbash, kho chi? manzuret chist? mesle lachara yak chiz neweshta nakon

  • حالا معلوم شد که مير هزار دشمن جنايتکار جنگی نيست، اين آقا، فقط دشمن پشتون است، اين آقا فقط از تيم کرزی ، نفرت دارد، مير هزار معلوم کرد که از کدام قماش روزنامه نگاران است. بره کی

  • مگس کثیف باز پیدا شدی

  • ضرب المثل عام است كه مى كويند وقتى كه كون بز را خاريشت كرفت نان جويان را مى خورد واكنون نيز كون كر زى وتيم فاسدش را خاريشت كر فته است كه عليه كسانى دست به توطيه مى زند كه توسط انها به أريكه قدرت تكيه زده است واين انسان بى ناسياس قبيله كرا وقت كم شدنش رسيده كه مانند سكان ديوانه به هر طرف دهن وا مى كند جند روز قبل مى خواست حاجى محمد محقق را ترور كند وحال نوبت دوستم است كه با حذف اين شخصيت هاقادر شود كه تأسيسات نفتى شبرغان وسر يل را به قوم خود يويل زائى داده است كسى سد واقع نشود واين از بى تجربكى تاجكان هزاره ها وأزبك ها است ورنه جمعه خان همدرد در صفحات شمال جاى زندكى ندارد واز خيانت إستاد عطا است كه بالاى حرفهاى كذشته در مورد دوستم ومحقق اشتباه تاريخى را مرتكب مى شود ،واكر إستاد عطا سر عقل ايد دوستم ومحقق را مانند جان وتن خود تحت رهبرى احمد ضيا مسعود وداكتر عبدالله إحساس كند و تمام مجاهدين وروشنفكران ديروز را عليه استبداد قبيله بسيج ومتشكل نموده يك قيام سراسرى را عليه اين فاسد فاجر با برادران دزدش وبا اين تيم كارى خائينش اغاز نمايند وصف كر زى وطالب وحكمتيار را با ساير كروها واضع سازند كه نخست تفاهم جدى وخارائين بين همه مجاهدين راستين كه عبارت از حضرت صبغت الله مجددى ،يير كيلانى .عبدالرب رسول سياف جميعت حزب وحدت وساير احزاب ترقى خواه كشور تحت يك يلاتفورم واحد كرد ايند وبر حاكميت رشوت خوارن خاتمه دهند ونكذارند با وعده وعيد هاى اغفال كننده كر زى كه درز هاى را بين سرداران مقاومت بوجود اورد وبا دادن يك بست معاوينيت اول ودوم طور بى صلاحيت ونمادين محض اقوام را عليه يكديكر استعمال كرده است كه ملت خيانت بزرك فهيم وخليلى را فراموش نمى كند وضرور است كه مظاهرات كستر ده در ولايات وكشورهاى هاى خارجى سازمان داده شود كه از نيات خبيث كر زى ها ويويل زائى ها مردم افغانستان وجهانيانرا أكاه سازند تا باشد ملت غيور افغان از شر حكومت فاسد نجات يابند وموقع داده نشود كه سرمايه دزدى شده ملت توسط برادران دزد كر زى انتقال داده نشود مرك ونابودى كر زى حتمى است زيرا مورجه كه كم شدنش أمد بال ييدا مى كند( نوانديشان ) 

  • ... و پشتون دشمن همه ! پشتونها مانند مسلمانها دو روی دارند یکی در ناتوانی و دیگری موقع توانمندی . وقتی زور نباشند از وحدت سخن دارند ولی همینکه در پادشاهی رسیدند شمشیر میکشند و تا زور شان میرسد بخاطر نگهداری پادشاهی می کشند . حتی پدر و برادر خود را ! این سیاست تجربه شده است .

  • شما نو اندیشان نیستید با این تربیه که دارید مگس های کثیف هستید که وزوز تان محیط این سایت روشنفکران را کثیف می سازد.
   مردم افغانستان نمیخواهند بار دیگر تاراج شوند و ناموس خانه و مال شان توسط این اوباشان جهادی بیسوادو اسپ گادی بیکاره پائین شده از کوه ها چور شود.
   مگسان بی تربیه خانوادگی اینقدر وز وز نکنید.
   چرا که شما ناقل بیماری های جهل و نادانی و نوکرهای عرب بیابانی و سوسمار خور هستید.

  • من اين مقاله را كاملا خواندم كر زى وتيم كارى أش رو به زوال است كه نمى تواند هم با طالب وجامعه جهانى نبرد كند وهم با متحدينى كه اورا به قدرت رسانده است وحتمى مشوره هاى غلط وزير معادن اين احمق نادان كه خودش ازيك مليت محكوم وبر ضد قومش موضع كيرى نموده است ميباشدومن اكر مشاور كر زى نادان مى بودم به قيمت جانم دوستم واحمدضياه ومحقق را از خود ميساختم زيرا أينها بامردم اند در صورت مخالفت با اين شخصيت ها مخالفت با خلق خدا است واز ان روز مى ترسم كه كر زى وبرادرانش مانند داكتر نجيب شهيد توسط برادران طالب كرزى در منار نجات حلق اويزان خواهد شد واين ساده ملا نصرالدين ماب فكر كند كه حكمتيار وطالب تحمل ترا واز قبيله ات ندارد واين مردم كوسفندى بود كه در دو دوره فريب بازيهاى دروغين ترا خوردند واكنون همه اين مردم بيدار شده اند كه تو وبرادران فساد ييشه ات همه را بلعيدند ونمى شودكه هميش مليت را فريب داد وهر جيزرا ساده انديشيد وبا مردم قشتى كرفت ،مى كويند زور كم وقهر بسيار. وضرور است كه كر زى نادان حد وحدودخودرا بشناسد وفكر كند كه جى بود وجى شد ؟ زود است كه كفاره اين حركات خودرا خواهد ديد (برومند)

  • درود به همه خوانندگان گرامی إآقای کنیشکا إدرنخست به نام ونشان اصلی وارد بحث شده وپیامد این چرنده ویاوگویی که ، چنانچه قانون فزیک حکم میکند ،عکس العمل را به دنبال خویش میداشته ودارد.از تبصره های بدون انجام وآغاز وسراپا در گرداب دید بدوی وقبیلوی ات چنان برداشت میشود که ،تحت نام شخصیت تاریخی ومردم بومی "کنیشکا و قزلباش" داری از مناسبت دون قبیلوی ،مادر سالاری ،پدر سالاری وو إدفاع نموده وعملکرد خاینانه باند بدنام کرزی وکورزی ها واز بازار گرم هرویین ومواد مخدر و هزار جنایت را بگونه نسل که گویا در قرن نخست دم میکشی ،توجیه وتایید نموده ای-آفرین به دید نیاندرتالی تو وهم قماش تو إآقاش پوقباش إتبصره یی را گذاشتی -یک بار بخوان إدر بعد درمورد خویش قضاوت نمایی إ

  • کنشکا قزلباش
   هر بار که مینویشتی یادی از رفیق دایمی که گاه وبیگاه گیرد گردنت را مساج میداد یاد کرده از نام ان لذت میبردی
   این بار در نوشته ات ار شپش نام نبردی و برایم سوال پیدا شده زیرا تو در حق ان رفیق همدم هم خواب هم بستر خود خیانت نمودی بنا تو کنشکا خاین بی وفا هستی .
   او کودن ازموده را از مودن خطاست .
   این به کرزی کورزی دزد زی قچاق زی تریاک زی طالب زی تروریست زی خوب صدق میکند .

  • چلوبچیم اینه باز به سیاست روی آوردی. بیا که بچیم یک چند تا گپ به دلت بزنم. راستی میگن د جرمنی حتی به چلوها هم پاسپورت میتن. راست است؟ اگر راست باشد و تو پاسپورت گرفتی باز ملیت خود را در آن چلو ذکر میکنی یا جرمن؟ قهر نشوی مه صرف کمی معلومات میخایم داشته باشم۰

  • آقای قزلباش جعلی!
   خودت به پیام من درستون مقالهء آقای زادهدی جواب ندادی لذا مرا مجبور ساختی که یک قسمت آن پیام را اینجا نیز خدمت شما ودیګر خواننده ګان تکرارا بنویسم:
   اعراب سوسمار خور ونوکران آنها در افغانستان کنونی کی ها اند؟
   نوکران وفادار اعراب سوسمار خور قبل ازهر قوم دیګری در افغانستان اوغانها می باشد.
   اوغانها حتی به قدسیت وپاکی اعراب سوسمار خور ایمان دارند، بابای ملت اوغانی تا روز مرګش جیره خور آل سعود بود، ګلبدین حکمتیار وجمیل رحمن خان درسقوط کنر درزمان داکترنجیب الله احمدزی، زنان صاحب منصبان اسیر دولتی را به نام کنیز به اعراب سوسمار خور بحیث تحفهء افغانی هدیه نمودند. وملا عمر هم دختر خودش را زیر پای اسامه انداخت تا از وی نسل پشتون/ عرب سوسمار خور بګیرد.
   بااحترام
   پرویز بهمن

  • ولی جان ، بدماشک نیکری ، چی وقت از وطن تان شینوار و باجور برگشتید ؟ مثلیکه معامله تبدیلکان و فروختن های تان سور نگرفته که با دل پر باد دوباره تشریف آوردید ؟ بار دیگر یگان نفری را ببرید که در ده بیست زنده گی باشد در غیر آن سال از دوازده ماه نوشته خواهید کرد ( ...مه صرف کمی معلومات میخایم داشته باشم .) هه هه

  • چلو بچیم مه نمیگوم فامیدا میگن که آدم احمق سر گپ یا باد خود میخنده۰ ایره خو خودت سر خود ثبوت میکنی از هه هه کدنایت۰
   مگر نصیحت مه بریت این اس که نام چلو ها ره بد نکو۰
   یک سوال.
   آلی سر نام قوم خود (چلو) چرا میشرمی چلو چی عیب داره از شورای نظاری کده خو خوب اس.

  • بهمن بچیم بیشک که حلالی استی نوش جانت همرای اینقدر منافقت.
   پس تو و مزاری چرا آزرده میشین که به اسمهای واقعی تان صدا زده شوید یعنی بهمن منافق و مزاری چلو؟
   آخر منافق شاخ و دمب داره؟ مگر کسیکه هم خوده ادیب بتراشه. هم نویسنده. هم چیز فهم . هم ..... و باز خوده خارشتی خارشتی بسازه منافق نیست؟ بیاد داشته باش که منافق یعنی آدم چند رویه و شر انداز.
   باز هم میگوم که به مذهمب شما کسانی میفهمند که برچه و شمشیر بدست دارند و از شما ها دلقک. مدا. و خانمبیاران میسازند.

  • بادرود به شما هم میهن که آهسته آهسته زیر تاثر مگسان پوچ زبان بی قرار میگیری. کمی احتایاط کن ؟
   من با تمام این کامنت خودت موفق هستم . ولی من بارها نوشته ام که من در نخست انسان دوم افغان و سوم قزلباش هستم و مسلمان نیستم زردشتی هستم .
   ملبس با زیور اندیشه نیک ، گفتار نیک و رفتار نیک .
   متن برای شما گفتم بجز کسانی که در جنگ با روسان جان های شان را فدای مردم و میهن کردند.
   کسانیکه سنگ جهاد و دین را میزنند. همه منافق به منافع افغانستان هستند . مانند دوستم همه خائین ملی هستند.
   تاریخ این گذشته نه توان فکری نه جسمی و نه دانش سیاسی امروز را دارند .
   غم مخور قطره قطره پشت کلاه خود میروندو شرشان از سر مردم کم میشود.

  • qeselbash, gozet raft bachesh. lol

  • آقای قزلباش جعلی!
   شما دروغ می گوئید شما هرگز به آئین زردشت نه پایبندی دارید ونه هم احترام. پیرو اصیل آئین زردشت نزد من درمیان اوغانهای دو رگه سلیمان راوش است که بر تمام ارزشهای قبیلوی یک خط چلیپای سرخ کشیده است. میان درین زردشت وخشونت اوغان هیچ سنخیتی وجود ندارد.
   شما بار دیگر دروغ گفتید
   بااحترام
   پرویز بهمن

 • او بو قلمون نام ات را با عکس مردارات در پاین دیدم
  تو بیعقل بی حافظه نجیب رحمانی بودی در متن فوق بنام کنشکاقزلباش ظاهر میشی من از اول تو بیعقل کودن را شناخته بودم تو قزلباش نیستی تو اوباش هستی مثل تو انسان های مرتجیع وطن را خراب کرد تو یک بو قلمون هستی شاید تو معنای بو قلمون را ندانی بیسواد مطلق .
  نجیب رحمانی خودرا بنام کنشکا قزلباش جا زده است بیشرف دروغ گو وجعلکار شروم اور است نام یک طایفه را مسخره و توهین میکنی دزد .

 • doostam yak dozd wa qatel besawad

  • بجواب اكبر نام !
   دوستم دزدنيست بلكه يك قهرمان شناخته شده است وشوهر خواهر تو دزد است لعنت خدا برتو انسان يست كه جنين شخصيت ازادى خواه كشور ويك روشنفكر مردمى را توهين مى كنيد وشما مردم بى تربيه بيش نيستيد ولوجكهاى زمان خود هستيد( نوانديشان )

 • من اين عمل فاشيستان قبيله را محكوم ميكنم. جنرال دوستم حق دارد كه بكويد تمام نيرو هاى امنيتى و كاركران عادى بايد از مردم محل تعين شوند.ضرور نيست كه هزار اى اس اى و با كستانى بشتون تبار دران جا جابجا شوند و بعد معضله بسازند.بشتونها با كستانى از جانب دولت قبيله بنام او غان ياد ميشوند و انها افراد كماشته شده اى اس اى هستند و بما مشكل ميافرينند.اين حرف همه ما است .ايا با خوسته برحق امروز نيز رهبران اقوام غير بشتون اعدام شوند؟
  انكه سر مايه كشور را نابود ميكند.
  انكه مردم كشور را به خاك و خون ميكشد.
  انكه قانون اساسى را زير با ميكند.
  انكه با مواشى و خود ما نند وحشى حمله ميكند با را كت و بم و به صد ها قريه را ميسوزاند و مردمش را ميكشدو او خاين ملى نيست؟
  خاين ملى كرزى ,احدى و وردك اشرخ غنى و ديكر خاينين قبيله هستند كه اين كشور را به خون غرق نموده اند.

 • هرکسی با کرزی و دار ودسته اش همکاری مینماید و همکاری نمود ه - خاین ملی لست- به این دلیل .
  کرزی در زمان جنگهای به اصطلاح داخلی که از جانب پاکستان و ایران و ترکیه تحت قیادت انگلیس سازماندهی می شد - توسط فهیم معاون فعلیش به اتهام جاسوسی به پاکستان به زندان افگنده شد و بعد بنابر دسیسه ای از زندان فرار نموده و به پاکستان پناه برد و از آنجا جنگهای به اصطلاح داخلی را اکمال مینمود.
  پس آیا همکاری با مزدوران پاکستانی که امروز در ارگ از شماری موی سر هم گذشته - خیانت ملی نیست؟؟؟؟؟؟

 • جناب خرزی و تیم مزدور وی در خواب هم از دست اینها آرامش ندارند.خرزی و گله خرزی ها هم یک یکجا شوند هیچ غلطی را کرده نمیتوانند چون آنها پشتون هستند و مزدوران خائن.لذا همیشه وطن فروش و بی غیرت بوده اند و از اینکه احساس خطر میکنند بسیار وحشت زده شده اند.باز هم میگویم که پشتونها خائن و بزدلانی بیش نسیتند. مردم غیر پشتون فریب این پشتونهای منافق را نخورید و به همبستگی و وحدت خویش ادامه دهید تا زیر ظلم و استبداد این گروه وحشی و خونخوار رهایی یابید.
  مـــــــــــــــــــــــرگ بر انحصـــــــــــــــــــــــار طلبان و وطن فروشان و چپاول گران(پشتونها)
  پس پشتونها دیگر حرف از تجزیه طلبی نزنید که همه چیز برای مان معلوم شده و چهره کثیف تان برای ما معلوم شد که کی و چی هستین شما.
  زنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده باد جبهــــــــــــــــــــــــــــــــه ملـــــــــــــــــــــــــــــی

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس